Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Virpiniemen kaava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­he­kaa­van te­ke­mi­nen Vir­pi­nie­meen ei ole Oulun kau­pun­gil­le tap­piol­lis­ta

24.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki mak­sa­mas­sa vir­pi­nie­me­läi­sil­le ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen

19.11.2021 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko Vir­pi­nie­mes­sä asuvien ir­to­lai­suus päät­tyy?

18.11.2021 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­men asuk­kai­ta sim­pu­te­taan kaa­va-asias­sa

30.05.2021 05:30 3
Tilaajille
Virpiniemen kaavamuutos maksaisi 3 300 euroa loma-asuntoa kohti – asukasaktiivi tyrmää hinnan

Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos mak­sai­si 3 300 euroa lo­ma-asun­toa kohti – asu­kas­ak­tii­vi tyrmää hinnan

11.05.2021 20:05 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­mes­sä asu­mi­seen haetaan kaik­kien edun mu­kais­ta rat­kai­sua – yksi malli on kir­jaus­käy­tän­nön muutos, toinen vai­heit­tai­nen ase­ma­kaa­va

26.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­men kaa­voi­tuk­seen mallia Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­tä

26.03.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Odo­tam­me Vir­pi­nie­men py­sy­väs­tä asu­mis­oi­keu­des­ta myön­teis­tä pää­tös­tä

23.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­he­ase­ma­kaa­va rat­kai­su Vir­pi­nie­meen – ei ole ke­nen­kään etu, että va­paa-ajan asun­nol­la py­sy­väs­ti asuva mer­ki­tään asun­not­to­mak­si

21.03.2021 09:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Vir­pi­nie­men kehitys aina tor­pa­taan?

19.03.2021 09:00 17
Tilaajille
Virpiniemen kaavamuutos antaisi asukkaille tasa-arvoisen aseman kuntamme asukkaana
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos antaisi asuk­kail­le ta­sa-ar­voi­sen aseman kun­tam­me asuk­kaa­na

03.03.2021 03:10 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen ja järjen rat­kai­su­ja

10.02.2021 04:00
Tilaajille