Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Peruskoulut
Kuukausi
Kysyimme kahdelta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

04.06.2023 13:04 17
Tilaajille
Pikkaralan koulua uhkaa yhä lakkautus, vaikka lautakunta antoi sen jatkaa – Kaisa Tähtinen on taistellut Oulun pienten kyläkoulujen puolesta 15 vuotta

Pik­ka­ra­lan koulua uhkaa yhä lak­kau­tus, vaikka lau­ta­kun­ta antoi sen jatkaa – Kaisa Täh­ti­nen on tais­tel­lut Oulun pienten ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta 15 vuotta

02.06.2023 06:00 5
Tilaajille
Yle: Jauhelihakeitto haisi oudolta oululaiskouluissa – Lööki veti tuotteen pois

Yle: Jau­he­li­ha­keit­to haisi oudolta ou­lu­lais­kou­luis­sa – Lööki veti tuot­teen pois

29.05.2023 16:28 23
Iin kunnanhallitus haluaa selvittää Olhavan koulun jatkomahdollisuuksia – koulua ei esitetä lakkautettavaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus haluaa sel­vit­tää Olhavan koulun jat­ko­mah­dol­li­suuk­sia – ­kou­lua ei esitetä lak­kau­tet­ta­vak­si

28.05.2023 21:37 4
Tilaajille
Vanhemmat
Haukiputaan koulun kasiluokkalaisten joukkue taistelee Taloussankari-kisan voitosta Helsingissä  – "Valtteina tieto, nopeus ja saumaton yhteistyö"

Hau­ki­pu­taan koulun ka­si­luok­ka­lais­ten joukkue tais­te­lee Ta­lous­san­ka­ri-ki­san voi­tos­ta Hel­sin­gis­sä  – "Valt­tei­na tieto, nopeus ja sau­ma­ton yh­teis­työ"

26.04.2023 08:00
Tilaajille
Oulun peruskoulujen ja päiväkotien ruuissa vähennettiin sokerin määrää viidenneksen

Oulun pe­rus­kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruuissa vä­hen­net­tiin sokerin määrää vii­den­nek­sen

19.04.2023 11:48 4
Lintulammen koulukuljetukset väistötiloihin Oulunsuuhun lopetetaan 4–6-luokkalaisilta syksyllä

Lin­tu­lam­men kou­lu­kul­je­tuk­set väis­tö­ti­loi­hin Ou­lun­suu­hun lo­pe­te­taan 4–6-luok­ka­lai­sil­ta syk­syl­lä

28.03.2023 13:46 31
Tilaajille
Tyrnäväläinen koulu keksi yksinkertaisen keinon, miten jokainen oppilas saa opetusta omalla tasollaan, mutta miksei malli ole käytössä kaikkialla – Opettaja: "Ehkä pelätään leimaantumista"

Tyr­nä­vä­läi­nen koulu keksi yk­sin­ker­tai­sen keinon, miten jo­kai­nen oppilas saa ope­tus­ta omalla ta­sol­laan, mutta miksei malli ole käy­tös­sä kaik­kial­la – Opet­ta­ja: "Ehkä pe­lä­tään lei­maan­tu­mis­ta"

05.03.2023 18:30 33
Tilaajille
Kahdeksan oululaiskoulua uhattuna - pelkkä säästö on huono syy alakoulun lakkautukselle
Pääkirjoitus

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua uhat­tu­na - pelkkä säästö on huono syy ala­kou­lun lak­kau­tuk­sel­le

04.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalle lisää tilaa jo neljännen kerran – noin 2 200 neliön moduulikoulun pitäisi olla valmiina ensi lokakuussa

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le lisää tilaa jo nel­jän­nen kerran – noin 2 200 neliön mo­duu­li­kou­lun pitäisi olla val­mii­na ensi lo­ka­kuus­sa

01.02.2023 09:15 3
Tilaajille
Näkökulma: Kaikkien asettaminen samalle viivalle on ylevä ajatus, mutta koulumaailmassa se ontuu – Lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen ei enää riitä

Nä­kö­kul­ma: Kaik­kien aset­ta­mi­nen samalle vii­val­le on ylevä ajatus, mutta kou­lu­maail­mas­sa se ontuu – Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­nis­ta pu­hu­mi­nen ei enää riitä

22.01.2023 18:30 34
Tilaajille
Kuivasrannan alueen lähikoulu on ensi syksystä lähtien Oulun normaalikoulu Linnanmaalla – "Tilanne on perheille totutusta poikkeava"

Kui­vas­ran­nan alueen lä­hi­kou­lu on ensi syk­sys­tä lähtien Oulun nor­maa­li­kou­lu Lin­nan­maal­la – "­Ti­lan­ne on per­heil­le to­tu­tus­ta poik­kea­va"

18.01.2023 18:56 7
Tilaajille
Wilma-viestintä hiertää monien opettajien ja vanhempien välejä – huoltajat eivät aina usko opettajien viestejä siitä, mitä koulussa on tapahtunut

Wil­ma-vies­tin­tä hiertää monien opet­ta­jien ja van­hem­pien välejä – ­huol­ta­jat eivät aina usko opet­ta­jien vies­te­jä siitä, mitä kou­lus­sa on ta­pah­tu­nut

17.12.2022 08:52 17
Tilaajille
Oppilaiden yhteenotto äityi väkivaltaiseksi Pohjankartanon koulussa Oulussa – asia poliisin tutkinnassa

Op­pi­lai­den yh­teen­ot­to äityi vä­ki­val­tai­sek­si Poh­jan­kar­ta­non kou­lus­sa Oulussa – asia po­lii­sin tut­kin­nas­sa

15.12.2022 17:26 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tuk­sen kie­li­oh­jel­ma on kor­jat­ta­va pi­kim­mi­ten

15.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Kiimingin koulu-uhkaukseen reagoitiin isosti, koska tieto tuli poliisille viime tipassa – "Tämä on poliisille normaali tapa toimia tällaisessa tilanteessa"

Kii­min­gin kou­lu-uh­kauk­seen rea­goi­tiin isosti, koska tieto tuli po­lii­sil­le viime tipassa – "Tämä on po­lii­sil­le nor­maa­li tapa toimia täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa"

25.11.2022 11:28 7
Tilaajille
Kiiminkinpuiston piha tyhjeni koulu-uhkauksen vuoksi – katso video

Kii­min­kin­puis­ton piha tyhjeni kou­lu-uh­kauk­sen vuoksi – katso video

24.11.2022 14:42
Kiiminkipuiston kouluun kohdistettiin ampumauhkaus torstaina – oppilaat odottivat luokissa puolitoista tuntia, kun poliisipartiot tutkivat koulua

Kii­min­ki­puis­ton kouluun koh­dis­tet­tiin am­pu­ma­uh­kaus tors­tai­na – op­pi­laat odot­ti­vat luo­kis­sa puo­li­tois­ta tuntia, kun po­lii­si­par­tiot tut­ki­vat koulua

24.11.2022 17:10 10
Oulun Pikkaralassa pidätetään henkeä ja odotetaan päätöstä kyläkoulun kohtalosta 130-vuotisjuhlien alla – "Toivon, että meidän koulu jatkuu myös ensi syksynä"

Oulun Pik­ka­ra­las­sa pi­dä­te­tään henkeä ja odo­te­taan pää­tös­tä ky­lä­kou­lun koh­ta­los­ta 130-vuo­tis­juh­lien alla – "Toi­von, että meidän koulu jatkuu myös ensi syk­sy­nä"

23.11.2022 07:00 11
Tilaajille
Yle: Olhavan koulun lakkauttaminen kumottiin hallinto-oikeudessa – Iin kunta aikoo käsitellä asian uudelleen

Yle: Olhavan koulun lak­kaut­ta­mi­nen ku­mot­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa – Iin kunta aikoo kä­si­tel­lä asian uu­del­leen

17.11.2022 11:25 13