Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö käyn­nis­tää työ­ryh­män, joka sel­vit­tää toi­men­pi­tei­tä sähkön hinnan ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­mi­sek­si

Valtiovarainministeri Annika Saarikko on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää toimenpiteitä sähkön hinnan kehitykseen ja sen seurauksiin vaikuttamiseksi, valtiovarainministeriö tiedottaa.

Työryhmän on määrä saada selvityksensä valmiiksi syksyn 2022 talousarvioneuvotteluihin mennessä ja sen toimikausi päättyy 15. syyskuuta.

Valtiovarainministeriö kertoo, että tarkasteltavat toimet voisivat liittyä esimerkiksi sähkömarkkinoiden toimintaan, verotukseen, energiatehokkuuteen, energian säästämiseen tai suoriin tukimuotoihin liittyviin tukitoimenpiteisiin.

– Työryhmä käsittelee myös sähkön hinnan mennyttä kehitystä, muiden maiden toteuttamia sähkön hintaan liittyviä tukitoimia sekä arvioita sähkön hinnan tulevasta kehityksestä mahdollisen tuen ajallisen kohdistamisen näkökulmasta, tiedotteessa kerrotaan.

Työryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja. Työryhmä koostuu valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehistä, ja työn aikana kuullaan aiheen tiimoilta myös ulkopuolisia asiantuntijoita.