Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Tiehankkeet
Saarikko: Oulun Poikkimaantien miljoonat ohituskaistalla ­– "Olen tehnyt yhtiön johdolle selväksi"

Saa­rik­ko: Oulun Poik­ki­maan­tien mil­joo­nat ohi­tus­kais­tal­la – "Olen tehnyt yhtiön joh­dol­le sel­väk­si"

20.09.2022 06:05 38
Tilaajille
Kommentti: Jääkö kauan odotetun tieremontin kohtalo kiinni pörssiyhtiön investoinnista? Oulun Poikkimaantien pullonkaula vaatisi kunnostuksen joka tapauksessa

Kom­ment­ti: Jääkö kauan odo­te­tun tie­re­mon­tin kohtalo kiinni pörs­si­yh­tiön in­ves­toin­nis­ta? Oulun Poik­ki­maan­tien pul­lon­kau­la vaatisi kun­nos­tuk­sen joka ta­pauk­ses­sa

05.08.2022 11:55 12
Tilaajille
Oulun Lentokentäntien risteykseen tulossa lisäkaistoja – lähialueella selvitetään myös teiden yhdistämistä ja yhden tien siirtoa

Oulun Len­to­ken­tän­tien ris­teyk­seen tulossa li­sä­kais­to­ja – lä­hi­alueel­la sel­vi­te­tään myös teiden yh­dis­tä­mis­tä ja yhden tien siirtoa

24.05.2022 19:50 10
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 12:00 21
Tilaajille
Lentokentäntien parantamisen suunnitelmat ovat nähtävillä – tielle tulossa lisäkaistoja ja risteysjärjestelyjä

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­sen suun­ni­tel­mat ovat näh­tä­vil­lä – tielle tulossa li­sä­kais­to­ja ja ris­teys­jär­jes­te­ly­jä

19.01.2022 10:05 9
Eduskunnan joululahjarahoja luvassa usealle tiehankkeelle Pohjois-Pohjanmaalla

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­ja luvassa usealle tie­hank­keel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.12.2021 14:15 2
Oulun Lentokentäntie aiotaan leventää nelikaistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus arvioi hankkeen hinnaksi 21 miljoonaa euroa

Oulun Len­to­ken­tän­tie aiotaan le­ven­tää ne­li­kais­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus arvioi hank­keen hin­nak­si 21 mil­joo­naa euroa

24.06.2020 11:09 16