Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rakentaminen
Kuukausi
Vastaavaa ei ole toteutettu koko Suomessa:  Oulun noin 130 miljoonaa euroa maksava uusi pääpoliisiasema ja vankila -kokonaisuus on nyt tässä vaiheessa

Vas­taa­vaa ei ole to­teu­tet­tu koko Suo­mes­sa: Oulun noin 130 mil­joo­naa euroa maksava uusi pää­po­lii­si­ase­ma ja vankila -ko­ko­nai­suus on nyt tässä vai­hees­sa

26.05.2023 17:37 28
Tilaajille
OSAOn uuden kampuksen sijainti Oulussa sai sinetin – kustannusarvio on noin 100–120 miljoonaa euroa

OSAOn uuden kam­puk­sen si­jain­ti Oulussa sai sinetin – kus­tan­nus­ar­vio on noin 100–120 mil­joo­naa euroa

22.05.2023 14:48 41
Asuntopuntari: Välivainiolle rakentuvan kerrostalon kaksiosta tulisi pienillä muutoksilla mainio

Asun­to­pun­ta­ri: Vä­li­vai­niol­le ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kak­sios­ta tulisi pie­nil­lä muu­tok­sil­la mainio

22.05.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ka­ra­lan alueen ase­ma­kaa­voi­tus – hy­vä­kun­toi­sen koulun lä­hei­syy­des­sä on noin 30 heh­taa­ria asun­to­ra­ken­ta­mi­seen han­kit­tua maata

17.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Hätkähdyttävän kookkaan kerrostalon kolmiossa tilat toimivat, mutta olohuoneen kustannuksella

Asun­to­pun­ta­ri: Hät­käh­dyt­tä­vän kook­kaan ker­ros­ta­lon kol­mios­sa tilat toi­mi­vat, mutta olo­huo­neen kus­tan­nuk­sel­la

15.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Neljä oululaista lapsiperhettä etsi yhdessä ison tontin Sanginsuusta – Talot valmistuvat loppuvuodesta, mutta nyt kyläkoulua uhkaa lakkautus

Neljä ou­lu­lais­ta lap­si­per­het­tä etsi yhdessä ison tontin San­gin­suus­ta – Talot val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta, mutta nyt ky­lä­kou­lua uhkaa lak­kau­tus

12.05.2023 18:00 123
Tilaajille
Raatin urheilukenttiä halutaan korjata, mutta pika-aikataululla järjestettyyn kilpailutukseen ei tullut yhtään tarjousta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

Raatin ur­hei­lu­kent­tiä ha­lu­taan kor­ja­ta, mutta pi­ka-ai­ka­tau­lul­la jär­jes­tet­tyyn kil­pai­lu­tuk­seen ei tullut yhtään tar­jous­ta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

10.05.2023 06:04 16
Vanhemmat
Liminkalaisen Hawon laajennus mahdollistaa jo liki 90-neliöisten minitalojen valmistuksen – uusi tuotantolinja toimii täydellä teholla toukokuussa

Li­min­ka­lai­sen Hawon laa­jen­nus mah­dol­lis­taa jo liki 90-ne­liöis­ten mi­ni­ta­lo­jen val­mis­tuk­sen – uusi tuo­tan­to­lin­ja toimii täy­del­lä teholla tou­ko­kuus­sa

28.04.2023 14:43 2
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas piirun verran lisää – vuorossa on noin tuhannen asukkaan Haukkasuon asuinalueen kaavoitus

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas piirun verran lisää – vuo­ros­sa on noin tu­han­nen asuk­kaan Hauk­ka­suon asuin­alueen kaa­voi­tus

25.04.2023 20:28 13
Tilaajille
Oulun lähiseudulta asunto-osakkeita ostaneet kiistelivät oikeudessa lämmitysjärjestelmään liittyvästä asiasta – päätyivät sovintoon rakennuttajan kanssa

Oulun lä­hi­seu­dul­ta asun­to-osak­kei­ta os­ta­neet kiis­te­li­vät oi­keu­des­sa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään liit­ty­väs­tä asiasta – pää­tyi­vät so­vin­toon ra­ken­nut­ta­jan kanssa

15.03.2023 18:00 9
Tilaajille
Linnanmaalle suunnitteilla isoja toimitiloja elektroniikkateollisuudelle

Lin­nan­maal­le suun­nit­teil­la isoja toi­mi­ti­lo­ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­del­le

14.03.2023 20:00 50
Tilaajille
Hietasaareen nousee sittenkin mökkejä – Oulun uuden siirtolapuutarhan rakentaminen alkaa, vaikka kaikki palstat eivät ole menneet kaupaksi

Hie­ta­saa­reen nousee sit­ten­kin mökkejä – Oulun uuden siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­ta­mi­nen alkaa, vaikka kaikki palstat eivät ole menneet kau­pak­si

09.03.2023 18:30 54
Tilaajille
Limingantullin kerrostalokaksio muuntuisi pienillä keinoin paremmaksi – ristivalo tuo huoneistoon tunnelmaa, mutta eteinen haukkaa suhteettomasti neliöitä

Li­min­gan­tul­lin ker­ros­ta­lo­kak­sio muun­tui­si pie­nil­lä keinoin pa­rem­mak­si – ris­ti­va­lo tuo huo­neis­toon tun­nel­maa, mutta eteinen haukkaa suh­teet­to­mas­ti ne­liöi­tä

06.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntorakentaminen hiipumassa Oulussa – jyrkkää syöksyä rakentamisen kokonaismäärässä ei silti ole ilmennyt

Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen hii­pu­mas­sa Oulussa – jyrkkää syöksyä ra­ken­ta­mi­sen ko­ko­nais­mää­räs­sä ei silti ole il­men­nyt

03.03.2023 06:00 37
Tilaajille
Oulun Vaakunarantaan tulossa monenlaista hulppeaa kerros- ja rivitalorakentamista – tonttivarauksiin hyväksyttiin tekijät tällä viikolla

Oulun Vaa­ku­na­ran­taan tulossa mo­nen­lais­ta hulp­peaa kerros- ja ri­vi­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta – ­tont­ti­va­rauk­siin hy­väk­syt­tiin tekijät tällä vii­kol­la

02.03.2023 15:33 27
Tilaajille
Linnanmaan uimahallin urakoitsijaksi valittiin NCC –  hallin pitäisi valmistua ensi vuoden lopussa

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin NCC – hallin pitäisi val­mis­tua ensi vuoden lopussa

02.03.2023 15:01 5
"Nyt pitää tehdä huolellinen analyysi" – Oulun asemakeskuksen lässähdys jättää monta avointa kysymystä, me kysyimme ne asianosaisilta

"Nyt pitää tehdä huo­lel­li­nen ana­lyy­si" – Oulun ase­ma­kes­kuk­sen läs­säh­dys jättää monta avointa ky­sy­mys­tä, me ky­syim­me ne asian­osaisil­ta

23.02.2023 14:56 45
Tilaajille
Kaksikerroksiset rivitaloasunnot toimivat tiiviisti rakennetussa ympäristössään Jäälihallin naapurissa

Kak­si­ker­rok­si­set ri­vi­ta­lo­asun­not toi­mi­vat tii­viis­ti ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sään Jää­li­hal­lin naa­pu­ris­sa

13.02.2023 07:00
Tilaajille
Puutavaran hinta on pudonnut rajusti korkeimmasta huipustaan – oululaisen puukauppiaan mukaan terassin rakentaja pääsisi nyt halvemmalla, mutta ostopäätöksiä ei uskalleta tehdä

Puu­ta­va­ran hinta on pu­don­nut rajusti kor­keim­mas­ta hui­pus­taan – ou­lu­lai­sen puu­kaup­piaan mukaan te­ras­sin ra­ken­ta­ja pääsisi nyt hal­vem­mal­la, mutta os­to­pää­tök­siä ei us­kal­le­ta tehdä

09.02.2023 09:36 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos huo­mioi­ta­va Oulun yli­opis­ton kam­pus­vaih­to­eh­dois­sa

08.02.2023 05:00 12
Tilaajille