Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun torihotelli
Taipuisiko kesken jäänyt torihotelli toimisto- ja hotellitilojen yhdistelmäksi? Hotelli- ja toimistotilat yhdistävä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa etsitään ydinkeskustasta

Tai­pui­si­ko kesken jäänyt to­ri­ho­tel­li toi­mis­to- ja ho­tel­li­ti­lo­jen yh­dis­tel­mäk­si? Ho­tel­li- ja toi­mis­to­ti­lat yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa et­si­tään ydin­kes­kus­tas­ta

25.02.2023 08:09 72
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ryh­ti­lii­ke Oulun kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, kiitos – tie­tyil­lä asioil­la on kult­tuu­ril­li­nen arvo jo sel­lai­se­naan

20.01.2023 05:30 9
Tilaajille
Oulun torihotellia rakennuttanut MGP Services Oy meni myös konkurssiin

Oulun to­ri­ho­tel­lia ra­ken­nut­ta­nut MGP Ser­vi­ces Oy meni myös kon­kurs­siin

11.01.2023 21:51 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­puk­ki, han­kit­han to­ri­ho­tel­lil­le uuden omis­ta­jan

22.12.2022 05:15
Tilaajille
Torihotellista ei ole tehty vieläkään kauppoja – Ostajaehdokkaita on yhä useita

To­ri­ho­tel­lis­ta ei ole tehty vie­lä­kään kaup­po­ja – Os­ta­jaeh­dok­kai­ta on yhä useita

16.12.2022 10:57 65
Tilaajille
"Tunkkainen ja ahdas" – Oulun Torinranta saa tylyt arviot kaupunkilaisilta, mutta miltä torialueen tulevaisuus näyttää?

"Tunk­kai­nen ja ahdas" – Oulun To­rin­ran­ta saa tylyt arviot kau­pun­ki­lai­sil­ta, mutta miltä to­ria­lueen tu­le­vai­suus näyt­tää?

17.11.2022 13:00 97
Torihotellilla voi olla pian uusi omistaja – konkurssipesän hoitaja: "Pikainenkin ratkaisu voidaan tehdä"

To­ri­ho­tel­lil­la voi olla pian uusi omis­ta­ja – kon­kurs­si­pe­sän hoi­ta­ja: "Pi­kai­nen­kin rat­kai­su voidaan tehdä"

27.10.2022 11:12 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki tehköön to­ri­ho­tel­lil­la rahaa

02.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Torihotellin kiinteistöyhtiö saatiin viimein asetettua konkurssiin – Pesänhoitaja: "Konkurssiin haetaan hyvää lopputulosta ja ripeää ratkaisua"

To­ri­ho­tel­lin kiin­teis­töyh­tiö saatiin viimein ase­tet­tua kon­kurs­siin – Pe­sän­hoi­ta­ja: "Kon­kurs­siin haetaan hyvää lop­pu­tu­los­ta ja ripeää rat­kai­sua"

26.08.2022 13:02 79
Tilaajille
Käräjäoikeus sai toimitettua tiedoksiannon Oulun torihotellin konkurssihakemuksesta – tiedoksianto tehtiin Jyrki Hallikaiselle Oulussa

Kä­rä­jäoi­keus sai toi­mi­tet­tua tie­dok­sian­non Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – tie­dok­sian­to tehtiin Jyrki Hal­li­kai­sel­le Oulussa

18.08.2022 14:48 21
Tilaajille
Kaupunki odottelee Oulun torihotellin konkurssin etenemistä, kaupunginhallituksen Vehkaperä toivoo nopeaa prosessia – "Kyseinen hotelli on syytä rakentaa valmiiksi"

Kau­pun­ki odot­te­lee Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­sin ete­ne­mis­tä, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Veh­ka­pe­rä toivoo nopeaa pro­ses­sia – "Ky­sei­nen hotelli on syytä ra­ken­taa val­miik­si"

11.08.2022 13:54 112
Tilaajille
Oulun torihotellin konkurssi seisoo paikallaan: käräjäoikeuden tiedonanto ei ole tavoittanut Hallikaisia Sveitsissä ja Liechtensteinissa

Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo pai­kal­laan: kä­rä­jäoi­keu­den tie­do­nan­to ei ole ta­voit­ta­nut Hal­li­kai­sia Sveit­sis­sä ja Liech­tens­tei­nis­sa

09.08.2022 18:30 110
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­ri­ho­tel­lin park­ki­paik­kaa ei voida ottaa käyt­töön

26.07.2022 06:30 4
Tilaajille
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­liyh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 39
Tilaajille
Rakennusyhtiö SRV hakee Oulun torihotelliyhtiötä konkurssiin – hotellin rakennuslupa voimassa enää kesäkuun loppuun asti

Ra­ken­nu­syh­tiö SRV hakee Oulun to­ri­ho­tel­liyh­tiö­tä kon­kurs­siin – ho­tel­lin ra­ken­nus­lu­pa voi­mas­sa enää ke­sä­kuun loppuun asti

29.06.2022 16:57 41
Tilaajille
Yle: Torihotelli päätyi ulosottoon – velkojilla on reilut 12,6 miljoonaa euroa saatavia

Yle: To­ri­ho­tel­li päätyi ulo­sot­toon – vel­ko­jil­la on reilut 12,6 mil­joo­naa euroa saa­ta­via

30.05.2022 19:18 100
Matkailualan elpymisestä huolimatta Torihotellille voi olla vaikea löytää ostajaa – markkinat määrittävät kauppahinnan, mikäli hotelli asetetaan myyntiin

Mat­kai­lua­lan el­py­mi­ses­tä huo­li­mat­ta To­ri­ho­tel­lil­le voi olla vaikea löytää ostajaa – mark­ki­nat mää­rit­tä­vät kaup­pa­hin­nan, mikäli hotelli ase­te­taan myyn­tiin

05.04.2022 06:00 64
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­li­suuk­sien to­ri­ho­tel­li – ehdotus ou­lu­lais­ten yh­tei­ses­tä olo­huo­nees­ta on mainio ajatus

05.04.2022 05:00 11
Tilaajille
Oulun keskeneräisestä torista alkaa tulla jo mainehaitta
Pääkirjoitus

Oulun kes­ke­ne­räi­ses­tä torista alkaa tulla jo mai­ne­hait­ta

03.04.2022 20:00 42
Tilaajille
Tarkastamo vaihtui gasthausiin ja hotelliin, jota on yritetty saada pystyyn jo viisitoista vuotta – katso aikajanalta Oulun torihotellin kaikki kummalliset kiemurat

Tar­kas­ta­mo vaihtui gast­hau­siin ja ho­tel­liin, jota on yri­tet­ty saada pystyyn jo vii­si­tois­ta vuotta – katso ai­ka­ja­nal­ta Oulun to­ri­ho­tel­lin kaikki kum­mal­li­set kie­mu­rat

03.04.2022 07:30 51
Tilaajille