Kuntosalit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kun­to­sa­lin uudet vuo­ro­jär­jes­te­lyt ikävä yllätys

01.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Vocatum rakentaa lähes 1000 neliön tilat kuntosalille Kempeleeseen – samaan rakennukseen padel-halli

Vocatum ra­ken­taa lähes 1000 neliön tilat kun­to­sa­lil­le Kem­pe­lee­seen – samaan ra­ken­nuk­seen pa­del-hal­li

06.04.2021 14:40
Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen

Edus­kun­ta hy­väk­syi kun­to­sa­lien sul­ke­mi­seen liit­ty­vän tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sen

28.03.2021 17:40 15
Täydellisestä koronasulusta olisi tullut kuntosaleille äkkiä pysyvä: "Laitteet myyntiin, lappu luukulle ja viimeinen sammuttaa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

Täy­del­li­ses­tä ko­ro­na­su­lus­ta olisi tullut kun­to­sa­leil­le äkkiä pysyvä: "Lait­teet myyn­tiin, lappu luu­kul­le ja vii­mei­nen sam­mut­taa valot – ei siihen olisi mennyt kauaa"

11.12.2020 07:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole syytä leimata kun­to­kes­kuk­sia – kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että kun­to­sa­li­har­joit­te­lu on ko­ro­na-ai­ka­na­kin tur­val­li­nen lii­kun­ta­muo­to, kunhan tur­va­toi­mia nou­da­te­taan

01.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille
Ritaharjun EasyFitissä korona-altistuminen – "En pysty ottamaan kantaa altistuneiden lukumäärään"

Ri­ta­har­jun Ea­sy­Fi­tis­sä ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – "En pysty ot­ta­maan kantaa al­tis­tu­nei­den lu­ku­mää­rään"

09.11.2020 18:31 4
Oulun Sahasaareen ilmaantui tällä viikolla merikontti, jossa on kuntosalilaitteita – Ulkoilmatreenipaikassa voi käydä tekemässä lihaskuntoharjoituksia vaikka kesken pyörälenkin

Oulun Sa­ha­saa­reen il­maan­tui tällä vii­kol­la me­ri­kont­ti, jossa on kun­to­sa­li­lait­tei­ta – Ul­ko­il­ma­tree­ni­pai­kas­sa voi käydä te­ke­mäs­sä li­has­kun­to­har­joi­tuk­sia vaikka kesken pyö­rä­len­kin

13.06.2020 17:03 1
Tilaajille