Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

Perustuslakivaliokunta antaa lähiviikkoina lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Yksityiset toimijat epäilevät, että esityksessä voi olla perustuslaillinen ongelma riittävän julkisen palveluntuotannon määrittelyssä. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvostelee myös ulkoistussopimusten taannehtivaa purkamista. Ministeriön mukaan riittävällä julkisella tuotannolla halutaan varmistaa palvelujen laatu ja saatavuus. Se pitää yksityissektorin huolia liioiteltuina.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että sopimusten taannehtiva mitätöinti tekisi valtiosta epäluotettavan sopimuskumppanin.
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että sopimusten taannehtiva mitätöinti tekisi valtiosta epäluotettavan sopimuskumppanin.
Kuva: Kimmo Brandt

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisältyvä mahdollisuus sopimusten taannehtivaan purkamiseen voi vaarantaa yritysten luottamuksen valtioon sopimuskumppanina. Näin sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote-malli mitätöisi kuntien terveysyritysten kanssa jo tekemät ostopalvelusopimukset, jos niitä ei voida muuttaa uuden lain mukaisiksi. Esimerkkinä on mainittu Länsi-Pohjan keskussairaalan ulkoistus.