Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pekka Haavisto
Ylen presidenttikysely: Haavisto ja Stubb vaalien toiselle kierrokselle, jolla kisa muuttuu tasaiseksi

Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­ly: Haa­vis­to ja Stubb vaalien toi­sel­le kier­rok­sel­le, jolla kisa muuttuu ta­sai­sek­si

14.09.2023 06:58 41
Alexander Stubb tuo sähköä ja kokemusta presidentinvaaliin
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubb tuo sähköä ja ko­ke­mus­ta pre­si­den­tin­vaa­liin

15.08.2023 20:00 35
Tilaajille
Kuka Haavistolle haastajaksi? Presidentinvaalien asetelmat alkavat hahmottua
Pääkirjoitus

Kuka Haa­vis­tol­le haas­ta­jak­si? Pre­si­den­tin­vaa­lien ase­tel­mat alkavat hah­mot­tua

04.08.2023 20:00 46
Tilaajille
Analyysi: Puolueväki toivoo uutta nousua, vaikka presidenttiehdokkuuskin meni vihreiltä sivuun – Seinäjoella valitaan uusi puheenjohtaja

Ana­lyy­si: Puo­lue­vä­ki toivoo uutta nousua, vaikka pre­si­dent­ti­eh­dok­kuus­kin meni vih­reil­tä sivuun – Sei­nä­joel­la va­li­taan uusi pu­heen­joh­ta­ja

09.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Pekka Haavisto vastaa, miksei ajanut Suomea Natoon hyvän sään aikana – Presidenttiehdokas aikeista leikata kehitysapua: "Voi olla omaan jalkaan ampumista"

Pekka Haa­vis­to vastaa, miksei ajanut Suomea Natoon hyvän sään aikana – Pre­si­dent­ti­eh­do­kas ai­keis­ta leikata ke­hi­ty­sa­pua: "Voi olla omaan jalkaan am­pu­mis­ta"

09.06.2023 12:00 15
Tilaajille
Vihreät yrittävät löytää uudestaan hukatut mahdollisuutensa, ja se vaatii rehellistä arviota tehdyistä virheistä
Pääkirjoitus

Vihreät yrit­tä­vät löytää uu­des­taan hukatut mah­dol­li­suu­ten­sa, ja se vaatii re­hel­lis­tä arviota teh­dyis­tä vir­heis­tä

08.06.2023 20:00 22
Tilaajille
Analyysi: Presidentiksi tähyävä Haavisto viestii valtiomiesmäisyyttä, jota kova tukiryhmä pönkittää – Pekka Haavisto: "Vihreiden tilanne ei ole rasite"

Ana­lyy­si: Pre­si­den­tik­si tähyävä Haa­vis­to viestii val­tio­mies­mäi­syyt­tä, jota kova tu­ki­ryh­mä pön­kit­tää – Pekka Haa­vis­to: "Vih­rei­den tilanne ei ole rasite"

08.06.2023 15:43 19
Tilaajille
Pekka Haavisto asettuu ehdolle seuraavaksi presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta

Pekka Haa­vis­to asettuu ehdolle seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen kautta

08.06.2023 12:02 45
Haavistolla yllätysinfo presidentinvaaleista – Jatkaa vielä ulkoministerinä, vaikka luuli tekevänsä jo muuta: "Kuplavolkkaria, ja venekin olisi vesillä"

Haa­vis­tol­la yl­lä­tys­in­fo pre­si­den­tin­vaa­leis­ta – Jatkaa vielä ul­ko­mi­nis­te­ri­nä, vaikka luuli te­ke­vän­sä jo muuta: "Kup­la­volk­ka­ria, ja venekin olisi ve­sil­lä"

08.06.2023 10:07 1
Tilaajille
Haavisto: Ranskan päätös sulkea lähetystö Sudanissa vaikuttaa myös muihin – Ranska on yksi Suomelle apua tarjonneista

Haa­vis­to: Ranskan päätös sulkea lä­he­tys­tö Su­da­nis­sa vai­kut­taa myös muihin – Ranska on yksi Suo­mel­le apua tar­jon­neis­ta

24.04.2023 19:31 1
MT:n kysely: Pekka Haavisto on suosikki seuraavaksi presidentiksi, voittaisi toisella kierroksella Rehnin tai Aaltolan

MT:n kysely: Pekka Haa­vis­to on suo­sik­ki seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si, voit­tai­si toi­sel­la kier­rok­sel­la Rehnin tai Aal­to­lan

24.04.2023 06:18 36
Haavisto MTV:llä: Sudanissa olleita suomalaisia on päässyt pakenmaan naapurimaahan – useita evakuointioperaatioita on meneillään

Haa­vis­to MTV:l­lä: Su­da­nis­sa olleita suo­ma­lai­sia on päässyt pa­ken­maan naa­pu­ri­maa­han – useita eva­kuoin­ti­ope­raa­tioi­ta on me­neil­lään

23.04.2023 22:22 1
Suomi on nyt Naton jäsen, tuore Nato-maa talletti ensimmäisenä tekonaan Ruotsi-ratifioinnin – Niinistö: "Uusi aikakausi alkaa"

Suomi on nyt Naton jäsen, tuore Na­to-maa tal­let­ti en­sim­mäi­se­nä te­ko­naan Ruot­si-ra­ti­fioin­nin – Nii­nis­tö: "Uusi ai­ka­kau­si alkaa"

04.04.2023 18:12 66
IS:n presidenttikyselyn ykkösnimeksi nousi ulkoministeri Pekka Haavisto – lähes puolet vastaajista voisi äänestää Haavistoa

IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn yk­kös­ni­mek­si nousi ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to – lähes puolet vas­taa­jis­ta voisi ää­nes­tää Haa­vis­toa

04.02.2023 09:09 66
Pekka Haavistolta uutta Nato-tietoa: Suomi tarttui viipymättä Turkin presidentin lausuntoon, että Suomen jäsenyys olisi mahdollista hyväksyä ennen Ruotsia

Pekka Haa­vis­tol­ta uutta Na­to-tie­toa: Suomi tarttui vii­py­mät­tä Turkin pre­si­den­tin lau­sun­toon, että Suomen jä­se­nyys olisi mah­dol­lis­ta hy­väk­syä ennen Ruotsia

30.01.2023 17:41 18
Tilaajille
Näkökulma: Pekka Haavisto suosituin presidentiksi, mutta ei se auta Ville Niinistön puheenjohtajakauden jälkeisestä krapulasta kärsivää puoluetta eduskuntavaaleissa

Nä­kö­kul­ma: Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­den­tik­si, mutta ei se auta Ville Nii­nis­tön pu­heen­joh­ta­ja­kau­den jäl­kei­ses­tä kra­pu­las­ta kär­si­vää puo­luet­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa

05.01.2023 18:30 28
Tilaajille
Ylen kysely: Pekka Haavisto nousi suosikiksi presidenttipelissä – Olli Rehn selvästi alemmissa lukemissa

Ylen kysely: Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­kik­si pre­si­dent­ti­pe­lis­sä – Olli Rehn sel­väs­ti alem­mis­sa lu­ke­mis­sa

03.01.2023 13:31 74
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 08:36 28
"Turvallisuusasiat ovat kuin liima, joka pitää Suomen keikkuvan hallituksen pystyssä" – Oulussa vieraillut Pekka Haavisto uskoo, että tässä tilanteessa Suomi tarvitsee erityisen jämäkkää päätöksentekoa

"Tur­val­li­suu­sa­siat ovat kuin liima, joka pitää Suomen keik­ku­van hal­li­tuk­sen pys­tys­sä" – Oulussa vie­rail­lut Pekka Haa­vis­to uskoo, että tässä ti­lan­tees­sa Suomi tar­vit­see eri­tyi­sen jä­mäk­kää pää­tök­sen­te­koa

07.11.2022 18:00 7
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomeen ei kukaan ole tyrkyttämässä ydinaseita

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suomeen ei kukaan ole tyr­kyt­tä­mäs­sä ydin­asei­ta

03.11.2022 16:15 6