Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Nimitykset
Rantalakeuden uudeksi päätoimittajaksi liminkalainen Henna Lammi – Siirtyy lehteen Suomenmaasta

Ran­ta­la­keu­den uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si li­min­ka­lai­nen Henna Lammi – Siirtyy lehteen Suo­men­maas­ta

08.12.2023 13:01 1
Tilaajille
Uusia rovasti- ja director cantus -arvonimiä annettiin Oulun hiippakunnassa

Uusia ro­vas­ti- ja di­rec­tor cantus -ar­vo­ni­miä an­net­tiin Oulun hiip­pa­kun­nas­sa

16.11.2023 15:06 4
THL:n uudeksi pääjohtajaksi on valittu Mika Salminen

THL:n uudeksi pää­joh­ta­jak­si on valittu Mika Sal­mi­nen

09.11.2023 14:05 11
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 15:24 25
Antti Kokkonen Kalevan päätoimittajaksi – kokenut journalisti siirtyy Ouluun Lapin Kansasta

Antti Kok­ko­nen Kalevan pää­toi­mit­ta­jak­si – kokenut jour­na­lis­ti siirtyy Ouluun Lapin Kan­sas­ta

06.09.2023 13:35 15
Oulun entinen kaupunginjohtaja Päivi Laajala nimitettiin konsulttiyhtiö Milttonin vaikuttajaviestinnän johtavaksi asiantuntijaksi

Oulun entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala ni­mi­tet­tiin kon­sult­ti­yh­tiö Milt­to­nin vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän joh­ta­vak­si asian­tun­ti­jak­si

09.05.2023 12:35 18
Presidentti nimitti Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaisen kenttäpiispan virkaan

Pre­si­dent­ti nimitti Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kai­sen kent­tä­piis­pan virkaan

14.04.2023 13:18 7
Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaista esitetään kenttäpiispan virkaan

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kais­ta esi­te­tään kent­tä­piis­pan virkaan

13.04.2023 14:45 5

Sievi Ca­pi­tal­sin uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si valittu Stock­man­nin­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na tun­net­tu Lauri Vei­ja­lai­nen

03.04.2023 13:11
Mikko Savola nimitettiin puolustusministeriksi

Mikko Savola ni­mi­tet­tiin puo­lus­tus­mi­nis­te­rik­si

05.01.2023 14:34 5
"Enää ei voi ryhtyä lätkimään ässiä hihasta" – Uusi presidentti johtaa hovioikeuttaan kohti suurta uudistusta, joka vaikuttaa myös Oulun käräjäoikeudesta tuleviin juttuihin

"Enää ei voi ryhtyä lät­ki­mään ässiä hi­has­ta" – Uusi pre­si­dent­ti johtaa ho­vi­oi­keut­taan kohti suurta uu­dis­tus­ta, joka vai­kut­taa myös Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­ta tu­le­viin jut­tui­hin

23.11.2022 18:30 2
Katri Makkonen siirtyy valtiovarainministeri Annika Saarikon valtiosihteeriksi

Katri Mak­ko­nen siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Annika Saa­ri­kon val­tio­sih­tee­rik­si

03.10.2022 12:59
Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston johtoon nimitettiin palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Poh­jois-Poh­jan­maan te-toi­mis­ton johtoon ni­mi­tet­tiin pal­ve­lu­joh­ta­ja Pirjo Jun­tu­nen

03.10.2022 10:10
Jarkko Raatikainen Oulusta valittu OSAOn talousjohtajaksi

Jarkko Raa­ti­kai­nen Oulusta valittu OSAOn ta­lous­joh­ta­jak­si

04.05.2022 15:00 2
Uusia nimityksiä Oulun ensi- ja turvakoti ry:ssä – toiminnanjohtajaksi Pia Kangas, hallituksen puheenjohtajaksi Tiina-Leena Kurki

Uusia ni­mi­tyk­siä Oulun ensi- ja tur­va­ko­ti ry:ssä – toi­min­nan­joh­ta­jak­si Pia Kangas, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si Tii­na-Lee­na Kurki

20.04.2022 10:26
Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kasvuyritys iLOQin johtajaksi – "Yrityksen pitää olla avoin muutokselle"

Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kas­vu­yri­tys iLOQin joh­ta­jak­si – "Y­ri­tyk­sen pitää olla avoin muu­tok­sel­le"

18.01.2022 19:05 8
Tilaajille
Kainuun käräjäoikeuteen valittiin uusi laamanni

Kainuun kä­rä­jä­oi­keu­teen va­lit­tiin uusi laa­man­ni

08.10.2021 13:49
Oululaislähtöinen teknologiayhtiö Uros antoi toimitusjohtajalleen potkut, Oulussa työskentelevä Rauno Jokelainen korvaa Jerry Raatikaisen

Ou­lu­lais­läh­töi­nen tek­no­lo­gia­yh­tiö Uros antoi toi­mi­tus­joh­ta­jal­leen potkut, Oulussa työs­ken­te­le­vä Rauno Jo­ke­lai­nen korvaa Jerry Raa­ti­kai­sen

24.09.2021 09:21 13
Tilaajille
VisitOulun uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Yrjötapio Kivisaari – takana lähes kolmen vuoden pesti Visit Levin toimitusjohtajana

Vi­si­tOu­lun uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valittu Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri – takana lähes kolmen vuoden pesti Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

01.07.2021 13:45 2