Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Nimitykset
Oulun entinen kaupunginjohtaja Päivi Laajala nimitettiin konsulttiyhtiö Milttonin vaikuttajaviestinnän johtavaksi asiantuntijaksi

Oulun entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala ni­mi­tet­tiin kon­sult­ti­yh­tiö Milt­to­nin vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän joh­ta­vak­si asian­tun­ti­jak­si

09.05.2023 12:35 18
Presidentti nimitti Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaisen kenttäpiispan virkaan

Pre­si­dent­ti nimitti Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kai­sen kent­tä­piis­pan virkaan

14.04.2023 13:18 7
Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaista esitetään kenttäpiispan virkaan

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kais­ta esi­te­tään kent­tä­piis­pan virkaan

13.04.2023 14:45 5

Sievi Ca­pi­tal­sin uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si valittu Stock­man­nin­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na tun­net­tu Lauri Vei­ja­lai­nen

03.04.2023 13:11
Mikko Savola nimitettiin puolustusministeriksi

Mikko Savola ni­mi­tet­tiin puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si

05.01.2023 14:34 5
"Enää ei voi ryhtyä lätkimään ässiä hihasta" – Uusi presidentti johtaa hovioikeuttaan kohti suurta uudistusta, joka vaikuttaa myös Oulun käräjäoikeudesta tuleviin juttuihin

"Enää ei voi ryhtyä lät­ki­mään ässiä hi­has­ta" – Uusi pre­si­dent­ti johtaa ho­vi­oi­keut­taan kohti suurta uu­dis­tus­ta, joka vai­kut­taa myös Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­ta tu­le­viin jut­tui­hin

23.11.2022 18:30 2
Katri Makkonen siirtyy valtiovarainministeri Annika Saarikon valtiosihteeriksi

Katri Mak­ko­nen siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Annika Saa­ri­kon val­tio­sih­tee­rik­si

03.10.2022 12:59
Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston johtoon nimitettiin palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Poh­jois-Poh­jan­maan te-toi­mis­ton johtoon ni­mi­tet­tiin pal­ve­lu­joh­ta­ja Pirjo Jun­tu­nen

03.10.2022 10:10
Jarkko Raatikainen Oulusta valittu OSAOn talousjohtajaksi

Jarkko Raa­ti­kai­nen Oulusta valittu OSAOn ta­lous­joh­ta­jak­si

04.05.2022 15:00 2
Uusia nimityksiä Oulun ensi- ja turvakoti ry:ssä – toiminnanjohtajaksi Pia Kangas, hallituksen puheenjohtajaksi Tiina-Leena Kurki

Uusia ni­mi­tyk­siä Oulun ensi- ja tur­va­ko­ti ry:ssä – toi­min­nan­joh­ta­jak­si Pia Kangas, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si Tii­na-Lee­na Kurki

20.04.2022 10:26
Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kasvuyritys iLOQin johtajaksi – "Yrityksen pitää olla avoin muutokselle"

Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kas­vu­yri­tys iLOQin joh­ta­jak­si – "Y­ri­tyk­sen pitää olla avoin muu­tok­sel­le"

18.01.2022 19:05 8
Tilaajille
Kainuun käräjäoikeuteen valittiin uusi laamanni

Kainuun kä­rä­jä­oi­keu­teen va­lit­tiin uusi laa­man­ni

08.10.2021 13:49
Oululaislähtöinen teknologiayhtiö Uros antoi toimitusjohtajalleen potkut, Oulussa työskentelevä Rauno Jokelainen korvaa Jerry Raatikaisen

Ou­lu­lais­läh­töi­nen tek­no­lo­gia­yh­tiö Uros antoi toi­mi­tus­joh­ta­jal­leen potkut, Oulussa työs­ken­te­le­vä Rauno Jo­ke­lai­nen korvaa Jerry Raa­ti­kai­sen

24.09.2021 09:21 13
Tilaajille
VisitOulun uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Yrjötapio Kivisaari – takana lähes kolmen vuoden pesti Visit Levin toimitusjohtajana

Vi­si­tOu­lun uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valittu Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri – takana lähes kolmen vuoden pesti Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

01.07.2021 13:45 2
Kari Turtiainen Oulun käräjäoikeuden laamanniksi

Kari Tur­tiai­nen Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den laa­man­nik­si

30.06.2021 13:33 2
Ylioppilaslehti pyrkii lähemmäs yleisöään somen kautta – Tuuli Heikurasta uusi päätoimittaja

Yli­op­pi­las­leh­ti pyrkii lä­hem­mäs ylei­söään somen kautta – Tuuli Hei­ku­ras­ta uusi pää­toi­mit­ta­ja

21.06.2021 19:00
Tilaajille
Kainuun Sanomat saa uuden päätoimittajan – Leena Hirvonen aloittaa syyskuussa

Kainuun Sanomat saa uuden pää­toi­mit­ta­jan – Leena Hir­vo­nen aloit­taa syys­kuus­sa

21.06.2021 13:39
Valtioneuvoston entinen viestintäjohtaja Päivi Anttikoski siirtyy johtajaksi SOK:lle – vastuualueina markkinointi ja viestintä

Val­tio­neu­vos­ton entinen vies­tin­tä­joh­ta­ja Päivi Ant­ti­kos­ki siirtyy joh­ta­jak­si SOK:lle – vas­tuu­aluei­na mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä

14.06.2021 14:01 3
Tilaajille

Marinin entinen val­tio­sih­tee­ri siirtyy vies­tin­tä­toi­mis­to Te­ki­riin

09.06.2021 14:34 4
Oulun Liikekeskus ry nimitti uudeksi toiminnanjohtajaksi Leena Vuotoveden – korona-ajan jälkeen ihmisillä on hirmuinen jano päästä kohtaamaan toisiaan, Vuotovesi uskoo

Oulun Lii­ke­kes­kus ry nimitti uudeksi toi­min­nan­joh­ta­jak­si Leena Vuo­to­ve­den – ko­ro­na-ajan jälkeen ih­mi­sil­lä on hir­mui­nen jano päästä koh­taa­maan toi­siaan, Vuo­to­ve­si uskoo

15.04.2021 15:00 14
Tilaajille