Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Kuntosalit
Tyrnävän pellolle rakentui crossfit-tyyppinen kuntosali – treenin lomassa voi katsella ylämaankarjan laiduntamista ja kurkien parveilua

Tyr­nä­vän pel­lol­le ra­ken­tui cross­fit-tyyp­pi­nen kun­to­sa­li – treenin lomassa voi kat­sel­la ylä­maan­kar­jan lai­dun­ta­mis­ta ja kurkien par­vei­lua

14.07.2022 19:13 4
Tilaajille
Kuntosalipäätös ei jäänyt pöytälaatikkoon, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimi esimerkillisen nopeasti: "Valtaosin näin ei ole tapahtunut"

Kun­to­sa­li­pää­tös ei jäänyt pöy­tä­laa­tik­koon, Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus toimi esi­mer­kil­li­sen no­peas­ti: "Val­tao­sin näin ei ole ta­pah­tu­nut"

07.01.2022 17:00 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntosalien sulkemista koskevat keskeyttämispäätökset puhuttavat – "Kuntoiluharrastusta tulisi tällaisessa tilanteessa ennemminkin tukea kuin rajoittaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­to­sa­lien sul­ke­mis­ta kos­ke­vat kes­keyt­tä­mis­pää­tök­set pu­hut­ta­vat – "Kun­toi­lu­har­ras­tus­ta tulisi täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa en­nem­min­kin tukea kuin ra­joit­taa"

03.01.2022 18:20 60
Tilaajille
Johanna Riihijärvi aikoo pitää Liikun kuntosalit auki myös perjantain jälkeen, vaikka hallinto-oikeuden päätös kuntosalien avoinna pitämiseen päättyy vuodenvaihteeseen

Johanna Rii­hi­jär­vi aikoo pitää Liikun kun­to­sa­lit auki myös per­jan­tain jäl­keen, vaikka hal­lin­to-oi­keu­den päätös kun­to­sa­lien avoinna pi­tä­mi­seen päättyy vuo­den­vaih­tee­seen

30.12.2021 19:49 53
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös avaa kuntosalit – mutta vain yhdeksi päiväksi

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vä­li­pää­tös avaa kun­to­sa­lit – mutta vain yhdeksi päi­väk­si

30.12.2021 16:14 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kun­to­sa­lin uudet vuo­ro­jär­jes­te­lyt ikävä yllätys

01.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Vocatum rakentaa lähes 1000 neliön tilat kuntosalille Kempeleeseen – samaan rakennukseen padel-halli

Vocatum ra­ken­taa lähes 1000 neliön tilat kun­to­sa­lil­le Kem­pe­lee­seen – samaan ra­ken­nuk­seen pa­del-hal­li

06.04.2021 14:40
Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen

Edus­kun­ta hy­väk­syi kun­to­sa­lien sul­ke­mi­seen liit­ty­vän tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sen

28.03.2021 17:40 15
Täydellisestä koronasulusta olisi tullut kuntosaleille äkkiä pysyvä: "Laitteet myyntiin, lappu luukulle ja viimeinen sammuttaa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

Täy­del­li­ses­tä ko­ro­na­su­lus­ta olisi tullut kun­to­sa­leil­le äkkiä pysyvä: "Lait­teet myyn­tiin, lappu luu­kul­le ja vii­mei­nen sam­mut­taa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

11.12.2020 07:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole syytä leimata kun­to­kes­kuk­sia – kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että kun­to­sa­li­har­joit­te­lu on ko­ro­na-ai­ka­na­kin tur­val­li­nen lii­kun­ta­muo­to, kunhan tur­va­toi­mia nou­da­te­taan

01.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille
Ritaharjun EasyFitissä korona-altistuminen – "En pysty ottamaan kantaa altistuneiden lukumäärään"

Ri­ta­har­jun Ea­sy­Fi­tis­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – "En pysty ot­ta­maan kantaa al­tis­tu­nei­den lu­ku­mää­rään"

09.11.2020 18:31 4
Oulun Sahasaareen ilmaantui tällä viikolla merikontti, jossa on kuntosalilaitteita – Ulkoilmatreenipaikassa voi käydä tekemässä lihaskuntoharjoituksia vaikka kesken pyörälenkin

Oulun Sa­ha­saa­reen il­maan­tui tällä vii­kol­la me­ri­kont­ti, jossa on kun­to­sa­li­lait­tei­ta – Ul­ko­il­ma­tree­ni­pai­kas­sa voi käydä te­ke­mäs­sä li­has­kun­to­har­joi­tuk­sia vaikka kesken pyö­rä­len­kin

13.06.2020 17:03 1
Tilaajille