Eläkeläiset
Raahen aikuisneuvolatoiminnan laajentuminen lakisääteiseksi sote-toiminnaksi toisi merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Raahen ai­kuis­neu­vo­la­toi­min­nan laa­jen­tu­mi­nen la­ki­sää­tei­sek­si so­te-toi­min­nak­si toisi mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä jul­ki­seen ta­lou­teen

06.04.2021 16:00 3
Tilaajille
Keskieläke  on 1 762 euroa kuukaudessa – Limingasta löytyy vähiten eläkeläisiä

Kes­ki­elä­ke on 1 762 euroa kuu­kau­des­sa – Li­min­gas­ta löytyy vähiten elä­ke­läi­siä

31.03.2021 08:00 19
Eläkeläiset Raili ja Eero Yrjänäinen harrastavat mainosten jakamista – "On kivaa nähdä uusia alueita"

Elä­ke­läi­set Raili ja Eero Yr­jä­näi­nen har­ras­ta­vat mai­nos­ten ja­ka­mis­ta – "On kivaa nähdä uusia aluei­ta"

28.03.2021 06:10 5
Koulutus korkeinta vihreiden ehdokaslistalla, keskustalla useita poliiseja – Selvitimme, millaiset ammatit ja taustat on Oulun kuntavaaliehdokkailla

Kou­lu­tus kor­kein­ta vih­rei­den eh­do­kas­lis­tal­la, kes­kus­tal­la useita po­lii­se­ja – Sel­vi­tim­me, mil­lai­set ammatit ja taustat on Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kail­la

13.03.2021 19:16 21
Tilaajille
Oululainen Veijo Nousiainen tekee taidokkaita pienoismalleja puusta – "Sorvit ja muut työkalutkin ovat suureksi osaksi itse tehtyjä viritelmiä"

Ou­lu­lai­nen Veijo Nou­siai­nen tekee tai­dok­kai­ta pie­nois­mal­le­ja puusta – "Sorvit ja muut työ­ka­lut­kin ovat suu­rek­si osaksi itse tehtyjä vi­ri­tel­miä"

12.01.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulun Eläkeläisiä luotsaava Sulo Penttilä ei anna koronan lannistaa vaan elää niin aktiivisesti kuin mahdollista – "Tähän kannustan myös muita"

Oulun Elä­ke­läi­siä luot­saa­va Sulo Pent­ti­lä ei anna koronan lan­nis­taa vaan elää niin ak­tii­vi­ses­ti kuin mah­dol­lis­ta – "Tähän kan­nus­tan myös muita"

22.11.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Kainulainen

Kai­kil­le kuuluu huo­len­pi­to ja koh­tuul­li­nen elämä

13.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Kortesalmi

Arvoisa hal­li­tus, arvonne ja ar­vo­maail­man­ne mi­ta­taan te­ko­jen­ne kautta

29.09.2020 06:45 1
Tilaajille
Oululainen 25-vuotias Julia Määttä valmistui koulun penkiltä eläkkeelle – vanhemmille pysyvä eläkepäätös oli yllätys

Ou­lu­lai­nen 25-vuo­tias Julia Määttä val­mis­tui koulun pen­kil­tä eläk­keel­le – van­hem­mil­le pysyvä elä­ke­pää­tös oli yllätys

18.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Sei­ree­ni­lau­lu elä­ke­läi­sil­le on ve­ro­po­pu­lis­mia

01.08.2020 06:30 2
Tilaajille