Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kuntosalit
Kaleva teki kierroksen oululaisilla kuntosaleilla ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kartasta keskustan salien kuukausijäsenyyksien hintoja

Kaleva teki kier­rok­sen ou­lu­lai­sil­la kun­to­sa­leil­la ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kar­tas­ta kes­kus­tan salien kuu­kau­si­jä­se­nyyk­sien hintoja

12.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Oululainen Joanna Kinnunen kävi läpi huostaanoton ja teiniajan "hirveät vuodet" – nyt 23-vuotias personal trainer haluaa muuttaa suomalaisten ajatuksia syömisestä

Ou­lu­lai­nen Joanna Kin­nu­nen kävi läpi huos­taan­oton ja tei­ni­ajan "hir­veät vuodet" – nyt 23-vuo­tias per­so­nal trainer haluaa muuttaa suo­ma­lais­ten aja­tuk­sia syö­mi­ses­tä

06.07.2023 18:00 3
Tilaajille
KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisuja kuntosalien koronarajoituksista – "Olemme todella, todella pettyneitä"

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ja kun­to­sa­lien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Olemme to­del­la, todella pet­ty­nei­tä"

30.01.2023 16:58 15
Tilaajille
Oululainen treenaaja: nämä ovat kuntosalien ruuhkaisimmat ajat – koronapandemia muutti monen salirytmin yllättävällä tavalla

Ou­lu­lai­nen tree­naa­ja: nämä ovat kun­to­sa­lien ruuh­kai­sim­mat ajat – ko­ro­na­pan­de­mia muutti monen sa­li­ryt­min yl­lät­tä­väl­lä tavalla

15.01.2023 06:02 28
Tilaajille
Oulun kaupungin kuntosaleilla tarjotaan opastusta laitteiden käyttöön – katso aikataulut tästä

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jo­taan opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön – katso ai­ka­tau­lut tästä

09.09.2022 12:06 1
Oululaiset kuntosalitoimijat odottavat syksystä piristysruisketta – kuntosalien kävijämäärät ovat hiljalleen nousemassa koronavuosien jäljiltä

Ou­lu­lai­set kun­to­sa­li­toi­mi­jat odot­ta­vat syk­sys­tä pi­ris­tys­ruis­ket­ta – kun­to­sa­lien kä­vi­jä­mää­rät ovat hil­jal­leen nou­se­mas­sa ko­ro­na­vuo­sien jäl­jil­tä

30.08.2022 15:35 5
Tilaajille
Kuntosalit ja muut liikuntapaikat voivat mennä kiinni sähkörajoitusten takia – tällaisia sähkön säästötoimia Oulun seudun liikuntapaikat harkitsevat

Kun­to­sa­lit ja muut lii­kun­ta­pai­kat voivat mennä kiinni säh­kö­ra­joi­tus­ten takia – täl­lai­sia sähkön sääs­tö­toi­mia Oulun seudun lii­kun­ta­pai­kat har­kit­se­vat

29.08.2022 18:00 50
Tilaajille
Tyrnävän pellolle rakentui crossfit-tyyppinen kuntosali – treenin lomassa voi katsella ylämaankarjan laiduntamista ja kurkien parveilua

Tyr­nä­vän pel­lol­le ra­ken­tui cross­fit-tyyp­pi­nen kun­to­sa­li – treenin lomassa voi kat­sel­la ylä­maan­kar­jan lai­dun­ta­mis­ta ja kurkien par­vei­lua

14.07.2022 19:13 6
Tilaajille
Kuntosalipäätös ei jäänyt pöytälaatikkoon, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimi esimerkillisen nopeasti: "Valtaosin näin ei ole tapahtunut"

Kun­to­sa­li­pää­tös ei jäänyt pöy­tä­laa­tik­koon, Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus toimi esi­mer­kil­li­sen no­peas­ti: "Val­tao­sin näin ei ole ta­pah­tu­nut"

07.01.2022 17:00 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntosalien sulkemista koskevat keskeyttämispäätökset puhuttavat – "Kuntoiluharrastusta tulisi tällaisessa tilanteessa ennemminkin tukea kuin rajoittaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­to­sa­lien sul­ke­mis­ta kos­ke­vat kes­keyt­tä­mis­pää­tök­set pu­hut­ta­vat – "Kun­toi­lu­har­ras­tus­ta tulisi täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa en­nem­min­kin tukea kuin ra­joit­taa"

03.01.2022 18:20 60
Tilaajille
Johanna Riihijärvi aikoo pitää Liikun kuntosalit auki myös perjantain jälkeen, vaikka hallinto-oikeuden päätös kuntosalien avoinna pitämiseen päättyy vuodenvaihteeseen

Johanna Rii­hi­jär­vi aikoo pitää Liikun kun­to­sa­lit auki myös per­jan­tain jäl­keen, vaikka hal­lin­to-oi­keu­den päätös kun­to­sa­lien avoinna pi­tä­mi­seen päättyy vuo­den­vaih­tee­seen

30.12.2021 19:49 53
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös avaa kuntosalit – mutta vain yhdeksi päiväksi

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vä­li­pää­tös avaa kun­to­sa­lit – mutta vain yhdeksi päi­väk­si

30.12.2021 16:14 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kun­to­sa­lin uudet vuo­ro­jär­jes­te­lyt ikävä yllätys

01.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Vocatum rakentaa lähes 1000 neliön tilat kuntosalille Kempeleeseen – samaan rakennukseen padel-halli

Vocatum ra­ken­taa lähes 1000 neliön tilat kun­to­sa­lil­le Kem­pe­lee­seen – samaan ra­ken­nuk­seen pa­del-hal­li

06.04.2021 14:40
Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen

Edus­kun­ta hy­väk­syi kun­to­sa­lien sul­ke­mi­seen liit­ty­vän tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sen

28.03.2021 17:40 15
Täydellisestä koronasulusta olisi tullut kuntosaleille äkkiä pysyvä: "Laitteet myyntiin, lappu luukulle ja viimeinen sammuttaa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

Täy­del­li­ses­tä ko­ro­na­su­lus­ta olisi tullut kun­to­sa­leil­le äkkiä pysyvä: "Lait­teet myyn­tiin, lappu luu­kul­le ja vii­mei­nen sam­mut­taa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

11.12.2020 07:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole syytä leimata kun­to­kes­kuk­sia – kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että kun­to­sa­li­har­joit­te­lu on ko­ro­na-ai­ka­na­kin tur­val­li­nen lii­kun­ta­muo­to, kunhan tur­va­toi­mia nou­da­te­taan

01.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille
Ritaharjun EasyFitissä korona-altistuminen – "En pysty ottamaan kantaa altistuneiden lukumäärään"

Ri­ta­har­jun Ea­sy­Fi­tis­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – "En pysty ot­ta­maan kantaa al­tis­tu­nei­den lu­ku­mää­rään"

09.11.2020 18:31 4