Oulun teatteri
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen

Di­gi­taa­li­sen viih­teen kes­kel­lä on tärkeää var­jel­la elävää teat­te­ria

05:30 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oulun teatterin tämän vuoden ylijäämä ei riitä ensi vuoden tappioihin – Toimitusjohtaja: "Mikä tahansa ennakoimaton leikkaus olisi tässä tilanteessa teatterille erittäin kova"

Oulun teat­te­rin tämän vuoden yli­jää­mä ei riitä ensi vuoden tap­pioi­hin – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Mikä tahansa en­na­koi­ma­ton leik­kaus olisi tässä ti­lan­tees­sa teat­te­ril­le erit­täin kova"

03.12.2020 18:00 26
Tilaajille
Viikko
Oulun teatterin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asiantuntija arvioi toiminta-avustuksen leikkauksen vaikutuksia

Oulun teat­te­rin kierre alas päin alkaisi näkyä vuonna 2022 – näin asian­tun­ti­ja arvioi toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kauk­sen vai­ku­tuk­sia

01.12.2020 19:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Suvi Röntynen

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Esityksiä Oulun valtuustossa: Teatterin avustusta leikataan aiottua vähemmän, pyöräbaanojen sijaan rahat pyöräteiden kunnostukseen

Esi­tyk­siä Oulun val­tuus­tos­sa: Teat­te­rin avus­tus­ta lei­ka­taan aiottua vä­hem­män, pyö­rä­baa­no­jen sijaan rahat pyö­rä­tei­den kun­nos­tuk­seen

30.11.2020 21:06 19
Tilaajille
Oulun teatteri perui loppuvuoden esitykset – kevätkauden ensimmäinen uusi ensi-ilta on Tahto helmikuussa

Oulun teat­te­ri perui lop­pu­vuo­den esi­tyk­set – ke­vät­kau­den en­sim­mäi­nen uusi en­si-il­ta on Tahto hel­mi­kuus­sa

30.11.2020 15:57 9
Lukijalta Mielipide Eero Väänänen

Muutama sääs­tö­koh­de Oulun päät­tä­jil­le

30.11.2020 05:46 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Teatteriarpajaiset Oulun Teatterin hyväksi

Vanha Kaleva: Teat­te­ri­ar­pa­jai­set Oulun Teat­te­rin hyväksi

28.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Harri Pöntinen

Teat­te­ri osa­ke­yh­tiö­nä on oman onnensa seppä

27.11.2020 05:20 2
Tilaajille
Merja Larivaara hakee Oulun teatterilta yhteensä 26 250 euron korvauksia peruuntuneesta ohjaajasopimuksesta, jonka hän teki suullisesti perhepiirissä

Merja La­ri­vaa­ra hakee Oulun teat­te­ril­ta yh­teen­sä 26 250 euron kor­vauk­sia pe­ruun­tu­nees­ta oh­jaa­ja­so­pi­muk­ses­ta, jonka hän teki suul­li­ses­ti per­he­pii­ris­sä

23.11.2020 20:00 73
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Autio, Elina Kuusikko

Oulun teat­te­ri jou­tu­mas­sa kier­tee­seen, jossa lii­ke­vaih­to ja tuet su­pis­tui­si­vat au­to­maat­ti­ses­ti

20.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Rounaja, Jari Laru, Mikko Merihaara, Niilo Heinonen, Kaisu Tuomi

Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vat

20.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hilkka Haaga, Miina-Anniina Heiskanen

Ensi vuonna teat­te­rit hakevat uuteen val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mään, ja tuol­loin Oulun teat­te­rin pitäisi olla hyvässä ha­ku­kun­nos­sa

20.11.2020 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Suomen arvostelijain liiton avoin kirje Oulun kaupunginvaltuutetuille: Teatterin toiminta-avustuksen leikkaus johtaa uusiin säästöihin ja leikkauksiin – "Kunnes ei ole enää mitään, mistä leikata"

Suomen ar­vos­te­li­jain liiton avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le: Teat­te­rin toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kaus johtaa uusiin sääs­töi­hin ja leik­kauk­siin – "Kunnes ei ole enää mitään, mistä lei­ka­ta"

17.11.2020 10:24 11
Kulttuuri ei ole vain menoerä – Oulun teatterin tuen ankara nirhaus voi aiheuttaa kaupungille enemmänkin hallaa
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri ei ole vain menoerä – Oulun teat­te­rin tuen ankara nirhaus voi ai­heut­taa kau­pun­gil­le enem­män­kin hallaa

16.11.2020 20:00 21
Tilaajille