Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Huomio nuorten mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­seen – mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä tär­kei­tä ovat nuorten ar­kiym­pä­ris­töt

"Jokaisen nuoren mieli on arvokas” on maailman mielenterveyspäivän teemana tänä vuonna. Teema on ajankohtainen, sillä koronakriisi on vahvasti vaikuttanut juuri nuorten mielenterveyteen.

Monet nuoret ovat kokeneet yksinäisyyttä, ahdistusta ja masentuneisuutta ja joutuneet eristäytymään ja kantamaan huolta tulevaisuudesta. Mielenterveyshaasteiden ja yksinäisyyden kasvu on näkynyt muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa.