Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Kolumni: Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Perustuslakivaliokunta
Johanna Ojala-Niemelä saamelaiskäräjälain kaatumisen jälkijossittelusta:  "Minulle yritetään jättää käteen mustan pekan kortti"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­sen jäl­ki­jos­sit­te­lus­ta: "Mi­nul­le yri­te­tään jättää käteen mustan pekan kortti"

26.02.2023 15:42 15
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä antoi demarikansanedustajalle virheellistä tietoa valiokunnan kokouksesta – keskustan Lohi pääsi paikalle, eikä saamelaiskäräjälaki edennyt

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä antoi de­ma­ri­kan­san­edus­ta­jal­le vir­heel­lis­tä tietoa va­lio­kun­nan ko­kouk­ses­ta – kes­kus­tan Lohi pääsi pai­kal­le, eikä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki edennyt

26.02.2023 19:48 29
Saamelaiskäräjälaki voi vielä ehtiä eduskuntaan – perustuslakivaliokunta sai viikon verran lisäaikaa mietinnön tekemiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki voi vielä ehtiä edus­kun­taan – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta sai viikon verran li­sä­ai­kaa mie­tin­nön te­ke­mi­seen

16.02.2023 22:09
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta: Lakiehdotus sote-henkilöstön rokotesuojasta perustuslain mukainen, kyse ei pakollisesta rokotuksesta

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: La­ki­eh­do­tus sote-hen­ki­lös­tön ro­ko­te­suo­jas­ta pe­rus­tus­lain mu­kai­nen, kyse ei pa­kol­li­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta

16.12.2021 11:39 26
Hallituksen sote-esitys läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan – "Perustuslakivaliokunnasta menee kyllä asiat läpi, kun asiat on perustuslain mukaisesti hyvin valmisteltu"

Hal­li­tuk­sen sote-esi­tys läpäisi pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan seulan – "Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­ta menee kyllä asiat läpi, kun asiat on pe­rus­tus­lain mu­kai­ses­ti hyvin val­mis­tel­tu"

21.05.2021 17:23 17
Valiokunnan kanta EU:n elpymispakettiin valmistuu ehkä tänään – mietinnön muotoilut voivat saada kokoomuksen äänestämään sittenkin paketin puolesta

Va­lio­kun­nan kanta EU:n el­py­mis­pa­ket­tiin val­mis­tuu ehkä tänään – mie­tin­nön muo­toi­lut voivat saada ko­koo­muk­sen ää­nes­tä­mään sit­ten­kin paketin puo­les­ta

05.05.2021 11:03 8
Tilaajille
Puheenjohtaja Rinne kiistää valiokunnan politisoitumisen – "Oikeustiede ei ole eksaktia tiedettä"

Pu­heen­joh­ta­ja Rinne kiistää va­lio­kun­nan po­li­ti­soi­tu­mi­sen – "Oi­keus­tie­de ei ole ek­sak­tia tie­det­tä"

30.04.2021 06:30 9
Tilaajille
Hallitus tarvitsee opposition tukea EU:n elpymispaketin hyväksyntään – "Siirrämme vastuun sinne, minne se kuuluu"

Hal­li­tus tar­vit­see op­po­si­tion tukea EU:n el­py­mis­pa­ke­tin hy­väk­syn­tään – "Siir­räm­me vastuun sinne, minne se kuuluu"

27.04.2021 20:36 45
Kriisiä pukkaa hallituksen lisäksi perustuslakivaliokunnassa – erimieliset päätökset antavat sytykettä spekulaatioille

Kriisiä pukkaa hal­li­tuk­sen lisäksi pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa – eri­mie­li­set pää­tök­set antavat sy­ty­ket­tä spe­ku­laa­tioil­le

27.04.2021 19:30 10
Tilaajille
EK:n Häkämies sote-ulkoistusten mitätöinneistä: "Voiko valtioon luottaa sopimuskumppanina?"

EK:n Hä­kä­mies sote-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 10
Tilaajille
Pääministeri Marin: Esitys liikkumisrajoituksista vedetään pois eduskunnasta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ve­de­tään pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 19:37 11
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 54
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta jatkaa Antti Rinteen johdolla koko kevätkauden – Ojala-Niemelän sairausloma jatkuu

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta: Tartuntutautilain muutosehdotukset ovat perustuslain mukaisia – Kompensaatiot elinkeinonharjoittajille ovat perusteltuja

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

21.01.2021 14:43 2
Näkökulma: Haavisto-vyyhti iski voimakkaimman myrskyn keskustaan – kenttäväki ei säästele sanojaan

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 43
Joulutauolla kansanedustajien kannattaa rauhoittua ja ryhdistäytyä
Kolumni

Jou­lu­tauol­la kan­san­edus­ta­jien kan­nat­taa rau­hoit­tua ja ryh­dis­täy­tyä

15.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Vihreiden ryhmänjohtaja, oululaiskansanedustaja Jenni Pitko pyytää anteeksi valiokuntaneuvosta arvostellutta viestiä

Vih­rei­den ryh­män­joh­ta­ja, ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko pyytää an­teek­si va­lio­kun­ta­neu­vos­ta ar­vos­tel­lut­ta viestiä

12.12.2020 16:12 29
Myyrä taitaa tehdä valiokunnassa myyräntyötä, mutta ainakin toistaiseksi moitteet näyttävät kaikuneen kuuroille korville
Kolumni

Myyrä taitaa tehdä va­lio­kun­nas­sa myy­rän­työ­tä, mutta ainakin tois­tai­sek­si moit­teet näyt­tä­vät kai­ku­neen kuu­roil­le kor­vil­le

12.12.2020 18:12 37
Ministeri Haavistolta tivattiin: Myönnättekö rikkoneenne lakia? Haavisto: "Otan moitteet vastaan"

Mi­nis­te­ri Haa­vis­tol­ta ti­vat­tiin: Myön­nät­te­kö rik­ko­neen­ne lakia? Haa­vis­to: "Otan moit­teet vas­taan"

11.12.2020 19:23 34
KKO:n presidentti: Ennakkolausunnot perustuslakivaliokunnalle saattaisivat muuttua ongelmallisiksi

KKO:n pre­si­dent­ti: En­nak­ko­lau­sun­not pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le saat­tai­si­vat muuttua on­gel­mal­li­sik­si

11.12.2020 16:44
Tilaajille