Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

lasten ja nuorten mielenterveystyö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­kös­asia­na bensan hin­to­jen ja tunnin junien sijaan oltava lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­den tur­vaa­mi­nen

15.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Politiikkaa on tehtävä ihminen keskiössä, yhtä köyttä vetäen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tiik­kaa on tehtävä ihminen kes­kiös­sä, yhtä köyttä vetäen

28.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la on oikeus mielen hy­vin­voin­tiin – di­gi­ta­li­saa­tio on yksi rat­kai­su mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­sek­si

13.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on Oulussa saatu viimein lain mukaisiksi – aluehallintoviraston tarkkailu alkoi jo vuonna 2019

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut on Oulussa saatu viimein lain mu­kai­sik­si – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tark­kai­lu alkoi jo vuonna 2019

30.09.2022 13:51 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mielen mur­tu­man ai­heut­ta­ma kipu on to­del­lis­ta – älä jätä nuorta yksin kivun kanssa

15.03.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maas­ta on­nel­lis­ten nuorten maa­kun­ta

20.01.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan mie­len­ter­veys­ti­lan­ne on krii­sis­sä

17.01.2022 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä mie­len­ter­veys­työ kou­luil­la – en­nal­ta­eh­käi­se­vää ja tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta

17.01.2022 03:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huomio nuorten mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­seen – mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä tär­kei­tä ovat nuorten ar­ki­ym­pä­ris­töt

19.10.2021 05:30
Tilaajille