Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lapset
Kuukausi
Kempeleessä pikkulapseen autolla törmännyt mies tuomittiin sakkoihin – potkupyörällä liikkunut kolmivuotias kuoli

Kem­pe­lees­sä pik­ku­lap­seen autolla tör­män­nyt mies tuo­mit­tiin sak­koi­hin – pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­nut kol­mi­vuo­tias kuoli

24.05.2023 14:11 9
Tilaajille
Suomalaislapset ovat länsimaiden toiseksi parhaita lukijoita – Iso kysymys silti kuuluu, miten lapsia voidaan innostaa lukemaan?

Suo­ma­lais­lap­set ovat län­si­mai­den toi­sek­si par­hai­ta lu­ki­joi­ta – Iso kysymys silti kuuluu, miten lapsia voidaan in­nos­taa lu­ke­maan?

19.05.2023 17:52 5
Tilaajille
Oulu julkaisee ensimmäisen uutislähetyksen lapsille

Oulu jul­kai­see en­sim­mäi­sen uu­tis­lä­he­tyk­sen lap­sil­le

17.05.2023 11:21 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet Oulun kasvun in­ves­to­rei­na

09.05.2023 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­la ja nuo­ril­la on oikeus osal­lis­tua ja vai­kut­taa

08.05.2023 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Autoilija ajoi potkupyörällä liikkuneen pikkulapsen yli Kempeleessä, kiisti syytteen kuolemantuottamuksesta – "Hän kokee musertavaa syyllisyyttä"

Au­toi­li­ja ajoi pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­neen pik­ku­lap­sen yli Kem­pe­lees­sä, kiisti syyt­teen kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – "Hän kokee mu­ser­ta­vaa syyl­li­syyt­tä"

25.04.2023 14:12 7
Tilaajille
"Mikään ei ole keltaisempi kuin ulpukka" – Valvegallerian uudessa näyttelyssä katsotaan luontoa lapsen lailla

"Mikään ei ole kel­tai­sem­pi kuin ul­puk­ka" – Val­ve­gal­le­rian uudessa näyt­te­lys­sä kat­so­taan luontoa lapsen lailla

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Oulussa järjestettävä lasten ja nuorten kesätoiminta on koottu Kesäfiilikseen

Oulussa jär­jes­tet­tä­vä lasten ja nuorten ke­sä­toi­min­ta on koottu Ke­sä­fii­lik­seen

17.04.2023 10:20
Olivia ja Leo olivat suosituimmat lapsille annetut etunimet viime vuonna – Oulussa suosikkinimet poikkesivat koko maan kärjestä

Olivia ja Leo olivat suo­si­tuim­mat lap­sil­le annetut etu­ni­met viime vuonna – Ou­lus­sa suo­sik­ki­ni­met poik­ke­si­vat koko maan kär­jes­tä

13.04.2023 11:01

Oulun kau­pun­ki alkaa tehdä lap­sil­le suun­nat­tu­ja uu­tis­lä­he­tyk­siä – uu­tis­ank­ku­rit nyt haussa

12.04.2023 10:28 4
Oululaisen Silja Kejosen kolmas runokirja ilmestyy kuuman kulttuurikeskustelun keskelle: "Hyvä, että aiheesta puhutaan"

Ou­lu­lai­sen Silja Kejosen kolmas ru­no­kir­ja il­mes­tyy kuuman kult­tuu­ri­kes­kus­te­lun kes­kel­le: "Hyvä, että ai­hees­ta pu­hu­taan"

02.04.2023 13:00
Tilaajille
A-streptokokkia Oulun seudulla tavallista enemmän, lastenlääkäri kehottaa hakeutumaan herkästi testiin – paniikkiin ei kuitenkaan syytä

A-strep­to­kok­kia Oulun seu­dul­la ta­val­lis­ta enem­män, las­ten­lää­kä­ri ke­hot­taa ha­keu­tu­maan her­käs­ti testiin – pa­niik­kiin ei kui­ten­kaan syytä

31.03.2023 13:50 3
Tilaajille
Elämä puristuksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämä pu­ris­tuk­ses­sa

30.03.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­krii­si iskee maail­man lapsiin – ke­hi­tys­yh­teis­työ­tä tar­vi­taan nyt enemmän kuin koskaan

27.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Lapsi ihollani laski testosteronitasojani nuorena isänä ja jääkiekkoilijana
Kolumni

Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

26.03.2023 14:00 2
Tilaajille
Kuusisaaressa järjestetään lasten talvitapahtuma – ohjelmassa poniajelua ja makkaranpaistoa

Kuu­si­saa­res­sa jär­jes­te­tään lasten tal­vi­ta­pah­tu­ma – oh­jel­mas­sa po­ni­aje­lua ja mak­ka­ran­pais­toa

15.03.2023 10:15 3
Leikittäjät, harrastuskuskit ja jöönpitäjät: "Isät jäävät epävarmoiksi kakkosvanhemmiksi, jos eivät pane perhettään työelämän edelle"
Essee

Lei­kit­tä­jät, har­ras­tus­kus­kit ja jöön­pi­tä­jät: "Isät jäävät epä­var­moik­si kak­kos­van­hem­mik­si, jos eivät pane per­het­tään työ­elä­män edelle"

10.03.2023 15:30 8
Tilaajille
Oululainen Jenni Juutinen julkaisi kokeilumielessä myynti-ilmoituksen virkkaamistaan unikavereista – parissa tunnissa perheenäidin some täyttyi yhteydenotoista: "En ole vieläkään ehtinyt käydä kaikkia viestejä läpi"

Ou­lu­lai­nen Jenni Juu­ti­nen jul­kai­si ko­kei­lu­mie­les­sä myyn­ti-il­moi­tuk­sen virk­kaa­mis­taan uni­ka­ve­reis­ta – parissa tun­nis­sa per­heen­äi­din some täyttyi yh­tey­de­no­tois­ta: "En ole vie­lä­kään ehtinyt käydä kaikkia vies­te­jä läpi"

09.03.2023 08:00 7
Tilaajille
Sisällytä arkeen edullista ihmelääkettä, joka lisää lasten tasa-arvoa – aineellinen hyvinvointi ei tuota tietyn pisteen jälkeen lisää onnellisuutta

Si­säl­ly­tä arkeen edul­lis­ta ih­me­lää­ket­tä, joka lisää lasten ta­sa-ar­voa – ai­neel­li­nen hy­vin­voin­ti ei tuota tietyn pisteen jälkeen lisää on­nel­li­suut­ta

06.03.2023 06:30 1
Tilaajille