Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Liikennerikkomukset
Liikenteessä hurjastelijat ja päihtyneet työllistivät poliisia Kainuussa – poliisi pyytää havaintoja auton vahingoittamisesta Kajaanissa

Lii­ken­tees­sä hur­jas­te­li­jat ja päih­ty­neet työl­lis­ti­vät po­lii­sia Kai­nuus­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja auton va­hin­goit­ta­mi­ses­ta Ka­jaa­nis­sa

26.06.2022 23:21 4
Liikennetehtävät työllistivät poliisia lauantaina Meri-Lapissa – mies ajoi työkonetta päihtyneenä ja ilman ajo-oikeutta Torniossa

Lii­ken­ne­teh­tä­vät työl­lis­ti­vät po­lii­sia lauan­tai­na Me­ri-La­pis­sa – mies ajoi työ­ko­net­ta päih­ty­nee­nä ja ilman ajo-oi­keut­ta Tor­nios­sa

12.06.2022 14:35 1
Ylinopeutta painellut rattijuoppo kärysi Kemissä, Torniossa partio pysäytti rajusti kaahanneen miehen

Yli­no­peut­ta pai­nel­lut rat­ti­juop­po kärysi Ke­mis­sä, Tor­nios­sa partio py­säyt­ti rajusti kaa­han­neen miehen

23.04.2022 10:10 1
Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia yhtä paljon vuonna 2020, lisääntynyt huumeiden määrä kumoaa vähentyneet alkoholijuopumukset

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

29.03.2021 12:38 2
Poliisi pysäytti nuoren kaaharin Pohjantiellä ja moottorikelkkailijan Ylikiimingissä – Iissä takavarikoitiin iso lasti nuuskaa

Poliisi py­säyt­ti nuoren kaa­ha­rin Poh­jan­tiel­lä ja moot­to­ri­kelk­kai­li­jan Yli­kii­min­gis­sä – Iissä ta­ka­va­ri­koi­tiin iso lasti nuuskaa

29.11.2020 20:01 12
Nuorehkot miehet kaahasivat poliisia pakoon Oulun yössä – lopulta auto hajosi törmäyksessä ja poliisikoira jäljitti miehet maastosta

Nuo­reh­kot miehet kaa­ha­si­vat po­lii­sia pakoon Oulun yössä – lopulta auto hajosi tör­mäyk­ses­sä ja po­lii­si­koi­ra jäl­jit­ti miehet maas­tos­ta

15.10.2020 06:28 1
Rattijuopumuksia, ylinopeuksia, ei ajokorttia – Oulun poliisin haaviin useita liikenteessä törttöilleitä kuljettajia

Rat­ti­juo­pu­muk­sia, yli­no­peuk­sia, ei ajo­kort­tia – Oulun po­lii­sin haaviin useita lii­ken­tees­sä tört­töil­lei­tä kul­jet­ta­jia

13.10.2020 07:05
Ajokieltoja, sakkoja ja kirjallisia huomautuksia jaettiin, kun Rovaniemellä, Pellossa, Sodankylässä ja Ylitorniolla tarkastettiin 111 raskasta ajoneuvoa tämän viikon aikana

Ajo­kiel­to­ja, sakkoja ja kir­jal­li­sia huo­mau­tuk­sia jaet­tiin, kun Ro­va­nie­mel­lä, Pel­los­sa, So­dan­ky­läs­sä ja Yli­tor­niol­la tar­kas­tet­tiin 111 ras­kas­ta ajo­neu­voa tämän viikon aikana

02.10.2020 21:30
Tilaajille
Huumeita käyttäneen kuljettajan autosta löytyi patruunoita ja huumetta Oulussa – Muhoksella ja Tyrnävällä kuskeja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon

Huu­mei­ta käyt­tä­neen kul­jet­ta­jan autosta löytyi pat­ruu­noi­ta ja huu­met­ta Oulussa – Mu­hok­sel­la ja Tyr­nä­väl­lä kuskeja mää­rät­tiin vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon

27.09.2020 08:51 2
Poliisi otti kiinni kilvettömällä moottoripyörällä paenneen kuskin Oulun Perävainiolla

Poliisi otti kiinni kil­vet­tö­mäl­lä moot­to­ri­pyö­räl­lä paen­neen kuskin Oulun Pe­rä­vai­niol­la

16.07.2020 06:24
Suomalaiset pitävät rattijuopumusta lähes yksimielisesti tuomittavana, mutta moni ei ole koskaan pysähtynyt stop-merkin kohdalla – "Näyttää löytyvän kuljettajia, jotka mielestään voivat rikkoa liikennesääntöjä turvallisella tavalla"

Suo­ma­lai­set pitävät rat­ti­juo­pu­mus­ta lähes yk­si­mie­li­ses­ti tuo­mit­ta­va­na, mutta moni ei ole koskaan py­säh­ty­nyt stop-mer­kin koh­dal­la – "Näyt­tää löy­ty­vän kul­jet­ta­jia, jotka mie­les­tään voivat rikkoa lii­ken­ne­sään­tö­jä tur­val­li­sel­la ta­val­la"

07.07.2020 09:36 3
Oulun keskustan 30 kilometriin tunnissa laskenut nopeusrajoitus on aiheuttanut tehtäviä poliisille – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

Oulun kes­kus­tan 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa las­ke­nut no­peus­ra­joi­tus on ai­heut­ta­nut teh­tä­viä po­lii­sil­le – vanhaan tapaan ajavaa odottaa 100 euron maksu

15.06.2020 14:11 24
Tilaajille
Kemin poliisilla piti kiirettä lauantaina – huumekuskit ja ajo-oikeudettomat työllistivät virkavaltaa

Kemin po­lii­sil­la piti kii­ret­tä lauan­tai­na – huu­me­kus­kit ja ajo-oi­keu­det­to­mat työl­lis­ti­vät vir­ka­val­taa

10.05.2020 10:30 12
Oulun poliisilla hurja takaa-ajo perjantai-iltana – kuljettaja kiihdytti karkuun Oulaisissa ja pysähtyi vasta piikkimattoon Limingassa

Oulun po­lii­sil­la hurja ta­kaa-ajo per­jan­tai-il­ta­na – kul­jet­ta­ja kiih­dyt­ti karkuun Ou­lai­sis­sa ja py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon Li­min­gas­sa

09.05.2020 08:57
Kilvettömillä  motocrosspyörillä rällänneet nuorukaiset otettiin kiinni Oulussa – häiriköinnistä ilmoitettu hätäkeskukseen useita kertoja aiemminkin

Kil­vet­tö­mil­lä mo­to­cross­pyö­ril­lä räl­län­neet nuo­ru­kai­set otet­tiin kiinni Oulussa – häi­ri­köin­nis­tä il­moi­tet­tu hä­tä­kes­kuk­seen useita kertoja aiem­min­kin

08.05.2020 14:37 94
22-vuotias mies autoili ilman ajo-oikeutta Paltamossa – puhalsi alkometriin 0,8 promillea

22-vuo­tias mies autoili ilman ajo-oi­keut­ta Pal­ta­mos­sa – puhalsi al­ko­met­riin 0,8 pro­mil­lea

08.05.2020 13:36
Kypärätön ja ilmeisesti humalainen mies hurjasteli moottoripyörällä nurin Ivalossa – seurauksena sairaalahoito

Ky­pä­rä­tön ja il­mei­ses­ti hu­ma­lai­nen mies hur­jas­te­li moot­to­ri­pyö­räl­lä nurin Iva­los­sa – seu­rauk­se­na sai­raa­la­hoi­to

07.05.2020 19:45 2
Oulun poliisi kohtasi liikenteessä törttöilijöitä: Oulun seudulla vastaan tuli kaahareita, Ruukissa rattijuoppo ajoi mopolla

Oulun poliisi kohtasi lii­ken­tees­sä tört­töi­li­jöi­tä: Oulun seu­dul­la vastaan tuli kaa­ha­rei­ta, Ruu­kis­sa rat­ti­juop­po ajoi mopolla

16.04.2020 21:58 12
Huumeita käyttänyt kuljettaja jäi Oulussa poliisin haaviin, Limingassa rattijuoppo suistui ojaan

Huu­mei­ta käyt­tä­nyt kul­jet­ta­ja jäi Oulussa po­lii­sin haa­viin, Li­min­gas­sa rat­ti­juop­po suistui ojaan

05.04.2020 08:27 2
Pääkaupunkiseudulla asuva mies ajoi huumepäissään Oulun keskustassa – autosta löytyi huumeita, laiton patukka ja eteläsuomalainen nainen

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asuva mies ajoi huu­me­päis­sään Oulun kes­kus­tas­sa – autosta löytyi huu­mei­ta, laiton patukka ja ete­lä­suo­ma­lai­nen nainen

29.03.2020 09:23 30