Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Pääkirjoitus: Koulua ei saa uu­vut­taa uu­dis­tus­myl­lä­käl­lä

Tilaajille

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta: Oulun syytä jatkaa ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ta

Oulun tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota investointisuunnitelmiin. Lautakunnan mukaan kaupunkitalouden tuleva kehitys voi merkitä sitä, että investointeja on priorisoitava tai aikataulutettava uudelleen.

Oulun tarkastuslautakunta arvioi, että kaupungin talouteen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Siksi on hyvä, että näköpiirissä oleviin riskeihin on varauduttu tai alettu varautua.

Tämä selviää Oulun tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2021. Se sisältää lautakunnan arvion kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.