Peruskoulut
Viimeisin 4 tuntia
Vasta kahdeksas ovi aukesi – TET-paikan etsiminen vaatii nuorilta sinnikkyyttä ja pitkää pinnaa, korona vaikeutti harjoittelupaikan saamista entisestään

Vasta kah­dek­sas ovi aukesi – TET-pai­kan et­si­mi­nen vaatii nuo­ril­ta sin­nik­kyyt­tä ja pitkää pinnaa, korona vai­keut­ti har­joit­te­lu­pai­kan saa­mis­ta en­ti­ses­tään

07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Jo tuhannet yläkoululaiset jättävät tulematta kouluun, koska se ahdistaa eikä kiinnosta – Kouluissa kaivataan järeämpiä keinoja puuttua poissaolojen kasvuun
Kolumni Silja Aitoaho

Jo tu­han­net ylä­kou­lu­lai­set jät­tä­vät tu­le­mat­ta kou­luun, koska se ah­dis­taa eikä kiin­nos­ta – Kou­luis­sa kai­va­taan jä­reäm­piä keinoja puuttua pois­sa­olo­jen kasvuun

12.09.2020 07:00 12
Suomen suurimman puukoulun tieltä jyrättiin yhdeksän lähikoulua, ja sama voi pian tapahtua muuallakin – Suomessa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän oppilaita

Suomen suu­rim­man puu­kou­lun tieltä jy­rät­tiin yh­dek­sän lä­hi­kou­lua, ja sama voi pian ta­pah­tua muual­la­kin – Suo­mes­sa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän op­pi­lai­ta

22.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaisa Peltomäki

San­gin­suun koulu lak­kau­tus­uhan alla – kau­pun­gin vir­ka­kun­nan tah­to­ti­las­sa pie­nil­lä kou­luil­la ei ole ja­lan­si­jaa

14.08.2020 07:00 5
Tilaajille
Arvio: Peruskoulua käsittelevässä romaanissa eletään rinnakkaistodellisuutta vuonna 2021, mutta toista kotimaista kieltä ”ei vieläkään ole saatu putsattua tunkiolle”

Arvio: Pe­rus­kou­lua kä­sit­te­le­väs­sä ro­maa­nis­sa eletään rin­nak­kais­to­del­li­suut­ta vuonna 2021, mutta toista ko­ti­mais­ta kieltä ”ei vie­lä­kään ole saatu put­sat­tua tun­kiol­le”

09.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Oulun seudulla yli tuhat oppilasta aloittaa lukuvuotensa väistötiloissa – tilanpuute ja peruskorjaukset ajavat koululaisia evakkoon

Oulun seu­dul­la yli tuhat op­pi­las­ta aloit­taa lu­ku­vuo­ten­sa väis­tö­ti­lois­sa – ti­lan­puu­te ja pe­rus­kor­jauk­set ajavat kou­lu­lai­sia evak­koon

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Opetus alkaa Oulun peruskouluissa ja lukioissa 12. elokuuta, koulua käydään pääosin lähiopetuksessa – Tietoa suojamaskien käyttämisestä kouluissa odotetaan sitä ennen

Opetus alkaa Oulun pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa 12. elo­kuu­ta, koulua käydään pääosin lä­hi­ope­tuk­ses­sa – Tietoa suo­ja­mas­kien käyt­tä­mi­ses­tä kou­luis­sa odo­te­taan sitä ennen

04.08.2020 15:48 1
Koulunkäynti alkaa ensi viikolla normaaliin tapaan – vai ryhtyvätkö oppilaat ja opettajat käyttämään maskeja?

Kou­lun­käyn­ti alkaa ensi vii­kol­la nor­maa­liin tapaan – vai ryh­ty­vät­kö op­pi­laat ja opet­ta­jat käyt­tä­mään mas­ke­ja?

04.08.2020 11:07 11
Suurkoulut tulevat – Suomen peruskouluverkko voi harventua 20 vuodessa lähes puoleen nykyisestä

Suur­kou­lut tulevat – Suomen pe­rus­kou­lu­verk­ko voi har­ven­tua 20 vuo­des­sa lähes puoleen ny­kyi­ses­tä

04.08.2020 10:18 3
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 3
Peruskoulujen määrä vähenee Pohjois-Pohjanmaalla edelleen, seitsemässä kunnassa enää vain yksi koulu – etäopetuksesta toivotaan apua pienille kouluille

Pe­rus­kou­lu­jen määrä vähenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen, seit­se­mäs­sä kun­nas­sa enää vain yksi koulu – etä­ope­tuk­ses­ta toi­vo­taan apua pie­nil­le kou­luil­le

07.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kaakkurin koulun rehtori: Opetus järjestetään niin, että kaikki lähtevät terveinä kesälomalle – käsiä pestään joka käänteessä

Kaak­ku­rin koulun reh­to­ri: Opetus jär­jes­te­tään niin, että kaikki läh­te­vät ter­vei­nä ke­sä­lo­mal­le – käsiä pestään joka kään­tees­sä

14.05.2020 15:10 0
Tilaajille
Turvallisesti takaisin kouluun – "Opetusta ei voi jatkaa etäopetuksena, vaikka huoltajat sitä haluaisivat"

Tur­val­li­ses­ti ta­kai­sin kouluun – "O­pe­tus­ta ei voi jatkaa etäo­pe­tuk­se­na, vaikka huol­ta­jat sitä ha­luai­si­vat"

09.05.2020 06:00 6
Tilaajille
Oulu ja Liminka ohjeistavat oppilaita ottamaan kaikki koulukirjansa kotiin – ensi viikolla oppilaat tuovat tarvitsemansa oppikirjat kouluun päivittäin

Oulu ja Liminka oh­jeis­ta­vat op­pi­lai­ta ot­ta­maan kaikki kou­lu­kir­jan­sa kotiin – ensi vii­kol­la op­pi­laat tuovat tar­vit­se­man­sa op­pi­kir­jat kouluun päi­vit­täin

13.03.2020 12:06 34

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­to päätti ää­nes­tyk­sen jälkeen pa­laut­taa Ve­si­ka­rin kou­lu­kiin­teis­tö­asian val­mis­te­luun

09.03.2020 21:20 11
Vain pari vuotta toiminut Limingan Ojanperän koulu satojentuhansien sisäilmaremonttiin – satoja neliöitä epoksilattiaa vaihtoon, ilmanvaihtoa uusitaan

Vain pari vuotta toi­mi­nut Li­min­gan Ojan­pe­rän koulu sa­to­jen­tu­han­sien si­sä­il­ma­re­mont­tiin – satoja ne­liöi­tä epok­si­lat­tiaa vaih­toon, il­man­vaih­toa uu­si­taan

12.02.2020 06:00 12
Tilaajille

Mu­hok­sen kunta kan­nus­taa kouluja ja päi­vä­ko­te­ja sääs­tä­mään ener­giaa, puolet ener­gian­sääs­töl­lä sääs­te­tys­tä rahasta pa­lau­te­taan

20.01.2020 11:21 14