Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liminka
Viimeisin 24 tuntia
Oulun ”lähijunaa” hyödynsi aamulla vain 3 matkustajaa – Tuhansilla työmatkalaisilla voisi olla sille käyttöä, mutta aikataulut pyörivät lentoliikenteen ehdoilla

Oulun ”lä­hi­ju­naa” hyö­dyn­si aamulla vain 3 mat­kus­ta­jaa – Tu­han­sil­la työ­mat­ka­lai­sil­la voisi olla sille käyt­töä, mutta ai­ka­tau­lut pyö­ri­vät len­to­lii­ken­teen eh­doil­la

02.10.2023 05:00 72
Tilaajille
Kuukausi
Limingan törkeästä lapsenraiskauksesta annettu tuomio pysyi ennallaan hovioikeudessa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta vankeutta

Li­min­gan tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta annettu tuomio pysyi en­nal­laan ho­vi­oi­keu­des­sa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta van­keut­ta

29.09.2023 14:20
Tilaajille
Liminkalainen Eemil Piira on tuore crosskartin Suomen mestari – "Edelliseen kauteen tuli aika paljon petrausta autossa ja myös itselläni ajamisessa"

Li­min­ka­lai­nen Eemil Piira on tuore cross­kar­tin Suomen mestari – "E­del­li­seen kauteen tuli aika paljon pet­raus­ta autossa ja myös it­sel­lä­ni aja­mi­ses­sa"

24.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Varkaat veivät 1 500 litraa polttoöljyä Hannu Ojanperän tankista – Polttoainevarkaita käynyt ainakin neljällä maatilalla Limingassa

Varkaat veivät 1 500 litraa polt­to­öl­jyä Hannu Ojan­pe­rän tan­kis­ta – Polt­to­ai­ne­var­kai­ta käynyt ainakin nel­jäl­lä maa­ti­lal­la Li­min­gas­sa

19.09.2023 14:00 7
Tilaajille
Liminka tunnetaan kahdesta asiasta, ja nyt toista uhkaavat hallituksen leikkaukset – Uusi rehtori, oululainen Petri Kulju ei uskalla edes ajatella, mitä siitä seuraisi

Liminka tun­ne­taan kah­des­ta asias­ta, ja nyt toista uh­kaa­vat hal­li­tuk­sen leik­kauk­set – Uusi reh­to­ri, ou­lu­lai­nen Petri Kulju ei uskalla edes aja­tel­la, mitä siitä seu­rai­si

19.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nus­alan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

16.09.2023 06:00 16
Tilaajille
Ennätyksellinen omenarumba aiheutti satojen metrien jonot Tupoksessa – Huippupäivinä ihmiset tuovat 10 000 kiloa omenoitaan mehustettavaksi

En­nä­tyk­sel­li­nen ome­na­rum­ba ai­heut­ti satojen metrien jonot Tu­pok­ses­sa – Huip­pu­päi­vi­nä ihmiset tuovat 10 000 kiloa ome­noi­taan me­hus­tet­ta­vak­si

14.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Oululaisen Owatecin maailmanvalloitus vaatii rahaa – Se ja kuusi muuta yritystä pääsivät sijoittajien pörssitarjokkaiden listalle Oulun seudulta

Ou­lu­lai­sen Owa­te­cin maail­man­val­loi­tus vaatii rahaa – Se ja kuusi muuta yri­tys­tä pää­si­vät si­joit­ta­jien pörs­si­tar­jok­kai­den lis­tal­le Oulun seu­dul­ta

14.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Ripaus malttia kevään hurmoksen jälkeen – liiganousun kynnyksellä ollut Limingan Niittomiehet menetti nipun parhaita pelaajiaan, mutta tähyää taas Divarin kärkitaistoon

Ripaus malttia kevään hur­mok­sen jälkeen – lii­ga­nou­sun kyn­nyk­sel­lä ollut Li­min­gan Niit­to­mie­het menetti nipun par­hai­ta pe­laa­jiaan, mutta tähyää taas Divarin kär­ki­tais­toon

13.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Oletko nähnyt tätä hanhea?  Huippuharvinaisia kiljuhanhia odotetaan Liminganlahdelle hyvän pesimäkesän jälkeen

Oletko nähnyt tätä hanhea?  Huip­pu­har­vi­nai­sia kil­ju­han­hia odo­te­taan Li­min­gan­lah­del­le hyvän pe­si­mä­ke­sän jälkeen

12.09.2023 14:00 3
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus asetti Siklatilat konkurssiin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Sik­la­ti­lat kon­kurs­siin

06.09.2023 13:35 14
Vanhemmat
Avin määräysten toteuttaminen teki Escurialin kesästä työntäyteisen – yleisön vastaanotto yllätti: "Kaikki ovat myötäeläneet ja kannustaneet"

Avin mää­räys­ten to­teut­ta­mi­nen teki Es­cu­ria­lin kesästä työn­täy­tei­sen – yleisön vas­taan­ot­to yl­lät­ti: "Kaikki ovat myö­tä­elä­neet ja kan­nus­ta­neet"

02.09.2023 17:00 12
Tilaajille
Kaleva kysyi: Oletko huolissasi Suomessa esiintyvästä rasismista?

Kaleva kysyi: Oletko huo­lis­sa­si Suo­mes­sa esiin­ty­väs­tä ra­sis­mis­ta?

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalaisyrittäjät ihmettelevät kunnan mainoskampanjan "keskipäiväjuoppoa" yrittäjähahmoa – kunnan mukaan hahmon profiloituminen yrittäjäksi on tuotannossa tapahtunut virhe

Li­min­ka­lais­yrit­tä­jät ih­met­te­le­vät kunnan mai­nos­kam­pan­jan "kes­ki­päi­vä­juop­poa" yrit­tä­jä­hah­moa – kunnan mukaan hahmon pro­fi­loi­tu­mi­nen yrit­tä­jäk­si on tuo­tan­nos­sa ta­pah­tu­nut virhe

01.09.2023 14:09 42
Tilaajille
Kädet puuskaan ja virkistäytymään — liminkalaisen Janne Nevalan tuorein romaani käsittelee työpaikan virkistäytymispäivää tragikomedian voimalla

Kädet puus­kaan ja vir­kis­täy­ty­mään — li­min­ka­lai­sen Janne Nevalan tuorein romaani kä­sit­te­lee työ­pai­kan vir­kis­täy­ty­mis­päi­vää tra­gi­ko­me­dian voi­mal­la

22.08.2023 12:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seudun ju­na­lii­ken­net­tä voidaan lisätä ilman lä­hi­ju­nia­kin

17.08.2023 08:00 18
Tilaajille
Rekasta levisi rakennustelineitä kasitiellä Limingassa, pohjoisen suuntaan kaista oli suljettuna puolen tunnin ajan

Rekasta levisi ra­ken­nus­te­li­nei­tä ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa, poh­joi­sen suun­taan kaista oli sul­jet­tu­na puolen tunnin ajan

14.08.2023 12:06 2
Puolen aarin niittäminen vaatii kovaa kuntoa – Limingassa vietettiin viikateniiton mm-kisojen juhlavuotta

Puolen aarin niit­tä­mi­nen vaatii kovaa kuntoa – Li­min­gas­sa vie­tet­tiin vii­ka­te­nii­ton mm-ki­so­jen juh­la­vuot­ta

12.08.2023 19:26 4
Tilaajille
Lättähattu kuljettaa markkinoille ja Viikateniiton MM-kisoihin Liminkaan

Lät­tä­hat­tu kul­jet­taa mark­ki­noil­le ja Vii­ka­te­nii­ton MM-ki­soi­hin Li­min­kaan

09.08.2023 17:33 1
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00