Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Oulun torihotelli

Oulun to­ri­ho­tel­li noussut kol­man­teen ker­rok­seen – "Ra­ken­ta­mi­sai­ka­tau­lus­sa ei ole ollut on­gel­mia"

12.04.2021 09:49 46
Tilaajille

To­ri­ho­tel­lin val­mis­tu­mi­sel­le tiukka ta­ka­ra­ja ja vä­li­ta­voi­te – Jos mää­rä­ajat eivät to­teu­du, seu­rauk­se­na voi olla vuok­ra­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen ja osin jo ra­ken­ne­tun alueen pa­laut­ta­mi­nen en­nal­leen

01.02.2021 20:28 67
Tilaajille

Taas uh­ka­sak­ko Oulun to­ri­ho­tel­lil­le – uusi mää­rä­ai­ka val­mis­tu­mi­sel­le on ke­sä­kuun lopussa vuonna 2022

19.01.2021 21:14 51
Tilaajille

Oulun kaup­pa­to­ri on tal­vel­la autio, sillä harva haluaa käydä os­tok­sil­la pak­ka­ses­sa – pi­täi­si­kö torille tuoda tal­vek­si te­ko­jää? Kerro meille, kuinka torin tal­vi­käyt­töä tulisi ke­hit­tää

07.01.2021 19:00 59

Oulun to­ri­ho­tel­lin ai­ka­tau­lu venyy, kau­pun­gin kirs­tuun ki­lah­taa 800 000 euron pantti – "Tie­tys­ti aina toi­voi­si, että täm­möi­seen me­net­te­lyyn ei jou­dut­tai­si"

23.12.2020 13:19 78
Tilaajille

Oulun to­ri­ho­tel­lin työ­maal­la aloi­tet­tiin betoni- ja maan­ra­ken­nus­työt – yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Ma­tin­hei­kin mukaan torin alueen mat­kai­lu­hank­keil­le kuuluu hyvää

23.10.2020 11:39 25
Tilaajille

Oulun to­rin­ran­nan jopa 80 metriä korkea tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower harp­pa­si eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa 2023 – Myös to­ri­ho­tel­lin to­teu­tu­mi­nen nyt "sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa", sanoo yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja

16.09.2020 15:13 50
Tilaajille

Yle: Oulun to­ri­ho­tel­li­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin –Ra­ken­nus­lii­ke SRV va­lit­tiin ho­tel­lin ra­ken­ta­jak­si

04.09.2020 17:05 14

Ra­ken­nut­ta­ja lupasi jatkaa Oulun to­ri­ho­tel­lin työ­maa­ta elo­kuus­sa, mutta kuoppa pysyy hil­jai­se­na – Kau­pun­gin mukaan yh­tiöl­tä odo­te­taan pian tietoa jat­kos­ta

03.09.2020 11:51 57
Tilaajille

MGP Ser­vi­cen mukaan to­ri­ho­tel­li val­mis­tuu vuoden 2021 loppuun men­nes­sä – Mirja Veh­ka­pe­rä: "Tästä läh­de­tään, mui­ta­kaan vaih­to­eh­to­ja ei ole"

11.08.2020 17:00 12
Tilaajille

MGP Ser­vi­ces Oy uskoo to­ri­ho­tel­lin val­mis­tu­van vuonna 2021 – töiden on tar­koi­tus jatkua elo­kuus­sa

11.08.2020 08:56 28

To­ri­ho­tel­li­sel­vi­tys toi­mi­tet­tiin Oulun kau­pun­gil­le mää­rä­ai­ka­na maa­nan­tai­na – ra­ken­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa lä­hi­ai­koi­na

04.08.2020 09:20 25
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki sai sel­vi­tyk­sen to­ri­ho­tel­lin koh­ta­los­ta – ho­tel­lia on odo­tet­tu jo 13 vuotta

04.08.2020 10:05 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­lin kaup­piai­ta kur­mo­te­taan

08.07.2020 06:00
Tilaajille

Mitä kau­pun­ki voi tehdä To­ri­ho­tel­lil­le, jos työ­maal­la ei vie­lä­kään edetä? – Kun­ta­lii­ton la­ki­mies: "Ihan heti ei tule vas­taa­vaa mie­leen"

07.07.2020 17:00 20
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin mitta alkaa täyt­tyä, vaatii to­ri­ho­tel­li­hank­keen ra­ken­nut­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä ti­lan­tees­ta – "Emme ole tyy­ty­väi­siä tie­dot­ta­mi­seen"

07.07.2020 06:52 61
Tilaajille

Ho­tel­lin työmaa Oulun torilla tak­kuaa, käyn­nis­sä neu­vot­te­lut urakan jat­ka­mi­ses­ta – työt ete­ne­vät tällä het­kel­lä suun­ni­tel­tua hi­taam­min

10.03.2020 19:00 14
Tilaajille

Vuo­si­kau­sia vi­reil­lä olleen to­ri­ho­tel­lin maan­vuok­ra­so­pi­mus voidaan purkaa – Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta pui hank­keen koh­ta­loa tiis­tai­na

10.06.2019 19:00 9
Tilaajille

Kau­pun­ki sai pyy­tä­män­sä sel­vi­tyk­sen Oulun to­ri­ho­tel­lis­ta – it-mil­jo­nää­ri Jyrki Hal­li­kai­sen yritys vastasi pyyn­töön viime tipassa

22.05.2019 14:30 75

Me­ri­ja­lin­ran­nan vii­py­mi­ses­tä tuli jo sakot ja to­ri­ho­tel­lin pai­kal­la on yhä kuoppa – Martti Kor­ho­nen vä­läyt­tää tiu­ken­nuk­sia ra­ken­ta­mis­so­pi­mus­ten eh­toi­hin Oulussa

21.05.2019 07:00 7
Tilaajille