Liikkumisrajoitukset
Irlanti tuo takaisin liikkumisrajoitukset koronan takia – kodista pääsee viiden kilometrin päähän

Irlanti tuo ta­kai­sin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set koronan takia – kodista pääsee viiden ki­lo­met­rin päähän

20.10.2020 13:49
Ilmatieteen laitos: liikkumisrajoitukset paransivat ilmanlaatua tilapäisesti, mutta nyt pitoisuudet ovat palanneet lähes entiselleen

Il­ma­tie­teen laitos: liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set pa­ran­si­vat il­man­laa­tua ti­la­päi­ses­ti, mutta nyt pi­toi­suu­det ovat pa­lan­neet lähes en­ti­sel­leen

18.08.2020 12:15
Pääkirjoitus: Aika helpottaa liikkumista rajojen yli – rajoituksia ei voi loputtomasti pitää yllä, sillä ne luovat uusia ongelmia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Aika hel­pot­taa liik­ku­mis­ta rajojen yli – ra­joi­tuk­sia ei voi lo­put­to­mas­ti pitää yllä, sillä ne luovat uusia on­gel­mia

07.06.2020 20:00 3
Tilaajille
IS: Ministeriö lieventämässä ikäihmisten liikkumisohjeistusta – esimerkiksi läheisiä voisi tavata ulkona huolehtien turvavälistä ja hygieniasta

IS: Mi­nis­te­riö lie­ven­tä­mäs­sä ikä­ih­mis­ten liik­ku­mis­oh­jeis­tus­ta – esi­mer­kik­si lä­hei­siä voisi tavata ulkona huo­leh­tien tur­va­vä­lis­tä ja hy­gie­nias­ta

06.05.2020 15:49 48
Essee:  Jos mä lähden Lahteen... Liikkumisvapauteni (ja puolentoista miljoonan muun) rajoittuu lännessä Raaseporiin, idässä Loviisaan ja pohjoisessa Mäntsälään

Essee: Jos mä lähden Lah­teen... Liik­ku­mis­va­pau­te­ni (ja puo­len­tois­ta mil­joo­nan muun) ra­joit­tuu län­nes­sä Raa­se­po­riin, idässä Lo­vii­saan ja poh­joi­ses­sa Mänt­sä­lään

05.04.2020 09:00
Tilaajille