Annika Saarikko
Halla-ahon ja Saarikon välillä alkaa kipinöidä – maaseudun äänistä käydään raivokasta taistoa kuntavaalien lähestyessä

Hal­la-ahon ja Saa­ri­kon välillä alkaa ki­pi­nöi­dä – maa­seu­dun äänistä käydään rai­vo­kas­ta taistoa kun­ta­vaa­lien lä­hes­tyes­sä

19.10.2020 11:46 19
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila, Pekka Aittakumpu, Mikko Kinnunen, Juha Sipilä, Juha Pylväs, Tuomas Kettunen

His­to­rial­li­sen so­te-uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­nen 14 vuoden jälkeen tuntuu hyvältä

16.10.2020 05:30 0
Tilaajille
Paine Annika Saarikon niskassa kasvaa – kunnallisvaaleihin on puoli vuotta, eikä ankea kannatuskäyrä anna lupausta noususta
Pääkirjoitus

Paine Annika Saa­ri­kon nis­kas­sa kasvaa – kun­nal­lis­vaa­lei­hin on puoli vuotta, eikä ankea kan­na­tus­käy­rä anna lu­paus­ta nou­sus­ta

08.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Näkökulma: Saarikko joutuu selostamaan keskustan sydänmaille iskevää turvepäätöstä vielä pitkään

Nä­kö­kul­ma: Saa­rik­ko joutuu se­los­ta­maan kes­kus­tan sy­dän­mail­le iskevää tur­ve­pää­tös­tä vielä pitkään

18.09.2020 18:00 10
Annika Saarikko linjasi: Paikallinen sopiminen palaa pöytään – "Tässä suhdannetilanteessa joustot paikallisesti sopien olisivat yksi parhaita lääkkeitä"

Annika Saa­rik­ko lin­ja­si: Pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen palaa pöytään – "Tässä suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa joustot pai­kal­li­ses­ti sopien oli­si­vat yksi par­hai­ta lääk­kei­tä"

18.09.2020 11:29 19
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Palaako kes­kus­ta juu­ril­leen?

08.09.2020 06:45 0
Tilaajille
Pohjoisessa iloittiin ja petyttiin Saarikon valinnasta – Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo uskoo Saarikon yhdistävän keskustaa

Poh­joi­ses­sa iloit­tiin ja pe­tyt­tiin Saa­ri­kon va­lin­nas­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Ylitalo uskoo Saa­ri­kon yh­dis­tä­vän kes­kus­taa

05.09.2020 21:38 7
Tilaajille
Saarikko: Hallitustyölle pitäisi asettaa omat seurantamittarit – "Näin toimittiin myös Juha Sipilän kaudella"

Saa­rik­ko: Hal­li­tus­työl­le pitäisi asettaa omat seu­ran­ta­mit­ta­rit – "Näin toi­mit­tiin myös Juha Sipilän kau­del­la"

05.09.2020 20:50 17
Näkökulma: Keskusta sai vihdoin suosikkinsa johtoon, Saarikosta odotetaan sillantekijää

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta sai vihdoin suo­sik­kin­sa joh­toon, Saa­ri­kos­ta odo­te­taan sil­lan­te­ki­jää

05.09.2020 18:59 32
Keskusta valitsi uuden puheenjohtajan, mutta sen kipuilu tuskin päättyy tähän
Kolumni Sanna Keskinen

Kes­kus­ta valitsi uuden pu­heen­joh­ta­jan, mutta sen kipuilu tuskin päättyy tähän

05.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Huttunen

Annika Saa­ri­kon mat­kas­sa

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Nivala

Annika Saa­ri­kos­ta kes­kus­tal­le rohkea pu­heen­joh­ta­ja

03.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajaehdokkaat eivät leikkaisi pohjoisen rahoja – "EU:n koheesiorahoitus lähtee siitä, että heikoimpia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ollakin"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaat eivät leik­kai­si poh­joi­sen rahoja – "EU:n ko­hee­sio­ra­hoi­tus lähtee siitä, että hei­koim­pia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ol­la­kin"

02.09.2020 20:44 5
Tilaajille
Annika Saarikko pitäisi parempaa huolta yli 55-vuotiaiden työurasta: "Aliarvioimme yhä kokemuksen ja pitkän työhistorian tuomaa merkitystä"

Annika Saa­rik­ko pitäisi pa­rem­paa huolta yli 55-vuo­tiai­den työu­ras­ta: "A­liar­vioim­me yhä ko­ke­muk­sen ja pitkän työ­his­to­rian tuomaa mer­ki­tys­tä"

02.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kukaan keskustaehdokkaista ei myöntänyt havittelevansa varapuheenjohtajuutta – Saarikolta paljon kertova vastaus

Kukaan kes­kus­ta­eh­dok­kais­ta ei myön­tä­nyt ha­vit­te­le­van­sa va­ra­pu­heen­joh­ta­juut­ta – Saa­ri­kol­ta paljon kertova vastaus

21.08.2020 12:36 4
Ministeriksi palannut Saarikko iloitsee kiinnostuksesta tieteeseen ja haluaa puolustaa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella ei Suomen tilannetta paranneta"

Mi­nis­te­rik­si pa­lan­nut Saa­rik­ko iloit­see kiin­nos­tuk­ses­ta tie­tee­seen ja haluaa puo­lus­taa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la ei Suomen ti­lan­net­ta pa­ran­ne­ta"

06.08.2020 16:21 3
Keskustan puheenjohtajakisan suosikki Annika Saarikko palaa tiede- ja kulttuuriministeriksi

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­san suo­sik­ki Annika Saa­rik­ko palaa tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si

06.08.2020 13:53 3
Annika Saarikko latautuu sukutilan sydänhuoneessa – "En ole sateentekijä, mutta totta kai olen lähtenyt voittamaan"

Annika Saa­rik­ko la­tau­tuu su­ku­ti­lan sy­dän­huo­nees­sa – "En ole sa­teen­te­ki­jä, mutta totta kai olen läh­te­nyt voit­ta­maan"

04.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Katri Kulmunille lisää haastajia: Varapuheenjohtaja Petri Honkonen lähtee keskustan puheenjohtajakisaan

Katri Kul­mu­nil­le lisää haas­ta­jia: Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Petri Hon­ko­nen lähtee kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

03.08.2020 13:22 12
Keskustassa ratkaisevat nyt muut asiat kuin kotiseutu – "Enemmän vaikuttaa se, minkälaista politiikkaa vahvasti aluepoliittisen puolueen puheenjohtaja ajaa"

Kes­kus­tas­sa rat­kai­se­vat nyt muut asiat kuin ko­ti­seu­tu – "E­nem­män vai­kut­taa se, min­kä­lais­ta po­li­tiik­kaa vah­vas­ti alue­po­liit­ti­sen puo­lueen pu­heen­joh­ta­ja ajaa"

30.07.2020 17:05 17