Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lähikoulut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma kylä maail­man­kar­tal­le – val­tio­ta on turha huutaa tällä het­kel­lä apuun, kaikki on itsestä kiinni

25.09.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kauniit puheet Oulun kylien elin­voi­man säi­lyt­tä­mi­ses­tä ovat ilmaa – miten lapsia on liian vähän, jos samaan aikaan kouluun ei mahdu enempää lapsia?

19.09.2023 06:00 14
Tilaajille
Kuivasrannan alueen lähikoulu on ensi syksystä lähtien Oulun normaalikoulu Linnanmaalla – "Tilanne on perheille totutusta poikkeava"

Kui­vas­ran­nan alueen lä­hi­kou­lu on ensi syk­sys­tä lähtien Oulun nor­maa­li­kou­lu Lin­nan­maal­la – "­Ti­lan­ne on per­heil­le to­tu­tus­ta poik­kea­va"

18.01.2023 18:56 7
Tilaajille
Jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen joutaa romukoppaan: "Kouluissa tarvitaan henkistä asennemuutosta ja toimintakulttuurin tarkastelua"

Jako yleis­ope­tuk­seen ja eri­tyis­ope­tuk­seen joutaa ro­mu­kop­paan: "Kou­luis­sa tar­vi­taan hen­kis­tä asen­ne­muu­tos­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­rin tar­kas­te­lua"

12.11.2022 14:00 18
Tilaajille
Näkyykö koulushoppailu jo Oulussakin? – Ikävintä ilmiössä on se, että muun kuin lähikoulun valitsevat ne, joilla on vara valita
Kolumni

Näkyykö kou­lu­shop­pai­lu jo Ou­lus­sa­kin? – Ikä­vin­tä il­miös­sä on se, että muun kuin lä­hi­kou­lun va­lit­se­vat ne, joilla on vara valita

28.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan ou­lu­lais­lap­sil­le mah­dol­li­suus käydä pientä lä­hi­kou­lua

10.09.2022 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu luo yh­tei­söl­li­syyt­tä – miksi toimiva jär­jes­tel­mä, kuten Keis­kas­sa, pitää purkaa?

07.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lähi- ja ky­lä­kou­lu on kan­nat­ta­va si­joi­tus

29.08.2022 07:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lun pitää olla lä­hel­lä, ei vain joi­den­kin lasten etu­oi­keus

12.02.2022 06:00 4
Tilaajille