Koronatestit
Kuukausi

IS: Viiden sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­rit lä­het­ti­vät mi­nis­te­riöl­le moi­te­kir­jeen, jossa vaa­di­taan pa­rem­pia ko­ro­na­toi­mia

09.09.2021 10:40 16
Tilaajille
Kolumni

Osasin jo odottaa ko­ro­na­jäl­jit­tä­jän puhelua

08.09.2021 06:00 3
Tilaajille

Kahteen kertaan ro­ko­te­tut vält­tä­vät ko­ro­na­tes­tit Oulussa – "Tes­tiin tarpeen lähteä vain, jos oi­rei­den kanssa ei pärjää kotona"

06.09.2021 12:00 36
Tilaajille

THL:n Mika Sal­mi­nen Ylellä: Ko­ronapas­sin edel­lyt­tä­mät testit mak­set­ta­va to­den­nä­köi­ses­ti itse – myös päi­vä­koh­tais­ten tar­tun­ta­lu­ku­jen ra­por­toi­mi­ses­ta voi­tai­siin luopua

04.09.2021 12:09 45
Vanhemmat

Oulun kau­pun­gin Pih­la­ja­lin­nan ko­ro­na­tes­ti­pis­teis­sä käyt­töön verk­ko­ajan­va­raus ensi maa­nan­tais­ta alkaen

20.08.2021 15:17 3

Pu­he­li­meen tuleva epä­sel­vä ko­ro­na­tu­los voi yl­lät­tää – "Ra­ja-ar­voi­sia tu­lok­sia po­si­tii­vis­ten määrään ver­rat­tu­na alle pro­sent­ti"

08.08.2021 18:30 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä 40 mar­jan­poi­mi­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – 110 on tes­tat­tu, kau­pun­ki lähellä kiih­ty­mis­vai­het­ta: "Kaikki kri­tee­rit täyt­ty­vät"

05.08.2021 18:16 19
Tilaajille

Suomeen mat­kus­ta­nei­den ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ten lä­he­tyk­ses­sä ollut on­gel­mia Oulun seu­dul­la – syynä tek­ni­nen häiriö

29.07.2021 15:35
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa tehdään eniten ko­ro­na­tes­te­jä Suo­mes­sa – vuoden al­ku­puo­lis­kol­la tehtiin reilut 60 000 testiä

15.07.2021 17:29
Tilaajille

Hal­li­tus tiu­ken­si matalan tau­ti­ris­kin maan mää­ri­tel­mää – vain ra­ja­tus­ta jou­kos­ta maita pääsee jat­kos­sa Suomeen ilman ko­ro­na­tes­tiä

06.07.2021 18:33 23

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:26 1
Tilaajille

Pih­la­ja­lin­na sulkee Orit­ka­rin dri­ve-in-tes­taus­pis­teen tou­ko­kuun lopussa

27.05.2021 10:51

Tor­nion-ra­jan pa­kol­lis­ten ko­ro­na­tes­tien saldo: ainakin yksi "to­taa­li­kiel­täy­ty­jä" ja u-kään­nös

14.05.2021 18:56 1

THL muis­tut­taa: Kotona tehtävä vas­ta-ai­ne­tes­ti ei korvaa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­vää ko­ro­na­tes­tiä

14.04.2021 13:19

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30 2
Tilaajille

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille

Oulussa esiin­ty­nyt on­gel­mia ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja testien ajan­va­rauk­sis­sa – Googlen kart­ta­pal­ve­lu voi ohjata väärin, tietyt se­nio­ri­pu­he­li­met eivät anna jättää soit­to­pyyn­töä

06.04.2021 16:31 3
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tin voi pian tehdä kur­laa­mal­la – uusi tes­taus­ta­pa ei korvaa ne­nä­nie­lu­ti­kul­la teh­tä­vää testiä

18.03.2021 18:30 1
Tilaajille

Kiuru: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee mallin en­nak­ko­tes­ti­to­dis­tuk­ses­ta

14.03.2021 18:29 15