HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Annika Saarikko
Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden budjettiehdotuksissa riittää kurottavaa – Saarikon mukaan liikkumavara on pieni

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja muiden mi­nis­te­riöi­den bud­jet­ti­eh­do­tuk­sis­sa riittää ku­rot­ta­vaa – Saa­ri­kon mukaan liik­ku­ma­va­ra on pieni

13.08.2021 18:18
Valtiovarainministeri Saarikko vastaa kokoomuksen velkakritiikkiin – "Suomi velkaantunut kaikissa hallituksen väreissä"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko vastaa ko­koo­muk­sen vel­ka­kri­tiik­kiin – "Suomi vel­kaan­tu­nut kai­kis­sa hal­li­tuk­sen vä­reis­sä"

09.08.2021 13:56 33
Tilaajille
Ministeri Saarikko veromuutoksesta lentoasemien myymälöiden tukemiseksi: "Olen valmis edistämään asiaa"

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ve­ro­muu­tok­ses­ta len­to­ase­mien myy­mä­löi­den tu­ke­mi­sek­si: "Olen valmis edis­tä­mään asiaa"

05.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Antti Kurvinen on uusi tiede- ja kulttuuriministeri – Saarikko siirtyy valtiovarainministeriksi

Antti Kur­vi­nen on uusi tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri – Saa­rik­ko siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si

26.05.2021 10:33 25
Keskustan Annika Saarikko ei kannata pääministeri Marinin ehdotusta kunnallisveron progression lisäämisestä

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko ei kannata pää­mi­nis­te­ri Marinin eh­do­tus­ta kun­nal­lis­ve­ron prog­res­sion li­sää­mi­ses­tä

22.05.2021 19:36 49
Valtiovarainministeriksi noussut Annika Saarikko: "Aiemmin keskustaan oli tunkua, nyt kaikki menevät laidoille"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 18
Tilaajille
MT: Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla

MT: Matti Van­ha­nen luopuu val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pai­kas­ta ensi vii­kol­la

22.05.2021 10:59 52
Keskustan puheenjohtaja Saarikko 110 miljoonan euron työllisyystoimista: "Työttömyysturvaan puuttumista ei voida sulkea pois"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko 110 mil­joo­nan euron työl­li­syys­toi­mis­ta: "Työt­tö­myys­tur­vaan puut­tu­mis­ta ei voida sulkea pois"

13.05.2021 18:30 28
Tilaajille
Marin ja Saarikko: Presidentillä ei osuutta riihen päätöksissä tai neuvotteluissa

Marin ja Saa­rik­ko: Pre­si­den­til­lä ei osuutta riihen pää­tök­sis­sä tai neu­vot­te­luis­sa

29.04.2021 23:20 11
Annika Saarikko: Hallituksen sisäinen tilanne on vakava

Annika Saa­rik­ko: Hal­li­tuk­sen si­säi­nen tilanne on vakava

24.04.2021 13:07 31
Saarikko puoluevaltuustossa: Hyvä taloudenpito hallituksen tärkein tehtävä

Saa­rik­ko puo­lue­val­tuus­tos­sa: Hyvä ta­lou­den­pi­to hal­li­tuk­sen tärkein tehtävä

24.04.2021 11:52 24
Saarikolta kirpeä heitto perussuomalaisille väitetystä aivopesusta – En voi sietää ajatusta siitä, että opettajien ylle heitetään varjo ammattitaidon puutteesta.

Saa­ri­kol­ta kirpeä heitto pe­rus­suo­ma­lai­sil­le väi­te­tys­tä ai­vo­pe­sus­ta – En voi sietää aja­tus­ta siitä, että opet­ta­jien ylle hei­te­tään varjo am­mat­ti­tai­don puut­tees­ta.

21.01.2021 11:53 32
Keskustan Annika Saarikon ja vihreiden Maria Ohisalon välinen "ilmaa puhdistava" tapaaminen lykkääntymässä

Kes­kus­tan Annika Saa­ri­kon ja vih­rei­den Maria Ohi­sa­lon välinen "ilmaa puh­dis­ta­va" ta­paa­mi­nen lyk­kään­ty­mäs­sä

04.01.2021 16:17 18
Joka toinen peruskoululainen haluaisi uuden harrastuksen koulupäivän yhteyteen – Suomen malli käynnistyy alkuvuonna

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45
Ministeri Saarikko yllätti avauksellaan uudesta yliopistosta – tiede- ja kulttuuriministeri pitää Oulua esimerkkinä siitä, kuinka korkeakoulun perustaminen voi herättää aluksi vastustusta

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko yllätti avauk­sel­laan uudesta yli­opis­tos­ta – tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri pitää Oulua esi­merk­ki­nä siitä, kuinka kor­kea­kou­lun pe­rus­ta­mi­nen voi he­rät­tää aluksi vas­tus­tus­ta

05.12.2020 17:00 20
Tilaajille
Saarikko Vapaavuoren maalittamispuheista: Poikkeuksellisen kova syytös

Saa­rik­ko Va­paa­vuo­ren maa­lit­ta­mis­pu­heis­ta: Poik­keuk­sel­li­sen kova syytös

29.11.2020 17:15 13
Halla-ahon ja Saarikon välillä alkaa kipinöidä – maaseudun äänistä käydään raivokasta taistoa kuntavaalien lähestyessä

Hal­la-ahon ja Saa­ri­kon välillä alkaa ki­pi­nöi­dä – maa­seu­dun äänistä käydään rai­vo­kas­ta taistoa kun­ta­vaa­lien lä­hes­tyes­sä

19.10.2020 11:46 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­sen so­te-uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­nen 14 vuoden jälkeen tuntuu hyvältä

16.10.2020 05:30
Tilaajille
Paine Annika Saarikon niskassa kasvaa – kunnallisvaaleihin on puoli vuotta, eikä ankea kannatuskäyrä anna lupausta noususta
Pääkirjoitus

Paine Annika Saa­ri­kon nis­kas­sa kasvaa – kun­nal­lis­vaa­lei­hin on puoli vuotta, eikä ankea kan­na­tus­käy­rä anna lu­paus­ta nou­sus­ta

08.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Näkökulma: Saarikko joutuu selostamaan keskustan sydänmaille iskevää turvepäätöstä vielä pitkään

Nä­kö­kul­ma: Saa­rik­ko joutuu se­los­ta­maan kes­kus­tan sy­dän­mail­le iskevää tur­ve­pää­tös­tä vielä pitkään

18.09.2020 18:00 10