Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koronatestaus
Oulun kaupungin koronanäytteenottoa supistetaan vuoden alusta alkaen

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­näyt­teen­ot­toa su­pis­te­taan vuoden alusta alkaen

29.12.2022 16:09 3
Oulun kaupungin uuden koronatestauspisteen sijainti herättää hämmennystä: "Olemme ongelmasta tietoisia"

Oulun kau­pun­gin uuden ko­ro­na­tes­taus­pis­teen si­jain­ti he­rät­tää häm­men­nys­tä: "Olemme on­gel­mas­ta tie­toi­sia"

10.06.2022 14:29 16
Tilaajille
Oulun koronatestaus on siirtynyt Rehapoliksesta Rautatienkadulle

Oulun ko­ro­na­tes­taus on siir­ty­nyt Re­ha­po­lik­ses­ta Rau­ta­tien­ka­dul­le

02.06.2022 07:18
Pihlajalinnan koronatestaus siirtyy Kontinkankaalle

Pih­la­ja­lin­nan ko­ro­na­tes­taus siirtyy Kon­tin­kan­kaal­le

06.05.2022 14:34
Oulun kaupungin koronatestipisteet ovat suljettuna pääsiäisen ajan

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­tes­ti­pis­teet ovat sul­jet­tu­na pää­siäi­sen ajan

13.04.2022 15:49
Lasten infektiotautien testaus halutaan helpommaksi – oululaistutkimus selvittää, onko nenän kautta nieluun työnnettävä tikku aina tarpeen vai riittäisivätkö sylki- ja kurlausnäytteet

Lasten in­fek­tio­tau­tien testaus ha­lu­taan hel­pom­mak­si – ou­lu­lais­tut­ki­mus sel­vit­tää, onko nenän kautta nieluun työn­net­tä­vä tikku aina tarpeen vai riit­täi­si­vät­kö sylki- ja kur­laus­näyt­teet

18.02.2022 06:00
Tilaajille
Koronatestilastien toimitus koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille käynnistyy tällä viikolla

Ko­ro­na­tes­ti­las­tien toi­mi­tus kou­lu­lai­sil­le ja toisen asteen opis­ke­li­joil­le käyn­nis­tyy tällä vii­kol­la

04.02.2022 10:22 1
Toimi näin, jos tulet kipeäksi tai epäilet koronatartuntaa – Kokosimme PPSHP:n ja muiden toimijoiden ohjeet yhteen

Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

18.01.2022 16:09 13
Tilaajille
Koronatestiin pitää mennä jatkossa vain poikkeustapauksissa Oulussa – näillä oireilla lapsi voi mennä kouluun tai hoitoon

Ko­ro­na­tes­tiin pitää mennä jat­kos­sa vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa Oulussa – näillä oi­reil­la lapsi voi mennä kouluun tai hoitoon

17.01.2022 14:33 50
Opetusministeri Li Andersson ei usko, että koululaisten kotitestejä saadaan heti käyttöön

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ei usko, että kou­lu­lais­ten ko­ti­tes­te­jä saadaan heti käyt­töön

08.01.2022 17:57 29
Kaupunki kehottaa koronatestiin hakeutuvia varaamaan ajan ensisijaisesti Pihlajalinnan testauspisteelle, tarjolla runsaasti vapaita aikoja

Kau­pun­ki ke­hot­taa ko­ro­na­tes­tiin ha­keu­tu­via va­raa­maan ajan en­si­si­jai­ses­ti Pih­la­ja­lin­nan tes­taus­pis­teel­le, tar­jol­la run­saas­ti vapaita aikoja

05.01.2022 15:38 3
Positiivisten koronatestien osuus on noussut – viime viikolla 10,7 prosenttia testeistä oli positiivisia

Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­tes­tien osuus on noussut – viime vii­kol­la 10,7 pro­sent­tia tes­teis­tä oli po­si­tii­vi­sia

29.12.2021 14:19
THL päivitti koronatestausohjeita: raskaana olevat ja yli viisi kuukautta sitten rokotetut testiin lievilläkin oireilla, kotitestikin käy tietyissä tapauksissa

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jei­ta: ras­kaa­na olevat ja yli viisi kuu­kaut­ta sitten ro­ko­te­tut testiin lie­vil­lä­kin oi­reil­la, ko­ti­tes­ti­kin käy tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa

22.12.2021 17:50
Pihlajalinnan koronatestaus oululaisille siirtyy Pakkahuoneenkadulle

Pih­la­ja­lin­nan ko­ro­na­tes­taus ou­lu­lai­sil­le siirtyy Pak­ka­huo­neen­ka­dul­le

13.12.2021 17:01
Eteläisestä Afrikasta tulleiden on osallistuttava Helsinki-Vantaalla pakkotestiin ja karanteeniin – avin päätös on voimassa heti ja jatkuu joulukuun loppuun asti

Ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta tul­lei­den on osal­lis­tut­ta­va Hel­sin­ki-Van­taal­la pak­ko­tes­tiin ja ka­ran­tee­niin – avin päätös on voi­mas­sa heti ja jatkuu jou­lu­kuun loppuun asti

27.11.2021 14:26 21
Alle 12-vuotiaat tulee viedä koronatestiin vain poikkeustapauksissa, linjaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:14 5
Oulun kaupunki muutti testauskäytäntöä: Monessa tapauksessa voi välttyä koronatestiltä, jos on ottanut kaksi rokotetta – tulossa pop-up-rokotuksia Ideaparkiin ja koulujen kampuksille

Oulun kau­pun­ki muutti tes­taus­käy­tän­töä: Monessa ta­pauk­ses­sa voi välttyä ko­ro­na­tes­til­tä, jos on ottanut kaksi ro­ko­tet­ta – tulossa pop-up-ro­ko­tuk­sia Idea­par­kiin ja kou­lu­jen kam­puk­sil­le

01.09.2021 17:06
Tilaajille
Koronatesteihin hakeutuvien määrä taas nousussa Oulussa, kaupunki nosti testikapasiteettia aikojen loputtua

Ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­vien määrä taas nou­sus­sa Ou­lus­sa, kau­pun­ki nosti tes­ti­ka­pa­si­teet­tia aikojen lo­put­tua

23.08.2021 17:00 37
Koronatestaus Oulun Oritkarin drive-in-pisteellä jatkuu jälleen torstaista alkaen, testausaika on varattava etukäteen

Ko­ro­na­tes­taus Oulun Orit­ka­rin dri­ve-in-pis­teel­lä jatkuu jälleen tors­tais­ta alkaen, tes­taus­ai­ka on va­rat­ta­va etu­kä­teen

04.08.2021 18:39 3
Oulun terveysjohtaja pyytää: ”Älä hakeudu oireettomana testiin” – näytteenotto uhkaa ruuhkautua tapahtumissa altistuneiden vuoksi

Oulun ter­veys­joh­ta­ja pyytää: ”Älä hakeudu oi­reet­to­ma­na tes­tiin” – näyt­teen­ot­to uhkaa ruuh­kau­tua ta­pah­tu­mis­sa al­tis­tu­nei­den vuoksi

03.08.2021 21:44 41