Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

Pisa-tutkimusten mukaan peruskoulutuksen oppimistulokset Virossa kehittyvät nousujohteisesti. Suomessa ollaan lähes syöksykierteessä. Selitykseksi on tarjottu sosioekonomisia syitä. Eli vanhempien taloudelliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat oppilaiden oppimistuloksiin. Peruskoulun ydinajatus on kuitenkin tarjota tasavertaiset kouluttautumismahdollisuudet oppilaille heidän sosioekonomisista taustoista riippumatta.

Missä menee pieleen? Pisan kansallisen tutkimusjohtajan Arto K. Ahosen mukaan Viron Pisa-menestystä selittänee se, että Viron kouluajattelussa on nyt paljon samoja mausteita, joita suomalaisissa luokkahuoneissa nähtiin Pisa-menestyksen huippuvuotena 2003.