Perustuslakivaliokunta
Poliittisen syksyn sävel ja eduskunnan humppahulina ylittävät hulluudellaan kieroutuneimmatkin mielikuvituksentuotteet
Kolumni Antti Ronkainen

Po­liit­ti­sen syksyn sävel ja edus­kun­nan hump­pa­hu­li­na ylit­tä­vät hul­luu­del­laan kie­rou­tu­neim­mat­kin mie­li­ku­vi­tuk­sen­tuot­teet

18.08.2020 12:00 1
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta otti vastaan Haaviston esitutkinnan – Rikosnimikkeitä ei vahvisteta, ministerinä jatkamiselle ei juridista estettä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta otti vastaan Haa­vis­ton esi­tut­kin­nan – Ri­kos­ni­mik­kei­tä ei vah­vis­te­ta, mi­nis­te­ri­nä jat­ka­mi­sel­le ei ju­ri­dis­ta estettä

14.07.2020 12:24 14
Perustuslakivaliokunta kokoontui saamaan yli tuhannen sivun Haavisto-materiaalin – Häkkänen jäävännyt itsensä esitutkintamateriaalin käsittelystä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ko­koon­tui saamaan yli tu­han­nen sivun Haa­vis­to-ma­te­riaa­lin – Häk­kä­nen jää­vän­nyt itsensä esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­lin kä­sit­te­lys­tä

13.07.2020 15:17 0
Helsingin Sanomat: Poliisi epäilee ulkoministeri Haavistoa kahdesta rikoksesta – esitutkinta-aineisto on toimitettu perustuslakivaliokunnalle

Hel­sin­gin Sa­no­mat: Poliisi epäilee ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­toa kah­des­ta ri­kok­ses­ta – esi­tut­kin­ta-ai­neis­to on toi­mi­tet­tu pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le

08.07.2020 15:57 15
Perustuslakivaliokunta puoltaa suostumusta asettaa kansanedustaja Mäenpää syytteeseen tämän eduskunnassa pitämästä vieraslajipuheesta

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta puoltaa suos­tu­mus­ta asettaa kan­san­edus­ta­ja Mäenpää syyt­tee­seen tämän edus­kun­nas­sa pi­tä­mäs­tä vie­ras­la­ji­pu­hees­ta

17.06.2020 12:32 2
Eduskunnan tiedonsaannissa räikeitä puutteita – "Valiokunta saanut muilta toimijoilta tai lehdistön kautta tietoonsa tärkeitä asioita"

Edus­kun­nan tie­don­saan­nis­sa räi­kei­tä puut­tei­ta – "Va­lio­kun­ta saanut muilta toi­mi­joil­ta tai leh­dis­tön kautta tie­toon­sa tär­kei­tä asioi­ta"

31.05.2020 06:00 7