EU:n elpymispaketti
Kuukausi
Kokoomus vaatii kaikkien puolueiden neuvotteluita EU:n elpymispaketista: "Tämä ei ole vielä valmis hyväksyttäväksi"

Ko­koo­mus vaatii kaik­kien puo­luei­den neu­vot­te­lui­ta EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta: "Tämä ei ole vielä valmis hy­väk­syt­tä­väk­si"

24.07.2020 17:52 22
Suomi lähelle tavoitteitaan  – pohjoisen ja idän erityisolosuhteet otettiin huomioon
Pääkirjoitus

Suomi lähelle ta­voit­tei­taan – poh­joi­sen ja idän eri­tyis­olo­suh­teet otet­tiin huo­mioon

21.07.2020 22:00 11
Tilaajille
Jari Luoto tuntee EU:n maratonkokoukset – oli legendaarisessa Nizzassa viisi päivää ja nyt Marinin matkassa: "Eiliset neuvottelut päättyivät aamukuudelta"

Jari Luoto tuntee EU:n ma­ra­ton­ko­kouk­set – oli le­gen­daa­ri­ses­sa Niz­zas­sa viisi päivää ja nyt Marinin mat­kas­sa: "Ei­li­set neu­vot­te­lut päät­tyi­vät aa­mu­kuu­del­ta"

20.07.2020 18:40 1
Tilaajille
EU-huippukokouksen puheenjohtaja antoi uuden esityksen – EU-maat ovat koolla jo neljättä päivää, mutta saadaanko ratkaisua ollenkaan?

EU-huip­pu­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja antoi uuden esi­tyk­sen – EU-maat ovat koolla jo nel­jät­tä päivää, mutta saa­daan­ko rat­kai­sua ol­len­kaan?

20.07.2020 18:33 2
Analyysi: Onko elpymispaketti kertalaukaus vai pysyvämpi toimintatapa EU:ssa? Siitä riippuu ratkaisun syntyminen Brysselin illassa

Ana­lyy­si: Onko el­py­mis­pa­ket­ti ker­ta­lau­kaus vai py­sy­väm­pi toi­min­ta­ta­pa EU:ssa? Siitä riippuu rat­kai­sun syn­ty­mi­nen Brys­se­lin illassa

20.07.2020 17:40 1
EU-johtajat aloittavat viikonlopun viimeisen väännön – Suomi tiukasti "nuukan nelikon" kyljessä

EU-joh­ta­jat aloit­ta­vat vii­kon­lo­pun vii­mei­sen väännön – Suomi tiu­kas­ti "nuukan ne­li­kon" kyl­jes­sä

19.07.2020 16:33 8
EU-johtajat jatkavat rahaneuvotteluja kolmatta päivää – Merkel pitää mahdollisena, ettei sopua saavuteta

EU-joh­ta­jat jat­ka­vat ra­ha­neu­vot­te­lu­ja kol­mat­ta päivää – Merkel pitää mah­dol­li­se­na, ettei sopua saa­vu­te­ta

19.07.2020 11:17 1
Lukijalta Mielipide Taito Taskinen

EU natisee lii­tok­sis­saan – toi­vot­ta­vas­ti sopu löytyy

18.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Pääministeri Marin kohtasi Merkelin ja von der Leyenin kasvomaski päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brysselissä, ja pöydällä on iso elpymissuunnitelma

Pää­mi­nis­te­ri Marin kohtasi Mer­ke­lin ja von der Leyenin kas­vo­mas­ki päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brys­se­lis­sä, ja pöy­däl­lä on iso el­py­mis­suun­ni­tel­ma

17.07.2020 10:24 4
Vanhemmat
Suomen kantaa EU:n elvytysrahastoon ei saatu vielä sorvattua – Tuppurainen:  Rahanjaon pitää edistää jäsenmaiden vastuullista taloudenpitoa

Suomen kantaa EU:n el­vy­tys­ra­has­toon ei saatu vielä sor­vat­tua – Tup­pu­rai­nen: Ra­han­jaon pitää edistää jä­sen­mai­den vas­tuul­lis­ta ta­lou­den­pi­toa

03.06.2020 14:34 0