Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kuntoilu
Kaleva teki kierroksen oululaisilla kuntosaleilla ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kartasta keskustan salien kuukausijäsenyyksien hintoja

Kaleva teki kier­rok­sen ou­lu­lai­sil­la kun­to­sa­leil­la ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kar­tas­ta kes­kus­tan salien kuu­kau­si­jä­se­nyyk­sien hintoja

12.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Löytyykö Oulusta yhtään kuntoilijaa, kun sää on surkea ja väki viettää vappua?

Löy­tyy­kö Oulusta yhtään kun­toi­li­jaa, kun sää on surkea ja väki viettää vappua?

30.04.2023 20:38 23
Tilaajille
Kolumni: Suomalaisten rakkain harrastus on löhöily – ja se käy yhteiskunnalle kalliiksi
Kolumni

Ko­lum­ni: Suo­ma­lais­ten rakkain har­ras­tus on löhöily – ja se käy yh­teis­kun­nal­le kal­liik­si

18.01.2023 06:00 32
Tilaajille
Oululaiset haluavat lisää ulkokuntoilupuistoja – ja niitä on myös luvassa

Ou­lu­lai­set ha­lua­vat lisää ul­ko­kun­toi­lu­puis­to­ja – ja niitä on myös luvassa

05.01.2023 06:00 25
Tilaajille
Kuntosalien kulta-aikaa odotetaan jälleen Oulussakin – nyt ei treenata pelkästään ulkonäön vuoksi

Kun­to­sa­lien kul­ta-ai­kaa odo­te­taan jälleen Ou­lus­sa­kin – nyt ei tree­na­ta pel­käs­tään ul­ko­näön vuoksi

03.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Oulun kaupungin kuntosaleilla tarjotaan opastusta laitteiden käyttöön – katso aikataulut tästä

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jo­taan opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön – katso ai­ka­tau­lut tästä

09.09.2022 12:06 1
Kiiminkipuistoon rakennetaan ulkokuntoilupuisto ja kuntoportaat – työt on jo aloitettu

Kii­min­ki­puis­toon ra­ken­ne­taan ul­ko­kun­toi­lu­puis­to ja kun­to­por­taat – työt on jo aloi­tet­tu

12.05.2022 11:54 2

Oulun lii­kun­ta­pal­ve­lut tarjoaa opas­tus­ta ul­koi­lu­kun­to­puis­to­jen käyt­töön

11.05.2022 14:12
Iinatin kuntoradan käyttäjät saivat uuden parkkialueen Maikkulaan – parkkialueella pyritään vähentämään ruuhkaisuutta

Iinatin kun­to­ra­dan käyt­tä­jät saivat uuden park­ki­alueen Maik­ku­laan – park­ki­alueel­la py­ri­tään vä­hen­tä­mään ruuh­kai­suut­ta

21.12.2021 14:06 6
Kysyimme: Kuinka paljon kuntoportailla riittää käyttöä Oulussa? – "Ei niitä ole rakennettu pelkästään muodin vuoksi"

Ky­syim­me: Kuinka paljon kun­to­por­tail­la riittää käyttöä Ou­lus­sa? – "Ei niitä ole ra­ken­net­tu pel­käs­tään muodin vuoksi"

04.08.2021 06:00 13
Tilaajille
Porrastreeniä pääsee tekemään Heinäpään uusilla kuntoiluportailla

Por­ras­tree­niä pääsee te­ke­mään Hei­nä­pään uusilla kun­toi­lu­por­tail­la

02.08.2021 13:06 1
Suomessa on yli miljoona sauvakävelijää – Kävelykipinä-kampanja innosti suomalaisia kävelemään vielä lisää

Suo­mes­sa on yli mil­joo­na sau­va­kä­ve­li­jää – Kä­ve­ly­ki­pi­nä-kam­pan­ja innosti suo­ma­lai­sia kä­ve­le­mään vielä lisää

01.07.2021 15:00 1
Tilaajille
Kysyimme: Miten kuntoa kohotetaan kohti kesää? – "Tavallinen virhe liikkumattomuuden jälkeen on asettaa tavoitteet liian korkealle"

Ky­syim­me: Miten kuntoa ko­ho­te­taan kohti kesää? – "Ta­val­li­nen virhe liik­ku­mat­to­muu­den jälkeen on asettaa ta­voit­teet liian kor­keal­le"

06.04.2021 15:30 1
Tilaajille
Lapset on luotu liikkumaan – verenmaku suussa kilpaileminen voi sammuttaa liikunnan ilon
Pääkirjoitus

Lapset on luotu liik­ku­maan – ve­ren­ma­ku suussa kil­pai­le­mi­nen voi sam­mut­taa lii­kun­nan ilon

23.12.2020 20:00 17
Tilaajille
Monen kuntoilijan suurin kompastuskivi on ravitsemus – ravitsemusterapeutti vinkkaa, miten liikkujan kannattaisi syödä

Monen kun­toi­li­jan suurin kom­pas­tus­ki­vi on ra­vit­se­mus – ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti vink­kaa, miten liik­ku­jan kan­nat­tai­si syödä

22.10.2020 06:00
Tilaajille
Oulun kaupunki tarjoaa opastusta Hiirosen ja Pateniemen kuntoilupuistoissa elokuusta alkaen – tarjolla myös tekniikkaneuvontaa

Oulun kau­pun­ki tarjoaa opas­tus­ta Hii­ro­sen ja Pa­te­nie­men kun­toi­lu­puis­tois­sa elo­kuus­ta alkaen – tar­jol­la myös tek­niik­ka­neu­von­taa

29.07.2020 11:29

Hei­nä­pää­hän ei ra­ken­ne­ta vielä kun­to­por­tai­ta – por­tais­ta tehty aloit­tei­ta myös muun muassa Nie­men­ran­taan, Kui­vas­jär­vel­le ja Hon­ki­maal­le

21.01.2020 22:08 14