Liikennerikkomukset
Poliisi otti kiinni kilvettömällä moottoripyörällä paenneen kuskin Oulun Perävainiolla

Poliisi otti kiinni kil­vet­tö­mäl­lä moot­to­ri­pyö­räl­lä paen­neen kuskin Oulun Pe­rä­vai­niol­la

16.07.2020 06:24
Suomalaiset pitävät rattijuopumusta lähes yksimielisesti tuomittavana, mutta moni ei ole koskaan pysähtynyt stop-merkin kohdalla – "Näyttää löytyvän kuljettajia, jotka mielestään voivat rikkoa liikennesääntöjä turvallisella tavalla"

Suo­ma­lai­set pitävät rat­ti­juo­pu­mus­ta lähes yk­si­mie­li­ses­ti tuo­mit­ta­va­na, mutta moni ei ole koskaan py­säh­ty­nyt stop-mer­kin koh­dal­la – "Näyt­tää löy­ty­vän kul­jet­ta­jia, jotka mie­les­tään voivat rikkoa lii­ken­ne­sään­tö­jä tur­val­li­sel­la ta­val­la"

07.07.2020 09:35 3
Oulun keskustan 30 kilometriin tunnissa laskenut nopeusrajoitus on aiheuttanut tehtäviä poliisille – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

Oulun kes­kus­tan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa las­ke­nut no­peus­ra­joi­tus on ai­heut­ta­nut teh­tä­viä po­lii­sil­le – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

15.06.2020 13:23 24
Tilaajille
Kemin poliisilla piti kiirettä lauantaina – huumekuskit ja ajo-oikeudettomat työllistivät virkavaltaa

Kemin po­lii­sil­la piti kii­ret­tä lauan­tai­na – huu­me­kus­kit ja ajo-oi­keu­det­to­mat työl­lis­ti­vät vir­ka­val­taa

10.05.2020 10:30 12
Oulun poliisilla hurja takaa-ajo perjantai-iltana – kuljettaja kiihdytti karkuun Oulaisissa ja pysähtyi vasta piikkimattoon Limingassa

Oulun po­lii­sil­la hurja ta­kaa-ajo per­jan­tai-il­ta­na – kul­jet­ta­ja kiih­dyt­ti karkuun Ou­lai­sis­sa ja py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon Li­min­gas­sa

09.05.2020 08:57 0
Kilvettömillä  motocrosspyörillä rällänneet nuorukaiset otettiin kiinni Oulussa – häiriköinnistä ilmoitettu hätäkeskukseen useita kertoja aiemminkin

Kil­vet­tö­mil­lä mo­to­cross­pyö­ril­lä räl­län­neet nuo­ru­kai­set otet­tiin kiinni Oulussa – häi­ri­köin­nis­tä il­moi­tet­tu hä­tä­kes­kuk­seen useita kertoja aiem­min­kin

08.05.2020 14:37 94
22-vuotias mies autoili ilman ajo-oikeutta Paltamossa – puhalsi alkometriin 0,8 promillea

22-vuo­tias mies autoili ilman ajo-oi­keut­ta Pal­ta­mos­sa – puhalsi al­ko­met­riin 0,8 pro­mil­lea

08.05.2020 13:36 0
Kypärätön ja ilmeisesti humalainen mies hurjasteli moottoripyörällä nurin Ivalossa – seurauksena sairaalahoito

Ky­pä­rä­tön ja il­mei­ses­ti hu­ma­lai­nen mies hur­jas­te­li moot­to­ri­pyö­räl­lä nurin Iva­los­sa – seu­rauk­se­na sai­raa­la­hoi­to

07.05.2020 19:45 2
Oulun poliisi kohtasi liikenteessä törttöilijöitä: Oulun seudulla vastaan tuli kaahareita, Ruukissa rattijuoppo ajoi mopolla

Oulun poliisi kohtasi lii­ken­tees­sä tört­töi­li­jöi­tä: Oulun seu­dul­la vastaan tuli kaa­ha­rei­ta, Ruu­kis­sa rat­ti­juop­po ajoi mopolla

16.04.2020 21:58 12
Huumeita käyttänyt kuljettaja jäi Oulussa poliisin haaviin, Limingassa rattijuoppo suistui ojaan

Huu­mei­ta käyt­tä­nyt kul­jet­ta­ja jäi Oulussa po­lii­sin haa­viin, Li­min­gas­sa rat­ti­juop­po suistui ojaan

05.04.2020 08:27 2
Pääkaupunkiseudulla asuva mies ajoi huumepäissään Oulun keskustassa – autosta löytyi huumeita, laiton patukka ja eteläsuomalainen nainen

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuva mies ajoi huu­me­päis­sään Oulun kes­kus­tas­sa – autosta löytyi huu­mei­ta, laiton patukka ja ete­lä­suo­ma­lai­nen nainen

29.03.2020 09:23 30