Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun torihotelli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla olisi tu­ris­teil­le tar­jot­ta­vaa – onko tu­le­vai­suu­den trendi vie­rail­la To­ri­pol­lii­sin kai­na­los­sa jou­lu­pu­kin sijaan?

22.09.2023 06:00 5
Hotellin ja toimistot yhdistävä Valo Hotel & Work etsii Oulusta paikkaa 150 huoneen kokonaisuudelle

Ho­tel­lin ja toi­mis­tot yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work etsii Oulusta paikkaa 150 huoneen ko­ko­nai­suu­del­le

01.09.2023 14:00 18
Tilaajille
Oululaisvaltuutettu Tuija Pohjolan yllättävä  aloite: Torihotellista keskustan uusi sote-keskus

Ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Tuija Poh­jo­lan yl­lät­tä­vä aloite: To­ri­ho­tel­lis­ta kes­kus­tan uusi sote-kes­kus

20.06.2023 16:35 101
Tilaajille
Oululaista miljonääriä etsittiin ympäri Eurooppaa – Torstaina alkava dokumenttisarja selvittää Jyrki Hallikaisen Uros-sotkujen taustat

Ou­lu­lais­ta mil­jo­nää­riä et­sit­tiin ympäri Eu­roop­paa – Tors­tai­na alkava do­ku­ment­ti­sar­ja sel­vit­tää Jyrki Hal­li­kai­sen Uros-sot­ku­jen taustat

25.05.2023 11:00 40
Tilaajille
"Tori on osa oululaista sielunmaisemaa, mutta siellä on asioita, jotka eivät kuulu joukkoon" – Merikoskikerhon tapahtumassa kannettiin huolta keskeneräisestä torihotellista

"Tori on osa ou­lu­lais­ta sie­lun­mai­se­maa, mutta siellä on asioi­ta, jotka eivät kuulu jouk­koon" – Me­ri­kos­ki­ker­hon ta­pah­tu­mas­sa kan­net­tiin huolta kes­ken­eräi­ses­tä to­ri­ho­tel­lis­ta

13.05.2023 16:46 37
Tilaajille
Toivottavasti Oulun kauppahallin autius on pian historiaa
Kolumni

Toi­vot­ta­vas­ti Oulun kaup­pa­hal­lin autius on pian his­to­riaa

17.04.2023 06:00 60
Tilaajille
Oulun paraatipaikoilla olevat haamuhotellit odottavat ratkaisevia askelia – kysyimme mitä torihotellille ja Edenille kuuluu

Oulun pa­raa­ti­pai­koil­la olevat haa­mu­ho­tel­lit odot­ta­vat rat­kai­se­via askelia – ky­syim­me mitä to­ri­ho­tel­lil­le ja Ede­nil­le kuuluu

13.04.2023 17:30 64
Tilaajille
Oulun kauppahallia koetetaan panna urakalla paremmaksi

Oulun kaup­pa­hal­lia koe­te­taan panna ura­kal­la pa­rem­mak­si

12.04.2023 05:00 100
Tilaajille
Taipuisiko kesken jäänyt torihotelli toimisto- ja hotellitilojen yhdistelmäksi? Hotelli- ja toimistotilat yhdistävä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa etsitään ydinkeskustasta

Tai­pui­si­ko kesken jäänyt to­ri­ho­tel­li toi­mis­to- ja ho­tel­li­ti­lo­jen yh­dis­tel­mäk­si? Ho­tel­li- ja toi­mis­to­ti­lat yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa et­si­tään ydin­kes­kus­tas­ta

25.02.2023 08:09 72
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ryh­ti­lii­ke Oulun kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, kiitos – tie­tyil­lä asioil­la on kult­tuu­ril­li­nen arvo jo sel­lai­se­naan

20.01.2023 05:30 9
Tilaajille
Oulun torihotellia rakennuttanut MGP Services Oy meni myös konkurssiin

Oulun to­ri­ho­tel­lia ra­ken­nut­ta­nut MGP Ser­vi­ces Oy meni myös kon­kurs­siin

11.01.2023 21:51 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­puk­ki, han­kit­han to­ri­ho­tel­lil­le uuden omis­ta­jan

22.12.2022 05:15
Tilaajille
Torihotellista ei ole tehty vieläkään kauppoja – Ostajaehdokkaita on yhä useita

To­ri­ho­tel­lis­ta ei ole tehty vie­lä­kään kaup­po­ja – Os­ta­ja­eh­dok­kai­ta on yhä useita

16.12.2022 10:57 65
Tilaajille
"Tunkkainen ja ahdas" – Oulun Torinranta saa tylyt arviot kaupunkilaisilta, mutta miltä torialueen tulevaisuus näyttää?

"Tunk­kai­nen ja ahdas" – Oulun To­rin­ran­ta saa tylyt arviot kau­pun­ki­lai­sil­ta, mutta miltä to­ri­alueen tu­le­vai­suus näyt­tää?

17.11.2022 13:00 97
Torihotellilla voi olla pian uusi omistaja – konkurssipesän hoitaja: "Pikainenkin ratkaisu voidaan tehdä"

To­ri­ho­tel­lil­la voi olla pian uusi omis­ta­ja – kon­kurs­si­pe­sän hoi­ta­ja: "Pi­kai­nen­kin rat­kai­su voidaan tehdä"

27.10.2022 11:12 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki tehköön to­ri­ho­tel­lil­la rahaa

02.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Torihotellin kiinteistöyhtiö saatiin viimein asetettua konkurssiin – Pesänhoitaja: "Konkurssiin haetaan hyvää lopputulosta ja ripeää ratkaisua"

To­ri­ho­tel­lin kiin­teis­tö­yh­tiö saatiin viimein ase­tet­tua kon­kurs­siin – Pe­sän­hoi­ta­ja: "Kon­kurs­siin haetaan hyvää lop­pu­tu­los­ta ja ripeää rat­kai­sua"

26.08.2022 13:02 79
Tilaajille
Käräjäoikeus sai toimitettua tiedoksiannon Oulun torihotellin konkurssihakemuksesta – tiedoksianto tehtiin Jyrki Hallikaiselle Oulussa

Kä­rä­jä­oi­keus sai toi­mi­tet­tua tie­dok­si­an­non Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – tie­dok­si­an­to tehtiin Jyrki Hal­li­kai­sel­le Oulussa

18.08.2022 14:48 21
Tilaajille
Kaupunki odottelee Oulun torihotellin konkurssin etenemistä, kaupunginhallituksen Vehkaperä toivoo nopeaa prosessia – "Kyseinen hotelli on syytä rakentaa valmiiksi"

Kau­pun­ki odot­te­lee Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­sin ete­ne­mis­tä, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Veh­ka­pe­rä toivoo nopeaa pro­ses­sia – "Ky­sei­nen hotelli on syytä ra­ken­taa val­miik­si"

11.08.2022 13:54 112
Tilaajille
Oulun torihotellin konkurssi seisoo paikallaan: käräjäoikeuden tiedonanto ei ole tavoittanut Hallikaisia Sveitsissä ja Liechtensteinissa

Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo pai­kal­laan: kä­rä­jä­oi­keu­den tie­don­an­to ei ole ta­voit­ta­nut Hal­li­kai­sia Sveit­sis­sä ja Liech­ten­stei­nis­sa

09.08.2022 18:30 110
Tilaajille