Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pankit
Oulun asuntomarkkinoilla on nyt ostajan markkinat – Moni kyttää unelmadiiliä lainapäätös taskussaan

Oulun asun­to­mark­ki­noil­la on nyt ostajan mark­ki­nat – Moni kyttää unel­ma­dii­liä lai­na­pää­tös tas­kus­saan

31.05.2023 06:00 16
Tilaajille
Nordean liikevoitto ja korkokate kohosivat kolmanneksella viime vuodesta

Nordean lii­ke­voit­to ja kor­ko­ka­te ko­ho­si­vat kol­man­nek­sel­la viime vuo­des­ta

27.04.2023 08:41 3
Historia ei aina toista itseään, mutta pankkimaailman dominoreaktio pitää nyt kiireesti torjua
Pääkirjoitus

His­to­ria ei aina toista it­seään, mutta pank­ki­maail­man do­mi­no­reak­tio pitää nyt kii­rees­ti torjua

16.03.2023 20:00 5
Tilaajille
Näin amerikkalaisen SVB-pankin kaatuminen näkyy suomalaisten kukkarossa: vaikuttaa asuntovelallisiin – Etlan toimitusjohtaja uskoo korkovaikutuksen jäävän lyhytaikaiseksi

Näin ame­rik­ka­lai­sen SVB-pan­kin kaa­tu­mi­nen näkyy suo­ma­lais­ten kuk­ka­ros­sa: vai­kut­taa asun­to­ve­lal­li­siin – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo kor­ko­vai­ku­tuk­sen jäävän ly­hyt­ai­kai­sek­si

15.03.2023 14:55 2
Tilaajille
Liettualaispankki rahoittaa päiväkotia Rovaniemellä – pankin edustaja: "taloustilanne on tehnyt paikalliset pankit aiempaa varovaisemmiksi"

Liet­tua­lais­pank­ki ra­hoit­taa päi­vä­ko­tia Ro­va­nie­mel­lä – pankin edus­ta­ja: "ta­lous­ti­lan­ne on tehnyt pai­kal­li­set pankit aiempaa va­ro­vai­sem­mik­si"

07.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Uroksen pesänhoitajan mielestä Uros möi tytäryhtiönsä alihintaan – nosti Oulun käräjäoikeuteen uuden kanteen osakekauppojen peräyttämiseksi

Uroksen pe­sän­hoi­ta­jan mie­les­tä Uros möi ty­tär­yh­tiön­sä ali­hin­taan – nosti Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen uuden kanteen osa­ke­kaup­po­jen pe­räyt­tä­mi­sek­si

10.01.2023 18:00 9
Tilaajille
Taloussanomat: Nordealla oli häiriö verkkopankissa – tilit näkyvät jälleen normaalisti

Ta­lous­sa­no­mat: Nor­deal­la oli häiriö verk­ko­pan­kis­sa – tilit näkyvät jälleen nor­maa­lis­ti

03.01.2023 18:44 3
Oulussa pankit kilpailevat asuntolaina-asiakkaista aina, mutta toistaiseksi korkotilanne on aiheuttanut vain pientä poikkeamaa normaaliin

Oulussa pankit kil­pai­le­vat asun­to­lai­na-asiak­kais­ta aina, mutta tois­tai­sek­si kor­ko­ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut vain pientä poik­kea­maa nor­maa­liin

02.01.2023 19:07
Tilaajille
Oululaisen Antti Härkösenkin nollakorko hypähtää reilusti – Kempeleessä asuntolainan koron nousu kirpaisee enemmän kuin Limingassa, mutta mistä se johtuu?

Ou­lu­lai­sen Antti Här­kö­sen­kin nol­la­kor­ko hy­päh­tää rei­lus­ti – Kem­pe­lees­sä asun­to­lai­nan koron nousu kir­pai­see enemmän kuin Li­min­gas­sa, mutta mistä se johtuu?

02.01.2023 19:05 8
Tilaajille
Auttaisiko pankin vaihto, kun korot nousevat rytisten? Kaleva kokosi viisi vinkkiä asuntovelan painamille

Aut­tai­si­ko pankin vaihto, kun korot nou­se­vat ry­tis­ten? Kaleva kokosi viisi vinkkiä asun­to­ve­lan pai­na­mil­le

21.12.2022 19:00 15
Tilaajille
Nordean maksupalveluissa häiriöitä, palkat ja maksut voivat viivästyä

Nordean mak­su­pal­ve­luis­sa häi­riöi­tä, palkat ja maksut voivat vii­väs­tyä

20.12.2022 09:57 2
90 vuotta täyttävä oululainen Mikko Kivimäki ponnisti opettajasta pankinjohtajaksi – "Kolmas virkaurani alkoi vaimon omaishoitajana"

90 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Mikko Ki­vi­mä­ki pon­nis­ti opet­ta­jas­ta pan­kin­joh­ta­jak­si – "Kolmas vir­ka­ura­ni alkoi vaimon omais­hoi­ta­ja­na"

07.11.2022 08:00
Tilaajille
Peliriippuvainen nainen kähvelsi oululaismyymälästä omalle tililleen yli 100 000 euroa

Pe­li­riip­pu­vai­nen nainen käh­vel­si ou­lu­lais­myy­mä­läs­tä omalle ti­lil­leen yli 100 000 euroa

10.10.2022 16:42 8
Tilaajille
OP Oulu, OP Tornio ja OP Pohjola yhdistyvät uudeksi suurpankiksi – OP Kemin Seutu hylkäsi fuusion

OP Oulu, OP Tornio ja OP Pohjola yh­dis­ty­vät uudeksi suur­pan­kik­si – OP Kemin Seutu hylkäsi fuusion

22.09.2022 22:39 15
Tilaajille
Pienistä kyläkassoista kasvoi lappilainen suurpankki – Paula Peltoperä muistaa, millaista oli leikkiä Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa 1960-luvulla

Pie­nis­tä ky­lä­kas­sois­ta kasvoi lap­pi­lai­nen suur­pank­ki – Paula Pel­to­pe­rä muis­taa, mil­lais­ta oli leikkiä Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­lis­sa 1960-lu­vul­la

19.09.2022 14:03 2
Tilaajille
Oulun OP:n fuusiossa puolet vallasta menisi Lappiin – Ainakin Kemissä ja Torniossa kytee myös vastarintaa yhdistymiselle

Oulun OP:n fuu­sios­sa puolet val­las­ta menisi Lappiin – Ainakin Kemissä ja Tor­nios­sa kytee myös vas­ta­rin­taa yh­dis­ty­mi­sel­le

05.09.2022 06:30 17
Tilaajille
Maksu sujuu hyvin kännykällä lähimaksulla – yhä useampi uskaltaa kokeilla kännykkämaksua kaupan kassalla

Maksu sujuu hyvin kän­ny­käl­lä lä­hi­mak­sul­la – yhä useampi us­kal­taa ko­keil­la kän­nyk­kä­mak­sua kaupan kas­sal­la

14.08.2022 06:00 31
Tilaajille
OP:n maksukorttien käytössä esiintyi häiriötä torstaina – vika korjattiin, mutta ylimääräisiä varauksia voi näkyä kortilla parikin viikkoa

OP:n mak­su­kort­tien käy­tös­sä esiin­tyi häi­riö­tä tors­tai­na – vika kor­jat­tiin, mutta yli­mää­räi­siä va­rauk­sia voi näkyä kor­til­la parikin viikkoa

21.07.2022 23:46 3
Pankkien maksuliikennehäiriöt viivyttivät eläkkeitä ja Kela-etuuksia – OP:n mukaan syy oli kansainvälisissä tietoliikenneyhteyksissä

Pank­kien mak­su­lii­ken­ne­häi­riöt vii­vyt­ti­vät eläk­kei­tä ja Ke­la-etuuk­sia – OP:n mukaan syy oli kan­sain­vä­li­sis­sä tie­to­lii­ken­ne­yh­teyk­sis­sä

01.07.2022 15:12 9