Mainos

Pa­rem­paa työ­elä­mää ra­ken­ta­mas­sa – Tehokas työ­ter­veys ennakoi työ­ky­ky­ris­kit ja puuttuu niihin ajoissa

Terveyspalveluyritys Pihlajalinna luo työhyvinvoinnin edellytyksiä ja työkykyä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on tehdä vaikuttavia tekoja työhyvinvoinnin eteen ja ennakoida työkykyä uhkaavat riskit ennen niiden realisoitumista sairauspoissaoloiksi.

Mielikuvat työterveydenhoidosta vievät helposti lääkärin vastaanotolle, mutta Pihlajalinnan asiantuntijat pyrkivät kartoittamaan työkykyriskejä ennaltaehkäisevästi.
Mielikuvat työterveydenhoidosta vievät helposti lääkärin vastaanotolle, mutta Pihlajalinnan asiantuntijat pyrkivät kartoittamaan työkykyriskejä ennaltaehkäisevästi.

Työterveyshuolto saatetaan usein mieltää palveluksi, jolla ratkotaan jo ilmenneitä työkykyongelmia. On helppoa urautua ajattelemaan, että työterveyshuolto on taho, josta saa apua vasta vaivan iskiessä.

Tosiasiassa vaikuttava työterveyshuolto tukee koko työyhteisöä ja neuvoo sekä kehittää sen toimintamalleja kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia – pyrkii siis ennaltaehkäisemään työkyvyn vaarantavia tekijöitä jo ennen varsinaisen vaivan puhkeamista.

Tämän ajattelun puolesta liputetaan monipuolisia työterveyden palveluita tarjoavassa Pihlajalinnassa, joka palvelee niin yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä kuin hyvinvointialueitakin.

Pihlajalinnan toimintamallissa tiivis ja avoin vuoropuhelu asiakasyrityksen kanssa on keino, jolla työterveyspalvelut räätälöidään juuri kunkin asiakkaan toimintaympäristöön sopiviksi. Dialogi auttaa myös osoittamaan toimintaympäristön työterveysriskit sekä niitä ehkäisevät toimet.

”Me emme hoida vain sairauksia, vaan rakennamme parempaa työelämää”, Pihlajalinnan Pohjois-Suomen työterveysmyynnistä vastaava Jukka-Antti Pohjola laajentaa työterveyspalvelujen käsitettä.

Luonteva kumppani tulee lähelle

Pihlajalinnan tavoitteena on olla luonteva kumppani jokaiselle asiakasyritykselle yrityksen koosta tai toimintaympäristöstä riippumatta. Tämän mahdollistavat kattava palvelutarjonta sekä laaja ymmärrys asiakasyrityksen toiminnasta, kuten toimialasta ja tavoitteista. On tärkeää, että palvelut ovat aina saatavilla helposti ja viiveettä niin kivijalka- kuin etäpalveluissakin.

Pihlajalinnan Pohjois-Suomen työterveysmyynnistä vastaava Jukka-Antti Pohjola kehuu entisiin Anttilan tiloihin rakennetun Palvelutorin avaruutta ja selkeyttä: kaikki vastaanotot ovat helposti saavutettavissa keskusaukealta käsin.
Pihlajalinnan Pohjois-Suomen työterveysmyynnistä vastaava Jukka-Antti Pohjola kehuu entisiin Anttilan tiloihin rakennetun Palvelutorin avaruutta ja selkeyttä: kaikki vastaanotot ovat helposti saavutettavissa keskusaukealta käsin.

Pihlajalinna on strategiansa mukaisesti panostanut viime vuosina toimipisteverkostonsa laajentamiseen myös Pohjois-Suomessa. Kun Pihlajalinna avasi Oulun toimipisteensä entisen Anttilan tavaratalon kolmanteen kerrokseen vuonna 2018, sillä oli Pohjois-Suomessa neljä toimipistettä. Nyt alueella on jo 20 toimipistettä.

”Olemme Lapissa vahva tekijä, Kemin ja Rovaniemen ohella toimipisteet löytyvät esimerkiksi Kolarista, Sodankylästä ja Leviltä”, Pohjola sanoo.

Vaikuttava työterveys tunnistaa yrityksen tarpeet

Asiakkaalle tuttu työterveystiimi vahvistaa luottamuksellista vuoropuhelua ja tukee yritystä ohjaamaan toimintaansa kohti kokonaisvaltaista työyhteisön hyvinvointia.

Pihlajalinnan työterveyden Pohjois-Suomen alueellinen palvelupäällikkö Kaisa Haataja kertoo, että vaikuttava työterveyspalveluiden tarjoaja tukee myös asiakasyrityksen esihenkilöitä arjessa.

”Esihenkilöille tarjoamme työkaluja arjen työkykyjohtamiseen. Työkykyhaasteita selättämällä tähtäämme työyhteisön toimivuuden ja tuottavuuden parantamiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen”, Haataja selittää.

Vaikuttava työterveys on myös kustannustehokasta. Pihlajalinnan toimintatapa auttaa yritystä huolehtimaan entistä paremmin henkilöstön terveydestä ja työkyvystä, mikä kohentaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Juho Kurtti kuuluu Pihlajalinnan asiantuntevien ammattilaisten joukkoon.
Yleislääketieteen erikoislääkäri Juho Kurtti kuuluu Pihlajalinnan asiantuntevien ammattilaisten joukkoon.

”Me tuotamme työterveyspalvelua, joka maksaa itsensä takaisin. Tähän kuuluu ajatus siitä, että välittömät työterveyskustannukset ovat usein maltillisia verrattuna tarpeettomien ja ehkäistävissä olevien sairauspoissaolojen hintalappuun”, Jukka-Antti Pohjola kertoo.

Tehokas työterveystyö ennakoi

Henkilöstö on aina yrityksen tärkein voimavara, ja työkyvystä huolehtiminen säteilee hyvää myös muille elämän osa-alueille. Pihlajalinnan kantava ajatus on, että oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan.

”Jotta siihen pystytään, on tunnettava asiakkaan toimiala. Työterveystiimimme tuntevat työpaikan työolosuhteet, mikä auttaa ennakoimaan henkilöstön hyvinvoinnin riskitekijöitä ja ehkäisemään niitä”, Kaisa Haataja selventää.

”Meidän kokeneet ammattilaisemme ovat nähneet satoja erilaisia ongelmia, mutta asiakasyrityksellemme tilanne voi olla ensimmäinen laatuaan. Laaja kokemuspohja tukee oikeanlaisten ratkaisujen löytymisessä”, Pohjola sanoo.

Kattavilla tiedoilla ja selvillä tavoitteilla kohti työhyvinvointia

Työterveysyhteistyön tuloksellisuus edellyttää molempien osapuolten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin työhyvinvoinnin kehittämisessä. Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että päämäärä asetetaan yhdessä, jotta yhteistyön suunta on sama ja selkeä. Tavoitteista muodostetaan myös toimintasuunnitelma.

Asiakkaalle tuttu työterveystiimi vahvistaa luottamuksellista vuoropuhelua ja tukee yritystä ohjaamaan toimintaansa kohti kokonaisvaltaista työyhteisön hyvinvointia.
Asiakkaalle tuttu työterveystiimi vahvistaa luottamuksellista vuoropuhelua ja tukee yritystä ohjaamaan toimintaansa kohti kokonaisvaltaista työyhteisön hyvinvointia.

”Tarvitsemme tiivistä yhteistyötä ja luottamusta. Yhdessä, kumppaneina, pystymme kehittämään henkilöstön työkykyä kohti asetettuja tavoitteita, mikä luo työhyvinvointia ja lopulta kustannussäästöjä”, Jukka-Antti Pohjola näkee.

Luottamuksen ja sitoutumisen valossa on olennaista, että työterveysyhteistyö on vaikuttavaa ja läpinäkyvää sekä tulokset mitattavia. Yhteistyölle asetettuja tavoitteita ja mittareita seurataankin säännöllisissä yhteistyötapaamisissa.

Läpinäkyvyyden ja tulosten seurattavuuden puolesta puhuu myös Pihlajalinnan Työterveysportaali. Se on työkalu, josta asiakasyritysten työterveysasioista vastaavat henkilöt pääsevät suoraan reaaliaikaisen työterveysraportoinnin äärelle.

”Työterveysportaali on kätevä kanava muun muassa työterveyskustannusten, sairauspoissaolojen seurantaan sekä työkykyriskien tunnistamiseen. Sen tarjoama tieto auttaa myös kohdentamaan tukitoimia eri henkilöstöryhmille yhteistyössä työterveyden kanssa”, Kaisa Haataja avaa palvelun hyötyjä.

Tutustu Pihlajalinnan vaikuttaviin työterveyspalveluihin osoitteessa: tyoterveysmyynti.pihlajalinna.fi.