Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Oulun teatteri
Kolme uutta näyttelijää syksyllä Oulun teatteriin: Sami Lalou, Asta Sveholm ja Henri Tuominen

Kolme uutta näyt­te­li­jää syk­syl­lä Oulun teat­te­riin: Sami Lalou, Asta Sveholm ja Henri Tuo­mi­nen

23.06.2022 11:10 4
Tilaajille
Patriarkka avaa syksyn Oulun teatterissa – Sakari Hokkanen vierailee Oulussa Juha Jokelan näytelmän ohjaajana

Pat­riark­ka avaa syksyn Oulun teat­te­ris­sa – Sakari Hok­ka­nen vie­rai­lee Oulussa Juha Jokelan näy­tel­män oh­jaa­ja­na

04.05.2022 00:00
Tilaajille
Oulun teatteri järjestää kaksi esitystä Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi

Oulun teat­te­ri jär­jes­tää kaksi esi­tys­tä Uk­rai­nan lasten ja per­hei­den aut­ta­mi­sek­si

29.04.2022 13:14 1
"Halusimme tehdä sadun" – Mozartin Taikahuilu on Oulun teatterin ja Oulu Sinfonian pitkäaikainen unelma ja nuorten solistien juhlaa

"Ha­lu­sim­me tehdä sadun" – Mo­zar­tin Tai­ka­hui­lu on Oulun teat­te­rin ja Oulu Sin­fo­nian pit­kä­ai­kai­nen unelma ja nuorten so­lis­tien juhlaa

27.04.2022 09:50 3
Tilaajille
Arvio: Vatasia ja jänisoletettuja oomme kaikki

Arvio: Vatasia ja jä­nis­ole­tet­tu­ja oomme kaikki

05.04.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Karikatyyrin rajoille viedyt hahmot ja nokkela sanailu tekevät Oulun teatterin Billy Elliotista äärimmäisen viihdyttävän

Arvio: Ka­ri­ka­tyy­rin ra­joil­le viedyt hahmot ja nokkela sanailu tekevät Oulun teat­te­rin Billy El­lio­tis­ta ää­rim­mäi­sen viih­dyt­tä­vän

07.03.2022 13:00 4
Tilaajille
Teatterilaiset ovat toistensa tuki ja ilo – Alma Lehmuskallio jatkaa Oulun teatterin taiteellisena johtajana

Teat­te­ri­lai­set ovat tois­ten­sa tuki ja ilo – Alma Leh­mus­kal­lio jatkaa Oulun teat­te­rin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na

07.03.2022 06:11 6
Kulttuuririennot avautuvat nyt pikavauhtia: Oulu Sinfonia konsertoi torstaina, perjantaina pääsee elokuvateattereihin, Oulun musiikkikeskus aloittaa sunnuntaina – Oulun teatterissa esitykset jatkuvat parin viikon päästä

Kult­tuu­ri­rien­not avau­tu­vat nyt pi­ka­vauh­tia: Oulu Sin­fo­nia kon­ser­toi tors­tai­na, per­jan­tai­na pääsee elo­ku­va­teat­te­rei­hin, Oulun mu­siik­ki­kes­kus aloit­taa sun­nun­tai­na – Oulun teat­te­ris­sa esi­tyk­set jat­ku­vat parin viikon päästä

01.02.2022 13:55 9
Tilaajille
Oulun teatteri peruu kaikki helmikuun esitykset – Billy-Elliot -musikaali siirtyy maaliskuun alkuun

Oulun teat­te­ri peruu kaikki hel­mi­kuun esi­tyk­set – Bil­ly-El­liot -mu­si­kaa­li siirtyy maa­lis­kuun alkuun

21.01.2022 19:00 6
Luokkatausta kolisee mukana – klapitalkoot aloittivat Luokkakuvia-työryhmän treenit Oulussa

Luok­ka­taus­ta kolisee mukana – kla­pi­tal­koot aloit­ti­vat Luok­ka­ku­via-työ­ryh­män treenit Oulussa

23.11.2021 10:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Paavo Liski äänestettiin ehdolle teatterinjohtajaksi – Jotaarkka Pennanen jäi toiseksi vasemmiston äänin

Vanha Kaleva: Paavo Liski ää­nes­tet­tiin ehdolle teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Jo­taark­ka Pen­na­nen jäi toi­sek­si va­sem­mis­ton äänin

18.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Kellariin syöksyneistä hulevesistä alkoi kipakka oikeustaistelu, joka sapettaa Ville Puukkaa edelleen – Selvitimme, mistä oululaiset ovat käräjöineet kaupungin kanssa ja millaisia riitoja on sovittu

Kel­la­riin syök­sy­neis­tä hu­le­ve­sis­tä alkoi kipakka oi­keus­tais­te­lu, joka sa­pet­taa Ville Puukkaa edel­leen – Sel­vi­tim­me, mistä ou­lu­lai­set ovat kä­rä­jöi­neet kau­pun­gin kanssa ja mil­lai­sia riitoja on sovittu

19.09.2021 06:00 32
Tilaajille
Oulun teatteri tarttuu Mozartin Taikahuiluun – "Taikahuilu on ollut ikitoive tänne", ohjaaja Heta Haanperä sanoo

Oulun teat­te­ri tarttuu Mo­zar­tin Tai­ka­hui­luun – "Tai­ka­hui­lu on ollut iki­toi­ve tänne", ohjaaja Heta Haan­pe­rä sanoo

08.09.2021 08:00 14
Tilaajille
Täysiä saleja odotellessa: tapahtumajärjestäjät avaavat syyskauttaan – elokuvateatterit uskovat James Bondiin, Oulun teatterissa ja Oulu Sinfoniassa yleisökapasiteettia voidaan nostaa nopeasti, jos lupa tulee

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Hovioikeus ei käsittele Larivaaran ja Oulun teatterin välistä kiistaa

Ho­vi­oi­keus ei kä­sit­te­le La­ri­vaa­ran ja Oulun teat­te­rin välistä kiistaa

23.08.2021 15:02 11
Tilaajille
Merja Larivaara kertoi hämmästyneensä teatterin työkulttuuria – "Rupeappas puhumaan sitä ukkoasi ympäri"

Merja La­ri­vaa­ra kertoi häm­mäs­ty­neen­sä teat­te­rin työ­kult­tuu­ria – "Ru­peap­pas pu­hu­maan sitä ukkoasi ympäri"

18.05.2021 20:42 22
Tilaajille
Voiko aina saada  parhaat roolit vai valuvatko ne sivu suun? – Oulun teatterissa pitkän uran tehneet Tuula Väänänen ja Risto Tuorila käyvät läpi näyttelijän juhlaa ja arkea

Voiko aina saada parhaat roolit vai va­lu­vat­ko ne sivu suun? – Oulun teat­te­ris­sa pitkän uran tehneet Tuula Vää­nä­nen ja Risto Tuorila käyvät läpi näyt­te­li­jän juhlaa ja arkea

04.05.2021 14:58
Tilaajille
Kaboom on kiitettävän iso satsaus lastenkulttuuriin – Oulun teatterin koko perheen esitys pokkasi teatterialan palkinnon

Kaboom on kii­tet­tä­vän iso satsaus las­ten­kult­tuu­riin – Oulun teat­te­rin koko perheen esitys pokkasi teat­te­ri­alan pal­kin­non

26.04.2021 10:04
Tilaajille
Oulun teatteri tekee oman exit-suunnitelman – tavoitteena on voitollinen tulos jo näytäntövuonna 2022

Oulun teat­te­ri tekee oman exit-suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na on voi­tol­li­nen tulos jo näy­tän­tö­vuon­na 2022

14.04.2021 14:19 7
Tilaajille
Oulun teatterin yt-neuvottelut päätökseen – koko henkilöstö lomautetaan kuukaudeksi ja teatterille säästöohjelma

Oulun teat­te­rin yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – koko hen­ki­lös­tö lo­mau­te­taan kuu­kau­dek­si ja teat­te­ril­le sääs­tö­oh­jel­ma

30.03.2021 18:20 18