Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Liminka
Kuukausi
Pohjoistuuli vei kurkiparvet, mutta tuo Venäjältä hanhia – Ukrainan sodan vaikutuksista muuttolinnuille on vain vähän tietoa

Poh­jois­tuu­li vei kur­ki­par­vet, mutta tuo Ve­nä­jäl­tä hanhia – Uk­rai­nan sodan vai­ku­tuk­sis­ta muut­to­lin­nuil­le on vain vähän tietoa

22.09.2022 12:50 6
Tilaajille
Poliisi löysi eksyneen miehen Limingassa koirien ja dronen avulla

Poliisi löysi ek­sy­neen miehen Li­min­gas­sa koirien ja dronen avulla

20.09.2022 17:43 1
Limingassa puhalsivat muutosten tuulet, Niko Kvist luotsaa LNM:n pistejahtiin Divarissa: "Muutamalle pelaajalle on pitänyt sanoa, että peliaikaa voi olla parempi hakea muualta"

Li­min­gas­sa pu­hal­si­vat muu­tos­ten tuulet, Niko Kvist luotsaa LNM:n pis­te­jah­tiin Di­va­ris­sa: "Muu­ta­mal­le pe­laa­jal­le on pitänyt sanoa, että pe­li­ai­kaa voi olla parempi hakea muual­ta"

13.09.2022 18:11
Tilaajille
Kevytmoottoripyörällä ajanutta ei enää epäillä liikennerikoksesta Limingan elokuisessa kuolonkolarissa

Ke­vyt­moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­nut­ta ei enää epäillä lii­ken­ne­ri­kok­ses­ta Li­min­gan elo­kui­ses­sa kuo­lon­ko­la­ris­sa

12.09.2022 14:26
Tilaajille
Jalohaikara on yleistynyt nopeasti Pohjois-Pohjanmaalla –  Liminganlahdella nähtiin kerralla peräti 18 jalohaikaraa, yksi on viihtynyt Oulun keskustan edustalla

Ja­lo­hai­ka­ra on yleis­ty­nyt no­peas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la –  Li­min­gan­lah­del­la nähtiin ker­ral­la peräti 18 ja­lo­hai­ka­raa, yksi on viih­ty­nyt Oulun kes­kus­tan edus­tal­la

13.09.2022 13:55 3
Tilaajille
Liminkalainen Ilmari Heiskari jallitti kilpakumppaneitaan florettimiekkailun PM-kullan arvoisesti: "Vastustajaa pitää pyrkiä huijaamaan"

Li­min­ka­lai­nen Ilmari Heis­ka­ri jal­lit­ti kil­pa­kump­pa­nei­taan flo­ret­ti­miek­kai­lun PM-kul­lan ar­voi­ses­ti: "Vas­tus­ta­jaa pitää pyrkiä hui­jaa­maan"

08.09.2022 18:35 1
Tilaajille
Asumattoman pihapiirin varastorakennus vaurioitui tulipalossa Limingassa

Asu­mat­to­man pi­ha­pii­rin va­ras­to­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Li­min­gas­sa

01.09.2022 17:56
Tuulivoimaloiden siipien kuljettaminen vaatii erikoisen kuljetuksen – Katso kuvakertomus, miten siivet liikkuvat maanteitä pitkin

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kul­jet­ta­mi­nen vaatii eri­koi­sen kul­je­tuk­sen – Katso ku­va­ker­to­mus, miten siivet liik­ku­vat maan­tei­tä pitkin

27.08.2022 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Liminka ja Taivalkoski saavat Kevan työelämän kehittämisrahaa yhteensä 58 000 euroa – hakijoita tänä vuonna ennätysvähän

Liminka ja Tai­val­kos­ki saavat Kevan työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa yh­teen­sä 58 000 euroa – ha­ki­joi­ta tänä vuonna en­nä­tys­vä­hän

24.08.2022 14:30 1
Limingan partiolaisten kokoontumispaikka kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa – henkilövahingoilta vältyttiin, syttymissyystä ei tietoa

Li­min­gan par­tio­lais­ten ko­koon­tu­mis­paik­ka kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

23.08.2022 11:56
Poliisi: Limingassa sattuneessa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa ei viitteitä ylinopeudesta

Po­lii­si: Li­min­gas­sa sat­tu­nees­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa ei viit­tei­tä yli­no­peu­des­ta

20.08.2022 13:27
Tilaajille
Oulun seudulla ukkosrintama pysyi perjantaina maltillisena – kesämökki paloi salamaniskun seurauksena

Oulun seu­dul­la uk­kos­rin­ta­ma pysyi per­jan­tai­na mal­til­li­se­na – ke­sä­mök­ki paloi sa­la­man­is­kun seu­rauk­se­na

19.08.2022 22:07
Innostus nuorisoseuroihin vähenee Oulussa, mutta muualla Pohjois-Pohjanmaalla rakennetaan jatkuvasti uusia seurantaloja: "En tiedä, että missään muussa maakunnassa olisi tällaista buumia"

In­nos­tus nuo­ri­so­seu­roi­hin vähenee Ou­lus­sa, mutta muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­ken­ne­taan jat­ku­vas­ti uusia seu­ran­ta­lo­ja: "En tiedä, että missään muussa maa­kun­nas­sa olisi täl­lais­ta buumia"

13.08.2022 20:30 3
Tilaajille
Kestääkö nuorisoseurojen perinne nykyajan murrokset? Maakuntajohtaja Pauli Harju vastasi asiaan tänään Limingassa alkaneessa maakuntajuhlassa

Kes­tää­kö nuo­ri­so­seu­ro­jen perinne ny­ky­ajan mur­rok­set? Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju vastasi asiaan tänään Li­min­gas­sa al­ka­nees­sa maa­kun­ta­juh­las­sa

12.08.2022 14:17 3
Tilaajille
Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa

Po­lii­si: Kaikki Li­min­gan kuo­lon­ko­la­rin osal­li­set seu­dul­la asuvia nuoria, louk­kaan­tu­nut­ta ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän kul­jet­ta­jaa voitu pu­hut­taa

12.08.2022 13:40
Tilaajille
Oulun seudun kuntien esitys hallitukselle: Poikkimaantietä, Oulun asemakeskusta ja Nelostietä parannettava

Oulun seudun kuntien esitys hal­li­tuk­sel­le: Poik­ki­maan­tie­tä, Oulun ase­ma­kes­kus­ta ja Ne­los­tie­tä pa­ran­net­ta­va

11.08.2022 14:19 17
Limingassa järjestetään perjantaina Vilho Lampi -seminaari – 100 vuotta sitten eläneen maalarin tarina ja taide koskettavat myös 2020-luvun nuoria

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Vilho Lampi -se­mi­naa­ri – 100 vuotta sitten eläneen maa­la­rin tarina ja taide kos­ket­ta­vat myös 2020-lu­vun nuoria

11.08.2022 11:34
Tilaajille
Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

11.08.2022 15:22
Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis joulukuussa – remontin taustalla sisäilmaongelmat

Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis jou­lu­kuus­sa – re­mon­tin taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­mat

09.08.2022 12:15 2
Tilaajille
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.08.2022 11:26 4