Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuntosalit
KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisuja kuntosalien koronarajoituksista – "Olemme todella, todella pettyneitä"

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ja kun­to­sa­lien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Olemme to­del­la, todella pet­ty­nei­tä"

30.01.2023 16:58 15
Tilaajille
Oululainen treenaaja: nämä ovat kuntosalien ruuhkaisimmat ajat – koronapandemia muutti monen salirytmin yllättävällä tavalla

Ou­lu­lai­nen tree­naa­ja: nämä ovat kun­to­sa­lien ruuh­kai­sim­mat ajat – ko­ro­na­pan­de­mia muutti monen sa­li­ryt­min yl­lät­tä­väl­lä tavalla

15.01.2023 06:02 27
Tilaajille
Oulun kaupungin kuntosaleilla tarjotaan opastusta laitteiden käyttöön – katso aikataulut tästä

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jo­taan opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön – katso ai­ka­tau­lut tästä

09.09.2022 12:06
Oululaiset kuntosalitoimijat odottavat syksystä piristysruisketta – kuntosalien kävijämäärät ovat hiljalleen nousemassa koronavuosien jäljiltä

Ou­lu­lai­set kun­to­sa­li­toi­mi­jat odot­ta­vat syk­sys­tä pi­ris­tys­ruis­ket­ta – kun­to­sa­lien kä­vi­jä­mää­rät ovat hil­jal­leen nou­se­mas­sa ko­ro­na­vuo­sien jäl­jil­tä

30.08.2022 15:35 5
Tilaajille
Kuntosalit ja muut liikuntapaikat voivat mennä kiinni sähkörajoitusten takia – tällaisia sähkön säästötoimia Oulun seudun liikuntapaikat harkitsevat

Kun­to­sa­lit ja muut lii­kun­ta­pai­kat voivat mennä kiinni säh­kö­ra­joi­tus­ten takia – täl­lai­sia sähkön sääs­tö­toi­mia Oulun seudun lii­kun­ta­pai­kat har­kit­se­vat

29.08.2022 18:00 50
Tilaajille
Tyrnävän pellolle rakentui crossfit-tyyppinen kuntosali – treenin lomassa voi katsella ylämaankarjan laiduntamista ja kurkien parveilua

Tyr­nä­vän pel­lol­le ra­ken­tui cross­fit-tyyp­pi­nen kun­to­sa­li – treenin lomassa voi kat­sel­la ylä­maan­kar­jan lai­dun­ta­mis­ta ja kurkien par­vei­lua

14.07.2022 19:13 4
Tilaajille
Kuntosalipäätös ei jäänyt pöytälaatikkoon, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimi esimerkillisen nopeasti: "Valtaosin näin ei ole tapahtunut"

Kun­to­sa­li­pää­tös ei jäänyt pöy­tä­laa­tik­koon, Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus toimi esi­mer­kil­li­sen no­peas­ti: "Val­tao­sin näin ei ole ta­pah­tu­nut"

07.01.2022 17:00 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntosalien sulkemista koskevat keskeyttämispäätökset puhuttavat – "Kuntoiluharrastusta tulisi tällaisessa tilanteessa ennemminkin tukea kuin rajoittaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­to­sa­lien sul­ke­mis­ta kos­ke­vat kes­keyt­tä­mis­pää­tök­set pu­hut­ta­vat – "Kun­toi­lu­har­ras­tus­ta tulisi täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa en­nem­min­kin tukea kuin ra­joit­taa"

03.01.2022 18:20 60
Tilaajille
Johanna Riihijärvi aikoo pitää Liikun kuntosalit auki myös perjantain jälkeen, vaikka hallinto-oikeuden päätös kuntosalien avoinna pitämiseen päättyy vuodenvaihteeseen

Johanna Rii­hi­jär­vi aikoo pitää Liikun kun­to­sa­lit auki myös per­jan­tain jäl­keen, vaikka hal­lin­to-oi­keu­den päätös kun­to­sa­lien avoinna pi­tä­mi­seen päättyy vuo­den­vaih­tee­seen

30.12.2021 19:49 53
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös avaa kuntosalit – mutta vain yhdeksi päiväksi

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vä­li­pää­tös avaa kun­to­sa­lit – mutta vain yhdeksi päi­väk­si

30.12.2021 16:14 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kun­to­sa­lin uudet vuo­ro­jär­jes­te­lyt ikävä yllätys

01.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Vocatum rakentaa lähes 1000 neliön tilat kuntosalille Kempeleeseen – samaan rakennukseen padel-halli

Vocatum ra­ken­taa lähes 1000 neliön tilat kun­to­sa­lil­le Kem­pe­lee­seen – samaan ra­ken­nuk­seen pa­del-hal­li

06.04.2021 14:40
Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen

Edus­kun­ta hy­väk­syi kun­to­sa­lien sul­ke­mi­seen liit­ty­vän tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sen

28.03.2021 17:40 15
Täydellisestä koronasulusta olisi tullut kuntosaleille äkkiä pysyvä: "Laitteet myyntiin, lappu luukulle ja viimeinen sammuttaa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

Täy­del­li­ses­tä ko­ro­na­su­lus­ta olisi tullut kun­to­sa­leil­le äkkiä pysyvä: "Lait­teet myyn­tiin, lappu luu­kul­le ja vii­mei­nen sam­mut­taa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

11.12.2020 07:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole syytä leimata kun­to­kes­kuk­sia – kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että kun­to­sa­li­har­joit­te­lu on ko­ro­na-ai­ka­na­kin tur­val­li­nen lii­kun­ta­muo­to, kunhan tur­va­toi­mia nou­da­te­taan

01.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille
Ritaharjun EasyFitissä korona-altistuminen – "En pysty ottamaan kantaa altistuneiden lukumäärään"

Ri­ta­har­jun Ea­sy­Fi­tis­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – "En pysty ot­ta­maan kantaa al­tis­tu­nei­den lu­ku­mää­rään"

09.11.2020 18:31 4
Oulun Sahasaareen ilmaantui tällä viikolla merikontti, jossa on kuntosalilaitteita – Ulkoilmatreenipaikassa voi käydä tekemässä lihaskuntoharjoituksia vaikka kesken pyörälenkin

Oulun Sa­ha­saa­reen il­maan­tui tällä vii­kol­la me­ri­kont­ti, jossa on kun­to­sa­li­lait­tei­ta – Ul­ko­il­ma­tree­ni­pai­kas­sa voi käydä te­ke­mäs­sä li­has­kun­to­har­joi­tuk­sia vaikka kesken pyö­rä­len­kin

13.06.2020 17:03 1
Tilaajille