Perustuslakivaliokunta
EK:n Häkämies sote-ulkoistusten mitätöinneistä: "Voiko valtioon luottaa sopimuskumppanina?"

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 10
Tilaajille
Pääministeri Marin: Esitys liikkumisrajoituksista vedetään pois eduskunnasta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ve­de­tään pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 19:37 11
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 54
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta jatkaa Antti Rinteen johdolla koko kevätkauden – Ojala-Niemelän sairausloma jatkuu

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta: Tartuntutautilain muutosehdotukset ovat perustuslain mukaisia – Kompensaatiot elinkeinonharjoittajille ovat perusteltuja

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

21.01.2021 14:43 2
Näkökulma: Haavisto-vyyhti iski voimakkaimman myrskyn keskustaan – kenttäväki ei säästele sanojaan

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 43
Joulutauolla kansanedustajien kannattaa rauhoittua ja ryhdistäytyä
Kolumni Karina Jutila

Jou­lu­tauol­la kan­san­edus­ta­jien kan­nat­taa rau­hoit­tua ja ryh­dis­täy­tyä

15.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Vihreiden ryhmänjohtaja, oululaiskansanedustaja Jenni Pitko pyytää anteeksi valiokuntaneuvosta arvostellutta viestiä

Vih­rei­den ryh­män­joh­ta­ja, ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko pyytää an­teek­si va­lio­kun­ta­neu­vos­ta ar­vos­tel­lut­ta viestiä

12.12.2020 16:12 29
Myyrä taitaa tehdä valiokunnassa myyräntyötä, mutta ainakin toistaiseksi moitteet näyttävät kaikuneen kuuroille korville
Kolumni Ilari Tapio

Myyrä taitaa tehdä va­lio­kun­nas­sa myy­rän­työ­tä, mutta ainakin tois­tai­sek­si moit­teet näyt­tä­vät kai­ku­neen kuu­roil­le kor­vil­le

12.12.2020 18:12 37
Ministeri Haavistolta tivattiin: Myönnättekö rikkoneenne lakia? Haavisto: "Otan moitteet vastaan"

Mi­nis­te­ri Haa­vis­tol­ta ti­vat­tiin: Myön­nät­te­kö rik­ko­neen­ne lakia? Haa­vis­to: "Otan moit­teet vas­taan"

11.12.2020 19:23 34
KKO:n presidentti: Ennakkolausunnot perustuslakivaliokunnalle saattaisivat muuttua ongelmallisiksi

KKO:n pre­si­dent­ti: En­nak­ko­lau­sun­not pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le saat­tai­si­vat muuttua on­gel­mal­li­sik­si

11.12.2020 16:44
Tilaajille
Puhemies Anu Vehviläinen: Juridiikka ja politiikka menivät osittain sekaisin tällä viikolla eduskunnassa

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­nen: Ju­ri­diik­ka ja po­li­tiik­ka menivät osit­tain se­kai­sin tällä vii­kol­la edus­kun­nas­sa

10.12.2020 18:32 17
Perustuslakivaliokunnalla ryhdistäytymisen hetki – "Jäseniksi pitkäaikaisia kansanedustajia ja enemmän juristeja"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­la ryh­dis­täy­ty­mi­sen hetki – "Jä­se­nik­si pit­kä­ai­kai­sia kan­san­edus­ta­jia ja enemmän ju­ris­te­ja"

10.12.2020 17:48 3
Tilaajille
Entinen pääministeri ryhtyy palauttamaan luottamusta perustuslakivaliokuntaan – varapuhemieheksi nousee kansanedustaja Tarja Filatov

Entinen pää­mi­nis­te­ri ryhtyy pa­laut­ta­maan luot­ta­mus­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan – va­ra­pu­he­mie­hek­si nousee kan­san­edus­ta­ja Tarja Filatov

10.12.2020 16:48 22
Haavisto-jälkipyykki jatkuu: Puhemies Vehviläinen kutsunut perustuslakivaliokunnan johdon koolle

Haa­vis­to-jäl­ki­pyyk­ki jatkuu: Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen kut­su­nut pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan johdon koolle

10.12.2020 09:51 24
Jenni Pitko kiistää Haavisto-junttauksen perustuslakivaliokuntaan liittyen – kansanedustaja haluaa nostaa esiin tietovuodot

Jenni Pitko kiistää Haa­vis­to-junt­tauk­sen pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan liit­tyen – kan­san­edus­ta­ja haluaa nostaa esiin tie­to­vuo­dot

09.12.2020 20:08 46
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta luisussa – arvostetun elimen arvovalta ei enää kestä sellaista puoluepoliittista suhmurointia, jota ulkoministeri Haaviston tapauksessa koettiin
Pääkirjoitus

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta lui­sus­sa – ar­vos­te­tun elimen ar­vo­val­ta ei enää kestä sel­lais­ta puo­lue­po­liit­tis­ta suh­mu­roin­tia, jota ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton ta­pauk­ses­sa koet­tiin

09.12.2020 20:00 18
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta vahvisti: Edellytyksiä syytteen nostamiselle Haavistoa vastaan ei ole

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vah­vis­ti: Edel­ly­tyk­siä syyt­teen nos­ta­mi­sel­le Haa­vis­toa vastaan ei ole

09.12.2020 19:13 11
Haavisto tunsi helpotusta pevin päätöksen jälkeen: "Parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä "

Haa­vis­to tunsi hel­po­tus­ta pevin pää­tök­sen jäl­keen: "Pa­rem­pi joutua pe­rus­te­le­maan avun an­ta­mis­ta kuin aut­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä "

09.12.2020 18:57 25
Haavisto-muistutuksen vuosi sitten allekirjoittanut kansanedustaja aikoo selvittää, miten paljon "viherpesua" valiokunnan mietintötekstiin on päätynyt

Haa­vis­to-muis­tu­tuk­sen vuosi sitten al­le­kir­joit­ta­nut kan­san­edus­ta­ja aikoo sel­vit­tää, miten paljon "vi­her­pe­sua" va­lio­kun­nan mie­tin­tö­teks­tiin on pää­ty­nyt

09.12.2020 15:10 7
Tilaajille