Analyysi: Oulun ase­ma­seu­dun suur­hank­kei­ta jar­rut­taa so­pi­mi­sen vaikeus

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Lapset
Kuukausi
Nämä asiat herättävät kysymyksiä lasten koronarokotuksissa, kokosimme vastaukset: "Miksi 5–12-vuotiaita ylipäätään pitää rokottaa?"

Nämä asiat he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa, ko­ko­sim­me vas­tauk­set: "Miksi 5–12-vuo­tiai­ta yli­pää­tään pitää ro­kot­taa?"

05.01.2022 18:30 2
Tilaajille
Kun aikuinen poika sai vankilatuomion törkeästä seksuaalirikoksesta, äiti joutui pohtimaan: Kasvatinko minä hirviön?

Kun ai­kui­nen poika sai van­ki­la­tuo­mion tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, äiti joutui poh­ti­maan: Kas­va­tin­ko minä hir­viön?

01.01.2022 08:00 4
Tilaajille
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 09:59 30
OSAOn opettajat ovat vahtineet 1-vuotiasta Lumia, jotta hänen äitinsä on saanut tehtyä koulutehtäviä rauhassa: "Kyllähän Laura se sankari on"

OSAOn opet­ta­jat ovat vah­ti­neet 1-vuo­tias­ta Lumia, jotta hänen äitinsä on saanut tehtyä kou­lu­teh­tä­viä rau­has­sa: "Kyl­lä­hän Laura se sankari on"

28.12.2021 15:52 25
Vanhemmat
Tarina lapsesta, joka ei hukkunut hankeen: "Mutta kuinka paljon onkaan lapsia, joita ei kukaan pelasta, joista eivät vanhemmat välitä eikä kukaan muukaan?"
Essee

Tarina lap­ses­ta, joka ei huk­ku­nut han­keen: "Mutta kuinka paljon onkaan lapsia, joita ei kukaan pe­las­ta, joista eivät van­hem­mat välitä eikä kukaan muu­kaan?"

26.12.2021 09:00 4
Tilaajille
Jouluaatto jännittää iästä riippumatta – "Yhteinen tekeminen ja aikuisen läsnäolo on monesti se, minkä lapsi muistaa joulusta myöhemmin"

Jou­lu­aat­to jän­nit­tää iästä riip­pu­mat­ta – "Yh­tei­nen te­ke­mi­nen ja ai­kui­sen läs­nä­olo on monesti se, minkä lapsi muistaa jou­lus­ta myö­hem­min"

24.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Kipakalla ajelu, seimen lapsen etsintä, leffamaraton ja joulu keskellä kesää – kolmen oululaissukupolven joulumuistoissa korostuu tärkein: läheisten kanssa vietetty aika

Ki­pa­kal­la ajelu, seimen lapsen et­sin­tä, lef­fa­ma­ra­ton ja joulu kes­kel­lä kesää – kolmen ou­lu­lais­su­ku­pol­ven jou­lu­muis­tois­sa ko­ros­tuu tär­kein: lä­heis­ten kanssa vie­tet­ty aika

23.12.2021 12:00
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset alkavat Oulussa Limingantullin rokotuspisteellä tiistaina 21. joulukuuta – ajat varattavissa 17. joulukuuta lähtien

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­teel­lä tiis­tai­na 21. jou­lu­kuu­ta – ajat va­rat­ta­vis­sa 17. jou­lu­kuu­ta lähtien

17.12.2021 15:54 1
Hyvin ennenaikaisina syntyneiden "pikkukeskosten" koulumenestystä ennustaa ennen kaikkea matemaattiset taidot, selviää uudesta tutkimuksesta

Hyvin en­nen­ai­kai­si­na syn­ty­nei­den "pik­ku­kes­kos­ten" kou­lu­me­nes­tys­tä en­nus­taa ennen kaikkea ma­te­maat­ti­set taidot, selviää uudesta tut­ki­muk­ses­ta

17.12.2021 10:47
"Lasten, nuorten ja perheiden jaksamisesta on huoli" – oppilailla yhä enemmän tarvetta päästä kouluterveydenhoitoon, trendi oli pinnalla jo ennen koronaepidemiaa

"Las­ten, nuorten ja per­hei­den jak­sa­mi­ses­ta on huoli" – op­pi­lail­la yhä enemmän tar­vet­ta päästä kou­lu­ter­vey­den­hoi­toon, trendi oli pin­nal­la jo ennen ko­ro­na­epi­de­miaa

16.12.2021 14:23 5
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

15.12.2021 15:24
Prinsessat, velhot, hattarat ja luonto seikkailevat oululaislasten unelmien neuleissa, joita joukko käsityötä harrastavia lapsia pääsi suunnittelemaan – nyt neulemallit on koottu kirjaksi

Prin­ses­sat, velhot, hat­ta­rat ja luonto seik­kai­le­vat ou­lu­lais­las­ten unel­mien neu­leis­sa, joita joukko kä­si­työ­tä har­ras­ta­via lapsia pääsi suun­nit­te­le­maan – nyt neu­le­mal­lit on koottu kir­jak­si

06.12.2021 15:00
Tilaajille
On täysin ymmärrettävää, että ilmastonmuutos pelottaa lapsia, ja heidän huolensa on syytä ottaa vakavasti
Essee

On täysin ym­mär­ret­tä­vää, että il­mas­ton­muu­tos pe­lot­taa lapsia, ja heidän huo­len­sa on syytä ottaa va­ka­vas­ti

05.12.2021 09:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoimia ky­sy­myk­siä lasten ja nuorten tu­le­vai­suu­des­ta

03.12.2021 06:30 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pelit jumittavat lapset kotiin, eikä kenelläkään ole varaa käydä ulkona huvittelemassa

Vanha Kaleva: Pelit ju­mit­ta­vat lapset kotiin, eikä ke­nel­lä­kään ole varaa käydä ulkona hu­vit­te­le­mas­sa

02.12.2021 10:00 4
Tilaajille
Tuiran koulun 4.–5. luokkalaiset laittoivat suklaajoulukalenterit paremmuusjärjestykseen – makea tehtävä oli arvovaltaisen raadin mieleen

Tuiran koulun 4.–5. luok­ka­lai­set lait­toi­vat suk­laa­jou­lu­ka­len­te­rit pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen – makea tehtävä oli ar­vo­val­tai­sen raadin mieleen

30.11.2021 17:07
Lasten digilaitteiden käyttöä tutkitaan – kansainvälisessä tutkimuksessa mukana Oulu, Kempele ja Raahe

Lasten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan – kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa mukana Oulu, Kempele ja Raahe

30.11.2021 09:29
LM-kysely: Rehtorit uskovat oppimista mittaavien Pisa-tulosten heikkenevän – "Opettajien pitäisi opettaa, eikä joutua miettimään lastensuojelun asioita"

LM-ky­se­ly: Reh­to­rit uskovat op­pi­mis­ta mit­taa­vien Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­vän – "O­pet­ta­jien pitäisi opet­taa, eikä joutua miet­ti­mään las­ten­suo­je­lun asioi­ta"

21.11.2021 06:30 19
Tilaajille
Isänpäivä voi nostaa kipuja pintaan – oululainen Jaakko on isänsä menettäneelle Roosalle todella tärkeänä mieskaverina

Isän­päi­vä voi nostaa kipuja pintaan – ou­lu­lai­nen Jaakko on isänsä me­net­tä­neel­le Roo­sal­le todella tär­keä­nä mies­ka­ve­ri­na

14.11.2021 06:03 6
Kysyimme: Milloin 5–11-vuotiaita voidaan Suomessa alkaa rokottaa koronaa vastaan? Korona USA:ssa lasten kuudenneksi yleisin kuolinsyy

Ky­syim­me: Milloin 5–11-vuo­tiai­ta voidaan Suo­mes­sa alkaa ro­kot­taa koronaa vas­taan? Korona USA:ssa lasten kuu­den­nek­si yleisin kuo­lin­syy

11.11.2021 06:00 35
Tilaajille