Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun yliopiston keskustakampus
Näkökulma: Paras paikka Oulun yliopiston keskustakampukselle on Myllytullissa

Nä­kö­kul­ma: Paras paikka Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le on Myl­ly­tul­lis­sa

19.02.2024 06:00 209
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­to­kam­pus Kos­ki­kes­kuk­seen

20.01.2024 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton paik­ka­ko ollut hu­kas­sa?

03.01.2024 05:30 24
Oulun yliopisto odottaa kaupungilta ehdotuksia, mihin voisi tulla mahdollinen uusi kaupunkikampus

Oulun yli­opis­to odottaa kau­pun­gil­ta eh­do­tuk­sia, mihin voisi tulla mah­dol­li­nen uusi kau­pun­ki­kam­pus

02.01.2024 06:00 306
Tilaajille
Vihjailuja "kummisedästä" ja uhkauksia urakehityksen katkeamisesta – Oulun yliopiston opiskelija-aktiivit kertovat epäasiallisesta kohtelusta kampuskeskustelussa

Vih­jai­lu­ja "kum­mi­se­däs­tä" ja uh­kauk­sia ura­ke­hi­tyk­sen kat­kea­mi­ses­ta – Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­ja-ak­tii­vit ker­to­vat epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

17.06.2023 06:00 88
Tilaajille
Opiskelijat vaativat Oulun yliopistoa kitkemään esiin nousseet häirintätapaukset – "Nyt on viimeistään aika ryhtyä toimiin"

Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat Oulun yli­opis­toa kit­ke­mään esiin nous­seet häi­rin­tä­ta­pauk­set – "Nyt on vii­meis­tään aika ryhtyä toi­miin"

09.06.2023 11:24 52
Oulun kaupungin elinvoima uhattuna: Asiantuntija esittää radikaaleja keinoja kaupungin pelastamiseksi – ”Moni asia on jäänyt piippuun”

Oulun kau­pun­gin elin­voi­ma uhat­tu­na: Asian­tun­ti­ja esittää ra­di­kaa­le­ja keinoja kau­pun­gin pe­las­ta­mi­sek­si – ”Moni asia on jäänyt piip­puun”

10.05.2023 06:00 109
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 25
Tilaajille
"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja keskustella kanssani suoraan" – kollegion tuore päätös synnyttää kitkaa Oulun yliopiston yhteisön ja johdon välillä

"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja kes­kus­tel­la kans­sa­ni suo­raan" – kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

01.07.2022 06:00 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­to on krii­sis­sä – vai onko sit­ten­kään?

29.06.2022 06:00 26
Tilaajille
"Sitä ei ole meille toimitettu, ja vahva epäilys on, ettei sitä ole olemassa" – Oulun yliopistokollegio ei saanut pyytämäänsä suunnitelmaa, yliopisto eri mieltä

"Sitä ei ole meille toi­mi­tet­tu, ja vahva epäilys on, ettei sitä ole ole­mas­sa" – Oulun yli­opis­to­kol­le­gio ei saanut pyy­tä­mään­sä suun­ni­tel­maa, yli­opis­to eri mieltä

17.06.2022 17:38 33
Tilaajille
Oulun yliopiston sisäinen tilanne muistuttaa jo kriisiä, ja mitä pitempään se kestää, sitä pahempi
Pääkirjoitus

Oulun yli­opis­ton si­säi­nen tilanne muis­tut­taa jo krii­siä, ja mitä pi­tem­pään se kestää, sitä pahempi

17.06.2022 15:40 83
Tilaajille
Niinimäelle ja Kallolle ei myönnetty täyttä vastuuvapautta – Oulun yliopiston kol­le­gio vaati johdolta li­sä­sel­vi­tyk­siä kiinteis­töst­ra­te­gias­ta ja kulujen koh­den­ta­mi­ses­ta

Nii­ni­mäel­le ja Kal­lol­le ei myön­net­ty täyttä vas­tuu­va­paut­ta – Oulun yli­opis­ton kol­le­gio vaati joh­dol­ta li­sä­sel­vi­tyk­siä kiin­teis­tö­stra­te­gias­ta ja kulujen koh­den­ta­mi­ses­ta

17.06.2022 07:58 128
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­la-hai­hat­te­lul­le piste – Oulun kau­pun­gin tuet­ta­va yli­opis­ton toi­min­taa Lin­nan­maal­la

15.06.2022 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan pa­ra­dok­si ja Oulun kau­pun­gin pää­tök­set – hyvä kun­nal­lis­po­li­tiik­ka vaatii en­nus­tet­ta­vuut­ta ja us­kot­ta­vuut­ta

12.06.2022 06:00 45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to Lin­nan­maal­la on Oululle suuri mah­dol­li­suus – jos yli­opis­to muut­taa, se tar­koit­taa lo­pul­lis­ta iskua ratikan tulolle

28.05.2022 05:45 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton stra­te­gi­ses­sa joh­ta­mi­ses­sa muis­tet­ta­va yli­opis­ton pää­teh­tä­vät

08.05.2022 07:30 24
Tilaajille
Oulun yliopisto haluaa toteuttaa yhtenäisen kampusalueen keskustan läheisyyteen 25 vuoden aikana– kaupungilta toivotaan "pitävät askelmerkit" suunnittelulle

Oulun yli­opis­to haluaa to­teut­taa yh­te­näi­sen kam­pus­alueen kes­kus­tan lä­hei­syy­teen 25 vuoden aikana– kau­pun­gil­ta toi­vo­taan "pi­tä­vät as­kel­mer­kit" suun­nit­te­lul­le

20.04.2022 14:46 146
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan niin sanottu luova tauko, kyllä aika ratkoo kam­pus­asian vii­saas­ti

20.04.2022 05:30 25
Tilaajille
"Mistä Oulun yliopiston keskustakampukselle nyt löydetään paikka?" ihmettelee toimittaja Antti Ervasti, ja vastaa samantien, että hyviä paikkoja löytyy vaikka kuinka monta

"Mistä Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le nyt löy­de­tään paik­ka?" ih­met­te­lee toi­mit­ta­ja Antti Er­vas­ti, ja vastaa sa­man­tien, että hyviä paik­ko­ja löytyy vaikka kuinka monta

18.04.2022 06:00 270
Tilaajille