Oulun yhdyskuntalautakunta
Viikko

Hau­ki­pu­taan An­na­lan­kan­kaal­le tulossa pa­del­hal­li – tontin pin­ta-ala on reilu 10 000 ne­liö­met­riä

11.05.2021 21:12 3
Tilaajille

Ka­jaa­nin­tiel­le 40 ki­lo­met­rin no­peus­ra­joi­tus, muutos pe­rus­tuu kau­pun­gin lii­ken­ne­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maan

11.05.2021 20:49 27
Tilaajille

Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos mak­sai­si 3 300 euroa lo­ma-asun­toa kohti – asu­kas­ak­tii­vi tyrmää hinnan

11.05.2021 20:05 42
Tilaajille

Rak­si­lan pa­lo­ase­mal­le kaava – Teuvo Pak­ka­lan­ka­dun liit­ty­mä siirtyy

11.05.2021 19:44 1
Tilaajille
Kuukausi

Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Nokian tont­ti­kau­pal­le Lin­nan­maal­la

27.04.2021 19:41 5
Tilaajille

Har­taan­se­län suun­ni­tel­mat kel­pa­si­vat Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le – Hie­ta­saa­ren puo­lel­la ra­ken­ta­mis­ta on kar­sit­tu aiem­mas­ta

27.04.2021 19:03 11
Tilaajille

Nokia ostaa tontin Lin­nan­maal­ta, ra­ken­nus­oi­keut­ta seit­se­män hy­per­mar­ke­tin verran – "Olisi tälle alueel­le aivan älyt­tö­män hieno juttu"

23.04.2021 16:46 66
Tilaajille

Toi­mis­to­ta­lon tilalle aiotaan ra­ken­taa asun­to­ja Uu­del­la­ka­dul­la, ra­ken­nuk­ses­sa olisi nel­jäs­tä kah­dek­saan ker­ros­ta

20.04.2021 18:47 7
Tilaajille

Ala­ky­län­tien ja Kai­jon­ran­nan lii­ken­teen su­ju­vuut­ta pa­ran­ne­taan Oulussa –suun­ni­tel­mis­sa muun muassa Kai­jon­lah­den­tien liit­ty­män siirto 20 met­ril­lä

20.04.2021 18:42 6
Tilaajille
Vanhemmat

Kau­pun­ki kes­keyt­tää Pel­to­lan idea­kil­pai­lun ja arvioi asiaa uu­del­leen – suun­ni­tel­mien pa­rem­muus­jär­jes­tyk­ses­tä ei päästy yk­si­mie­li­syy­teen

13.04.2021 20:00 5
Tilaajille

Män­ty­län tontti vuok­ra­taan Ari­nal­le, viereen ker­ros­ta­lo – Salen pai­kal­le tulee uusi kauppa

13.04.2021 19:24 8
Tilaajille

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti: Vir­pi­nie­mes­tä voi tulla myös va­ki­tui­sen asu­mi­sen alue

30.03.2021 20:21 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vir­pi­nie­mes­sä asu­mi­seen haetaan kaik­kien edun mu­kais­ta rat­kai­sua – yksi malli on kir­jaus­käy­tän­nön muutos, toinen vai­heit­tai­nen ase­ma­kaa­va

26.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Odo­tam­me Vir­pi­nie­men py­sy­väs­tä asu­mis­oi­keu­des­ta myön­teis­tä pää­tös­tä

23.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Miksi Vir­pi­nie­men kehitys aina tor­pa­taan?

19.03.2021 09:00 17
Tilaajille

Kuovien yksiköt ja Sa­loi­lan päi­vä­ko­ti lak­kau­te­taan Ou­lun­sa­los­sa ja tilalle ra­ken­ne­taan uusi päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus

09.02.2021 19:45 3
Tilaajille

Kau­ko­vai­niol­le nousee Ne­los­tien viereen uusi ker­ros­ta­loa­lue, Kau­ko­vai­nion­port­ti

09.02.2021 19:22 2
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki laittaa tänä vuonna tar­jol­le 116 oma­ko­ti­tont­tia, joista val­ta­osa Hiuk­ka­vaa­ras­ta: Kes­ki­ko­ko alle tuhat neliötä

26.01.2021 19:52 4

Pyö­rä­tie­tä le­ven­ne­tään ja siir­re­tään Nal­li­ka­ris­sa lä­hem­mäs ajo­ra­taa

26.01.2021 19:51 16

Kie­rik­ki ry ih­met­te­lee Oulun rat­kai­sua Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon si­jain­nis­ta – yh­dis­tyk­sen mie­les­tä Kie­rik­ki täyttää kri­tee­rit kirk­kaas­ti

20.01.2021 19:00 16
Tilaajille