Liikunta: Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Peruskoulut
Tällaisia ovat rangaistukset Oulun kouluissa – Näin oppilaat arvioivat sääntöjä, joissa jälki-istunto on vasta neljäs keino

Täl­lai­sia ovat ran­gais­tuk­set Oulun kou­luis­sa – Näin op­pi­laat ar­vioi­vat sään­tö­jä, joissa jäl­ki-is­tun­to on vasta neljäs keino

30.01.2024 06:00 29
Tilaajille
Ritaharjun oppilailla eniten kiusaamiskokemuksia – Kaleva vietti päivän kasiluokkalaisten kanssa, miksi paljon puhuttuja ongelmia ei näkynyt?

Ri­ta­har­jun op­pi­lail­la eniten kiu­saa­mis­ko­ke­muk­sia – Kaleva vietti päivän ka­si­luok­ka­lais­ten kanssa, miksi paljon pu­hut­tu­ja on­gel­mia ei nä­ky­nyt?

17.12.2023 05:00 36
Tilaajille
Laitoimme 45 Oulun koulua järjestykseen – Katso, kuinka lähikoulusi pärjää vertailussa

Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen – Katso, kuinka lä­hi­kou­lu­si pärjää ver­tai­lus­sa

08.12.2023 16:22 55
Tilaajille
Näissä Oulun kouluissa kiusataan eniten – Ritaharjun rehtori: Väkivallan muodot ovat raaistuneet

Näissä Oulun kou­luis­sa kiu­sa­taan eniten – Ri­ta­har­jun reh­to­ri: Vä­ki­val­lan muodot ovat raais­tu­neet

23.11.2023 05:00 100
Tilaajille
Hiukkavaaran koulussa ykkösistä ja kakkosista tehtiin pysyviä Sammal-pareja – Eri-ikäisten lasten yhdysluokat ovat arkea jopa kaikkein isoimmissa Oulun kouluissa

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lus­sa yk­kö­sis­tä ja kak­ko­sis­ta tehtiin pysyviä Sam­mal-pa­re­ja – Eri-ikäis­ten lasten yh­dys­luo­kat ovat arkea jopa kaik­kein isoim­mis­sa Oulun kou­luis­sa

17.11.2023 06:00 19
Tilaajille
Pateniemen sahan koulu jäi, vaikka saha meni – Nyt 660 oppilaan koulu juhlii 150-vuotista taivaltaan

Pa­te­nie­men sahan koulu jäi, vaikka saha meni – Nyt 660 op­pi­laan koulu juhlii 150-vuo­tis­ta tai­val­taan

15.11.2023 17:00 1
Tilaajille
Nuoren oululaisopettajan mielestä on ihanaa, että hän voi tuottaa oppilailleen hyviä kokemuksia päivittäin – Opettajien raskaasta työkuormasta on varoitettu jo opiskeluaikoina

Nuoren ou­lu­lai­so­pet­ta­jan mie­les­tä on ihanaa, että hän voi tuottaa op­pi­lail­leen hyviä ko­ke­muk­sia päi­vit­täin – Opet­ta­jien ras­kaas­ta työ­kuor­mas­ta on va­roi­tet­tu jo opis­ke­luai­koi­na

13.08.2023 18:00 11
Tilaajille
Yksikään Oulun peruskoululainen ei enää opiskele venäjää – tutkija kertoo, miksi venäjän tuntemus on sodan myötä entistäkin tärkeämpää

Yk­si­kään Oulun pe­rus­kou­lu­lai­nen ei enää opis­ke­le venäjää – tutkija kertoo, miksi venäjän tun­te­mus on sodan myötä en­tis­tä­kin tär­keäm­pää

13.08.2023 06:00 20
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­riyh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 07:16 20
Jauhelihakeiton oudon hajun syy selvisi Oulussa – ehdittiin tarjota kouluissa ja päiväkodeissa

Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

08.06.2023 11:22 27
Tilaajille
Kysyimme kahdelta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

04.06.2023 13:04 17
Tilaajille
Pikkaralan koulua uhkaa yhä lakkautus, vaikka lautakunta antoi sen jatkaa – Kaisa Tähtinen on taistellut Oulun pienten kyläkoulujen puolesta 15 vuotta

Pik­ka­ra­lan koulua uhkaa yhä lak­kau­tus, vaikka lau­ta­kun­ta antoi sen jatkaa – Kaisa Täh­ti­nen on tais­tel­lut Oulun pienten ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta 15 vuotta

02.06.2023 06:00 5
Tilaajille
Yle: Jauhelihakeitto haisi oudolta oululaiskouluissa – Lööki veti tuotteen pois

Yle: Jau­he­li­ha­keit­to haisi oudolta ou­lu­lais­kou­luis­sa – Lööki veti tuot­teen pois

29.05.2023 16:28 23
Iin kunnanhallitus haluaa selvittää Olhavan koulun jatkomahdollisuuksia – koulua ei esitetä lakkautettavaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus haluaa sel­vit­tää Olhavan koulun jat­ko­mah­dol­li­suuk­sia – ­kou­lua ei esitetä lak­kau­tet­ta­vak­si

28.05.2023 21:37 4
Tilaajille
Haukiputaan koulun kasiluokkalaisten joukkue taistelee Taloussankari-kisan voitosta Helsingissä  – "Valtteina tieto, nopeus ja saumaton yhteistyö"

Hau­ki­pu­taan koulun ka­si­luok­ka­lais­ten joukkue tais­te­lee Ta­lous­san­ka­ri-ki­san voi­tos­ta Hel­sin­gis­sä  – "Valt­tei­na tieto, nopeus ja sau­ma­ton yh­teis­työ"

26.04.2023 08:00
Tilaajille
Oulun peruskoulujen ja päiväkotien ruuissa vähennettiin sokerin määrää viidenneksen

Oulun pe­rus­kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruuissa vä­hen­net­tiin sokerin määrää vii­den­nek­sen

19.04.2023 11:48 4
Lintulammen koulukuljetukset väistötiloihin Oulunsuuhun lopetetaan 4–6-luokkalaisilta syksyllä

Lin­tu­lam­men kou­lu­kul­je­tuk­set väis­tö­ti­loi­hin Ou­lun­suu­hun lo­pe­te­taan 4–6-luok­ka­lai­sil­ta syk­syl­lä

28.03.2023 13:46 31
Tilaajille
Tyrnäväläinen koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla – Opettaja: "Ehkä pelätään leimaantumista"

Tyr­nä­vä­läi­nen koulu keksi yk­sin­ker­tai­sen keinon, miten jo­kai­nen oppilas saa ope­tus­ta omalla ta­sol­laan, mutta miksei malli ole käy­tös­sä kaik­kial­la – Opet­ta­ja: "Ehkä pe­lä­tään lei­maan­tu­mis­ta"

05.03.2023 18:30 33
Tilaajille
Kahdeksan oululaiskoulua uhattuna - pelkkä säästö on huono syy alakoulun lakkautukselle
Pääkirjoitus

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua uhat­tu­na - pelkkä säästö on huono syy ala­kou­lun lak­kau­tuk­sel­le

04.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalle lisää tilaa jo neljännen kerran – noin 2 200 neliön moduulikoulun pitäisi olla valmiina ensi lokakuussa

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le lisää tilaa jo nel­jän­nen kerran – noin 2 200 neliön mo­duu­li­kou­lun pitäisi olla val­mii­na ensi lo­ka­kuus­sa

01.02.2023 09:15 3
Tilaajille