Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

lasten ja nuorten pahoinvointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten no­peas­ti hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä ottaa kopin sil­loin, kun kun­ta­lai­sen hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­viin te­ki­jöi­hin tulee poik­kea­ma?

23.09.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen pitää saada omassa ko­dis­saan purkaa ilot ja surut

13.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­hoi­don alamäki – miksi per­he­hoi­ta­jil­le ei makseta Oulussa asian­mu­kais­ta kor­vaus­ta?

21.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avun saa­mi­nen lapsen hätään tus­kai­sen hidasta – vii­mei­se­nä ol­jen­kor­te­na tehty las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus evät­tiin

27.02.2022 06:00 5
Tilaajille
MLL: Arjen yksinäisyys on lasten ja nuorten suurimpia yhteydenottosyitä

MLL: Arjen yk­si­näi­syys on lasten ja nuorten suu­rim­pia yh­tey­de­not­to­syi­tä

11.02.2022 11:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ny­kyi­nen kou­lu­tus­po­li­tiik­ka on tullut tiensä päähän

23.01.2022 05:15 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­ki­val­taa käyt­tä­viä nuoria yh­dis­tää häiriö – tun­ne­ta­son em­pa­tian puute on yh­tey­des­sä an­ti­so­siaa­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen, agg­res­sioon, nuo­ri­so­ri­kol­li­suu­teen ja kou­lu­vä­ki­val­taan

13.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hätä vaatii toimia – op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­sen sijaan tukea tulee koh­den­taa kou­lu­tuk­sen al­ku­pää­hän

05.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten vä­ki­val­lan tor­jun­ta vaatii yh­teis­työ­tä

05.06.2021 05:00 1
Tilaajille
Opettajien auktoriteetti palautettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien auk­to­ri­teet­ti pa­lau­tet­ta­va

02.06.2021 03:00
Tilaajille
Paha olo täytyy huomata
Kolumni

Paha olo täytyy huomata

01.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Lasten ja nuorten hyvinvointi päätöksenteon keskipisteeseen Oulussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten hy­vin­voin­ti pää­tök­sen­teon kes­ki­pis­tee­seen Oulussa

26.05.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­lit eivät ole syy nuorten vä­ki­val­tai­suu­teen – pe­laa­mi­nen on ta­sa­ver­tai­nen, yh­teis­työ­tä ja on­gel­man­rat­kai­sua ke­hit­tä­vä har­ras­tus, jota va­li­tet­ta­vas­ti de­mo­ni­soi­daan

22.02.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoavat keskusteluapua kouluikäisille lapsille ja nuorille

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat kes­kus­te­lu­apua kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le

22.02.2021 09:34 2
Miksi nuoren pitää kuolla väkivaltaisesti ennen kuin yhteiskunta herää?
Kolumni

Miksi nuoren pitää kuolla vä­ki­val­tai­ses­ti ennen kuin yh­teis­kun­ta herää?

20.02.2021 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lut tulisi pa­laut­taa Oulun kou­lui­hin

05.02.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­le ja nuo­ril­le ohi­tus­kais­ta mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin – ke­hi­tys­vai­hees­sa rikki oleva mieli tar­vit­see apua ja hoitoa heti

08.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­ky­mät­tö­mät lapset tulevat eri­lai­sis­ta per­heis­tä – tär­kein­tä olisi, että van­hem­pi si­joit­tai­si lap­sen­sa tar­pei­neen aina ar­vo­jär­jes­tyk­sen­sä kärkeen

20.11.2020 06:00 1
Tilaajille