sote-ulkoistukset
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen, Pohjois-Pohjanmaalle yksi suurimmista poteista – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen, Poh­jois-Poh­jan­maal­le yksi suu­rim­mis­ta po­teis­ta – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 19:56 1
Lukijalta Mielipide Vappu Okkeri

Tehy on tärkeä yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja, sillä oli kes­kei­nen rooli, kun yk­si­tyi­nen hoi­va­krii­si puhkesi

23.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla-Maija Rajakangas

So­te-ul­kois­tuk­set tur­vaa­vat pai­kal­li­set työ­pai­kat ja pal­ve­lut

19.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

So­te-ul­kois­tuk­set hei­ken­tä­vät hen­ki­lös­tön asemaa ja hoidon laatua

16.06.2020 06:30 0
Tilaajille