Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa

Tyrnävän Kuulammen koulun apulaisrehtori Miikka Mattila (vas.) ja äidinkielenopettaja Elina Palola
Tyrnävän Kuulammen koulun apulaisrehtori Miikka Mattila (vas.) ja äidinkielenopettaja Elina Palola
Kuva: Tuukka Myllymäki

Tyrnävän Kuulammen koululla uusi työtapa on kehitetty auttamaan nuoria saavuttamaan yksilöllisen tasonsa matematiikassa ja äidinkielessä. Tavoitteena on ollut halu kasvattaa oppilaiden oppimismotivaatiota ja vähentää oppituntien levottomuutta.

Radio Kalevan Karjasillan sarastuksessa vierailivat apulaisrehtori ja matematiikanopettaja Miikka Mattila sekä hankekoordinaattori ja äidinkielenopettaja Elina Palola. Toimittajana Tuukka Myllymäki.