Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lapset
Kuukausi
Arki sujuu leikiten Männyn perheessä, kun leluilla on oma paikkansa – väritrendien ansiosta lastenhuoneet on helppo pitää harmonisina

Arki sujuu lei­ki­ten Männyn per­hees­sä, kun le­luil­la on oma paik­kan­sa – vä­ri­tren­dien an­sios­ta las­ten­huo­neet on helppo pitää har­mo­ni­si­na

05.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Iida Rauma kysyy, miksi tietyistä asioista hänen Finlandia-palkitussa romaanissaan ei puhuta – "Sanotaan sen olevan tärkeä kirja tärkeästä aiheesta, mutta..."

Iida Rauma kysyy, miksi tie­tyis­tä asiois­ta hänen Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan ei puhuta – "Sa­no­taan sen olevan tärkeä kirja tär­keäs­tä ai­hees­ta, mut­ta..."

04.02.2023 10:00 4
Tilaajille
Oululainen opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa TikTok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että TikTokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­Tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­To­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 10:30 1
Tilaajille
Näkökulma: Kaikkien asettaminen samalle viivalle on ylevä ajatus, mutta koulumaailmassa se ontuu – Lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen ei enää riitä

Nä­kö­kul­ma: Kaik­kien aset­ta­mi­nen samalle vii­val­le on ylevä ajatus, mutta kou­lu­maail­mas­sa se ontuu – Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­nis­ta pu­hu­mi­nen ei enää riitä

22.01.2023 18:30 34
Tilaajille
Isä sitoi kehitysvammaisen lapsen pinnasänkyyn katoksen – Oulun käräjäoikeus piti vapaudenriistona, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen

Isä sitoi ke­hi­tys­vam­mai­sen lapsen pin­na­sän­kyyn ka­tok­sen – Oulun kä­rä­jä­oi­keus piti va­pau­den­riis­to­na, mutta ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teen

12.01.2023 16:34
Tilaajille
Vanhemmat
Oululainen Julius Enojärvi, 4 kuukautta, osaa kellua ja sukeltaa – Vauvauinnin suosion salaisuus on yksinkertainen

Ou­lu­lai­nen Julius Eno­jär­vi, 4 kuu­kaut­ta, osaa kellua ja su­kel­taa – Vau­va­uin­nin suosion sa­lai­suus on yk­sin­ker­tai­nen

07.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Kysyimme, mitä lastentauteja Oulussa on liikkeellä ja miten lasten vastustuskykyä voi tukea – "Se on yllättänyt, että koronatapaukset ovat olleet lapsilla niin lieviä"

Ky­syim­me, mitä las­ten­tau­te­ja Oulussa on liik­keel­lä ja miten lasten vas­tus­tus­ky­kyä voi tukea – "Se on yl­lät­tä­nyt, että ko­ro­na­ta­pauk­set ovat olleet lap­sil­la niin lieviä"

25.12.2022 06:06 10
Syntyvyys nousi pandemiasta vain hetkeksi ja nyt on palattu ennätyksellisen pieneen vauvamäärään – "Miten pitkään lasten hankkimista voi lykätä?"

Syn­ty­vyys nousi pan­de­mias­ta vain het­kek­si ja nyt on palattu en­nä­tyk­sel­li­sen pieneen vau­va­mää­rään – "Miten pitkään lasten hank­ki­mis­ta voi ly­kä­tä?"

23.12.2022 18:30 13
Tilaajille
Sata vuotta sitten oululaisten rakastaman Karamellisedän suuresta surusta syntyi apua Pohjois-Suomen lapsille

Sata vuotta sitten ou­lu­lais­ten ra­kas­ta­man Ka­ra­mel­li­se­dän suu­res­ta surusta syntyi apua Poh­jois-Suo­men lap­sil­le

17.12.2022 11:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anna lap­sel­le aikaasi

17.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Pastellipilvet ja keijupöly kuuluvat kaikille, ja siksi tyttöjen ja poikien kulttuurien raja-aidat ovat harmillisia
Essee

Pas­tel­li­pil­vet ja kei­ju­pö­ly kuu­lu­vat kai­kil­le, ja siksi tyt­tö­jen ja poikien kult­tuu­rien ra­ja-ai­dat ovat har­mil­li­sia

10.12.2022 08:53 1
Tilaajille
Kahden polven musisointia – Haukiputaan Länsituulen koulun 60 kolmasluokkalaista laulaa joulua yhdessä mieskuoron kanssa

Kahden polven mu­si­soin­tia – Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len koulun 60 kol­mas­luok­ka­lais­ta laulaa joulua yhdessä mies­kuo­ron kanssa

06.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Oululaiset Elviira ja Viljami pääsevät juhlimaan itsenäisyyttä Säätytalolle pääministerin kanssa – "Toivon, että siellä olisi hyviä herkkuja ja että olisi kivaa"

Ou­lu­lai­set Elviira ja Viljami pää­se­vät juh­li­maan it­se­näi­syyt­tä Sää­ty­ta­lol­le pää­mi­nis­te­rin kanssa – "Toi­von, että siellä olisi hyviä herk­ku­ja ja että olisi kivaa"

06.12.2022 06:08
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 17:00
Tilaajille
Yle: Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen kirjeissä havaittu tietoturvaongelmia

Yle: Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­sen kir­jeis­sä ha­vait­tu tie­to­tur­va­on­gel­mia

01.12.2022 17:48 5
VATT: Lasten kotihoidon tuesta haittaa lapsille sekä äideille

VATT: Lasten ko­ti­hoi­don tuesta haittaa lap­sil­le sekä äi­deil­le

01.12.2022 14:28 34
Missä on peikalo ja mikä on skokuna – vienankarjalan kerhossa opitaan leikkien, askarrelleen ja laulaen, yhdessä pakisemalla kieli jää mieleen

Missä on peikalo ja mikä on skokuna – vie­nan­kar­ja­lan ker­hos­sa opitaan leik­kien, as­kar­rel­leen ja lau­laen, yhdessä pa­ki­se­mal­la kieli jää mieleen

26.11.2022 12:00 2
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 12:20 6
Pistäminen on monen lapsen pahin pelko – uudessa OYSissa piikkikammoa taklataan aivan uusin konstein

Pis­tä­mi­nen on monen lapsen pahin pelko – uudessa OYSissa piik­ki­kam­moa tak­la­taan aivan uusin kons­tein

23.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Yli 60 lasta pyörähti Oulun Ympäristötaloon perjantaina – Eliakselle, 6, iskän työpaikkaan tutustuminen oli hienompaa kuin klovnin vierailu päiväkodissa

Yli 60 lasta pyö­räh­ti Oulun Ym­pä­ris­tö­ta­loon per­jan­tai­na – Eliak­sel­le, 6, iskän työ­paik­kaan tu­tus­tu­mi­nen oli hie­nom­paa kuin klovnin vie­rai­lu päi­vä­ko­dis­sa

18.11.2022 14:10 2
Tilaajille