Oulun teatteri
Oulun teatteri tekee oman exit-suunnitelman – tavoitteena on voitollinen tulos jo näytäntövuonna 2022

Oulun teat­te­ri tekee oman exit-suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na on voi­tol­li­nen tulos jo näy­tän­tö­vuon­na 2022

14.04.2021 14:19 7
Tilaajille
Oulun teatterin yt-neuvottelut päätökseen – koko henkilöstö lomautetaan kuukaudeksi ja teatterille säästöohjelma

Oulun teat­te­rin yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – koko hen­ki­lös­tö lo­mau­te­taan kuu­kau­dek­si ja teat­te­ril­le sääs­tö­oh­jel­ma

30.03.2021 18:20 18
Oulun teatteri suunnittelee 30 päivän lomautuksia – vielä ei ole ratkaistu, keskeytetäänkö esitystoiminta koko kevääksi

Oulun teat­te­ri suun­nit­te­lee 30 päivän lo­mau­tuk­sia – vielä ei ole rat­kais­tu, kes­key­te­tään­kö esi­tys­toi­min­ta koko ke­vääk­si

23.03.2021 19:00 14
Tilaajille
Pääosassa kivikova tahto – maailmanmestari Aino-Kaisa Saarinen hiihtää kilpaa Oulun teatterin suurella näyttämöllä

Pää­osas­sa ki­vi­ko­va tahto – maail­man­mes­ta­ri Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen hiihtää kilpaa Oulun teat­te­rin suu­rel­la näyt­tä­möl­lä

20.03.2021 18:00
Tilaajille
Oulun kaupunginteatteri Oy on aloittanut yt-neuvottelut – teatteri ei ole voinut toteuttaa kevätkauden esityksiä lainkaan

Oulun kau­pun­gin­teat­te­ri Oy on aloit­ta­nut yt-neu­vot­te­lut – teat­te­ri ei ole voinut to­teut­taa ke­vät­kau­den esi­tyk­siä lain­kaan

16.03.2021 13:11 31
Ouluun tuleva Billy Elliot -musikaali vaatii näyttämölle nuoria monilahjakkuuksia

Ouluun tuleva Billy Elliot -mu­si­kaa­li vaatii näyt­tä­möl­le nuoria mo­ni­lah­jak­kuuk­sia

16.02.2021 18:00 1
Tilaajille
Billy Elliot -musikaali nähdään ensi vuonna Oulun teatterissa – teatteri etsii esiintyjiä pääosaan ja sivurooleihin avoimella haulla

Billy Elliot -mu­si­kaa­li nähdään ensi vuonna Oulun teat­te­ris­sa – teat­te­ri etsii esiin­ty­jiä pää­osaan ja si­vu­roo­lei­hin avoi­mel­la haulla

05.02.2021 11:07
Oulun teatteri peruu kaikki helmikuun esitykset

Oulun teat­te­ri peruu kaikki hel­mi­kuun esi­tyk­set

29.01.2021 10:05 1
Oululaisnäyttelijä Antti Launonen harrastaa kehonrakennusta intohimoisesti, mutta todellinen hyvinvointi löytyi täysin kasvisperäisestä ruokavaliosta

Ou­lu­lais­näyt­te­li­jä Antti Lau­no­nen har­ras­taa ke­hon­ra­ken­nus­ta in­to­hi­moi­ses­ti, mutta to­del­li­nen hy­vin­voin­ti löytyi täysin kas­vis­pe­räi­ses­tä ruo­ka­va­lios­ta

28.01.2021 19:00 2
Tilaajille
Korona-avustusten toisessa jaossa kulttuurille lähes 17 miljoonaa euroa – Oulun teatteri saa 150 000 euroa, Oulu Sinfonia 100 000 euroa ja Museo- ja tiedekeskus Luuppi 140 000 euroa

Ko­ro­na-avus­tus­ten toi­ses­sa jaossa kult­tuu­ril­le lähes 17 mil­joo­naa euroa – Oulun teat­te­ri saa 150 000 euroa, Oulu Sin­fo­nia 100 000 euroa ja Museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi 140 000 euroa

14.12.2020 10:26 7
Tilaajille
Oulun teatteri laihduttaa, mutta mistä kohdasta? Kaupunginvaltuuston maanantaina tekemä 150 000 euron leikkaus kasvattaa jo valmista alijäämää

Oulun teat­te­ri laih­dut­taa, mutta mistä koh­das­ta? Kau­pun­gin­val­tuus­ton maa­nan­tai­na tekemä 150 000 euron leik­kaus kas­vat­taa jo val­mis­ta ali­jää­mää

08.12.2020 18:00 16
Tilaajille
Eriävät mielipiteet eivät vaikuta Oulun Teatterin tukipäätökseen – "Kysymys ei ole mielenilmaisusta, vaan juridisesta vastuusta"

Eriävät mie­li­pi­teet eivät vaikuta Oulun Teat­te­rin tu­ki­pää­tök­seen – "Ky­sy­mys ei ole mie­le­nil­mai­sus­ta, vaan ju­ri­di­ses­ta vas­tuus­ta"

08.12.2020 13:06 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen

Di­gi­taa­li­sen viih­teen kes­kel­lä on tärkeää var­jel­la elävää teat­te­ria

04.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Oulun teatterin tämän vuoden ylijäämä ei riitä ensi vuoden tappioihin – Toimitusjohtaja: "Mikä tahansa ennakoimaton leikkaus olisi tässä tilanteessa teatterille erittäin kova"

Oulun teat­te­rin tämän vuoden yli­jää­mä ei riitä ensi vuoden tap­pioi­hin – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Mikä tahansa en­na­koi­ma­ton leik­kaus olisi tässä ti­lan­tees­sa teat­te­ril­le erit­täin kova"

03.12.2020 18:00 28
Tilaajille
Oulun teatterin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asiantuntija arvioi toiminta-avustuksen leikkauksen vaikutuksia

Oulun teat­te­rin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asian­tun­ti­ja arvioi toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kauk­sen vai­ku­tuk­sia

01.12.2020 19:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Suvi Röntynen

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Esityksiä Oulun valtuustossa: Teatterin avustusta leikataan aiottua vähemmän, pyöräbaanojen sijaan rahat pyöräteiden kunnostukseen

Esi­tyk­siä Oulun val­tuus­tos­sa: Teat­te­rin avus­tus­ta lei­ka­taan aiottua vä­hem­män, pyö­rä­baa­no­jen sijaan rahat pyö­rä­tei­den kun­nos­tuk­seen

30.11.2020 21:10 19
Tilaajille
Oulun teatteri perui loppuvuoden esitykset – kevätkauden ensimmäinen uusi ensi-ilta on Tahto helmikuussa

Oulun teat­te­ri perui lop­pu­vuo­den esi­tyk­set – ke­vät­kau­den en­sim­mäi­nen uusi en­si-il­ta on Tahto hel­mi­kuus­sa

30.11.2020 15:57 9
Lukijalta Mielipide Eero Väänänen

Muutama sääs­tö­koh­de Oulun päät­tä­jil­le

30.11.2020 05:46 4
Tilaajille