Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun teatteri
Kuukausi
Pienen hauen pyydystys alkaa isolla Oulussa – Lapin ohella ohjaajalla on mielessä David Lynchin Twin Peaks

Pienen hauen pyy­dys­tys alkaa isolla Oulussa – Lapin ohella oh­jaa­jal­la on mie­les­sä David Lynchin Twin Peaks

10.03.2023 13:00
Tilaajille
Tuula Väänänen on ehdokas vuoden teatterinäyttelijäksi – ”Oulun teatterin aina uusiin haasteisiin valmis tähti”

Tuula Vää­nä­nen on ehdokas vuoden teat­te­ri­näyt­te­li­jäk­si – ”Oulun teat­te­rin aina uusiin haas­tei­siin valmis tähti”

06.03.2023 13:00 5
Tilaajille
Valtavien tunteiden vallassa Venetsiassa ja Lidon saarella – Carl Knif ohjaa katsojat Oulussa tunnemyrskyyn ja koleran keskelle

Val­ta­vien tun­tei­den val­las­sa Ve­net­sias­sa ja Lidon saa­rel­la – Carl Knif ohjaa kat­so­jat Oulussa tun­ne­myrs­kyyn ja koleran kes­kel­le

03.03.2023 08:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Rakkaudella, Seela Sella ja Esko Roine! – Kirjenäytelmä on kaunis lahja teatterin legendoille

Teat­te­riar­vio: Rak­kau­del­la, Seela Sella ja Esko Roine! – Kir­je­näy­tel­mä on kaunis lahja teat­te­rin le­gen­doil­le

24.02.2023 12:30
Tilaajille
Supersuosittu Taikahuilu-ooppera palaa Oulun teatteriin tammikuussa 2024 – Suuren kysynnän vuoksi lisänäytöksiä tulee 11

Su­per­suo­sit­tu Tai­ka­hui­lu-oop­pe­ra palaa Oulun teat­te­riin tam­mi­kuus­sa 2024 – Suuren ky­syn­nän vuoksi li­sä­näy­tök­siä tulee 11

22.02.2023 12:55 6
Tilaajille
Vanhemmat
Viime vuonna Oulun teatterissa kävi 52 700 katsojaa – Selkeästi suosituin oli lapsimusikaali Billy Elliot

Viime vuonna Oulun teat­te­ris­sa kävi 52 700 kat­so­jaa – Sel­keäs­ti suo­si­tuin oli lap­si­mu­si­kaa­li Billy Elliot

14.02.2023 14:30
Tilaajille
Mitä ajatuksia teatterielämys herättää tuomiorovastissa tai lukiolaisessa? –Oulun teatterin Näyttämöraadissa oululaiset toimivat vertaisarvioijina
Mainos Oulun teatteri

Mitä aja­tuk­sia teat­te­ri­elä­mys he­rät­tää tuo­mio­ro­vas­tis­sa tai lu­kio­lai­ses­sa? –Oulun teat­te­rin Näyt­tä­mö­raa­dis­sa ou­lu­lai­set toi­mi­vat ver­tais­ar­vioi­ji­na

09.02.2023 06:00
Oulun Ooppera ry osti Oulun teatterista koko Taikahuilu-näytöksen 50-vuotisjuhliinsa – Muistatko nämä paikalliset oopperatapaukset vuosien varrelta?

Oulun Ooppera ry osti Oulun teat­te­ris­ta koko Tai­ka­hui­lu-näy­tök­sen 50-vuo­tis­juh­liin­sa – Muis­tat­ko nämä pai­kal­li­set oop­pe­ra­ta­pauk­set vuosien var­rel­ta?

19.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Oulun teatteri on ehdolla vuoden 2023 teatteriksi – Alma Lehmuskallio: "Teatterille on löytynyt älyttömän hyvä uusi suunta"

Oulun teat­te­ri on ehdolla vuoden 2023 teat­te­rik­si – Alma Leh­mus­kal­lio: "Teat­te­ril­le on löy­ty­nyt älyt­tö­män hyvä uusi suunta"

17.01.2023 12:20 18
Tilaajille
Konnia ja koukkuja ja rutkasti huumoria – W.A. Mozartin Taikahuilu-ooppera on hyvän ja pahan taistelua

Konnia ja kouk­ku­ja ja rut­kas­ti huu­mo­ria – W.A. Mo­zar­tin Tai­ka­hui­lu-oop­pe­ra on hyvän ja pahan tais­te­lua

13.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Oululaislääkäri Tomi Punkeri opiskeli Kööpenhaminan kuninkaallisessa ooppera-akatemiassa — nyt hänet nähdään Oulun teatterin Taikahuilussa

Ou­lu­lais­lää­kä­ri Tomi Punkeri opis­ke­li Köö­pen­ha­mi­nan ku­nin­kaal­li­ses­sa oop­pe­ra-aka­te­mias­sa — nyt hänet nähdään Oulun teat­te­rin Tai­ka­hui­lus­sa

12.01.2023 13:46 2
Kalevan toimitus valitsi päättyvään vuoteen iloa ja valoa tuoneita kulttuurielämäyksiä läheltä ja kaukaa

Kalevan toi­mi­tus valitsi päät­ty­vään vuoteen iloa ja valoa tuo­nei­ta kult­tuu­rie­lä­mäyk­siä läheltä ja kaukaa

30.12.2022 14:30
Tilaajille
Lajinsa viimeiset sestovat samassa veneessä – Kuinka käy Maivan ja Kalastajan Oulun jäätyneessä torinrannassa?

Lajinsa vii­mei­set ses­to­vat samassa ve­nees­sä – Kuinka käy Maivan ja Ka­las­ta­jan Oulun jää­ty­nees­sä to­rin­ran­nas­sa?

30.11.2022 15:00 2
Tilaajille
Tanssiarvio: Mestareiden sähköistynyt kohtaaminen – Tätä vierailua piti odottaa neljä vuotta

Tans­siar­vio: Mes­ta­rei­den säh­köis­ty­nyt koh­taa­mi­nen – Tätä vie­rai­lua piti odottaa neljä vuotta

17.11.2022 14:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Vahvaa tummaa paahtoa vanhemmuudesta – Oulun teatterin Vanhempainilta tarjoaa sävykästä ja supersmoothia näyttelijäntyötä

Teat­te­riar­vio: Vahvaa tummaa paahtoa van­hem­muu­des­ta – Oulun teat­te­rin Van­hem­pain­il­ta tarjoaa sä­vy­käs­tä ja su­pers­moot­hia näyt­te­li­jän­työ­tä

15.11.2022 15:55
Tilaajille
Teatteriarvio: Ensi-ilta menee läskiksi ja yleisö komppaa – Läheltä piti, että esityksestä olisi tullut kuoliaaksinaurattaja

Teat­te­riar­vio: En­si-il­ta menee läs­kik­si ja yleisö komppaa – Läheltä piti, että esi­tyk­ses­tä olisi tullut kuo­liaak­si­nau­rat­ta­ja

15.11.2022 15:47
Tilaajille
"Teatterissa ihmiset on siinä ja hengittää" – Puolilöysä ja vesitetty teatteri ei innosta uusia näyttelijöitä Sami Lalouta, Asta Sveholmia ja Henri Tuomista

"Teat­te­ris­sa ihmiset on siinä ja hen­git­tää" – Puo­li­löy­sä ja ve­si­tet­ty teat­te­ri ei innosta uusia näyt­te­li­jöi­tä Sami La­lou­ta, Asta Sve­hol­mia ja Henri Tuo­mis­ta

10.11.2022 10:02 4
Tilaajille
Neljä pientä annosta sisältää myös Illallisen yhdelle – Oulussa vierailee sketsikooste à la Martti Suosalo, Lotta Kuusisto ja Iiro Rantala

Neljä pientä annosta si­säl­tää myös Il­lal­li­sen yhdelle – Oulussa vie­rai­lee sket­si­koos­te à la Martti Suo­sa­lo, Lotta Kuu­sis­to ja Iiro Rantala

02.11.2022 12:00
Tilaajille
Vihreät Niityt sai Uudet klassikot -tukea – Monitaiteisen teoksen takana ovat Pirjo Yli-Maunulan Flow ry ja Oulun teatteri

Vihreät Niityt sai Uudet klas­si­kot -tukea – Mo­ni­tai­tei­sen teoksen takana ovat Pirjo Yli-Mau­nu­lan Flow ry ja Oulun teat­te­ri

01.11.2022 13:10
Tilaajille
Oulun teatterin kevään ensi-illat julki – hitiksi nousseesta Pienen hauen pyydystyksestä nähdään omat versiot Oulussa ja Tampereella

Oulun teat­te­rin kevään en­si-il­lat julki – hitiksi nous­sees­ta Pienen hauen pyy­dys­tyk­ses­tä nähdään omat versiot Oulussa ja Tam­pe­reel­la

19.10.2022 06:00 1
Tilaajille