Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: La­ki­eh­do­tus sote-hen­ki­lös­tön ro­ko­te­suo­jas­ta pe­rus­tus­lain mu­kai­nen, kyse ei pa­kol­li­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta

Helsinki

Lakiehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotesuojasta on perustuslain mukainen, sanoo eduskunnan perustuslakivaliokunta lausunnossaan.

Valiokunnan lausunto oli yksimielinen.

Hallitus esitti viime viikolla tartuntatautilakiin uutta pykälää, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä voitaisiin vaatia koronavirusrokotusta.

Sote-alalla työskentelevällä olisi lakiesityksen mukaan vastaisuudessa oltava suoja koronaa vastaan rokotusten tai sairastetun taudin kautta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelyssä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden velvollisuudesta varmistaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille ja asiakkaille annettavissa palveluissa käytetään vain sellaista henkilöstöä, jolla on suoja koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotetulle sääntelylle on selvästi hyväksyttävät perusteet ja se on myös oikeasuhtaista, kun tavoitteena on suojata erityisesti koronaviruksen aiheuttaman taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä.

– Sääntelyssä ei ole kyse pakollisesta rokotuksesta. Sääntelyllä on kuitenkin välillisiä vaikutuksia sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien henkilöiden perusoikeuksiin, perustuslakivaliokunta toteaa.