Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­leen sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön bud­jet­ti­eh­do­tuk­ses­sa vas­ta­taan tur­val­li­suus­po­liit­ti­seen ti­lan­tee­seen ja hin­to­jen nousuun

Mahdollisista ansiotuloveronkevennyksistä päätetään myöhemmin. Budjettiehdotuksen loppusumma ensi vuodelle on 79,5 miljardia.

Helsinki

Kiristyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia valtiovarainministeriön (VM) budjettiesityksessä halutaan panostaa turvallisuuteen. Myös hintojen nousuun halutaan vastata, mutta esityksiä ansiotuloveronkevennyksestä ei valtiovarainministeriön budjettineuvotteluissa tehty.

VM ehdottaa, että matkakuluvähennyksen tavanomaista suurempaa enimmäismäärää jatkettaisiin ensi vuonna. Vähennys pysyisi vähintään 30 sentissä kilometriltä. Tämä on astunut voimaan jo tänä vuonna heinäkuun alusta.

Lisäksi jakeluvelvoitteen alentamista ehdotetaan jatkettavaksi myös ensi vuonna.

Valtiovarainministeriö Annika Saarikko tiedotustilaisuudessa. Arkistokuva.
Valtiovarainministeriö Annika Saarikko tiedotustilaisuudessa. Arkistokuva.
Kuva: Lännen Media

– Tämä on ollut toimi, joka bensapumpuilla on näkynyt hinnanalennuksena, ja se on ollut kustannustehokas vaihtoehto, joka ei valtion kassan tuloja heikennä, sanoi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Hän esitteli VM:n ehdotusta ensi vuoden valtion talousarviosta torstaina iltapäivällä. VM:n ehdotuksen pohjalta koko hallitus pohtii elo–syyskuun vaihteessa ensi vuoden budjettia.

Saarikko suhtautuu varauksella isoihin veronkevennyksiin

Ansiotulojen verotukseen VM ei päätynyt esittämään kevennystä. Saarikko sanoi jo keskiviikkona toimittajille, että isoihin veronkevennyksiin hän suhtautuu varauksellisesti.

– Jätämme tuon harkintaan ja seuraamme tarkkaan talouden kehitystä. Saamme käyttöömme lähiviikkoina uusimmat ennusteet talouden tilanteesta. Saamme myös lisää tietoa, minkälaisissa tunnelmissa palkkaratkaisuja eri liitoissa ja eri tahoilla valmistellaan, hän sanoi.

Saarikko on linjannut jo aiemmin, että näkee selvän kytkyn palkkamaltilla ja työmarkkinaratkaisuilla. Hänen mukaansa ansiotuloverotuksen kevennys olisi mahdollista vain, jos voidaan olla varmoja, että työmarkkinajärjestöt sopivat järkevästä palkkaratkaisusta syksyllä. Hän on korostanut myös, että mahdollinen veronalennus kannattaisi toteuttaa vasta, jos taantuman uhka Suomessa suurenee.

Ansiotuloverojen mahdollisen kevennyksen mittakaavasta ja ajoituksesta on hänen mukaansa perusteltua keskustella koko hallituksen budjettiriihessä.

Polttoaineveroon valtiovarainministeriö ei myöskään esittänyt alennusta.

– Emme voi olla varmoja, että se näkyisi bensatankeilla, Saarikko sanoi.

Poliisien rahoitustasoa nostetaan

Ensi vuoden budjettiehdotuksen loppusumma on 79,5 miljardia euroa. Ehdotus on 6,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Määrärahatasoa nostaa erityisesti sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisen siirtyminen kunnilta valtion rahoittamien hyvinvointialueiden vastuulle. Alijäämä uhkaa kasvaa tulevina vuosina, koska ikääntyneistä aiheutuu menoja, Saarikko kertoi.

Saarikko sanoi tummien pilvien lisääntyneen taloudellisen tilanteen osalta. Hänen mukaansa näyttää siltä, että hintojen nousu uhkaa pitkittyä ja talouden kasvu sen myötä hyytyä. Taantuman riski on hänen mukaansa kohonnut.

Talouden tilan hän sanoi muuttuneen nopeasti kesänkin aikana ja huonompaan suuntaan.

Budjetoitu valtionvelka nousee arviolta 144 miljardiin euroon ensi vuoden lopussa.

Saarikko sanoi, että ministeriö puoltaa nyt vain välttämättömiä menolisäyksiä ensi vuodelle. Muun muassa poliisien rahoitustasoa nostetaan 17,5 miljoonalla eurolla, jotta poliisin toiminnan taso säilyy tämän vuoden tasolla ja poliisien määrä pysyy vähintään 7 500 henkilötyövuodessa.

Poliisien rahoituksen lisääminen ei ole ainoa keino, jolla Suomen turvallisuutta yritetään ehdotuksessa parantaa. Budjettiehdotuksessa esitetään, että Suomen turvallisuutta parannetaan yhteensä kahdella miljardilla.

Esimerkiksi kyberturvallisuusuhkiin varautumiseksi ehdotetaan yhteensä noin 56:ta miljoonaa euroa.

Lue lisää: HS: Valtio va­rau­tuu 32 mil­joo­nan tie­hank­kee­seen Ou­lus­sa, eh­dol­li­nen Stora Enson in­ves­toin­nis­ta kar­ton­ki­ko­nee­seen