Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Osallistuva budjetointi
Oululaisten ehdottamat osallistuvan budjetoinnin kohteet on nyt toteutettu – uusia ideoita haetaan alkuvuodesta

Ou­lu­lais­ten eh­dot­ta­mat osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kohteet on nyt to­teu­tet­tu – uusia ideoita haetaan al­ku­vuo­des­ta

14.12.2021 21:26 1
Hiukkavaarassa ja Metsokankaalla päästään paistamaan makkaraa vielä tänä vuonna: osallistuvassa budjetoinnissa äänestettyjen  nuotiopaikkojen sijainnit on päätetty

Hiuk­ka­vaa­ras­sa ja Met­so­kan­kaal­la pääs­tään pais­ta­maan mak­ka­raa vielä tänä vuonna: osal­lis­tu­vas­sa bud­je­toin­nis­sa ää­nes­tet­ty­jen  nuo­tio­paik­ko­jen si­jain­nit on pää­tet­ty

07.10.2021 18:00 19
Oululaiset saivat päättää, mihin kaupunki käyttää 50 000 euroa – nämä ehdotukset toteutetaan

Ou­lu­lai­set saivat päät­tää, mihin kau­pun­ki käyttää 50 000 euroa – nämä eh­do­tuk­set to­teu­te­taan

09.09.2021 18:52 38
Oulussa osallistuvaan budjetointiin osoitettu rahasumma voi kymmenkertaistua jo lähivuosina – "Se voi olla realismia jo tämän valtuustokauden aikana", arvioi kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka

Oulussa osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin osoi­tet­tu ra­ha­sum­ma voi kym­men­ker­tais­tua jo lä­hi­vuo­si­na – "Se voi olla rea­lis­mia jo tämän val­tuus­to­kau­den ai­ka­na", arvioi kau­pun­gin yh­tei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Laukka

01.09.2021 06:12 2
Oulu järjestää nyt neljättä kertaa osallistuvan budjetin äänestyksen, mutta mistä on kyse? – "Ehdottaessa ei tarvitse olla edes valmista ideaa"

Oulu jär­jes­tää nyt nel­jät­tä kertaa osal­lis­tu­van bud­je­tin ää­nes­tyk­sen, mutta mistä on kyse? – "Eh­dot­taes­sa ei tar­vit­se olla edes val­mis­ta ideaa"

26.08.2021 06:00 5
Tilaajille

Kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan 35 000 euron mää­rä­ra­han ja­ka­mi­seen – eh­do­tuk­sis­ta voi kes­kus­tel­la verk­ko­pal­ve­lus­sa

09.09.2020 15:45