Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Rakentaminen
Auto- ja eläinalan yrityksille on tulossa uusi liiketalo Äimärautiolle – toimistotilojakin tarjolle

Auto- ja eläin­alan yri­tyk­sil­le on tulossa uusi lii­ke­ta­lo Äi­mä­rau­tiol­le – toi­mis­to­ti­lo­ja­kin tar­jol­le

01.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Kustannusten nousu ei ole vielä hidastanut rakentamista Oulussa – "Köyhällä ei ole varaa rakentaa huonosti"

Kus­tan­nus­ten nousu ei ole vielä hi­das­ta­nut ra­ken­ta­mis­ta Oulussa – "Köy­häl­lä ei ole varaa ra­ken­taa huo­nos­ti"

05.10.2022 06:00 7
Nallikarin rantaan nousee kolmikerroksinen majoitus- ja liikerakennus – peruskivi muurattiin maanantaina

Nal­li­ka­rin rantaan nousee kol­mi­ker­rok­si­nen ma­joi­tus- ja lii­ke­ra­ken­nus – pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin maa­nan­tai­na

03.10.2022 15:07 23
Tilaajille
Asuntopuntari: Kompakti kerrostalokolmio mainiolla paikalla Oulun musiikkikeskuksen vieressä

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio mai­niol­la pai­kal­la Oulun mu­siik­ki­kes­kuk­sen vie­res­sä

03.10.2022 07:00 2
Tilaajille
Entiselle Oulun kuurojen koululle löytyi ostaja – arvotaloon mahdollisesti asuntoja ja toimistotiloja

En­ti­sel­le Oulun kuu­ro­jen kou­lul­le löytyi ostaja – ar­vo­ta­loon mah­dol­li­ses­ti asun­to­ja ja toi­mis­to­ti­lo­ja

27.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan townhouse-henkisen rivitaloasunnon yksityiskohtana on keittiön ranskalainen parveke

Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van town­hou­se-hen­ki­sen ri­vi­ta­lo­asun­non yk­si­tyis­koh­ta­na on keit­tiön rans­ka­lai­nen parveke

26.09.2022 07:00 5
Tilaajille
THL:n selvitys: 15 prosentissa suomalaisista pientaloista on varma kosteusvaurio – useimmiten vaurioituneita riskirakenteita löytyi ennen vuotta 1980 rakennetuista taloista

THL:n sel­vi­tys: 15 pro­sen­tis­sa suo­ma­lai­sis­ta pien­ta­lois­ta on varma kos­teus­vau­rio – useim­mi­ten vau­rioi­tu­nei­ta ris­ki­ra­ken­tei­ta löytyi ennen vuotta 1980 ra­ken­ne­tuis­ta ta­lois­ta

21.09.2022 14:49 2
Tilaajille
"Asserin aukio" täyttyy sittenkin: Asuintornitalo suunnitteilla Raahen ydinkeskustaan

"As­se­rin aukio" täyttyy sit­ten­kin: Asuin­tor­ni­ta­lo suun­nit­teil­la Raahen ydin­kes­kus­taan

21.09.2022 13:57 9
Tilaajille
Autopaikat ratkaisevat, miten paljon Sivakka voi rakentaa Pikisaareen – "Ei voida ajatella niin, että asukkaiden autot olisivat kaduilla"

Au­to­pai­kat rat­kai­se­vat, miten paljon Sivakka voi ra­ken­taa Pi­ki­saa­reen – "Ei voida aja­tel­la niin, että asuk­kai­den autot oli­si­vat ka­duil­la"

26.08.2022 07:47 58
Sirkus Saarni kiertää ensimmäistä kertaa ympäri Suomea – pienessä sirkuksessa esiintyjät tekevät kaiken itse

Sirkus Saarni kiertää en­sim­mäis­tä kertaa ympäri Suomea – pie­nes­sä sir­kuk­ses­sa esiin­ty­jät tekevät kaiken itse

24.08.2022 17:00
Tilaajille
Arina hotellitoimijaksi 80 miljoonan euron Terwa Toweriin  – "Tuo koko projektille lisää uskottavuutta"

Arina ho­tel­li­toi­mi­jak­si 80 mil­joo­nan euron Terwa To­we­riin – "Tuo koko pro­jek­til­le lisää us­kot­ta­vuut­ta"

22.08.2022 18:32 237
Tilaajille
Kauhat iskettiin maahan Lumijoella – terveysaseman ja päiväkodin työmaat käynnistyivät

Kauhat is­ket­tiin maahan Lu­mi­joel­la – ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din työmaat käyn­nis­tyi­vät

22.08.2022 11:09 1
Tilaajille
Limingan lukion saneeraus on lopullisesti valmis joulukuussa – remontin taustalla sisäilmaongelmat

Li­min­gan lukion sa­nee­raus on lo­pul­li­ses­ti valmis jou­lu­kuus­sa – re­mon­tin taus­tal­la si­sä­il­ma­on­gel­mat

09.08.2022 12:15 2
Tilaajille
Perheasunnon neliöt ovat riittävät ja tehokkaasti hyödynnetyt Veneenveistäjänrannan yhteisöllisyyttä tukevassa yhtiössä

Per­he­asun­non neliöt ovat riit­tä­vät ja te­hok­kaas­ti hyö­dyn­ne­tyt Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan yh­tei­söl­li­syyt­tä tu­ke­vas­sa yh­tiös­sä

08.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Kataiset rakentavat kotinsa ensimmäisenä uudelle Kotirannan alueelle – rakennuskustannusten nousu pienensi Liminkaan työn perässä muuttaneen perheen talon kokoa

Ka­tai­set ra­ken­ta­vat kotinsa en­sim­mäi­se­nä uudelle Ko­ti­ran­nan alueel­le – ­ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu pie­nen­si Li­min­kaan työn perässä muut­ta­neen perheen talon kokoa

27.07.2022 11:09
Tilaajille
Tilavan luhtitalokaksion terassilta pääsee suoraan puistoon Kaukovainiolla

Tilavan luh­ti­ta­lo­kak­sion te­ras­sil­ta pääsee suoraan puis­toon Kau­ko­vai­niol­la

25.07.2022 07:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi OPS Kiinteistöjen valituksen pitkään kestäneestä avustuskiistasta – Oulun kaupunki hylkäsi seurahallin avustushakemuksen, koska hakijana ei ollut urheiluseura

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi OPS Kiin­teis­tö­jen va­li­tuk­sen pitkään kes­tä­nees­tä avus­tus­kiis­tas­ta – Oulun kau­pun­ki hylkäsi seu­ra­hal­lin avus­tus­ha­ke­muk­sen, koska ha­ki­ja­na ei ollut ur­hei­lu­seu­ra

13.07.2022 13:21 10
Tilaajille
Näyttävä kattomuoto ulkona ja sisällä tuo luonnetta rivitaloneliöön Oulun Hiukkavaaran keskuksessa

Näyt­tä­vä kat­to­muo­to ulkona ja sisällä tuo luon­net­ta ri­vi­ta­loneliöön Oulun Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­ses­sa

11.07.2022 07:00 13
Tilaajille
Oulun Hiukkavaaraan suunnitellun erillistalon sisääntulo paranisi pienentämällä varastoa ja siirtämällä ovea

Oulun Hiuk­ka­vaa­raan suun­ni­tel­lun eril­lis­ta­lon si­sään­tu­lo pa­ra­ni­si pie­nen­tä­mäl­lä va­ras­toa ja siir­tä­mäl­lä ovea

04.07.2022 07:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­teet­tö­myys kuuluu kai­kil­le – es­teet­tö­myys tai saa­vu­tet­ta­vuus on asioi­den su­ju­mis­ta hel­pos­ti, ym­mär­ret­tä­väs­ti ja jou­he­vas­ti

14.06.2022 06:00
Tilaajille