Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Vaaran kort­te­li 5:een Oulun kes­kus­tas­sa on te­keil­lä kaa­va­muu­tos – Vik­ku­lan talo säi­ly­te­tään, kolme ker­ros­ta­loa ha­lu­taan purkaa uuden tieltä

Korttelin kaikki maanomistajat eivät löytäneet yhteistä säveltä, joten vireillä on kaksi erillistä kaavamuutosta.

Asemakaavan muutos koskee säilytettävää Vikkulan taloa (punakattoinen rakennus oikealla), tyhjää tonttia sen vieressä, kahta rakennusta kuvan keskellä sekä keskimmäistä Hallituskadun puoleisista taloista. Kaksi rakennusta korttelin takimmaisen kulman ympärillä ovat mukana toisessa kaavamuutoksessa.
Asemakaavan muutos koskee säilytettävää Vikkulan taloa (punakattoinen rakennus oikealla), tyhjää tonttia sen vieressä, kahta rakennusta kuvan keskellä sekä keskimmäistä Hallituskadun puoleisista taloista. Kaksi rakennusta korttelin takimmaisen kulman ympärillä ovat mukana toisessa kaavamuutoksessa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun keskustaan Vaaran kaupunginosan kortteliin 5 pitkään suunnitteilla ollut muutos etenee. Yhdyskuntalautakunnassa on tiistaina esillä asemakaavan muutos, joka koskee viittä korttelin tonttia osoitteissa Asemakatu 12, 14 ja 16, Mäkelininkatu 20 ja Hallituskatu 21.

Aloitteen asemakaavan muuttamiseen tehneiden maanomistajien tavoitteena on kehittää aluetta asuin- ja liikekorttelialueena kaupunkirakennetta tiivistäen.