Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eläkeläiset
Ryhmämatkajärjestäjien vertailu kannattaa – ”Pohjolan Matkalta on löytynyt laatua, tasoa ja ystävällistä palvelua”
Mainos Pohjolan Matka

Ryh­mä­mat­ka­jär­jes­tä­jien ver­tai­lu kan­nat­taa – ”Poh­jo­lan Mat­kal­ta on löy­ty­nyt laatua, tasoa ja ys­tä­väl­lis­tä pal­ve­lua”

01.09.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman toi­men­pi­tei­tä Oulua odottaa näi­vet­ty­mi­nen – kes­kei­sin merkki hä­lyt­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä on laskeva trendi alle kou­lu­ikäi­sis­sä sekä pe­rus­kou­lu­ikäi­sis­sä lap­sis­sa

13.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaetut ko­ro­na­tuet otet­ta­va tar­kas­te­luun

26.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on joh­ta­nut Suomen vel­kaan­tu­mi­seen ja kur­juu­teen?

21.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Verohallinto teki laskentavirheen: Osalla eläkeläisistä liian pieni ensi vuoden veroprosentti

Ve­ro­hal­lin­to teki las­ken­ta­vir­heen: Osalla elä­ke­läi­sis­tä liian pieni ensi vuoden ve­ro­pro­sent­ti

16.12.2022 18:44 30
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta eläkkeelle jäänyt johtaja Maire Mäki on kerran irtisanottu johtajan paikalta – "Tittelit eivät ole tärkeintä, vaan mielekäs työ"

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tos­ta eläk­keel­le jäänyt johtaja Maire Mäki on kerran ir­ti­sa­not­tu joh­ta­jan pai­kal­ta – "Tit­te­lit eivät ole tär­kein­tä, vaan mie­le­käs työ"

05.12.2022 21:28 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan hyvät ja riit­tä­vät sote-pal­ve­lut – eri­tyi­ses­ti tulee tukea paljon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien ja hei­kom­pi­osais­ten tar­pei­ta

01.12.2022 05:45 2
Tilaajille
90 vuotta täyttävä oululainen Mikko Kivimäki ponnisti opettajasta pankinjohtajaksi – "Kolmas virkaurani alkoi vaimon omaishoitajana"

90 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Mikko Ki­vi­mä­ki pon­nis­ti opet­ta­jas­ta pan­kin­joh­ta­jak­si – "Kolmas vir­ka­ura­ni alkoi vaimon omais­hoi­ta­ja­na"

07.11.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäm­me on päi­vi­tet­tä­vä, on yhden mallin aika

24.04.2022 04:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le il­mai­set lääk­keet

10.01.2022 03:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jiä tulee olla suuri kirjo

08.01.2022 03:00
Tilaajille
Työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemusta arvostettaisiin enemmän, arvioivat eläkeläiset – myös ikäsyrjintää esiintyy

Työ­elä­mäs­sä jat­ket­tai­siin pi­dem­pään, jos ko­ke­mus­ta ar­vos­tet­tai­siin enem­män, ar­vioi­vat elä­ke­läi­set – myös ikä­syr­jin­tää esiin­tyy

28.12.2021 10:23 8
Tavoitteena ikäystävällisyys
Kolumni

Ta­voit­tee­na ikä­ys­tä­väl­li­syys

21.12.2021 16:00 4
Tilaajille

Kevan kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka kuudes elä­ke­läi­nen tekee työtä eläk­keen ohella

09.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Kun rakkaus leimahti Oulunsalon hautausmaan portilla, Eero Hirvonen teki lupauksen – "Soitan Kaarinalle haitaria loppuelämän"

Kun rakkaus lei­mah­ti Ou­lun­sa­lon hau­taus­maan por­til­la, Eero Hir­vo­nen teki lu­pauk­sen – "Soitan Kaa­ri­nal­le hai­ta­ria lop­pue­lä­män"

06.10.2021 08:15 3
Tilaajille
Työeläkejärjestelmä on niin vahva virtahepo, että se jyrää muut alleen
Kolumni

Työ­elä­ke­jär­jes­tel­mä on niin vahva vir­ta­he­po, että se jyrää muut alleen

15.08.2021 14:00 32
Tilaajille
Mummo nousee yhä nosturin koppiin – Sodankyläläinen Leena Vaarala, 76, on tiettävästi Suomen vanhin töitä tekevä nosturinkuljettaja

Mummo nousee yhä nos­tu­rin koppiin – ­So­dan­ky­lä­läi­nen Leena Vaa­ra­la, 76, on tiet­tä­väs­ti Suomen vanhin töitä tekevä nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja

08.08.2021 11:54 9
Tilaajille
Raahen aikuisneuvolatoiminnan laajentuminen lakisääteiseksi sote-toiminnaksi toisi merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen
Kolumni

Raahen ai­kuis­neu­vo­la­toi­min­nan laa­jen­tu­mi­nen la­ki­sää­tei­sek­si sote-toi­min­nak­si toisi mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä jul­ki­seen ta­lou­teen

06.04.2021 16:00 3
Tilaajille
Keskieläke  on 1 762 euroa kuukaudessa – Limingasta löytyy vähiten eläkeläisiä

Kes­ki­elä­ke on 1 762 euroa kuu­kau­des­sa – Li­min­gas­ta löytyy vähiten elä­ke­läi­siä

31.03.2021 08:00 20
Eläkeläiset Raili ja Eero Yrjänäinen harrastavat mainosten jakamista – "On kivaa nähdä uusia alueita"

Elä­ke­läi­set Raili ja Eero Yr­jä­näi­nen har­ras­ta­vat mai­nos­ten ja­ka­mis­ta – "On kivaa nähdä uusia aluei­ta"

28.03.2021 06:10 5