Oulun yliopistollinen sairaala
Viimeisin 12 tuntia
Oysin yhteispäivystyksessä siirrytään takaisin kevään koronatestausjärjestelyihin – viikonloppuna tehtiin molempina päivinä yli sata koronatestiä

Oysin yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä siir­ry­tään ta­kai­sin kevään ko­ro­na­tes­taus­jär­jes­te­lyi­hin – vii­kon­lop­pu­na tehtiin mo­lem­pi­na päivinä yli sata ko­ro­na­tes­tiä

16:47 4
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Ko­ro­na­tes­tis­sä nöy­ryy­tet­ty – vas­tai­lin ky­sy­myk­siin lähes lakki kou­ras­sa

09.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisessa ollaan aikataulua edellä – Työmaalla nousee nyt kovaa vauhtia ydinsairaalan A- ja B-rakennukset sekä sädehoitoyksikkö

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ollaan ai­ka­tau­lua edellä – Työ­maal­la nousee nyt kovaa vauhtia ydin­sai­raa­lan A- ja B-ra­ken­nuk­set sekä sä­de­hoi­to­yk­sik­kö

06.07.2020 07:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Puumalainen

Ki­pu­po­ti­lai­den hoito OYSissa – "Miksi minä olen sai­rau­te­ni kanssa eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa, kun ver­ra­taan syö­pä­po­ti­lai­siin?"

22.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Peltolassa on hoidettu psyykkisesti sairaita kohta vuosisata – Tutki kartasta alueen rakennuksia ja niissä annettavaa hoitoa

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 06:00 5
Tilaajille
OYSissa ei ole enää hoidettavana yhtään koronaviruspotilasta – 24 potilasta on päätynyt koronaviruksen vuoksi sairaalaan maaliskuun puolivälin jälkeen

OYSissa ei ole enää hoi­det­ta­va­na yhtään ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – 24 po­ti­las­ta on pää­ty­nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­laan maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jälkeen

12.06.2020 13:28
Kaksi uutta koronakuolemaa Suomessa – uusia koronavirustartuntoja kaksi

Kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa Suo­mes­sa – uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja kaksi

02.06.2020 14:18 1
OYSiin ei ole tullut uusia koronapotilaita moneen viikkoon – sairaalan vierailurajoituksia puretaan vähitellen

OYSiin ei ole tullut uusia ko­ro­na­po­ti­lai­ta moneen viik­koon – sai­raa­lan vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vä­hi­tel­len

02.06.2020 10:40 0
Suomessa todettu 20 uutta koronavirustartuntaa – PPSHP: Epidemia vaikuttaa laantuneen toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla

Suo­mes­sa todettu 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – PPSHP: Epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen tois­tai­sek­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la

25.05.2020 12:31 8