Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun kaupunginjohtaja
Viikko
Seppo Määtän äkkilähtö kertoo Oulun valtuutettujen epäonnistuneen vuoden takaisessa valinnassaan
Pääkirjoitus

Seppo Määtän äk­ki­läh­tö kertoo Oulun val­tuu­tet­tu­jen epä­on­nis­tu­neen vuoden ta­kai­ses­sa va­lin­nas­saan

08.12.2023 20:00 55
Tilaajille
Seppo Määttä kokee, että työ Oulussa jäi pahasti kesken – Hän ei tiedä, mitä kaupunginjohtajalta odotettu "yleisjohtaminen" edes merkitsee

Seppo Määttä kokee, että työ Oulussa jäi pahasti kesken – Hän ei tiedä, mitä kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta odo­tet­tu "y­leis­joh­ta­mi­nen" edes mer­kit­see

08.12.2023 16:21 338
Tilaajille
Yllättikö Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määtän ero? – Näin oululaiset kommentoivat Valkeassa

Yl­lät­ti­kö Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määtän ero? – ­Näin ou­lu­lai­set kom­men­toi­vat Val­keas­sa

08.12.2023 15:57 9
Tilaajille
Poliitikot: Seppo Määtän valinta kaupunginjohtajaksi oli epäonnistunut rekrytointi – "Hänen osaamisensa ja vahvuutensa eivät ole sopivat Oulun kokoisen kaupungin johtoon"

Po­lii­ti­kot: Seppo Määtän valinta kau­pun­gin­joh­ta­jak­si oli epä­on­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti – "Hänen osaa­mi­sen­sa ja vah­vuu­ten­sa eivät ole sopivat Oulun ko­koi­sen kau­pun­gin joh­toon"

08.12.2023 16:20 206
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä eroaa tehtävästään alle vuoden jälkeen – kaupunki maksaa erokorvauksena vuoden palkan

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa teh­tä­väs­tään alle vuoden jälkeen – kau­pun­ki maksaa ero­kor­vauk­se­na vuoden palkan

08.12.2023 11:53 208
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi: Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttää ja kahta muuta johtohenkilöä ei epäillä virkarikoksista – kuukausien esiselvitys valmistui

Po­lii­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttää ja kahta muuta joh­to­hen­ki­löä ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta – kuu­kau­sien esi­sel­vi­tys val­mis­tui

28.11.2023 13:59 18
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja aloittavat Mirjan ja Sepon virtuaaliporinat, joihin myös oululaiset voivat osallistua

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja aloit­ta­vat Mirjan ja Sepon vir­tuaa­li­po­ri­nat, joihin myös ou­lu­lai­set voivat osal­lis­tua

18.10.2023 12:47 4
Kaupunki perusti työryhmän suunnittelemaan henkilöstön osuutta Oulu 2026:ssa – Nimilistalta löytyy pelkästään johtajia ja päälliköitä

Kau­pun­ki perusti työ­ryh­män suun­nit­te­le­maan hen­ki­lös­tön osuutta Oulu 2026:ssa – Ni­mi­lis­tal­ta löytyy pel­käs­tään joh­ta­jia ja pääl­li­köi­tä

05.10.2023 06:00 94
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun 650 miljoonan jätti-investoinnit vievät kaupunkia niin paljon eteenpäin, että velkaa kannattaa ottaa vaikka riskillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun 650 mil­joo­nan jät­ti-in­ves­toin­nit vievät kau­pun­kia niin paljon eteen­päin, että velkaa kan­nat­taa ottaa vaikka ris­kil­lä

01.10.2023 05:00 102
Tilaajille
Näin Oulun on tarkoitus käyttää 650 miljoonaa euroa: Uusitaan Raksilan uimahalli, remontoidaan Luuppi ja rakennetaan Jääkärinkankaalle uusi monitoimitalo

Näin Oulun on tar­koi­tus käyttää 650 mil­joo­naa euroa: Uu­si­taan Rak­si­lan ui­ma­hal­li, re­mon­toi­daan Luuppi ja ra­ken­ne­taan Jää­kä­rin­kan­kaal­le uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo

27.09.2023 16:51 74
Tilaajille
Seppo Määttä antaa ensimmäisen budjettiesityksensä – Valmistelu ei ollut vaikeaa, sanoo kaupunginjohtaja

Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä – Val­mis­te­lu ei ollut vai­keaa, sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

26.09.2023 15:17 2
Tilaajille
Minkälainen henkilö Oulun kaupunginjohtajan erityisavustajaksi halutaan? Hallintojohtaja vakuuttaa: "Ei ole olemassa ketään, jota olisi valmiiksi sovittu tai kaavailtu"

Min­kä­lai­nen henkilö Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan eri­tyis­avus­ta­jak­si ha­lu­taan? Hal­lin­to­joh­ta­ja va­kuut­taa: "Ei ole ole­mas­sa ketään, jota olisi val­miik­si sovittu tai kaa­vail­tu"

01.09.2023 15:38 10
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päässee käsittelemään syksyllä jopa satojen miljoonien eurojen investointeja – edes kaupunginjohtaja Seppo Määttä ei vielä tiedä, millainen ohjelma on luvassa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päässee kä­sit­te­le­mään syk­syl­lä jopa satojen mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­te­ja – edes kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä ei vielä tiedä, mil­lai­nen ohjelma on luvassa

07.08.2023 06:00 60
Tilaajille
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä kertoo kokeneensa vain positiivisia yllätyksiä työssään – Oulun kaupunki on hänestä loistava koneisto

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kertoo ko­ke­neen­sa vain po­si­tii­vi­sia yl­lä­tyk­siä työs­sään – Oulun kau­pun­ki on hänestä lois­ta­va ko­neis­to

17.04.2023 05:00 37
Tilaajille
Seppo Määttä valittiin puheenjohtajaksi digitalisaatiota edistävään yhteisöön

Seppo Määttä va­lit­tiin pu­heen­joh­ta­jak­si di­gi­ta­li­saa­tio­ta edis­tä­vään yh­tei­söön

22.03.2023 11:51 7
Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän johtajasopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa – palkka 14 000 euroa kuukaudessa ja puhelinetu

Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Seppo Määtän joh­ta­ja­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – palkka 14 000 euroa kuu­kau­des­sa ja pu­he­lin­etu

06.02.2023 21:30 52
Tilaajille
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä aloittaa työt tänään – hän uskoo yhteistyön voimaan, mutta tietää myös, mitä on perioululainen jappasu

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä aloit­taa työt tänään – hän uskoo yh­teis­työn voi­maan, mutta tietää myös, mitä on pe­ri­ou­lu­lai­nen jappasu

06.02.2023 05:00 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­ses­sis­ta jäi huono maku – miten Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­ta ver­tail­tiin ja lai­tet­tiin pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen?

22.01.2023 06:00 27
Tilaajille
Tulevan kaupunginjohtajan terveiset oululaisille: "Yritän esittää enemmän hyviä kysymyksiä kuin välittömiä vastauksia"

Tulevan kau­pun­gin­joh­ta­jan ter­vei­set ou­lu­lai­sil­le: "Yritän esittää enemmän hyviä ky­sy­myk­siä kuin vä­lit­tö­miä vas­tauk­sia"

16.01.2023 06:07 25
Ari Alatossava toimii Oulun kaupunginjohtajan viransijaisena helmikuulle saakka

Ari Ala­tos­sa­va toimii Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na hel­mi­kuul­le saakka

20.12.2022 11:38 37
Tilaajille