Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kannatusmittaukset
Haavisto kuroo kiinni eroaan Stubbiin Ylen presidentinvaalikyselyssä

Haa­vis­to kuroo kiinni eroaan Stub­biin Ylen pre­si­den­tin­vaa­li­ky­se­lys­sä

08.02.2024 07:25 49
Kokoomus yhä kärjessä Ylen kannatusmittauksessa, SDP jatkaa laskuaan

Ko­koo­mus yhä kär­jes­sä Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa, SDP jatkaa las­kuaan

04.01.2024 06:56 59
HS-gallup: SDP nousi kokoomuksen ohi suosituimmaksi puolueeksi

HS-gal­lup: SDP nousi ko­koo­muk­sen ohi suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

07.11.2023 12:34 27
SDP nousi selkeästi suosituimmaksi Ylen kannatusmittauksessa, yli kolmen prosenttiyksikön ero kokoomukseen

SDP nousi sel­keäs­ti suo­si­tuim­mak­si Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa, yli kolmen pro­sent­tiyk­si­kön ero ko­koo­muk­seen

02.11.2023 07:45 73
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaisten kannatus tasaisessa laskussa – Vasemmistoliitolla korkein kannatus sitten kevään 2019

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi suu­rim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ta­sai­ses­sa las­kus­sa – Va­sem­mis­to­lii­tol­la korkein kan­na­tus sitten kevään 2019

05.10.2023 10:47 34
Näkökulma: Petteri Orpon hallitus näyttää äänestäjän silmiin hitaalta ja tehottomalta – Ylen tuore kannatusmittaus on kokoomukselle varoitus, mutta ei katastrofi

Nä­kö­kul­ma: Petteri Orpon hal­li­tus näyttää ää­nes­tä­jän silmiin hi­taal­ta ja te­hot­to­mal­ta – Ylen tuore kan­na­tus­mit­taus on ko­koo­muk­sel­le va­roi­tus, mutta ei ka­tast­ro­fi

04.08.2023 09:29 14
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus ja perussuomalaiset yhä kärkipaikoilla

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set yhä kär­ki­pai­koil­la

08.06.2023 06:59 41
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus ja perussuomalaiset nostivat lievästi kannatustaan

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set nos­ti­vat lie­väs­ti kan­na­tus­taan

04.05.2023 07:10 40
Kokoomus jatkaa kärjessä Ylen kannatusmittauksessa – erot kolmen suosituimman puolueen välillä ovat pienet

Ko­koo­mus jatkaa kär­jes­sä Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – erot kolmen suo­si­tuim­man puo­lueen välillä ovat pienet

30.03.2023 07:06 80
Yle: Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena – eduskuntavaaleihin tasan kuukausi aikaa

Yle: Ko­koo­mus jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – edus­kun­ta­vaa­lei­hin tasan kuu­kau­si aikaa

02.03.2023 08:01 41
SDP nousi perussuomalaisten ohi kakkoseksi Ylen puolueiden kannatusmittauksessa, kokoomuksen etumatka hupeni

SDP nousi pe­rus­suo­ma­lais­ten ohi kak­ko­sek­si Ylen puo­luei­den kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa, ko­koo­muk­sen etu­mat­ka hupeni

02.02.2023 07:25 88
Perussuomalaiset kiilasi SDP:n ohitse kakkoseksi Ylen puoluekannatusmittauksessa – keskusta punnersi hiukan ylöspäin

Pe­rus­suo­ma­lai­set kiilasi SDP:n ohitse kak­ko­sek­si Ylen puo­lue­kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – kes­kus­ta pun­ner­si hiukan ylös­päin

05.01.2023 07:13 58
Keskustan kannatus syöksyy Ylen mittauksessa: Puolue painui alle 10 prosentin ensimmäisen kerran koskaan

Kes­kus­tan kan­na­tus syöksyy Ylen mit­tauk­ses­sa: Puolue painui alle 10 pro­sen­tin en­sim­mäi­sen kerran koskaan

08.12.2022 08:28 135
Analyysi: Keskustan kyntäminen ei ole Saarikon eikä edes Väyrysen vika, vaan monen asian summa – Puolueen johdolla silti vastuun kantamisen paikka

Ana­lyy­si: Kes­kus­tan kyn­tä­mi­nen ei ole Saa­ri­kon eikä edes Väy­ry­sen vika, vaan monen asian summa – Puo­lueen joh­dol­la silti vastuun kan­ta­mi­sen paikka

09.10.2022 18:30 80
Tilaajille
Ylen kannatuskysely: Kokoomus edelleen suosituin, keskustan kannatus historiallisen alhainen

Ylen kan­na­tus­ky­se­ly: Ko­koo­mus edel­leen suo­si­tuin, kes­kus­tan kan­na­tus his­to­rial­li­sen al­hai­nen

06.10.2022 06:45 64
HS-gallup: Kokoomus jatkaa yhä suosituimpana puolueena, perussuomalaisten kannatuksessa kasvua

HS-gal­lup: Ko­koo­mus jatkaa yhä suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­ses­sa kasvua

18.08.2022 06:22 24
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus on yhä suosituin puolue, pääministeripuolue SDP kasvattaa suosiotaan

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus on yhä suo­si­tuin puolue, pää­mi­nis­te­ri­puo­lue SDP kas­vat­taa suo­sio­taan

04.08.2022 08:15 31
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus on yhä suosituin puolue, SDP kirii kohti kärkeä

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus on yhä suo­si­tuin puolue, SDP kirii kohti kärkeä

07.07.2022 09:15 11
Kokoomus nousi Ylen gallupissa kaikkien aikojen ennätyslukemaansa, etumatka SDP:hen jo 7 prosenttiyksikköä

Ko­koo­mus nousi Ylen gal­lu­pis­sa kaik­kien aikojen en­nä­tys­lu­ke­maan­sa, etu­mat­ka SDP:hen jo 7 pro­sent­tiyk­sik­köä

07.04.2022 09:01 70
Pääministeripuolueen suosio ei nouse eduskuntavaaleissa ilman poikkeustekijää – Professori muistuttaa: "SDP:lle sen mahdollisti aikoinaan Manu-ilmiö"

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lueen suosio ei nouse edus­kun­ta­vaa­leis­sa ilman poik­keus­te­ki­jää – Pro­fes­so­ri muis­tut­taa: "SDP:l­le sen mah­dol­lis­ti ai­koi­naan Ma­nu-il­miö"

16.02.2022 18:30 10
Tilaajille