Oulun yliopiston keskustakampus
Viimeisin tunti
Oulun yliopiston ulostulot ihmetyttävät
Lukijalta Mielipide Minna Maissi Kuusisto

Oulun yli­opis­ton ulos­tu­lot ih­me­tyt­tä­vät

07:01 12
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Sat­sa­taan Lin­nan­maan ison kam­puk­sen ja ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen, ja ni­me­tään alue Jär­vi-Ou­luk­si

14.02.2021 06:00 3
Tilaajille
Ajatellaan hetki talonpoikaisjärjellä niin elvytyspaketista kuin Oulun yliopiston keskustakampushankkeesta
Kolumni Ville Vähämäki

Aja­tel­laan hetki ta­lon­poi­kais­jär­jel­lä niin el­vy­tys­pa­ke­tis­ta kuin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­hank­kees­ta

09.02.2021 18:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Oulu tukee Rak­si­lan mar­ket­te­ja maan­vuok­ris­sa

13.12.2020 05:00 5
Tilaajille
Oulun yliopiston keskustakampussuunnitelmat huolettavat ylioppilaskuntaa: "Nyt viestinnästä on voinut saada sen kuvan, että yliopistoa oltaisiin pirstaloimassa ympäri kaupunkia"

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­suun­ni­tel­mat huo­let­ta­vat yliop­pi­las­kun­taa: "Nyt vies­tin­näs­tä on voinut saada sen kuvan, että yli­opis­toa ol­tai­siin pirs­ta­loi­mas­sa ympäri kau­pun­kia"

10.12.2020 13:27 63
Tilaajille
Alatyyli täysin sopimatonta - valtuutettujen käyttäydyttävä asiallisesti ja kohteliaasti toisiaan kohtaan
Pääkirjoitus

Ala­tyy­li täysin so­pi­ma­ton­ta - val­tuu­tet­tu­jen käyt­täy­dyt­tä­vä asial­li­ses­ti ja koh­te­liaas­ti toi­siaan kohtaan

10.11.2020 20:00 24
Tilaajille
Yliopiston kampushanke viritti maratonkeskustelun Oulun kaupunginvaltuustossa – kokous venyi yli keskiyön, tuloveroprosenttia nostetaan puoli prosenttiyksikköä 20,5:een

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

28.12.2020 23:19 90
Tilaajille
Yliopistoväki visioi Oulun keskustakampusta – esiin nousivat esimerkiksi yhteisöllisyys, korkeatasoinen tiede ja tutkimus, laadukas opetus ja oppiminen, viihtyisyys ja verkostoituminen

Yli­opis­to­vä­ki visioi Oulun kes­kus­ta­kam­pus­ta – esiin nou­si­vat esi­mer­kik­si yh­tei­söl­li­syys, kor­kea­ta­soi­nen tiede ja tut­ki­mus, laa­du­kas opetus ja op­pi­mi­nen, viih­tyi­syys ja ver­kos­toi­tu­mi­nen

05.11.2020 20:32 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aku Venhola, Elina Lassi

Oulun yli­opis­to­yh­tei­sön kanta kes­kus­ta­kam­puk­seen sel­vi­tet­tä­vä – avoin si­säi­nen ää­nes­tys on to­teu­tet­ta­vis­sa hyvin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

30.10.2020 06:15 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tervola

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jonne Kettunen

Yli­opis­to on vau­rau­den lähde, ei kuluerä

24.10.2020 06:30 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Björkroth

Enemmän kuin puu­kam­pus – Oulun tulisi kou­lut­taa Suomen puu­ra­ken­ta­mi­sen parhaat osaajat

20.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Iivari

Edellä ai­kaan­sa: Kes­kus­ta­kam­pus Ouluun puusta

14.10.2020 05:30 3
Tilaajille