Qstock: Jä­te­as­tiat pur­sui­li­vat, vaikka alueel­la oli jä­te­huol­toa hel­pot­ta­vat äly­jä­te­as­tiat

Tokion olympialaiset: Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin

Liikennerikkomukset

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

29.03.2021 12:38 2

Poliisi py­säyt­ti nuoren kaa­ha­rin Poh­jan­tiel­lä ja moot­to­ri­kelk­kai­li­jan Yli­kii­min­gis­sä – Iissä ta­ka­va­ri­koi­tiin iso lasti nuuskaa

29.11.2020 20:01 12

Nuo­reh­kot miehet kaa­ha­si­vat po­lii­sia pakoon Oulun yössä – lopulta auto hajosi tör­mäyk­ses­sä ja po­lii­si­koi­ra jäl­jit­ti miehet maas­tos­ta

15.10.2020 06:28 1

Rat­ti­juo­pu­muk­sia, yli­no­peuk­sia, ei ajo­kort­tia – Oulun po­lii­sin haaviin useita lii­ken­tees­sä tört­töil­lei­tä kul­jet­ta­jia

13.10.2020 07:05

Ajo­kiel­to­ja, sakkoja ja kir­jal­li­sia huo­mau­tuk­sia jaet­tiin, kun Ro­va­nie­mel­lä, Pel­los­sa, So­dan­ky­läs­sä ja Yli­tor­niol­la tar­kas­tet­tiin 111 ras­kas­ta ajo­neu­voa tämän viikon aikana

02.10.2020 21:30
Tilaajille

Huu­mei­ta käyt­tä­neen kul­jet­ta­jan autosta löytyi pat­ruu­noi­ta ja huu­met­ta Oulussa – Mu­hok­sel­la ja Tyr­nä­väl­lä kuskeja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon

27.09.2020 08:51 2

Poliisi otti kiinni kil­vet­tö­mäl­lä moot­to­ri­pyö­räl­lä paen­neen kuskin Oulun Pe­rä­vai­niol­la

16.07.2020 06:24

Suo­ma­lai­set pitävät rat­ti­juo­pu­mus­ta lähes yk­si­mie­li­ses­ti tuo­mit­ta­va­na, mutta moni ei ole koskaan py­säh­ty­nyt stop-mer­kin koh­dal­la – "Näyt­tää löy­ty­vän kul­jet­ta­jia, jotka mie­les­tään voivat rikkoa lii­ken­ne­sään­tö­jä tur­val­li­sel­la ta­val­la"

07.07.2020 09:36 3

Oulun kes­kus­tan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa las­ke­nut no­peus­ra­joi­tus on ai­heut­ta­nut teh­tä­viä po­lii­sil­le – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

15.06.2020 14:11 24
Tilaajille

Kemin po­lii­sil­la piti kii­ret­tä lauan­tai­na – huu­me­kus­kit ja ajo-oi­keu­det­to­mat työl­lis­ti­vät vir­ka­val­taa

10.05.2020 10:30 12

Oulun po­lii­sil­la hurja ta­kaa-ajo per­jan­tai-il­ta­na – kul­jet­ta­ja kiih­dyt­ti karkuun Ou­lai­sis­sa ja py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon Li­min­gas­sa

09.05.2020 08:57

Kil­vet­tö­mil­lä mo­to­cross­pyö­ril­lä räl­län­neet nuo­ru­kai­set otet­tiin kiinni Oulussa – häi­ri­köin­nis­tä il­moi­tet­tu hä­tä­kes­kuk­seen useita kertoja aiem­min­kin

08.05.2020 14:37 94

22-vuo­tias mies autoili ilman ajo-oi­keut­ta Pal­ta­mos­sa – puhalsi al­ko­met­riin 0,8 pro­mil­lea

08.05.2020 13:36

Ky­pä­rä­tön ja il­mei­ses­ti hu­ma­lai­nen mies hur­jas­te­li moot­to­ri­pyö­räl­lä nurin Iva­los­sa – seu­rauk­se­na sai­raa­la­hoi­to

07.05.2020 19:45 2

Oulun poliisi kohtasi lii­ken­tees­sä tört­töi­li­jöi­tä: Oulun seu­dul­la vastaan tuli kaa­ha­rei­ta, Ruu­kis­sa rat­ti­juop­po ajoi mopolla

16.04.2020 21:58 12

Huu­mei­ta käyt­tä­nyt kul­jet­ta­ja jäi Oulussa po­lii­sin haa­viin, Li­min­gas­sa rat­ti­juop­po suistui ojaan

05.04.2020 08:27 2

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuva mies ajoi huu­me­päis­sään Oulun kes­kus­tas­sa – autosta löytyi huu­mei­ta, laiton patukka ja ete­lä­suo­ma­lai­nen nainen

29.03.2020 09:23 30