Kalajoen maastopalo: Torstai on hyvin rat­kai­se­va päivä sam­mu­tus­töi­den kan­nal­ta

Tokion Olympialaiset: Matti Mattson avasi Suomen mi­ta­li­ti­lin

Oulun yliopistollinen sairaala

Vii­kon­lop­pu­jen ja ar­ki­py­hien ko­ro­na­tes­taus siirtyy Li­min­gan­tul­lis­ta OYSiin he­la­tors­tais­ta alkaen

12.05.2021 12:36 1
Kolumni

Ni­va­la­lai­nen satutti sil­mään­sä – siitä alkoi mo­ni­mut­kai­nen matka hyvän hoidon luo Ouluun

24.03.2021 07:52 19
Tilaajille

PPSHP:n alueel­la leik­kaus­ten ja hoi­det­ta­vien po­ti­lai­den määrät pu­to­si­vat viime vuonna, syn­ny­tys­ten määrä kasvoi – ko­ro­na­tuen an­sios­ta tulos oli yli­jää­mäi­nen

22.03.2021 19:27 1

OYSin työ­maal­la pieni tu­li­pa­lo kes­ki­viik­koaa­mu­na, palava sty­rok­si ai­heut­ti run­sas­ta savua

17.03.2021 11:26 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kroo­ni­nen her­mos­tol­li­nen kipu on vaikea hoitaa, sar­ja­mag­neet­ti­sti­mu­laa­tios­ta apua osalle

16.03.2021 04:30 1
Tilaajille

Läpiajo OYSin alueel­la loppuu tu­le­vai­suu­des­sa – alueel­le tehdään mit­ta­via lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

23.02.2021 18:32 19
Tilaajille

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

20.02.2021 08:13 13
Tilaajille

OYSin joh­dol­ta rat­kai­su­eh­do­tuk­sia akuut­tiin työ­voi­ma­pu­laan – luvassa uusia va­kans­se­ja, virkoja täy­te­tään vä­lit­tö­mäs­ti ja hen­ki­lös­töä kou­lu­te­taan

17.02.2021 20:02 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myy­rä­kuu­men diag­no­soin­ti ja hoi­to­po­lul­le pääsy on su­mui­nen sat­tu­mien summa

09.02.2021 18:00
Tilaajille

Sek­suaa­lis­ta vä­ki­val­taa koh­dan­nei­den tu­ki­kes­kus tarjoaa Oulussa apua vuo­ro­kau­den ympäri – yöllä apua voi kui­ten­kin joutua odot­ta­maan

20.11.2020 17:00
Tilaajille

Kon­ser­tin tuotto luo­vu­tet­tiin OYSin lasten syö­pä­osas­tol­le

12.11.2020 21:59

Täl­lai­sia ovat tu­le­vai­suu­den sai­raa­lat, jol­lais­ta Ou­lus­sa­kin ra­ken­ne­taan par­hail­laan – po­ti­laat hoi­de­taan yhden hengen huo­neis­sa ja kai­kil­le on oma suihku ja vessa

02.11.2020 06:00 6
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen mur­tu­mia tut­ki­nut ja uusia leik­kaus­me­ne­tel­miä ke­hit­tä­nyt las­ten­ki­rur­gi Ju­ha-Jaak­ko Si­ni­kum­pu sai Las­ten­tau­tien tut­ki­mus­sää­tiön pal­kin­non

14.10.2020 09:46

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den al­tis­tut­ta­mat saadaan kiinni tun­neis­sa, kun OYSin jäl­jit­tä­jät tart­tu­vat pu­he­li­meen – "Ketjut on saatu hyvin kiinni, vaikka se on vaa­ti­nut välillä pi­dem­pää päivää"

09.10.2020 06:00 4
Tilaajille

NCC va­lit­tiin OYSin toisen vaiheen pää­to­teut­ta­jak­si – C-ra­ken­nuk­seen tulee tiloja leik­kaus­sa­leil­le, syöpien hoitoon sekä avo­hoi­toon

23.09.2020 11:01

Oysin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­ry­tään ta­kai­sin kevään ko­ro­na­tes­taus­jär­jes­te­lyi­hin – vii­kon­lop­pu­na tehtiin mo­lem­pi­na päivinä yli sata ko­ro­na­tes­tiä

11.08.2020 16:47 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­tes­tis­sä nöy­ryy­tet­ty – vas­tai­lin ky­sy­myk­siin lähes lakki kou­ras­sa

09.07.2020 06:00 4
Tilaajille

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ollaan ai­ka­tau­lua edellä – Työ­maal­la nousee nyt kovaa vauhtia ydin­sai­raa­lan A- ja B-ra­ken­nuk­set sekä sä­de­hoi­to­yk­sik­kö

06.07.2020 07:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ki­pu­po­ti­lai­den hoito OYSissa – "Miksi minä olen sai­rau­te­ni kanssa eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa, kun ver­ra­taan syö­pä­po­ti­lai­siin?"

22.06.2020 06:00 1
Tilaajille

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 09:36 5
Tilaajille