Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pay­rit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

liikuntaharrastukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten har­ras­ta­mi­nen ei saa olla va­ral­li­suus­ky­sy­mys – kou­lu­ti­loi­hin il­ta­päi­vik­si matalan kyn­nyk­sen toi­min­taa

22.05.2023 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heit­tour­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­toa­lueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­ku­mat­to­muu­teen et­sit­tä­vä ra­ken­teel­li­sia rat­kai­su­ja – voisiko syy monien vä­häi­seen kiin­nos­tuk­seen lii­kun­taa kohtaan juontaa juu­ren­sa pe­rus­kou­lua­joil­ta?

29.01.2023 06:00 8
Tilaajille
Kolumni: Suomalaisten rakkain harrastus on löhöily – ja se käy yhteiskunnalle kalliiksi
Kolumni

Ko­lum­ni: Suo­ma­lais­ten rakkain har­ras­tus on löhöily – ja se käy yh­teis­kun­nal­le kal­liik­si

18.01.2023 06:00 32
Tilaajille

Lii­kun­ta­pal­ve­lut tarjoaa mak­su­ton­ta ke­sä­toi­min­taa Kii­min­gis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä

25.05.2021 08:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­nio­ri­kort­ti on oi­val­li­nen lisä ikään­ty­neil­le ou­lu­lai­sil­le suun­nat­tuun lii­kun­ta­pal­ve­lu­tar­jon­taan

06.11.2020 06:30 2
Tilaajille