Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Oulun torihotelli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki tehköön to­ri­ho­tel­lil­la rahaa

02.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Torihotellin kiinteistöyhtiö saatiin viimein asetettua konkurssiin – Pesänhoitaja: "Konkurssiin haetaan hyvää lopputulosta ja ripeää ratkaisua"

To­ri­ho­tel­lin kiin­teis­tö­yh­tiö saatiin viimein ase­tet­tua kon­kurs­siin – Pe­sän­hoi­ta­ja: "Kon­kurs­siin haetaan hyvää lop­pu­tu­los­ta ja ripeää rat­kai­sua"

26.08.2022 13:02 79
Tilaajille
Käräjäoikeus sai toimitettua tiedoksiannon Oulun torihotellin konkurssihakemuksesta – tiedoksianto tehtiin Jyrki Hallikaiselle Oulussa

Kä­rä­jä­oi­keus sai toi­mi­tet­tua tie­dok­si­an­non Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – tie­dok­si­an­to tehtiin Jyrki Hal­li­kai­sel­le Oulussa

18.08.2022 14:48 21
Tilaajille
Kaupunki odottelee Oulun torihotellin konkurssin etenemistä, kaupunginhallituksen Vehkaperä toivoo nopeaa prosessia – "Kyseinen hotelli on syytä rakentaa valmiiksi"

Kau­pun­ki odot­te­lee Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­sin ete­ne­mis­tä, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Veh­ka­pe­rä toivoo nopeaa pro­ses­sia – "Ky­sei­nen hotelli on syytä ra­ken­taa val­miik­si"

11.08.2022 13:54 112
Tilaajille
Oulun torihotellin konkurssi seisoo paikallaan: käräjäoikeuden tiedonanto ei ole tavoittanut Hallikaisia Sveitsissä ja Liechtensteinissa

Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo pai­kal­laan: kä­rä­jä­oi­keu­den tie­don­an­to ei ole ta­voit­ta­nut Hal­li­kai­sia Sveit­sis­sä ja Liech­ten­stei­nis­sa

09.08.2022 18:30 110
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­ri­ho­tel­lin park­ki­paik­kaa ei voida ottaa käyt­töön

26.07.2022 06:30 4
Tilaajille
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­li­yh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 39
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin – hotellin rakennuslupa voimassa enää kesäkuun loppuun asti

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­li­yh­tiö­tä kon­kurs­siin – ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa voi­mas­sa enää ke­sä­kuun loppuun asti

29.06.2022 16:57 41
Tilaajille
Yle: Torihotelli päätyi ulosottoon – velkojilla on reilut 12,6 miljoonaa euroa saatavia

Yle: To­ri­ho­tel­li päätyi ulos­ot­toon – vel­ko­jil­la on reilut 12,6 mil­joo­naa euroa saa­ta­via

30.05.2022 19:18 100
Matkailualan elpymisestä huolimatta Torihotellille voi olla vaikea löytää ostajaa – markkinat määrittävät kauppahinnan, mikäli hotelli asetetaan myyntiin

Mat­kai­lu­alan el­py­mi­ses­tä huo­li­mat­ta To­ri­ho­tel­lil­le voi olla vaikea löytää ostajaa – mark­ki­nat mää­rit­tä­vät kaup­pa­hin­nan, mikäli hotelli ase­te­taan myyn­tiin

05.04.2022 06:00 64
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­li­suuk­sien to­ri­ho­tel­li – ehdotus ou­lu­lais­ten yh­tei­ses­tä olo­huo­nees­ta on mainio ajatus

05.04.2022 05:00 11
Tilaajille
Oulun keskeneräisestä torista alkaa tulla jo mainehaitta
Pääkirjoitus

Oulun kes­ken­eräi­ses­tä torista alkaa tulla jo mai­ne­hait­ta

03.04.2022 20:00 42
Tilaajille
Tarkastamo vaihtui gasthausiin ja hotelliin, jota on yritetty saada pystyyn jo viisitoista vuotta – katso aikajanalta Oulun torihotellin kaikki kummalliset kiemurat

Tar­kas­ta­mo vaihtui gast­hau­siin ja ho­tel­liin, jota on yri­tet­ty saada pystyyn jo vii­si­tois­ta vuotta – katso ai­ka­ja­nal­ta Oulun to­ri­ho­tel­lin kaikki kum­mal­li­set kie­mu­rat

03.04.2022 07:30 51
Tilaajille
Jyrki Hallikaisen yhtiöllä maksamatta yli 13 miljoonan edestä laskuja rakennusyhtiö SRV:lle – torihotelli voidaan tuomita myytäväksi velkojen takia

Jyrki Hal­li­kai­sen yh­tiöl­lä mak­sa­mat­ta yli 13 mil­joo­nan edestä laskuja ra­ken­nus­yh­tiö SRV:lle – to­ri­ho­tel­li voidaan tuomita myy­tä­väk­si vel­ko­jen takia

29.03.2022 16:36 75
Tilaajille
Keskeytyneen torihotellihankkeen konkurssia odotellaan – silloin joku voisi ostaa kohteen ja tehdä sen loppuun

Kes­key­ty­neen to­ri­ho­tel­li­hank­keen kon­kurs­sia odo­tel­laan – silloin joku voisi ostaa kohteen ja tehdä sen loppuun

28.03.2022 19:00 79
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV: Oulun torihotellin rakentaminen lopetettu Jyrki Hallikaisen yhtiön maksamatta jättämien laskujen takia – panttia haetaan käräjillä

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV: Oulun to­ri­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­nen lo­pe­tet­tu Jyrki Hal­li­kai­sen yhtiön mak­sa­mat­ta jät­tä­mien las­ku­jen takia – panttia haetaan kä­rä­jil­lä

26.03.2022 11:53 175
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­ri­ho­tel­li opis­ke­li­ja-asun­noik­si

16.02.2022 04:00 5
Tilaajille
Torihotellin rakennuslupa on voimassa kesäkuun loppuun, Oulun kaupungin eväät puuttua pysähdyksissä olevan hankkeen etenemiseen nyt rajalliset

To­ri­ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa on voi­mas­sa ke­sä­kuun lop­puun, Oulun kau­pun­gin eväät puuttua py­säh­dyk­sis­sä olevan hank­keen ete­ne­mi­seen nyt ra­jal­li­set

10.02.2022 06:00 109
Tilaajille
Jyrki Hallikaisen yhtiölle torihotellia urakoiva SRV: Sisätyöt olleet keskeytettyinä jo yli neljä kuukautta – SRV ei halua antaa arviota valmistumisesta

Jyrki Hal­li­kai­sen yh­tiöl­le to­ri­ho­tel­lia ura­koi­va SRV: Si­sä­työt olleet kes­key­tet­tyi­nä jo yli neljä kuu­kaut­ta – SRV ei halua antaa arviota val­mis­tu­mi­ses­ta

09.02.2022 09:37 65
Tilaajille
Uroksen taloustilanne ei vaikuta Oulun torihotelliin, jonka operaattorineuvottelut ovat edelleen kesken – "Eihän se niin mene, että kaupunki rupeaa rakentamaan loppuun"

Uroksen ta­lous­ti­lan­ne ei vaikuta Oulun to­ri­ho­tel­liin, jonka ope­raat­to­ri­neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken – "Eihän se niin mene, että kau­pun­ki rupeaa ra­ken­ta­maan lop­puun"

28.12.2021 17:00 105
Tilaajille