Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun yhdyskuntalautakunta
Kuukausi
Golf-kenttä pullahti pois Hietasaaren suunnitelmasta – mittava hotellihanke on kuitenkin etenemässä

Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta – mittava ho­tel­li­han­ke on kui­ten­kin ete­ne­mäs­sä

30.01.2023 06:00 88
Tilaajille
Virpiniemessä voi kohta asua vakituisesti ihan luvan kanssa – asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Vir­pi­nie­mes­sä voi kohta asua va­ki­tui­ses­ti ihan luvan kanssa – ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos näh­tä­vil­le

25.01.2023 06:00 26
Tilaajille
Vanha talo Hollihaasta halutaan siirtää uuteen paikkaan Hietasaareen – Oulun yhdyskuntalautakunta jätti tontin vuokraamisen vielä viikoksi pöydälle

Vanha talo Hol­li­haas­ta ha­lu­taan siirtää uuteen paik­kaan Hie­ta­saa­reen – Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta jätti tontin vuok­raa­mi­sen vielä vii­kok­si pöy­däl­le

24.01.2023 19:46 16
Tilaajille
Pyörämatka Koitelista Huttukylään päin on turvaton, mutta uusi kevyen liikenteen väylä maantien varrelle on suunnitteilla

Pyö­rä­mat­ka Koi­te­lis­ta Hut­tu­ky­lään päin on tur­va­ton, mutta uusi kevyen lii­ken­teen väylä maan­tien var­rel­le on suun­nit­teil­la

24.01.2023 19:31 7
Tilaajille
Oulun Yli-Iin alueelle vireillä jälleen uusi tuulivoimakaava – Kotaselän alueelle havitellaan kahtakymmentä uutta tuulivoimalaa

Oulun Yli-Iin alueel­le vi­reil­lä jälleen uusi tuu­li­voi­ma­kaa­va – Ko­ta­se­län alueel­le ha­vi­tel­laan kah­ta­kym­men­tä uutta tuu­li­voi­ma­laa

17.01.2023 20:00 18
Tilaajille
Heikkilänkankaan omakotialue laajenee reilusti vanhalle peltoalueelle

Heik­ki­län­kan­kaan oma­ko­ti­alue laa­je­nee rei­lus­ti van­hal­le pel­to­alueel­le

17.01.2023 19:00 29
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun Limingantullin pitkän liiketalon tilalle vireillä uusi asuin- ja liikerakennus – yksi ehdotuksista on vastinpari korkealle Puistovahdille

Oulun Li­min­gan­tul­lin pitkän lii­ke­ta­lon tilalle vi­reil­lä uusi asuin- ja lii­ke­ra­ken­nus – yksi eh­do­tuk­sis­ta on vas­tin­pa­ri kor­keal­le Puis­to­vah­dil­le

21.12.2022 11:10 25
Tilaajille
Stora Enson puutavaran varastoalue laajenee Nuottasaaressa – Oulun kaupunki myy tontin

Stora Enson puu­ta­va­ran va­ras­to­alue laa­je­nee Nuot­ta­saa­res­sa – Oulun kau­pun­ki myy tontin

14.12.2022 06:00 16
Tilaajille
Oulun entisen kauppaopiston tilalle rakennetaan kerrostalo – rakennus sijaitsee Kuusiluodossa

Oulun entisen kaup­pa­opis­ton tilalle ra­ken­ne­taan ker­ros­ta­lo – ­ra­ken­nus si­jait­see Kuu­si­luo­dos­sa

13.12.2022 21:00 39
Tilaajille
Lidlille myönnettiin tontti ja kaava Kaakkuriin

Lid­lil­le myön­net­tiin tontti ja kaava Kaak­ku­riin

13.12.2022 21:05 36
Tilaajille
Oulun Kelloon suunnitellaan uutta 3–4-ryhmäistä päiväkotia nykyisen tilalle

Oulun Kelloon suun­ni­tel­laan uutta 3–4-ryh­mäis­tä päi­vä­ko­tia ny­kyi­sen tilalle

30.11.2022 19:49
Tilaajille
Vihdoinkin Oulun kaupunkialueen lämpötiloista saadaan oikeaa tietoa – Ilmatieteen laitos rakentaa uuden säähavaintoaseman Kaukovainiolle

Vih­doin­kin Oulun kau­pun­ki­alueen läm­pö­ti­lois­ta saadaan oikeaa tietoa – Il­ma­tie­teen laitos ra­ken­taa uuden sää­ha­vain­to­ase­man Kau­ko­vai­niol­le

30.11.2022 06:00 22
Tilaajille
Ouluun uusi aurinkovoimala – kaupunki vuokraamassa Skarta Oy:lle tontin voimalaa varten Ruskonselästä

Ouluun uusi au­rin­ko­voi­ma­la – kau­pun­ki vuok­raa­mas­sa Skarta Oy:lle tontin voi­ma­laa varten Rus­kon­se­läs­tä

30.11.2022 06:00 37
Tilaajille
Linnut tai lepakot eivät estä Heinäpään jalkapallostadionin rakentamista – toiminnasta ei aiheudu myöskään liikaa meteliä

Linnut tai lepakot eivät estä Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin ra­ken­ta­mis­ta – toi­min­nas­ta ei aiheudu myös­kään liikaa meteliä

29.11.2022 06:00 68
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto myönsi eron Matti Matinheikille luottamustehtävistä ja valitsi tilalle uusia

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myönsi eron Matti Ma­tin­hei­kil­le luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ja valitsi tilalle uusia

29.11.2022 11:15 25
Tilaajille
Alppilan bulevardi kasvaa vähitellen näyttäväksi kokonaisuudeksi – Entisen Välivainion koulun alueelle alettaneen jo keväälla rakentaa isoja kortteleita

Alp­pi­lan bu­le­var­di kasvaa vä­hi­tel­len näyt­tä­väk­si ko­ko­nai­suu­dek­si – Entisen Vä­li­vai­nion koulun alueel­le alet­ta­neen jo ke­vääl­la ra­ken­taa isoja kort­te­lei­ta

22.11.2022 16:39 102
Tilaajille
Jääliin aletaan rakentaa vammaisten palvelutaloa todennäköisesti jo ensi vuonna

Jääliin aletaan ra­ken­taa vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­loa to­den­nä­köi­ses­ti jo ensi vuonna

19.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Kastelliin tulossa uusi liikekeskus vanhan aikansa eläneen ja kärsineen näköisen tilalle

Kas­tel­liin tulossa uusi lii­ke­kes­kus vanhan aikansa eläneen ja kär­si­neen nä­köi­sen tilalle

15.11.2022 07:00 49
Tilaajille
Oulun Vaaran kaupunginosaan nousee iso kerrostalo, joka tulee hallitsemaan Hallituskadun maisemaa ja tunnelmaa

Oulun Vaaran kau­pun­gin­osaan nousee iso ker­ros­ta­lo, joka tulee hal­lit­se­maan Hal­li­tus­ka­dun mai­se­maa ja tun­nel­maa

01.11.2022 15:34 32
Tilaajille
Auto- ja eläinalan yrityksille on tulossa uusi liiketalo Äimärautiolle – toimistotilojakin tarjolle

Auto- ja eläin­alan yri­tyk­sil­le on tulossa uusi lii­ke­ta­lo Äi­mä­rau­tiol­le – toi­mis­to­ti­lo­ja­kin tar­jol­le

01.11.2022 06:00 11
Tilaajille