Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rakentaminen
Kuukausi
Satavuotiaasta hotellista on löydyttävä ainakin palovaroitin – vanhojen rakennusten paloturvallisuusmääräykset voivat olla kymmeniä vuosia vanhoja

Sa­ta­vuo­tiaas­ta ho­tel­lis­ta on löy­dyt­tä­vä ainakin pa­lo­va­roi­tin – van­ho­jen ra­ken­nus­ten pa­lo­tur­val­li­suus­mää­räyk­set voivat olla kym­me­niä vuosia vanhoja

16.02.2024 17:36 3
Tilaajille
Tornihotelli Terwa Tower etenee kovaa vauhtia – hanke voi saada sinetin Oulun kaupunginvaltuustolta jo kuukauden päästä

Tor­ni­ho­tel­li Terwa Tower etenee kovaa vauhtia – hanke voi saada sinetin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­ta jo kuu­kau­den päästä

14.02.2024 06:00 158
Tilaajille
LapWallin liikevoitto puolittui – Yhtiö jatkaa uuden tehdasinvestoinnin suunnittelua Pyhännälle

Lap­Wal­lin lii­ke­voit­to puo­lit­tui – Yhtiö jatkaa uuden teh­das­in­ves­toin­nin suun­nit­te­lua Py­hän­näl­le

12.02.2024 18:55 3
Tilaajille
Kiiminkijoen koulu puretaan ja uusi rakennettaneen Kiiminkipuistoon – rehtorit ja oppilaat toivoivat nykyistä sijaintia

Kii­min­ki­joen koulu pu­re­taan ja uusi ra­ken­net­ta­neen Kii­min­ki­puis­toon – reh­to­rit ja op­pi­laat toi­voi­vat ny­kyis­tä si­jain­tia

05.02.2024 16:13 11
Tilaajille
100-vuotias Arvo Suutarinen asuu yhä itse suunnittelemassaan omakotitalossa Pateniemessä, vaikka vannoi, että Ouluun ei jäädä

100-vuo­tias Arvo Suu­ta­ri­nen asuu yhä itse suun­nit­te­le­mas­saan oma­ko­ti­ta­los­sa Pa­te­nie­mes­sä, vaikka vannoi, että Ouluun ei jäädä

03.02.2024 06:00 14
Tilaajille
Myllytullin toimistotalo etenee, vaikka Oulun Energia lähti – ”Kysyntää uudenaikaisille toimistotiloille Oulun keskustassa on runsaasti”

Myl­ly­tul­lin toi­mis­to­ta­lo etenee, vaikka Oulun Energia lähti – ”Ky­syn­tää uu­den­ai­kai­sil­le toi­mis­to­ti­loil­le Oulun kes­kus­tas­sa on run­saas­ti”

01.02.2024 05:00 25
Tilaajille
Asuntopuntari: Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan perheasunnon pohjaratkaisu on moderni, mutta parvekkeen hyödyntäminen mietityttää

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van per­he­asun­non poh­ja­rat­kai­su on mo­der­ni, mutta par­vek­keen hyö­dyn­tä­mi­nen mie­ti­tyt­tää

29.01.2024 07:00 2
Tilaajille
Kuntotarkastusten laadussa on suurta vaihtelua – moni tarkastus jää puolitiehen

Kun­to­tar­kas­tus­ten laa­dus­sa on suurta vaih­te­lua – moni tar­kas­tus jää puo­li­tie­hen

30.01.2024 18:04 8
Vanhemmat
Oulun keskustaan tekeillä kerrostalo, joka aiotaan pyhittää kokonaan lyhyempiaikaiselle vuokraustoiminnalle – mutta ei Airbnb:lle

Oulun kes­kus­taan te­keil­lä ker­ros­ta­lo, joka aiotaan py­hit­tää ko­ko­naan ly­hyem­pi­ai­kai­sel­le vuok­raus­toi­min­nal­le – mutta ei Airbnb:l­le

29.11.2023 06:00 23
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas – uusi kauppa ja iso kerrostalo alkavat nousta keväällä, liuta muita kerrostaloja suunnitelmissa

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas – uusi kauppa ja iso ker­ros­ta­lo alkavat nousta ke­vääl­lä, liuta muita ker­ros­ta­lo­ja suun­ni­tel­mis­sa

27.11.2023 08:09 57
Tilaajille
Byrokratian ihme katoaa Virpiniemessä: Pasi Kerkkänen on mökkiläinen kodissaan, mutta vaimo saa olla pysyvä asukas samassa osoitteessa

By­ro­kra­tian ihme katoaa Vir­pi­nie­mes­sä: Pasi Kerk­kä­nen on mök­ki­läi­nen ko­dis­saan, mutta vaimo saa olla pysyvä asukas samassa osoit­tees­sa

29.11.2023 13:44 37
Tilaajille
Ouluun suunniteltu Suomen korkein puukerrostalo jää toteutumatta – Rakentajan konkurssi ei aiheuta ongelmia asuntomessuille

Ouluun suun­ni­tel­tu Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo jää to­teu­tu­mat­ta – Ra­ken­ta­jan kon­kurs­si ei aiheuta on­gel­mia asun­to­mes­suil­le

23.11.2023 13:01 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­ri­mä­tie­to on oh­jan­nut ra­ken­ta­mis­ta Kii­min­ki­joel­la

08.11.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun ikkuna toi­sen­sa jälkeen sai verhot

06.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lo­kui­tu­ver­kot tulisi to­teut­taa vas­tuul­li­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti

06.11.2023 05:00 8
Pateniemen Sahantielle ei nouse asuntoja: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen asukkaiden valitettua

Pa­te­nie­men Sa­han­tiel­le ei nouse asun­to­ja: Hal­lin­to-oi­keus kumosi kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­sen asuk­kai­den va­li­tet­tua

26.10.2023 06:00 24
Tilaajille
Lakimuutos: 30 neliön pihasaunan voi tehdä ilman rakennuslupaa – Tyrnävän rakennustarkastaja on huolissaan paloturvallisuudesta

La­ki­muu­tos: 30 neliön pi­ha­sau­nan voi tehdä ilman ra­ken­nus­lu­paa – Tyr­nä­vän ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja on huo­lis­saan pa­lo­tur­val­li­suu­des­ta

25.10.2023 17:00 35
Tilaajille
Oulussa haettavana 22 omakotitonttia, eniten Ritaharjussa ja Korvenkylässä

Oulussa haet­ta­va­na 22 oma­ko­ti­tont­tia, eniten Ri­ta­har­jus­sa ja Kor­ven­ky­läs­sä

23.10.2023 10:42 3
Asuntopuntari: Ulkoilevan perheen asunto Kellon Letonrannassa – Verhot kylätielle päin voivat olla tarpeen

Asun­to­pun­ta­ri: Ul­koi­le­van perheen asunto Kellon Le­ton­ran­nas­sa – Verhot ky­lä­tiel­le päin voivat olla tarpeen

23.10.2023 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion tulee seurata kau­pun­kien esi­merk­kiä hii­li­neut­raa­liu­den edis­tä­mi­sek­si

22.10.2023 06:00 11