Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun matkailu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään Oulun mat­kai­lu­brän­diä aidosti kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tee­mo­jen hen­ges­sä

06.11.2023 05:30 4
Talvi vetää matkailijoita Lappiin ja Rovaniemen lentokenttä on jo Oulua vilkkaampi – mistä lisää vauhtia Pohjolan pääkaupungin matkailuun?
Kolumni

Talvi vetää mat­kai­li­joi­ta Lappiin ja Ro­va­nie­men len­to­kent­tä on jo Oulua vilk­kaam­pi – mistä lisää vauhtia Poh­jo­lan pää­kau­pun­gin mat­kai­luun?

14.10.2023 06:05 88
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla olisi tu­ris­teil­le tar­jot­ta­vaa – onko tu­le­vai­suu­den trendi vie­rail­la To­ri­pol­lii­sin kai­na­los­sa jou­lu­pu­kin sijaan?

22.09.2023 06:00 5
Puheenaihe: Onko Oulu matkailijan silmin merikaupunki?

Pu­hee­nai­he: Onko Oulu mat­kai­li­jan silmin me­ri­kau­pun­ki?

09.07.2023 08:00 27
Tilaajille
Tervahovi ja Oulun linna pitäisi ennallistaa uuteen kukoistukseen vuodeksi 2030
Kolumni

Ter­va­ho­vi ja Oulun linna pitäisi en­nal­lis­taa uuteen ku­kois­tuk­seen vuo­dek­si 2030

21.06.2023 14:00 15
Tilaajille
Oulun matkailu kaipaa omaleimaisia kohteita
Pääkirjoitus

Oulun mat­kai­lu kaipaa oma­lei­mai­sia koh­tei­ta

04.06.2023 20:00 40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyl­py­lä­kau­pun­ki Virossa hurmasi – tu­le­vai­suu­teen kai­va­taan roh­kei­ta lin­jauk­sia, Ou­luun­kin pal­ve­lui­ta ”pär­nu­lai­seen tyy­liin”

22.05.2023 06:00 6
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulu talvimatkailijalle vain ohikulkupaikka, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko Oulu tal­vi­mat­kai­li­jal­le vain ohi­kul­ku­paik­ka, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.03.2023 08:00
Tilaajille
Oulun seudun matkailu kasvaa: majoitusten määrä Oulussa kasvoi tammikuussa melkein puolella vuoden takaiseen nähden

Oulun seudun mat­kai­lu kasvaa: ma­joi­tus­ten määrä Oulussa kasvoi tam­mi­kuus­sa melkein puo­lel­la vuoden ta­kai­seen nähden

27.02.2023 13:41 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erot­tau­du tai unohdu – mark­ki­noi­ko Oulun kau­pun­ki eri­koi­suuk­siaan?

22.01.2023 05:15 1
Tilaajille
Matkailijoiden yöpymisten määrä on kasvanut alkuvuonna – Oulun matkailussa on palattu lähelle koronaa edeltäviä lukuja

Mat­kai­li­joi­den yö­py­mis­ten määrä on kas­va­nut al­ku­vuon­na – Oulun mat­kai­lus­sa on palattu lähelle koronaa edel­tä­viä lukuja

25.08.2022 13:16
Matkailu palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle Oulussa – matkailukesästä tulossa hyvä

Mat­kai­lu pa­lau­tu­nut ko­ro­na­pan­de­miaa edel­tä­väl­le tasolle Oulussa – mat­kai­lu­ke­säs­tä tulossa hyvä

30.05.2022 10:32 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kä­sit­tä­mä­tön­tä, ettei Pi­ki­saa­ren arvoa ym­mär­re­tä

15.05.2022 07:00 19
Tilaajille
Matkailu alkaa päästä uudenlaiseen vauhtiin
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu alkaa päästä uu­den­lai­seen vauh­tiin

20.02.2022 20:00 9
Tilaajille
Visit Oulu tyytyväinen vuoden 2021 matkailulukemiin Oulussa – "Oulun seutu oli kotimaan kesän matkailun yksi onnistuja Suomessa"

Visit Oulu tyy­ty­väi­nen vuoden 2021 mat­kai­lu­lu­ke­miin Oulussa – "Oulun seutu oli ko­ti­maan kesän mat­kai­lun yksi on­nis­tu­ja Suo­mes­sa"

02.02.2022 11:03 9
Oulun Eden-kylpylähotellia operoiva S-ryhmän Sokotel lopettaa hotellin vuodenvaihteessa – neuvottelut talon jatkosta käynnissä

Oulun Eden-kyl­py­lä­ho­tel­lia ope­roi­va S-ryh­män Sokotel lo­pet­taa ho­tel­lin vuo­den­vaih­tees­sa – neu­vot­te­lut talon jat­kos­ta käyn­nis­sä

25.08.2021 09:57 86
Tilaajille
Puheenaihe: Löytyykö unelmien lomakohde Suomesta?

Pu­hee­nai­he: Löy­tyy­kö unel­mien lo­ma­koh­de Suo­mes­ta?

25.07.2021 08:00 1
Tilaajille
Oulun Matkailun toimitusjohtajan paikalta vetäytyvä Päivi Penttilä toivoo, että Oulussa panostettaisiin enemmän matkailuun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

Oulun Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta ve­täy­ty­vä Päivi Pent­ti­lä toivoo, että Oulussa pa­nos­tet­tai­siin enemmän mat­kai­luun: "Siihen pitää löytyä rahaa."

06.06.2021 06:15 11
Kongressivieraiden miljoonat jäivät viime vuonna käyttämättä Oulussa, mutta perumisen sijaan tapahtumia on siirretty – ”Täällä halutaan järjestää kongresseja, kun tilanne helpottaa.”

Kong­res­si­vie­rai­den mil­joo­nat jäivät viime vuonna käyt­tä­mät­tä Ou­lus­sa, mutta pe­ru­mi­sen sijaan ta­pah­tu­mia on siir­ret­ty – ”Täällä ha­lu­taan jär­jes­tää kong­res­se­ja, kun tilanne hel­pot­taa.”

03.03.2021 11:30 1
Oululainen kyllä kehuu kotikaupunkiaan, jos oman elämän perusasiat ovat kohdallaan
Pääkirjoitus

Ou­lu­lai­nen kyllä kehuu ko­ti­kau­pun­kiaan, jos oman elämän pe­rus­asiat ovat koh­dal­laan

21.02.2021 20:00 3
Tilaajille