Oulun yliopiston keskustakampus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Marja Jokinen

Kes­kus­ta­kam­pus turvaa me­nes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä

08:00 51
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide Teemu Leppänen

Yli­opis­to kaup­pa­kes­kuk­sen ylä­ker­taan?

07:00 11
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Petri Luukkonen

Oulun yli­opis­to tu­le­vai­suu­den te­ki­jä­nä - mal­te­taan olla ar­vos­te­le­mat­ta kes­ken­eräis­tä työtä

07.05.2021 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Backman

Pari sanaa Oulun kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­ses­tä

07.05.2021 05:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Pirinen

Vas­tus­ta­mi­sel­la ei tueta elin­voi­man kasvua

05.05.2021 07:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heino Haverinen

Kuka maksaa kes­kus­ta­kam­puk­sen?

05.05.2021 06:00 6
Tilaajille
Yritykset pysyneet hissun kissun Oulun yliopiston kampusasiasta - "Aika harvalla yrittäjällä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vaikutuksia sillä voisi olla"

Yri­tyk­set py­sy­neet hissun kissun Oulun yli­opis­ton kam­pus­asias­ta - "Aika har­val­la yrit­tä­jäl­lä on faktaa ja lukuja siitä, mitä vai­ku­tuk­sia sillä voisi olla"

04.05.2021 07:00 75
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Lyly Rajala

Oulun pii­laak­soa ei saa ha­jot­taa

01.05.2021 06:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Ailisto

Lin­nan­maan kam­puk­sen vahvuus on eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen

30.04.2021 06:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Joni Meriläinen

Kes­kus­ta­kam­pus on kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kuuma peruna

29.04.2021 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petteri Remes

Vän­man­nin saari on sopiva paikka Oulun yli­opis­tol­le

29.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Karhula

Kau­pun­ki­kult­tuu­rin uusi aika alkaa Oulussa

28.04.2021 07:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Kolmonen

Päät­tä­jän kuuluu saada tietoa avoi­mes­ti – myös kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­ni­tel­mis­ta

27.04.2021 08:00 13
Tilaajille
Yliopiston kampusratkaisu puhutti taas Oulun valtuustoa, asiasta käytettiin kymmeniä puheenvuoroja – eniten kuohuttaa liikenne

Yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­su puhutti taas Oulun val­tuus­toa, asiasta käy­tet­tiin kym­me­niä pu­heen­vuo­ro­ja – eniten kuo­hut­taa lii­ken­ne

26.04.2021 21:31 161
Tilaajille
OYY: Raksilan selvityksestä puuttuu pitkän aikavälin visio – on selvitettävä, kuinka kaikki Linnanmaan toiminnot saadaan siirrettyä alueelle vuoteen 2040 mennessä

OYY: Rak­si­lan sel­vi­tyk­ses­tä puuttuu pitkän ai­ka­vä­lin visio – on sel­vi­tet­tä­vä, kuinka kaikki Lin­nan­maan toi­min­not saadaan siir­ret­tyä alueel­le vuoteen 2040 men­nes­sä

26.04.2021 20:22 35
Yliopisto ja kauppaketjut vakuuttavat sopivansa hyvin vierekkäin Raksilaan – "On tehty kompromisseja"

Yli­opis­to ja kaup­pa­ket­jut va­kuut­ta­vat so­pi­van­sa hyvin vie­rek­käin Rak­si­laan – "On tehty komp­ro­mis­se­ja"

26.04.2021 15:26 69
Tilaajille
Pro Linnanmaa -liike: Yliopisto vähätellyt keskustakampuksen kaupungille aiheuttamia haittoja ja kustannuksia

Pro Lin­nan­maa -liike: Yli­opis­to vä­hä­tel­lyt kes­kus­ta­kam­puk­sen kau­pun­gil­le ai­heut­ta­mia hait­to­ja ja kus­tan­nuk­sia

26.04.2021 12:31 34
Selvitys julki: Suunnitelman mukaan keskustakampus, marketit ja liikennejärjestelyt mahtuvat Raksilan tontille – katso havainnekuva tästä

Sel­vi­tys julki: Suun­ni­tel­man mukaan kes­kus­ta­kam­pus, mar­ke­tit ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt mah­tu­vat Rak­si­lan ton­til­le – katso ha­vain­ne­ku­va tästä

26.04.2021 12:00 124
Lukijalta Mielipide Pertti Huuskonen

Yli­opis­ton suun­ni­tel­ma siirtää Lin­nan­maal­ta kau­pal­lis­ta ja tek­nil­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa va­hin­goit­taa Oulun pii­laak­son kon­sep­tia

26.04.2021 06:30 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terttu Kuusela, Laura Palmgren, Veikko Ervasti

Ei mar­ke­ty­lio­pis­tol­le, mat­ka­kes­kus ra­ken­teil­le

25.04.2021 05:30 4
Tilaajille