EU:n elpymispaketti

Marin puo­lus­taa el­py­mis­pa­ket­tia, Orpo haluaa ul­ko­ra­joil­le tiu­kem­man ra­ja­val­von­nan

27.08.2021 14:28 6
Tilaajille

EU:n el­py­mis­pa­ket­ti sai hy­väk­syn­nän kaik­kien jä­sen­mai­den par­la­men­teil­ta

27.05.2021 23:23 7

Kes­kus­tan ryhmä antoi va­roi­tuk­set Hannu Hos­ko­sel­le ja Tuomas Ket­tu­sel­le el­py­mis­pa­ket­ti­ää­nes­tyk­sen takia – Hos­ko­nen syr­jäy­tet­tiin samalla ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan joh­dos­ta

19.05.2021 10:31 42

"Kaikki mah­dol­li­nen työ­voi­ma haa­lit­tiin" – edus­kun­nan ma­ra­ton­kes­kus­te­lu el­vy­tys­pa­ke­tis­ta koet­te­li myös pöy­tä­kir­ju­rei­ta

18.05.2021 18:30 8
Tilaajille

Kes­kus­tan ryh­män­joh­ta­ja Antti Kur­vi­nen: Edus­kun­ta­ryh­mä kä­sit­te­lee mah­dol­li­sia sank­tioi­ta lä­hi­päi­vi­nä

18.05.2021 15:31 20

Veh­vi­läi­nen STT:l­le: Edus­kun­nan pu­he­mies­neu­vos­to ei aio kä­si­tel­lä va­ra­pu­he­mies Eerolan asemaa – Eerola jatkaa nor­maa­lis­ti työtään

18.05.2021 15:29 4

Edus­kun­ta hy­väk­syi odo­te­tus­ti EU:n el­py­mis­pa­ke­tin – äänet menivät 134–57

18.05.2021 14:29 51

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

17.05.2021 15:44 2
Tilaajille

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

15.05.2021 19:43 50

Filatov Ylelle: EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ää­nes­te­tään edus­kun­nas­sa tiis­tai­na – Tynk­ky­sen puhe ylitti suo­si­tuk­sen yli sa­ta­ker­tai­ses­ti

15.05.2021 17:02 39

Yli neljä päivää jat­ku­nut kes­kus­te­lu EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta päättyi edus­kun­nas­sa – Tynk­ky­nen puhui yli kah­dek­san tuntia

15.05.2021 08:12 109

Nä­kö­kul­ma: Ke­sä­kuus­sa on kuu­lem­ma vaalit – sitä ei tosin huomaa mistään

14.05.2021 18:30 7
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set haluaa pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mie­li­pi­teen siihen, voiko el­py­mis­pa­ket­ti­asian panna pöy­däl­le useam­man kerran – edus­kun­nan ma­ra­ton­is­tun­to kes­key­tyi jälleen

14.05.2021 06:09 74

Ma­ra­ton­kes­kus­te­lu EU-el­py­mis­pa­ke­tis­ta jatkuu edus­kun­nas­sa, kes­key­tys luvassa vii­meis­tään aamulla

13.05.2021 22:51 83

Läpi yön jat­ku­nut EU-el­py­mis­pa­ke­tin kä­sit­te­ly kes­key­tet­tiin – täys­is­tun­to jatkuu jälleen illalla

13.05.2021 10:28 60

Ou­lu­lai­set kan­san­edus­ta­jat EU-tu­ki­pa­ke­tin puo­les­ta ja vastaan – jar­ru­tus­kes­kus­te­lul­le tulossa stoppi?

12.05.2021 18:14 53
Tilaajille

"Kyse vii­vy­tys­tais­te­lus­ta ja si­sä­po­liit­ti­ses­ta pe­lis­tä" – tut­ki­jan mie­les­tä edus­kun­nan ää­nes­tyk­sen siir­ty­mi­sel­lä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ei ole suurta mer­ki­tys­tä

12.05.2021 17:44 5
Tilaajille

Edus­kun­nan el­py­mis­pa­ket­ti­kes­kus­te­lu venyi lähes au­rin­gon­nou­suun asti – pu­he­mies kes­keyt­ti asian kä­sit­te­lyn puoli vii­del­tä aamulla

12.05.2021 08:31 37
Kolumni

EU-el­vy­tys­pa­ket­ti haukkaa ison palan pää­tös­val­taa

11.05.2021 16:00 15
Tilaajille

Ainakin kuusi ko­koo­mus­lais­ta aikoo ää­nes­tää el­py­mis­pa­ket­tia vastaan – "Ajaisi EU:n ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen krii­siin ja Suomen EU:n ul­ko­ke­häl­le", va­roit­taa Zys­ko­wicz paketin kaa­tu­mi­ses­ta

10.05.2021 18:30 24
Tilaajille