Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tartuntatautilaki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi hal­li­tus ei hyö­dyn­nä tar­tun­ta­tau­ti­lain nor­maa­li­sää­dök­siä ja anna ase­tus­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten pa­kol­li­suu­des­ta koko kan­sal­le?

13.01.2022 06:00 10
Tilaajille
Päätöksiä ehkä jo tänään: Aluehallintovirasto valmistelee kaikkien yleisötilaisuuksien kieltämistä sisä- ja ulkotiloissa Pohjois-Pohjanmaalla

Pää­tök­siä ehkä jo tänään: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­mis­te­lee kaik­kien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien kiel­tä­mis­tä sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.12.2021 10:35
Tilaajille
Hallitus esittää "rokotepakkoa" sote-työntekijöille –  jatkossa alan töissä olisi oltava jokin suoja koronaa vastaan

Hal­li­tus esittää "ro­ko­te­pak­koa" sote-työn­te­ki­jöil­le – jat­kos­sa alan töissä olisi oltava jokin suoja koronaa vastaan

08.12.2021 18:13 70
Rajoitusten ja koronapassin käytön laajentaminen viivästyy Oulussa STM:n lähettämän ohjauskirjeen vuoksi – terveysjohtaja: "Tavoitteena saada pykälä voimaan mahdollisimman pian"

Ra­joi­tus­ten ja ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mi­nen vii­väs­tyy Oulussa STM:n lä­het­tä­män oh­jaus­kir­jeen vuoksi – ter­veys­joh­ta­ja: "Ta­voit­tee­na saada pykälä voimaan mah­dol­li­sim­man pian"

02.12.2021 14:31
Oulussa käytettäväksi harkitut rajoitukset eivät koske ruokakauppoja, mutta lähes kaikkea muuta – lue, mistä rajoituksissa on kyse

Oulussa käy­tet­tä­väk­si har­ki­tut ra­joi­tuk­set eivät koske ruo­ka­kaup­po­ja, mutta lähes kaikkea muuta – lue, mistä ra­joi­tuk­sis­sa on kyse

01.12.2021 16:27 45
Tilaajille
JHL ja Kuntatyönantajat: Jos koronarokotuksessa on käytävä kesken työpäivän, se on palkallista työaikaa

JHL ja Kun­ta­työ­nan­ta­jat: Jos ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa on käytävä kesken työ­päi­vän, se on pal­kal­lis­ta työ­ai­kaa

26.05.2021 06:00 15
Tilaajille
Kysyimme: Rikkooko Oulun kaupungin rokotuslinjaus tartuntatautilakia?

Ky­syim­me: Rik­koo­ko Oulun kau­pun­gin ro­ko­tus­lin­jaus tar­tun­ta­tau­ti­la­kia?

23.05.2021 19:58 51
Tilaajille
Poliisi tutkii epäiltyä koronaeristyksen rikkomista Levillä – tartunnan saaneen ei tiedetä altistaneen ulkopuolisia virukselle

Poliisi tutkii epäil­tyä ko­ro­na­eris­tyk­sen rik­ko­mis­ta Levillä – tar­tun­nan saaneen ei tiedetä al­tis­ta­neen ul­ko­puo­li­sia vi­ruk­sel­le

12.03.2021 15:10
Perustuslakivaliokunta: Tartuntutautilain muutosehdotukset ovat perustuslain mukaisia – Kompensaatiot elinkeinonharjoittajille ovat perusteltuja

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

21.01.2021 14:43 2
Valiokunnat alkavat työstää tartuntatautilain muutosta, joka antaa alueille lisää keinoja torjua koronaa

Va­lio­kun­nat alkavat työstää tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tos­ta, joka antaa alueil­le lisää keinoja torjua koronaa

11.01.2021 15:32 6
KHO: Läheisten vierailuja vammaisten asumisyksikössä ei olisi saanut kieltää koronariskin takia

KHO: Lä­heis­ten vie­rai­lu­ja vam­mais­ten asu­mis­yk­si­kös­sä ei olisi saanut kieltää ko­ro­na­ris­kin takia

07.01.2021 13:36 11
Tartuntatautilain muutos voisi sulkea laajasti vapaa-ajanpaikkoja, ja rajoituksia ja tilajärjestelyitä tulisi lisää – Hallitus pohtii tänään lakimuutosta

Tar­tun­ta­tau­ti­lain muutos voisi sulkea laa­jas­ti va­paa-ajan­paik­ko­ja, ja ra­joi­tuk­sia ja ti­la­jär­jes­te­lyi­tä tulisi lisää – Hal­li­tus pohtii tänään la­ki­muu­tos­ta

14.10.2020 15:31
Ylen kysely: Karanteeniraha halutaan pois riskialueille matkustavilta – osa haluaisi evätä rahan myös heiltä, jotka eivät ole noudattaneet suosituksia

Ylen kysely: Ka­ran­tee­ni­ra­ha ha­lu­taan pois ris­ki­alueil­le mat­kus­ta­vil­ta – osa ha­luai­si evätä rahan myös heiltä, jotka eivät ole nou­dat­ta­neet suo­si­tuk­sia

23.08.2020 21:02 11