Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Liminka
Kuukausi
Lääkäri Liisa Kylmänen Limingasta keräsi ääniä – "Mukavaa, että saatiin myös pienten kuntien edustajia mukaan"

Lääkäri Liisa Kyl­mä­nen Li­min­gas­ta keräsi ääniä – "Mu­ka­vaa, että saatiin myös pienten kuntien edus­ta­jia mukaan"

23.01.2022 22:55 3
Tilaajille
Tyrnävältä valtuustoon nousivat Tapani Tölli ja Maarit Matinolli – "Olin yllättynyt siitä, että yli puolet ennakkoäänistä tuli muualta kuin Tyrnävältä"

Tyr­nä­väl­tä val­tuus­toon nou­si­vat Tapani Tölli ja Maarit Ma­ti­nol­li – "Olin yl­lät­ty­nyt siitä, että yli puolet en­nak­ko­ää­nis­tä tuli muualta kuin Tyr­nä­väl­tä"

23.01.2022 21:59 2
Tilaajille
Siklaelementtien tehtailla jatkuu lakko – moduulitehtaalla työt hoituneet muutaman työpanoksen puuttumisesta huolimatta

Sik­lae­le­ment­tien teh­tail­la jatkuu lakko – mo­duu­li­teh­taal­la työt hoi­tu­neet muu­ta­man työ­pa­nok­sen puut­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta

20.01.2022 15:57 25
Tilaajille
Liminka hankkii maata etuosto-oikeudella, mutta Vilho Lammen kotitalosta ei tarjota: "Talo on päässyt huonoon kuntoon"

Liminka hankkii maata etuos­to-oi­keu­del­la, mutta Vilho Lammen ko­ti­ta­los­ta ei tar­jo­ta: "Talo on päässyt huonoon kun­toon"

18.01.2022 12:08
Tilaajille
Tiesitkö, että korihuonekalujen valmistus työllisti Limingassa jopa kymmeniä parhaina vuosikymmeninä? Yksi korimaakareista pääsi näpäyttämään presidentti Kekkosta vuonna 1959

Tie­sit­kö, että ko­ri­huo­ne­ka­lu­jen val­mis­tus työl­lis­ti Li­min­gas­sa jopa kym­me­niä par­hai­na vuo­si­kym­me­ni­nä? Yksi ko­ri­maa­ka­reis­ta pääsi nä­päyt­tä­mään pre­si­dent­ti Kek­kos­ta vuonna 1959

18.01.2022 07:23 6
Tilaajille
Vilho Lammen Omakuva hankittiin Oulun taidemuseon kokoelmiin – Lammen viimeisimpiin kuulunut teos on nähtävillä taidemuseossa elokuun loppuun saakka

Vilho Lammen Omakuva han­kit­tiin Oulun tai­de­mu­seon ko­koel­miin – ­Lam­men vii­mei­sim­piin kuu­lu­nut teos on näh­tä­vil­lä tai­de­mu­seos­sa elokuun loppuun saakka

17.01.2022 15:01 2
Tilaajille
Kompressori syttyi palamaan Tupoksen moduulikoulun lämpökeskuksessa Limingassa

Komp­res­so­ri syttyi pa­la­maan Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun läm­pö­kes­kuk­ses­sa Li­min­gas­sa

14.01.2022 19:18
Lakko alkoi rauhallisesti Siklaelementit Oy:n Limingan tehtaan portilla – "Ei tässä tappelemaan ole tarkoitus ryhtyä"

Lakko alkoi rau­hal­li­ses­ti Sik­lae­le­men­tit Oy:n Li­min­gan tehtaan por­til­la – "Ei tässä tap­pe­le­maan ole tar­koi­tus ryhtyä"

13.01.2022 12:19 13
Tilaajille
Liminkalaisen Siklaelementit Oy:n tehtailla alkaa lakko torstaiaamuna  – Yhtiö syyttää Teollisuusliittoa painostuksesta: "Meitä on uhkailtu kovin sanoin, ellemme taivu työehtosopimukseen"

Li­min­ka­lai­sen Sik­lae­le­men­tit Oy:n teh­tail­la alkaa lakko tors­tai­aa­mu­na – Yhtiö syyttää Teol­li­suus­liit­toa pai­nos­tuk­ses­ta: "Meitä on uh­kail­tu kovin sanoin, ellemme taivu työeh­to­so­pi­muk­seen"

12.01.2022 18:49 48
Tilaajille
Kotibileisiin Limingassa tuli kutsumattomia vieraita – alaikäistä järjestäjää lyötiin "nakkikiskaheijarilla"

Ko­ti­bi­lei­siin Li­min­gas­sa tuli kut­su­mat­to­mia vie­rai­ta – ala­ikäis­tä jär­jes­tä­jää lyötiin "nak­ki­kis­ka­hei­ja­ril­la"

12.01.2022 15:37 6
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona – "Voi valita paikan, missä äänestää, kun äänestää ennakkoon", sanoo oululainen äänestäjä Jemina Parkkonen

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään kes­ki­viik­ko­na – "Voi valita paikan, missä ää­nes­tää, kun ää­nes­tää en­nak­koon", sanoo ou­lu­lai­nen ää­nes­tä­jä Jemina Park­ko­nen

12.01.2022 09:28 20
Tilaajille
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Nelostiellä Limingassa

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

11.01.2022 15:39
Komponentin kärähdys aiheutti palohälytyksen maalaamossa Limingassa

Kom­po­nen­tin kä­räh­dys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen maa­laa­mos­sa Li­min­gas­sa

11.01.2022 12:16
Oikeus: Oulussa ja Limingassa ihmisiä kirveellä lyönyt mies oli tekohetkellä syyntakeeton

Oikeus: Oulussa ja Li­min­gas­sa ihmisiä kir­veel­lä lyönyt mies oli te­ko­het­kel­lä syyn­ta­kee­ton

31.12.2021 17:33
Tilaajille
Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro antoivat liminkalaiselle Siklaelementit Oy:lle lakkovaroituksen

Teol­li­suus­liit­to ja Am­mat­ti­liit­to Pro an­toi­vat li­min­ka­lai­sel­le Sik­lae­le­men­tit Oy:lle lak­ko­va­roi­tuk­sen

30.12.2021 08:50 95
Tilaajille
Liminka-Lumijoen alueelle myönnettiin sudenmetsästyslupa – Kannanhoidollinen metsästys on mahdollista aloittaa 1. helmikuuta

Li­min­ka-Lu­mi­joen alueel­le myön­net­tiin su­den­met­säs­tys­lu­pa – Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on mah­dol­lis­ta aloit­taa 1. hel­mi­kuu­ta

29.12.2021 13:00 10
Vanhemmat
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus ei saanut OKM:n tukea – toimitusjohtajan mukaan rahoitusta etsitään muualta

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus ei saanut OKM:n tukea – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan ra­hoi­tus­ta et­si­tään muualta

22.12.2021 17:00 8
Tilaajille
Liminkalainen Jaakko Savilampi ajaa työmatkansa Ouluun kaksipyöräisellä – peräkkäisiä ajopäiviä on jo reilut 4 000

Li­min­ka­lai­nen Jaakko Sa­vi­lam­pi ajaa työ­mat­kan­sa Ouluun kak­si­pyö­räi­sel­lä – pe­räk­käi­siä ajo­päi­viä on jo reilut 4 000

15.12.2021 21:10 16
Tilaajille
Puuliiteri tuhoutui tulipalossa Limingassa

Puu­lii­te­ri tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Li­min­gas­sa

15.12.2021 16:46 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Parempi hy­vin­voin­ti ja terveys kuuluu meistä jo­kai­sel­le!

10.12.2021 04:45
Tilaajille