Reportaasi: Maail­man vaa­ral­li­sin vessa, ren­gas­rik­ko­ja ja odot­ta­ma­ton il­ma­len­to – hyppää kyytiin ja lähde ko­ke­maan, mil­lais­ta on ajaa läs­ki­pyö­räl­lä Kor­va­tun­tu­ril­le

Jääkiekko: Kärp­pien huip­pu­vi­rei­nen ve­nä­läis­vah­ti kertoo, kuka hän oikein on

Mainos: Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Kesäloma
Kesälomat ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – kysyimme, miten lomattomuus vaikuttaa hyvinvointiin

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

11.07.2021 17:00 2
Tilaajille
Lukijoiden vinkit helteessä nukkumiseen: Foliota ikkunaan ja kylmäkallen kanssa sänkyyn

Lu­ki­joi­den vinkit hel­tees­sä nuk­ku­mi­seen: Foliota ik­ku­naan ja kyl­mä­kal­len kanssa sänkyyn

07.07.2021 13:20
Tilaajille
Kerro meille: Mitkä ovat parhaat vinkkisi nukkumiseen kuumina ja valoisina kesäöinä?

Kerro meille: Mitkä ovat parhaat vink­ki­si nuk­ku­mi­seen kuumina ja va­loi­si­na ke­säöi­nä?

05.07.2021 09:38 30
Kokosimme lomapäivän hyviä lähikohteita Oulun seudulla: Marjaniemen hiekkaranta on lämpimänä kesäpäivänä kuin tuulahdus Välimereltä

Ko­ko­sim­me lo­ma­päi­vän hyviä lä­hi­koh­tei­ta Oulun seu­dul­la: Mar­ja­nie­men hiek­ka­ran­ta on läm­pi­mä­nä ke­sä­päi­vä­nä kuin tuu­lah­dus Vä­li­me­rel­tä

26.06.2021 20:12 2
Tilaajille
Matkailu ottaa uuden lähdön
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu ottaa uuden lähdön

24.06.2021 20:00 13
Tilaajille
Kesän ydin on seikkailussa – seikkailu on mielentila
Kolumni

Kesän ydin on seik­kai­lus­sa – seik­kai­lu on mie­len­ti­la

06.06.2021 14:00
Tilaajille
Koulunsa päättävien nuorten juhlintaa valvoo monikymmenpäinen nuorisotyöntekijöiden joukko – "Ratkomme tilanteita puhumalla"

Kou­lun­sa päät­tä­vien nuorten juh­lin­taa valvoo mo­ni­kym­men­päi­nen nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den joukko – "Rat­kom­me ti­lan­tei­ta pu­hu­mal­la"

03.06.2021 10:38
Virkavalta valvoo juhlaviikonloppua Oulussa: "Poliisi, kaupunki ja useat muut yhteistyökumppanit ovat näkyvästi mukana"

Vir­ka­val­ta valvoo juh­la­vii­kon­lop­pua Ou­lus­sa: "Po­lii­si, kau­pun­ki ja useat muut yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat nä­ky­väs­ti mukana"

02.06.2021 15:36 2
Lemmikeillä on useita vaaranpaikkoja kesäaikana kotona, matkalla ja mökillä – nämä asiat koirien, kissojen ja kanien omistajilla kannattaa ottaa huomioon

Lem­mi­keil­lä on useita vaa­ran­paik­ko­ja ke­sä­ai­ka­na kotona, mat­kal­la ja mökillä – nämä asiat koi­rien, kis­so­jen ja kanien omis­ta­jil­la kan­nat­taa ottaa huo­mioon

31.05.2021 16:31 2
Milloin korona-aikana lomaillaan? Kysyimme, näkyykö työyhteisöissä merkkejä lomien lykkäämisestä loppukesään

Milloin ko­ro­na-ai­ka­na lo­mail­laan? Ky­syim­me, näkyykö työ­yh­teisöis­sä merk­ke­jä lomien lyk­kää­mi­ses­tä lop­pu­ke­sään

12.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Keskellä kaunista Suomea – entistä useampi on löytänyt korona-aikana kotimaisen lomakohteen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kel­lä kau­nis­ta Suomea – entistä useampi on löy­tä­nyt ko­ro­na-ai­ka­na ko­ti­mai­sen lo­ma­koh­teen

20.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Sateinen sää ja matkustusrajoitukset sävyttävät suomalaisten suosituinta lomakuukautta – "Onneksi kirjasto aukesi kesäksi"

Sa­tei­nen sää ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set sä­vyt­tä­vät suo­ma­lais­ten suo­si­tuin­ta lo­ma­kuu­kaut­ta – "On­nek­si kir­jas­to aukesi ke­säk­si"

09.07.2020 21:17
Tilaajille
Kerro meille: Mitä teet kesälomalla, kun säät eivät suosi ja matkustusrajoitukset ovat voimassa?

Kerro meille: Mitä teet ke­sä­lo­mal­la, kun säät eivät suosi ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa?

08.07.2020 16:22 17
Omakotitalo pärjää pitkänkin ajan omillaan, kun lähtö on hoidettu huolella – katso lomallelähtijän muistilista

Oma­ko­ti­ta­lo pärjää pit­kän­kin ajan omil­laan, kun lähtö on hoi­det­tu huo­lel­la – katso lo­mal­le­läh­ti­jän muis­ti­lis­ta

15.06.2020 06:00
Tilaajille
Opettajien kesät eivät ole saman arvoisia – "Vakituisen työsuhteen myötä olen yrittänyt pyhittää lomat lomailulle"

Opet­ta­jien kesät eivät ole saman ar­voi­sia – "Va­ki­tui­sen työ­suh­teen myötä olen yrit­tä­nyt py­hit­tää lomat lo­mai­lul­le"

14.06.2020 11:00 5
Tilaajille
Pokkitörmäilijä: Järki käteen ja jäitä hattuun, kesäkansa!
Kolumni

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Järki käteen ja jäitä hat­tuun, ke­sä­kan­sa!

08.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kysely: Kesällä tehdään päiväretkiä, syödään ravintoloissa ja mökkeillään – ulkomaanmatkojen peruuntumiset aiheuttivat pettymyksiä

Kysely: Kesällä tehdään päi­vä­ret­kiä, syödään ra­vin­to­lois­sa ja mök­keil­lään – ul­ko­maan­mat­ko­jen pe­ruun­tu­mi­set ai­heut­ti­vat pet­ty­myk­siä

19.05.2020 07:55