Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Annika Saarikko
Keskustan ajatus erityistalousalueista on vaalikikka, jolla on silti syvempikin sisältö
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan ajatus eri­tyis­ta­lous­alueis­ta on vaa­li­kik­ka, jolla on silti sy­vem­pi­kin sisältö

14.06.2022 20:00 13
Tilaajille
Uutisanalyysi: Saarikolla edessään kova savotta, jos keskusta mielii seuraavaankin hallitukseen​ – Alueiden "positiivista syrjintää" enemmän kiinnostanee arjen tola

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Saa­ri­kol­la edes­sään kova sa­vot­ta, jos kes­kus­ta mielii seu­raa­vaan­kin hal­li­tuk­seen​ – Aluei­den "po­si­tii­vis­ta syr­jin­tää" enemmän kiin­nos­ta­nee arjen tola

11.06.2022 17:29 16
Tilaajille
Annika Saarikko Pudasjärvellä: Ukrainan sodan ja Venäjä-sulun kaikki vaikutukset itäiseen Suomeen selvitykseen

Annika Saa­rik­ko Pu­das­jär­vel­lä: Uk­rai­nan sodan ja Ve­nä­jä-su­lun kaikki vai­ku­tuk­set itäi­seen Suomeen sel­vi­tyk­seen

21.05.2022 20:09 9
Tilaajille
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä –  "Venäjä on muuttunut arvaamattomaksi, luottamus on menetetty"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä – "Venäjä on muut­tu­nut ar­vaa­mat­to­mak­si, luot­ta­mus on me­ne­tet­ty"

10.05.2022 09:54 4
Analyysi: Rahaministeri Annika Saarikko joutuu vaikeaan rakoon niukkasbudjetin vartijana ja luvattujen palveluiden takaajana – Rehti paluu maalaisliitoksi voisi vahvistaa keskustaa

Ana­lyy­si: Ra­ha­mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko joutuu vai­keaan rakoon niuk­kas­bud­je­tin var­ti­ja­na ja lu­vat­tu­jen pal­ve­lui­den ta­kaa­ja­na – Rehti paluu maa­lais­lii­tok­si voisi vah­vis­taa kes­kus­taa

24.01.2022 17:00 11
Tilaajille
Saarikko Ylellä: Kotona tehtävien koronapikatestien hintaa tarkoitus laskea

Saa­rik­ko Ylellä: Kotona teh­tä­vien ko­ro­na­pi­ka­tes­tien hintaa tar­koi­tus laskea

15.12.2021 23:39 17
Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden budjettiehdotuksissa riittää kurottavaa – Saarikon mukaan liikkumavara on pieni

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ja muiden mi­nis­te­riöi­den bud­jet­ti­eh­do­tuk­sis­sa riittää ku­rot­ta­vaa – Saa­ri­kon mukaan liik­ku­ma­va­ra on pieni

13.08.2021 18:18
Valtiovarainministeri Saarikko vastaa kokoomuksen velkakritiikkiin – "Suomi velkaantunut kaikissa hallituksen väreissä"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko vastaa ko­koo­muk­sen vel­ka­kri­tiik­kiin – "Suomi vel­kaan­tu­nut kai­kis­sa hal­li­tuk­sen vä­reis­sä"

09.08.2021 13:56 33
Tilaajille
Ministeri Saarikko veromuutoksesta lentoasemien myymälöiden tukemiseksi: "Olen valmis edistämään asiaa"

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko ve­ro­muu­tok­ses­ta len­to­ase­mien myy­mä­löi­den tu­ke­mi­sek­si: "Olen valmis edis­tä­mään asiaa"

05.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Antti Kurvinen on uusi tiede- ja kulttuuriministeri – Saarikko siirtyy valtiovarainministeriksi

Antti Kur­vi­nen on uusi tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri – Saa­rik­ko siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si

26.05.2021 10:33 25
Keskustan Annika Saarikko ei kannata pääministeri Marinin ehdotusta kunnallisveron progression lisäämisestä

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko ei kannata pää­mi­nis­te­ri Marinin eh­do­tus­ta kun­nal­lis­ve­ron prog­res­sion li­sää­mi­ses­tä

22.05.2021 19:36 49
Valtiovarainministeriksi noussut Annika Saarikko: "Aiemmin keskustaan oli tunkua, nyt kaikki menevät laidoille"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 18
Tilaajille
MT: Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla

MT: Matti Van­ha­nen luopuu val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pai­kas­ta ensi vii­kol­la

22.05.2021 10:59 52
Keskustan puheenjohtaja Saarikko 110 miljoonan euron työllisyystoimista: "Työttömyysturvaan puuttumista ei voida sulkea pois"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko 110 mil­joo­nan euron työl­li­syys­toi­mis­ta: "Työt­tö­myys­tur­vaan puut­tu­mis­ta ei voida sulkea pois"

13.05.2021 18:30 28
Tilaajille
Marin ja Saarikko: Presidentillä ei osuutta riihen päätöksissä tai neuvotteluissa

Marin ja Saa­rik­ko: Pre­si­den­til­lä ei osuutta riihen pää­tök­sis­sä tai neu­vot­te­luis­sa

29.04.2021 23:20 11
Annika Saarikko: Hallituksen sisäinen tilanne on vakava

Annika Saa­rik­ko: Hal­li­tuk­sen si­säi­nen tilanne on vakava

24.04.2021 13:07 31
Saarikko puoluevaltuustossa: Hyvä taloudenpito hallituksen tärkein tehtävä

Saa­rik­ko puo­lue­val­tuus­tos­sa: Hyvä ta­lou­den­pi­to hal­li­tuk­sen tärkein tehtävä

24.04.2021 11:52 24
Saarikolta kirpeä heitto perussuomalaisille väitetystä aivopesusta – En voi sietää ajatusta siitä, että opettajien ylle heitetään varjo ammattitaidon puutteesta.

Saa­ri­kol­ta kirpeä heitto pe­rus­suo­ma­lai­sil­le väi­te­tys­tä ai­vo­pe­sus­ta – En voi sietää aja­tus­ta siitä, että opet­ta­jien ylle hei­te­tään varjo am­mat­ti­tai­don puut­tees­ta.

21.01.2021 11:53 32
Keskustan Annika Saarikon ja vihreiden Maria Ohisalon välinen "ilmaa puhdistava" tapaaminen lykkääntymässä

Kes­kus­tan Annika Saa­ri­kon ja vih­rei­den Maria Ohi­sa­lon välinen "ilmaa puh­dis­ta­va" ta­paa­mi­nen lyk­kään­ty­mäs­sä

04.01.2021 16:17 18
Joka toinen peruskoululainen haluaisi uuden harrastuksen koulupäivän yhteyteen – Suomen malli käynnistyy alkuvuonna

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45