Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

liikuntaharrastukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lapset eivät enää liiku? – ero arjessa liik­ku­vien ja liik­ku­mat­to­mien välillä on valtava

21.10.2023 06:00 22
Yhtäkkiä oululainen Lilja Rautiola, 11, ei pystynyt edes kävelemään – Nämä oireet kielivät siitä, että lapsi voi treenata liian paljon

Yht­äk­kiä ou­lu­lai­nen Lilja Rau­tio­la, 11, ei pys­ty­nyt edes kä­ve­le­mään – Nämä oireet kie­li­vät siitä, että lapsi voi tree­na­ta liian paljon

07.10.2023 05:00 4
Tilaajille
Vastaa Kalevan kyselyyn: Ovatko lasten liikuntaharrastukset jo liian kalliita?

Vastaa Kalevan ky­se­lyyn: Ovatko lasten lii­kun­ta­har­ras­tuk­set jo liian kal­lii­ta?

03.10.2023 09:28 3
Miksi lasten urheilussa on pakko menestyä?
Kolumni

Miksi lasten ur­hei­lus­sa on pakko me­nes­tyä?

15.09.2023 14:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­ni­tel­laan aree­nal­le mo­ni­toi­mi­lii­kun­ta­ti­la kou­lu­lais­ten ja ou­lu­lais­ten käyt­töön

08.07.2023 05:45 3
Tilaajille
Liikkumattomuus on vakava uhka
Kolumni

Liik­ku­mat­to­muus on vakava uhka

13.06.2023 16:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten har­ras­ta­mi­nen ei saa olla va­ral­li­suus­ky­sy­mys – kou­lu­ti­loi­hin il­ta­päi­vik­si matalan kyn­nyk­sen toi­min­taa

22.05.2023 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heit­to­ur­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­to­alueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­ku­mat­to­muu­teen et­sit­tä­vä ra­ken­teel­li­sia rat­kai­su­ja – voisiko syy monien vä­häi­seen kiin­nos­tuk­seen lii­kun­taa kohtaan juontaa juu­ren­sa pe­rus­kou­lua­joil­ta?

29.01.2023 06:00 8
Tilaajille
Kolumni: Suomalaisten rakkain harrastus on löhöily – ja se käy yhteiskunnalle kalliiksi
Kolumni

Ko­lum­ni: Suo­ma­lais­ten rakkain har­ras­tus on löhöily – ja se käy yh­teis­kun­nal­le kal­liik­si

18.01.2023 06:00 32
Tilaajille

Lii­kun­ta­pal­ve­lut tarjoaa mak­su­ton­ta ke­sä­toi­min­taa Kii­min­gis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä

25.05.2021 08:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­nio­ri­kort­ti on oi­val­li­nen lisä ikään­ty­neil­le ou­lu­lai­sil­le suun­nat­tuun lii­kun­ta­pal­ve­lu­tar­jon­taan

06.11.2020 06:30 2
Tilaajille