Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pihlajalinna
Pihlajalinnan muutosneuvottelut päättyivät: yhteensä 67 työtehtävää vähenee, Oulussa suljetaan yksi toimipiste

Pih­la­ja­lin­nan muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: yh­teen­sä 67 työ­teh­tä­vää vä­he­nee, Oulussa sul­je­taan yksi toi­mi­pis­te

08.03.2023 15:41 3
Tilaajille
Pihlajalinna aloittaa muutosneuvottelut, irtisanomiset ja toimipaikkojen lopetukset mahdollisia – vaikutus Oulun-toimintoihin vielä auki

Pih­la­ja­lin­na aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, ir­ti­sa­no­mi­set ja toi­mi­paik­ko­jen lo­pe­tuk­set mah­dol­li­sia – vai­ku­tus Ou­lun-toi­min­toi­hin vielä auki

10.01.2023 12:10 14
Hiirosen tapaturmapäivystyksessä hoito on huipputasoa ja magneettikuviin pääsee pikavauhtia – Päivystyksen toimintamalli mahdollistaa nopean ja tehokkaan hoidon
Mainos Pihlajalinna

Hii­ro­sen ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­ses­sä hoito on huip­pu­ta­soa ja mag­neet­ti­ku­viin pääsee pi­ka­vauh­tia – Päi­vys­tyk­sen toi­min­ta­mal­li mah­dol­lis­taa nopean ja te­hok­kaan hoidon

16.12.2022 09:44
Parempaa työelämää rakentamassa – Tehokas työterveys ennakoi työkykyriskit ja puuttuu niihin ajoissa
Mainos Pihlajalinna

Pa­rem­paa työ­elä­mää ra­ken­ta­mas­sa – Tehokas työ­ter­veys ennakoi työ­ky­ky­ris­kit ja puuttuu niihin ajoissa

19.11.2022 06:00
Pihlajalinnan koronatestaus siirtyy Kontinkankaalle

Pih­la­ja­lin­nan ko­ro­na­tes­taus siirtyy Kon­tin­kan­kaal­le

06.05.2022 14:34
Pihlajalinna osti Pohjola Sairaalan noin 32 miljoonalla eurolla – kaupan vahvisti Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Pih­la­ja­lin­na osti Pohjola Sai­raa­lan noin 32 mil­joo­nal­la eurolla – kaupan vah­vis­ti Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to

14.01.2022 12:48
Oululaiset työnantajat kiinnostuivat työterveyshuollon koronarokotuksista: "Sopimuksen piiriin on tullut jatkuvasti lisää yrityksiä"

Ou­lu­lai­set työn­an­ta­jat kiin­nos­tui­vat työ­ter­veys­huol­lon ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: "So­pi­muk­sen piiriin on tullut jat­ku­vas­ti lisää yri­tyk­siä"

08.01.2022 18:04
Tilaajille
Kaupunki kehottaa koronatestiin hakeutuvia varaamaan ajan ensisijaisesti Pihlajalinnan testauspisteelle, tarjolla runsaasti vapaita aikoja

Kau­pun­ki ke­hot­taa ko­ro­na­tes­tiin ha­keu­tu­via va­raa­maan ajan en­si­si­jai­ses­ti Pih­la­ja­lin­nan tes­taus­pis­teel­le, tar­jol­la run­saas­ti vapaita aikoja

05.01.2022 15:38 3
Suomeen matkustaneiden koronatestitulosten lähetyksessä ollut ongelmia Oulun seudulla – syynä tekninen häiriö

Suomeen mat­kus­ta­nei­den ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ten lä­he­tyk­ses­sä ollut on­gel­mia Oulun seu­dul­la – syynä tek­ni­nen häiriö

29.07.2021 15:35
Tilaajille
Oulun kaupunki ostaa Pihlajalinnalta koronatestauspalveluita – muutoksia tehdään, koska koronarokotuksiin tarvitaan lisää henkilökuntaa

Oulun kau­pun­ki ostaa Pih­la­ja­lin­nal­ta ko­ro­na­tes­taus­pal­ve­lui­ta – muu­tok­sia teh­dään, koska ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan lisää hen­ki­lö­kun­taa

05.05.2021 10:12 10
Oulun kaupungin työterveyspalvelujen kauppa Pihlajalinnalle sinetöitiin – Kaupunki: Palvelut pysyvät ennallaan, Työterveys Virran toimipisteet osaksi Pihlajalinnaa

Oulun kau­pun­gin työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen kauppa Pih­la­ja­lin­nal­le si­ne­töi­tiin – Kau­pun­ki: Pal­ve­lut pysyvät en­nal­laan, Työ­ter­veys Virran toi­mi­pis­teet osaksi Pih­la­ja­lin­naa

31.03.2021 13:37 2
Tilaajille
Kommentti: Jos kiireetöntä aikaa pitää odottaa yli kolme viikkoa, voi sitä syystäkin ihmetellä

Kom­ment­ti: Jos kii­ree­tön­tä aikaa pitää odottaa yli kolme viik­koa, voi sitä syys­tä­kin ih­me­tel­lä

15.01.2021 06:02 1
Tilaajille
Työterveyslääkäreitä haetaan jatkuvasti Oulussa – asiakkaiden mukaan palvelunsaatavuus Työterveys Virrassa on heikentynyt

Työ­ter­veys­lää­kä­rei­tä haetaan jat­ku­vas­ti Oulussa – asiak­kai­den mukaan pal­ve­lun­saa­ta­vuus Työ­ter­veys Vir­ras­sa on hei­ken­ty­nyt

15.01.2021 06:02 15
Tilaajille
Oulun kaupungin työterveys myydään Pihlajalinnalle – Kauppaa koskevan työterveydenhuollon asiakkaina on 24 000 työntekijää

Oulun kau­pun­gin työ­ter­veys myydään Pih­la­ja­lin­nal­le – Kauppaa kos­ke­van työ­ter­vey­den­huol­lon asiak­kai­na on 24 000 työn­te­ki­jää

11.01.2021 20:20 20
Tilaajille
Mehiläisen Pihlajalinnasta tekemän ostotarjouksen peruuntuminen varmistui

Me­hi­läi­sen Pih­la­ja­lin­nas­ta tekemän os­to­tar­jouk­sen pe­ruun­tu­mi­nen var­mis­tui

25.11.2020 14:19
Mehiläisen ostotarjous Pihlajalinnasta ei toteutunut aikataulussa – KKV esitti syyskuussa markkinaoikeudelle kaupan kieltämistä

Me­hi­läi­sen os­to­tar­jous Pih­la­ja­lin­nas­ta ei to­teu­tu­nut ai­ka­tau­lus­sa – KKV esitti syys­kuus­sa mark­ki­na­oi­keu­del­le kaupan kiel­tä­mis­tä

23.11.2020 15:30 2