Koronatestit
Viimeisin tunti

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

09:26 1
Tilaajille
Vanhemmat

Pih­la­ja­lin­na sulkee Orit­ka­rin dri­ve-in-tes­taus­pis­teen tou­ko­kuun lopussa

27.05.2021 10:51

Tor­nion-ra­jan pa­kol­lis­ten ko­ro­na­tes­tien saldo: ainakin yksi "to­taa­li­kiel­täy­ty­jä" ja u-kään­nös

14.05.2021 18:56 1

THL muis­tut­taa: Kotona tehtävä vas­ta-ai­ne­tes­ti ei korvaa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­vää ko­ro­na­tes­tiä

14.04.2021 13:19

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30 2
Tilaajille

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille

Oulussa esiin­ty­nyt on­gel­mia ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja testien ajan­va­rauk­sis­sa – Googlen kart­ta­pal­ve­lu voi ohjata väärin, tietyt se­nio­ri­pu­he­li­met eivät anna jättää soit­to­pyyn­töä

06.04.2021 16:31 3
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tin voi pian tehdä kur­laa­mal­la – uusi tes­taus­ta­pa ei korvaa ne­nä­nie­lu­ti­kul­la teh­tä­vää testiä

18.03.2021 18:30 1
Tilaajille

Kiuru: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee mallin en­nak­ko­tes­ti­to­dis­tuk­ses­ta

14.03.2021 18:29 15

Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä oli häiriö – koski myös ko­ro­na-ajan­va­raus­ta

10.03.2021 12:30 9

Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den ajan­va­rauk­ses­sa oli häi­riö­tä maa­nan­tai­aa­mu­na

08.03.2021 10:36

Ky­syim­me, mikä yli kah­den­sa­dan euron ko­ro­na­tes­tis­sä maksaa – "Lii­ke­toi­min­nan täytyy aina tuot­taa"

04.03.2021 10:59 14
Tilaajille

Avien mää­räys: Kuntien jär­jes­tet­tä­vä ter­veys­tar­kas­tuk­set maa­han­tu­li­joil­le ra­jan­yli­tys­pai­koil­la

26.02.2021 20:37

Hal­li­tus sai val­miik­si esi­tyk­sen laa­jois­ta pak­ko­tes­tauk­sis­ta – kiel­täy­ty­mi­ses­tä jopa van­keut­ta

19.02.2021 11:48 5

Ruot­sis­sa ko­ro­na­tes­tin voi tehdä myös itse, ja jo 40 pro­sent­tia tes­tat­ta­vis­ta toimii näin – Tulosta pi­de­tään yhtä luo­tet­ta­va­na kuin jos testin olisi tehnyt hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuuluva

15.02.2021 07:00 3
Tilaajille

Marin: La­ki­esi­tys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la tar­koi­tus antaa edus­kun­nal­le ensi viikon per­jan­tai­na

10.02.2021 20:47 18
Lukijalta Mielipide

Oulun kau­pun­gil­la riittää tes­taus­puik­ko­ja, mutta THL ja sai­raan­hoi­to­pii­ri eivät kui­ten­kaan oh­jeis­ta ot­ta­maan näyt­tei­tä oi­reet­to­mis­ta

04.02.2021 15:00 3
Tilaajille

Hal­li­tus va­rau­tuu uusiin ki­ris­tyk­siin – Tulossa esitys pak­ko­tes­tauk­ses­ta ra­joil­la

03.02.2021 22:43 12

Oi­keu­sop­pi­neet: Pe­rus­tus­la­ki ei estä pa­kol­lis­ten ko­ro­na­tes­tien jär­jes­tä­mis­tä Suomen ra­joil­la

31.01.2021 21:28 12