mannerheimin lastensuojeluliitto
Vanha Kaleva: Mannerheim kutsui koolle joukon lastensuojelutyöstä kiinnostuneita

Vanha Kaleva: Man­ner­heim kutsui koolle joukon las­ten­suo­je­lu­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta

07.10.2020 10:00
Tilaajille
"Lapsetkin voivat törmätä netissä vaikka minkälaiseen sisältöön, teloitusvideoista eläinpornoon" – kysyimme, miten suojella lapsia somen järkyttäviltä sisällöiltä

"Lap­set­kin voivat törmätä netissä vaikka min­kä­lai­seen si­säl­töön, te­loi­tus­vi­deois­ta eläin­por­noon" – ky­syim­me, miten suo­jel­la lapsia somen jär­kyt­tä­vil­tä si­säl­löil­tä

15.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Milla Kalliomaaa, Eevaleena Isoviita, Eila Estola

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön esit­tä­mä leik­kaus tar­koit­tai­si to­teu­tues­saan jär­jes­tö­työn ja lap­si­per­hei­den tuen rankkaa ku­tis­ta­mis­ta

09.09.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Iivonen, Jaana Vastamäki

Ko­ro­na­krii­si uhkaa hei­ken­tää nuorten työ­elä­mään pääsyä – työ­elä­mään siir­ty­mis­tä voidaan tukea jul­ki­sil­la pal­ve­luil­la, kuten työ­pa­ja- tai oh­jaa­mo­toi­min­nal­la

16.07.2020 06:30
Tilaajille