Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liminka
Kuukausi
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla lopettaa Rantsilan moduulitehtaansa yrityssaneerauksen vuoksi – tiloihin etsitään nyt uutta vuokralaista

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nus­yh­tiö Sikla lo­pet­taa Rant­si­lan mo­duu­li­teh­taan­sa yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – ti­loi­hin et­si­tään nyt uutta vuok­ra­lais­ta

01.06.2023 21:58 13
Tilaajille
Osa liminkalaisen Escurialin eläintenpitopaikoista oli liian pieniä ja joiltakin linnuilta puuttuivat ulkotarhat – Avi antoi määräyksen korjata puutteet

Osa li­min­ka­lai­sen Es­cu­ria­lin eläin­ten­pi­to­pai­kois­ta oli liian pieniä ja joil­ta­kin lin­nuil­ta puut­tui­vat ul­ko­tar­hat – Avi antoi mää­räyk­sen korjata puut­teet

31.05.2023 13:43 5
Teatteritärpit: Aina joku eksyy Liminkaan – Oulun Hupisaarilla tehdään komediahupailuja ja noituuksia

Teat­te­ri­tär­pit: Aina joku eksyy Li­min­kaan – Oulun Hu­pi­saa­ril­la tehdään ko­me­dia­hu­pai­lu­ja ja noi­tuuk­sia

30.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 13:35 3
Tilaajille
Limingassa ja Tyrnävällä paloi noin kymmenen hehtaaria maastoa –  tuulenpuuskat hankaloittavat sammutustöitä

Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä paloi noin kym­me­nen heh­taa­ria maastoa –  tuu­len­puus­kat han­ka­loit­ta­vat sam­mu­tus­töi­tä

27.05.2023 09:32 5
Sirkkelin kärähtäminen aiheutti tulipalon teollisuuslaitoksessa Limingassa

Sirk­ke­lin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lon teol­li­suus­lai­tok­ses­sa Li­min­gas­sa

26.05.2023 14:41
Hakelastia kuljettaneessa kuorma-autossa palo Limingassa, ripeä alkusammutus pelasti tilanteen

Ha­ke­las­tia kul­jet­ta­nees­sa kuor­ma-au­tos­sa palo Li­min­gas­sa, ripeä al­ku­sam­mu­tus pelasti ti­lan­teen

25.05.2023 11:10
Mihin aurinkoenergiapuisto voisi Limingassa rakentua? Lännentiellä hanketta vastustavat asukkaat, Ruotsinojalla Pohjois-Pohjanmaan museo

Mihin au­rin­ko­ener­gia­puis­to voisi Li­min­gas­sa ra­ken­tua? Län­nen­tiel­lä han­ket­ta vas­tus­ta­vat asuk­kaat, Ruot­sinojal­la Poh­jois-Poh­jan­maan museo

23.05.2023 15:20 11
Tilaajille
Tiesitkö, että Oulun seudultakin löytyy teatterikoulu? Iiris Ollanketo, 21, on asunut koko vuoden pienellä opistolla, joka on kuin oma maailmansa

Tie­sit­kö, että Oulun seu­dul­ta­kin löytyy teat­te­ri­kou­lu? Iiris Ol­lan­ke­to, 21, on asunut koko vuoden pie­nel­lä opis­tol­la, joka on kuin oma maail­man­sa

21.05.2023 06:50
Tilaajille
Liminkalainen Mika Honkalinna pyydystää pihaltaan kyykäärmeitä joka kevät – Nyt hän kertoo omat vinkkinsä kyynpoistoon

Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na pyy­dys­tää pi­hal­taan kyy­käär­mei­tä joka kevät – Nyt hän kertoo omat vink­kin­sä kyyn­pois­toon

18.05.2023 07:00 49
Tilaajille
Liminkalainen Escurial aikoo avata ovensa viimeistään 15. kesäkuuta – aiemmin keväällä puisto vihjaili lopettamisesta

Li­min­ka­lai­nen Es­cu­rial aikoo avata ovensa vii­meis­tään 15. ke­sä­kuu­ta – aiem­min ke­vääl­lä puisto vih­jai­li lo­pet­ta­mi­ses­ta

15.05.2023 14:51 5
Tilaajille
Palanut leipä aiheutti palohälytyksen Limingassa

Palanut leipä ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Li­min­gas­sa

15.05.2023 06:52
Vanhemmat
Mitä ihmettä tarkoittavat komina, skarppi boboilu, proge tai sanonta "sulkahaukalla oli varis"? Ne ovat alun perin oululaisen Juliet Jonesin Sydän -yhtyeen keksimää omaa Jones-kieltä

Mitä ihmettä tar­koit­ta­vat komina, skarppi bo­boi­lu, proge tai sanonta "sul­ka­hau­kal­la oli varis"? Ne ovat alun perin ou­lu­lai­sen Juliet Jonesin Sydän -yh­tyeen kek­si­mää omaa Jo­nes-kiel­tä

11.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Temmesjokisuulla on erikoinen yhteisö, jossa käy enimmäkseen miehiä – Kaleva vei kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin tutustumaan ilman lupaa rakennettuun mökkikylään

Tem­mes­jo­ki­suul­la on eri­koi­nen yh­tei­sö, jossa käy enim­mäk­seen miehiä – Kaleva vei kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin tu­tus­tu­maan ilman lupaa ra­ken­net­tuun mök­ki­ky­lään

06.05.2023 05:55 35
Tilaajille
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 3
Tilaajille
Kempeleeseen suunnitteilla kierrätysmyymälä – Hyväkuntoisia vaatteita kerätään etukäteen ja haetaan myös kotoa

Kem­pe­lee­seen suun­nit­teil­la kier­rä­tys­myy­mä­lä – Hy­vä­kun­toi­sia vaat­tei­ta ke­rä­tään etu­kä­teen ja haetaan myös kotoa

05.05.2023 13:11
Tilaajille
Limingan Niittomiesten nuoret kestävyysjuoksijat nauttivat harjoittelusta "pottupellon laidalla, missä vinkka käy"– Eveliina Kujalan, 17, ja Sara Säkkisen, 15, työnteko on palkittu jo Suomen mestaruudella

Li­min­gan Niit­to­mies­ten nuoret kes­tä­vyys­juok­si­jat naut­ti­vat har­joit­te­lus­ta "pot­tu­pel­lon lai­dal­la, missä vinkka käy"– Eve­lii­na Ku­ja­lan, 17, ja Sara Säk­ki­sen, 15, työn­te­ko on pal­kit­tu jo Suomen mes­ta­ruu­del­la

02.05.2023 17:45 4
Tilaajille
Oululainen Janne Sihvo on nouseva oopperatähti, joka rakastui nuorena äärimetalliin: "Minusta piti tulla seuraava Alexi Laiho"

Ou­lu­lai­nen Janne Sihvo on nouseva oop­pe­ra­täh­ti, joka ra­kas­tui nuorena ää­ri­me­tal­liin: "Mi­nus­ta piti tulla seu­raa­va Alexi Laiho"

30.04.2023 09:00 1
Tilaajille
Pihasauna vaurioitui pahoin tulipalossa Limingan Ala-Temmeksellä

Pi­ha­sau­na vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­lä

29.04.2023 09:43