Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun kaupunginjohtaja
Seppo Määttä valittiin puheenjohtajaksi digitalisaatiota edistävään yhteisöön

Seppo Määttä va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jak­si di­gi­ta­li­saa­tio­ta edis­tä­vään yh­tei­söön

22.03.2023 11:51 7
Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän johtajasopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa – palkka 14 000 euroa kuukaudessa ja puhelinetu

Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Seppo Määtän joh­ta­ja­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – palkka 14 000 euroa kuu­kau­des­sa ja pu­he­lin­etu

06.02.2023 21:30 52
Tilaajille
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä aloittaa työt tänään – hän uskoo yhteistyön voimaan, mutta tietää myös, mitä on perioululainen jappasu

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä aloit­taa työt tänään – hän uskoo yh­teis­työn voi­maan, mutta tietää myös, mitä on pe­ri­ou­lu­lai­nen jappasu

06.02.2023 05:00 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­ses­sis­ta jäi huono maku – miten Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­ta ver­tail­tiin ja lai­tet­tiin pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen?

22.01.2023 06:00 27
Tilaajille
Tulevan kaupunginjohtajan terveiset oululaisille: "Yritän esittää enemmän hyviä kysymyksiä kuin välittömiä vastauksia"

Tulevan kau­pun­gin­joh­ta­jan ter­vei­set ou­lu­lai­sil­le: "Yritän esittää enemmän hyviä ky­sy­myk­siä kuin vä­lit­tö­miä vas­tauk­sia"

16.01.2023 06:07 25
Ari Alatossava toimii Oulun kaupunginjohtajan viransijaisena helmikuulle saakka

Ari Ala­tos­sa­va toimii Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na hel­mi­kuul­le saakka

20.12.2022 11:38 37
Tilaajille
Millainen on Oulu 2040? – nuorekas, suvaitseva ja kansainvälinen
Kolumni

Mil­lai­nen on Oulu 2040? – ­nuo­re­kas, su­vait­se­va ja kan­sain­vä­li­nen

16.12.2022 06:00 18
Tilaajille
Johtajavalinta voi kirveltää, mutta ratkaisun jälkeen Oulussa on katsottava jo eteenpäin
Pääkirjoitus

Joh­ta­ja­va­lin­ta voi kir­vel­tää, mutta rat­kai­sun jälkeen Oulussa on kat­sot­ta­va jo eteen­päin

13.12.2022 20:00 22
Tilaajille
Tuntemattomaksi tuomitun Seppo Määtän tuntevat monet kaupungilla kulkevat kuvasta – "Uskon, että paremmin hän tulee pärjäämään kuin nämä aikaisemmat"

Tun­te­mat­to­mak­si tuo­mi­tun Seppo Määtän tun­te­vat monet kau­pun­gil­la kul­ke­vat kuvasta – "Uskon, että pa­rem­min hän tulee pär­jää­mään kuin nämä ai­kai­sem­mat"

13.12.2022 18:41 11
Tilaajille
Kuuntele, mitä Oulun uusi kaupunginjohtaja Määttä ajattelee tulevasta pestistään - Radio Kalevan haastattelussa myös hallintojohtaja Heikkinen

Kuun­te­le, mitä Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Määttä ajat­te­lee tu­le­vas­ta pes­tis­tään - Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa myös hal­lin­to­joh­ta­ja Heik­ki­nen

13.12.2022 14:20 8
Laajala joutui pettymään yhden äänen vuoksi, toivottaa nyt onnea uudelle kaupunginjohtajalle: "Tästä on Sepon hyvä jatkaa"

Laajala joutui pet­ty­mään yhden äänen vuoksi, toi­vot­taa nyt onnea uudelle kau­pun­gin­joh­ta­jal­le: "Tästä on Sepon hyvä jatkaa"

13.12.2022 13:46 43
Tilaajille
Ensin pitää perehtyä kunnolla Ouluun ja kaupunkilaisiin, sanoo vasta valittu kaupunginjohtaja

Ensin pitää pe­reh­tyä kun­nol­la Ouluun ja kau­pun­ki­lai­siin, sanoo vasta valittu kau­pun­gin­joh­ta­ja

12.12.2022 22:16 34
Tilaajille
Seppo Määttä valittiin Oulun kaupunginjohtajaksi, kukisti Päivi Laajalan yhden äänen erolla 34–33

Seppo Määttä va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, kukisti Päivi Laa­ja­lan yhden äänen erolla 34–33

12.12.2022 19:36 219
Kaleva Live: Seppo Määttä valittiin Oulun kaupunginjohtajaksi, katso tallenne äänestyksestä täältä

Kaleva Live: Seppo Määttä va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, katso tal­len­ne ää­nes­tyk­ses­tä täältä

12.12.2022 19:43 41
Tilaajille
Oulun kaupungille valitaan maanantaina kaupunginjohtaja, se on varmaa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen

Oulun kau­pun­gil­le va­li­taan maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja, se on varmaa, sanoo val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen

12.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille
Oulun johtajapeli kuumenee: Kokoomus asettui Seppo Määtän taakse, SDP kannattaa Päivi Laajalan uudelleenvalintaa

Oulun joh­ta­ja­pe­li kuu­me­nee: Ko­koo­mus asettui Seppo Määtän taakse, SDP kan­nat­taa Päivi Laa­ja­lan uu­del­leen­va­lin­taa

08.12.2022 14:38 133
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päätti: Oulun kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan 12. joulukuuta

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan 12. jou­lu­kuu­ta

29.11.2022 18:14 45
Tilaajille
Oulun valtuustoryhmät tenttaavat Laajalaa ja Määttää maanantaina – kaupunginhallitus tekee tiistaina esityksen kaupunginjohtajan valinnasta valtuustolle

Oulun val­tuus­to­ryh­mät tent­taa­vat Laa­ja­laa ja Määttää maa­nan­tai­na – kau­pun­gin­hal­li­tus tekee tiis­tai­na esi­tyk­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­ta val­tuus­tol­le

28.11.2022 06:00 19
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun kaupunginjohtajakisasta onkin tulossa tiukka kamppailu kahden kovan ehdokkaan välillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­ta onkin tulossa tiukka kamp­pai­lu kahden kovan eh­dok­kaan välillä

15.11.2022 18:00 94
Tilaajille