Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liminka
Viimeisin 12 tuntia
Halpa ja helppo tontti houkutteli nuoren lapsiperheen rakentamaan Tupokseen – Nyt itse suunnitellussa kodissa vietetään jo toista joulua

Halpa ja helppo tontti hou­kut­te­li nuoren lap­si­per­heen ra­ken­ta­maan Tu­pok­seen – Nyt itse suun­ni­tel­lus­sa kodissa vie­te­tään jo toista joulua

09:06
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Rantalakeuden uudeksi päätoimittajaksi liminkalainen Henna Lammi – Siirtyy lehteen Suomenmaasta

Ran­ta­la­keu­den uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si li­min­ka­lai­nen Henna Lammi – Siirtyy lehteen Suo­men­maas­ta

08.12.2023 13:01
Tilaajille
Viikko
Muistokirjoitus: Limingan ensimmäinen kunnanrakennusmestari Erkki Ylitalo 1926–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Li­min­gan en­sim­mäi­nen kun­nan­ra­ken­nus­mes­ta­ri Erkki Ylitalo 1926–2023

08.12.2023 09:30
Oomi Solar rakentaa Oulun Seudun Sähkölle aurinkopuiston Liminkaan – yritysten mukaan sähköntuotanto tulee vastaamaan noin 500 omakotitalon vuosikulutusta

Oomi Solar ra­ken­taa Oulun Seudun Säh­köl­le au­rin­ko­puis­ton Li­min­kaan – y­ri­tys­ten mukaan säh­kön­tuo­tan­to tulee vas­taa­maan noin 500 oma­ko­ti­ta­lon vuo­si­ku­lu­tus­ta

07.12.2023 09:53 48
Liigaseura Seinäjoen Peliveljet päätti Limingan Niittomiesten cup-huuman salibandyssä: "Tämä peli antaa varmasti uskoa"

Lii­ga­seu­ra Sei­nä­joen Pe­li­vel­jet päätti Li­min­gan Niit­to­mies­ten cup-huu­man sa­li­ban­dys­sä: "Tämä peli antaa var­mas­ti uskoa"

06.12.2023 19:54
Tilaajille
Rantalakeuden Sauli Pahkasalo pääsee vihdoin testaamaan Linnan juhlien legendaarisen boolin – "Se on kuulemma ollut ihan mukiinmenevää"

Ran­ta­la­keu­den Sauli Pah­ka­sa­lo pääsee vihdoin tes­taa­maan Linnan juhlien le­gen­daa­ri­sen boolin – "Se on kuu­lem­ma ollut ihan mu­kiin­me­ne­vää"

06.12.2023 19:40 2
Tilaajille
Liminka valittiin jo kolmannen kerran Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi – kunnat lähettivät kisaan ennätysmäärän kehittämistekoja

Liminka va­lit­tiin jo kol­man­nen kerran Suomen kek­se­liäim­mäk­si kun­nak­si – kunnat lä­het­ti­vät kisaan en­nä­tys­mää­rän ke­hit­tä­mis­te­ko­ja

04.12.2023 14:39
Tilaajille
Kuukausi
Lähijuna yksityisenä palveluna Oulun seudulla? – Kysyimme, mitä radanvarren kuntapäättäjät asiasta ajattelevat

Lä­hi­ju­na yk­si­tyi­se­nä pal­ve­lu­na Oulun seu­dul­la? – Ky­syim­me, mitä ra­dan­var­ren kun­ta­päät­tä­jät asiasta ajat­te­le­vat

30.11.2023 18:22 68
Tilaajille
Poliisi: Rattijuopon epäillään aiheuttaneen rajun nokkakolarin aamulla Limingassa – yksi ihminen irrotettiin puristuksista

Po­lii­si: Rat­ti­juo­pon epäil­lään ai­heut­ta­neen rajun nok­ka­ko­la­rin aamulla Li­min­gas­sa – yksi ihminen ir­ro­tet­tiin pu­ris­tuk­sis­ta

27.11.2023 12:47
Limingan Wanhan ajan jouluun pääsee Lättähattu-kyydillä Oulusta ja Kempeleestä

Li­min­gan Wanhan ajan jouluun pääsee Lät­tä­hat­tu-kyy­dil­lä Oulusta ja Kem­pe­lees­tä

21.11.2023 00:14 1
Oululaisesta autokaupasta tehdään eniten valituksia kaikista Suomen firmoista – Katso, mitkä yritykset saavat asiakkaiden päreet palamaan

Ou­lu­lai­ses­ta au­to­kau­pas­ta tehdään eniten va­li­tuk­sia kai­kis­ta Suomen fir­mois­ta – Katso, mitkä yri­tyk­set saavat asiak­kai­den päreet pa­la­maan

20.11.2023 05:00 62
Tilaajille
Kolmen auton ketjukolarista selvittiin peltivaurioilla aamulla Limingassa

Kolmen auton ket­ju­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin pel­ti­vau­rioil­la aamulla Li­min­gas­sa

16.11.2023 10:34
Vanhemmat
Toni Keräsen ihmeelliset touhut kuntosalilla kartuttavat hullun mainetta – hiljattain keihäskarjulle tultiin jo tarjoamaan apua

Toni Keräsen ih­meel­li­set touhut kun­to­sa­lil­la kar­tut­ta­vat hullun mai­net­ta – hil­jat­tain kei­häs­kar­jul­le tultiin jo tar­joa­maan apua

05.11.2023 17:00 4
Tilaajille
Jaakko Sohlo oli Limingan ensimmäisiä talvisodassa kaatuneita – Suomen kärkipainijoihin kuulunut jääkärimajuri oli yksi sadoista sodissa kuolleista urheilijoista

Jaakko Sohlo oli Li­min­gan en­sim­mäi­siä tal­vi­so­das­sa kaa­tu­nei­ta – Suomen kär­ki­pai­ni­joi­hin kuu­lu­nut jää­kä­ri­ma­ju­ri oli yksi sa­dois­ta sodissa kuol­leis­ta ur­hei­li­jois­ta

03.11.2023 18:00 5
Tilaajille
Aikuiset miehet lähettävät peniskuvia alakouluikäisille tytöille – Tupoksessa huolestuttiin kaveripiirissä leviävästä chattisivustosta

Ai­kui­set miehet lä­het­tä­vät pe­nis­ku­via ala­kou­lu­ikäi­sil­le ty­töil­le – Tu­pok­ses­sa huo­les­tut­tiin ka­ve­ri­pii­ris­sä le­viä­väs­tä chat­ti­si­vus­tos­ta

03.11.2023 12:29 19
Tilaajille
Pohteen säästöohjelma viemässä kiireelliset vastaanotot useista Oulun eteläpuolisista kunnista – Säästöillä myös paljon pieniä, paikallisia vaikutuksia

Pohteen sääs­tö­oh­jel­ma vie­mäs­sä kii­reel­li­set vas­taan­otot useista Oulun ete­lä­puo­li­sis­ta kun­nis­ta – Sääs­töil­lä myös paljon pieniä, pai­kal­li­sia vai­ku­tuk­sia

26.10.2023 14:40 50
Tilaajille
Koululaisten maatilapäivässa korostui, ettei ruokatuotantoamme saa pitää itsestäänselvyytenä eikä alkutuotantoamme tule tietoisesti romuttaa
Kolumni

Kou­lu­lais­ten maa­ti­la­päi­väs­sa ko­ros­tui, ettei ruo­ka­tuo­tan­toam­me saa pitää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä eikä al­ku­tuo­tan­toam­me tule tie­toi­ses­ti ro­mut­taa

19.10.2023 20:00
Tilaajille
Limingan koulutuskeskukseen rakennetaan uusi päärakennus, valmista pitäisi olla syksyllä 2025

Li­min­gan kou­lu­tus­kes­kuk­seen ra­ken­ne­taan uusi pää­ra­ken­nus, val­mis­ta pitäisi olla syk­syl­lä 2025

17.10.2023 10:18 2
Oulu, Kempele ja Liminka etsivät vuoden lapsiystävällisintä tekoa

Oulu, Kempele ja Liminka etsivät vuoden lap­si­ys­tä­väl­li­sin­tä tekoa

16.10.2023 14:22