Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Uros: Uroksen ja Tam­pe­reen Kannen areenan ni­mi­so­pi­mus päättyy

Oulun palveluverkkouudistus
Jokikylän kyläyhdistys valitti koulun lakkauttamispäätöksestä hallinto-oikeuteen

Jo­ki­ky­län ky­läyh­dis­tys valitti koulun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen

31.07.2018 21:10 7
Kaupunginvaltuusto linjasi: Oulun lukioista ei päätetä osana palveluverkkouudistusta

Kau­pun­gin­val­tuus­to lin­ja­si: Oulun lu­kiois­ta ei päätetä osana pal­ve­lu­verk­kouu­dis­tus­ta

18.06.2018 23:10 72
Päivi Laajala: Oulun pitää pohtia palveluverkkoa joka vuosi

Päivi Laa­ja­la: Oulun pitää pohtia pal­ve­lu­verk­koa joka vuosi

12.06.2018 08:04 16
Kaupunginhallitus yllätti – Kiimingin Jokirannan koulu siirtyy lukion naapuriin tulevaan uuteen kouluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus yllätti – Kii­min­gin Jo­ki­ran­nan koulu siirtyy lukion naa­pu­riin tu­le­vaan uuteen kouluun

13.03.2018 06:14 201
Kiista Oulun palveluverkkoa koskevasta toimivallasta jatkuu, asia jäi valtuustossa pöydälle

Kiista Oulun pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­vas­ta toi­mi­val­las­ta jatkuu, asia jäi val­tuus­tos­sa pöy­däl­le

26.02.2018 22:32 20
Oma lautakunta lyttäsi koko Oulun palveluverkkoselvityksen, lautakunta haluaa lapset ja nuoret keskiöön

Oma lau­ta­kun­ta lyttäsi koko Oulun pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen, lau­ta­kun­ta haluaa lapset ja nuoret kes­kiöön

24.02.2018 09:04 89
Kiistely palveluverkkoa koskevasta toimivallasta tiivistyy Oulussa - katso, miten kaupunginhallitus äänesti

Kiis­te­ly pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­vas­ta toi­mi­val­las­ta tii­vis­tyy Oulussa - katso, miten kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti

19.02.2018 22:45 20
Palveluverkko odottaa – valtuuston ja kaupunginhallituksen välinen toimivaltakiista ratkaistaan maanantaina

Pal­ve­lu­verk­ko odottaa – val­tuus­ton ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen välinen toi­mi­val­ta­kiis­ta rat­kais­taan maa­nan­tai­na

18.02.2018 08:12 10
Kommentti: Palveluverkkoselvityksen aikataulutuksen logiikka ei pidä, eikä se ole päätöksenteon kannalta hyvä asia

Kom­ment­ti: Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen ai­ka­tau­lu­tuk­sen lo­giik­ka ei pidä, eikä se ole pää­tök­sen­teon kan­nal­ta hyvä asia

07.02.2018 11:22 6
Palveluverkkoselvitys koskettaa tuhansia oppilaita, Juha Hänninen vaatii päättäjiltä kykyä katsoa laajan Oulun parasta

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys kos­ket­taa tu­han­sia op­pi­lai­ta, Juha Hän­ni­nen vaatii päät­tä­jil­tä kykyä katsoa laajan Oulun parasta

07.02.2018 11:22 43
Lukiojumppa jatkuu palveluverkkoselvityksessä: Oulunsalo lakkautuslistalla, Kiimingille kaksi vaihtoehtoa

Lu­kio­jump­pa jatkuu pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä: Ou­lun­sa­lo lak­kau­tus­lis­tal­la, Kii­min­gil­le kaksi vaih­toeh­toa

05.02.2018 12:00 166
Kierikki poistui kaupungin säästölistalta, museoiden tilat mittavien remonttien tarpeessa

Kie­rik­ki poistui kau­pun­gin sääs­tö­lis­tal­ta, mu­seoi­den tilat mit­ta­vien re­mont­tien tar­pees­sa

05.02.2018 12:00 30
Palveluverkkoselvitys: Oululaisille 20 yhteistä olohuonetta, koulukirjastot yhdistetään yleisten kirjastojen tietokantaan

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys: Ou­lu­lai­sil­le 20 yh­teis­tä olo­huo­net­ta, kou­lu­kir­jas­tot yh­dis­te­tään yleis­ten kir­jas­to­jen tie­to­kan­taan

05.02.2018 12:00 5
Seniorit haluavat pitää Aleksinkulman – palveluverkkosuunnitelmissa rakennuksesta kaavaillaan oululaisten olohuonetta

Se­nio­rit ha­lua­vat pitää Alek­sin­kul­man – pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mis­sa ra­ken­nuk­ses­ta kaa­vail­laan ou­lu­lais­ten olo­huo­net­ta

05.02.2018 07:04 18
Aloite: Palveluverkon päätösvalta halutaan kokonaan valtuustolle

Aloite: Pal­ve­lu­ver­kon pää­tös­val­ta ha­lu­taan ko­ko­naan val­tuus­tol­le

25.01.2018 16:49 15
Koulut ja museot - missä ja miten niistä päätetään?
Kolumni

Koulut ja museot - missä ja miten niistä pää­te­tään?

25.01.2018 12:00 1
Oulunsalossa esiteltiin palveluverkkoselvitystä - nollavaihtoehdon puuttuminen lukioratkaisussa raivostutti osallistujia

Ou­lun­sa­los­sa esi­tel­tiin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä - nol­la­vaih­toeh­don puut­tu­mi­nen lu­kio­rat­kai­sus­sa rai­vos­tut­ti osal­lis­tu­jia

17.01.2018 21:09 82
Kyösti Oikarinen: "Kierikkiä ei ajeta alas vaan vahvistetaan"

Kyösti Oi­ka­ri­nen: "Kie­rik­kiä ei ajeta alas vaan vah­vis­te­taan"

12.01.2018 21:06 14
Kaupunki esittää Oamkin tyhjenevälle kampukselle uutta jättilukiota, oppilaita Laanilasta, Oulunsalosta ja Kiimingistä

Kau­pun­ki esittää Oamkin tyh­je­ne­väl­le kam­puk­sel­le uutta jät­ti­lu­kio­ta, op­pi­lai­ta Laa­ni­las­ta, Ou­lun­sa­los­ta ja Kii­min­gis­tä

12.01.2018 07:36 214
Oulun muutosohjelmassa haetaan säästöjä, Kierikin päärakennuksen ja Ainolan myynti esillä

Oulun muu­to­soh­jel­mas­sa haetaan sääs­tö­jä, Kie­ri­kin pää­ra­ken­nuk­sen ja Ainolan myynti esillä

19.12.2017 07:16 57