ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Itsemurhat
Kirja-arvio: Toimittaja Meri Eskola kertoo äitinsä tarinan lööppiuutisen takana – äiti teki itsemurhan ja aiheutti kaasuräjähdyksen

Kir­ja-ar­vio: Toi­mit­ta­ja Meri Eskola kertoo äitinsä tarinan lööp­pi­uu­ti­sen takana – äiti teki it­se­mur­han ja ai­heut­ti kaa­su­rä­jäh­dyk­sen

21.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Venla Pystysen debyyttiromaanissa nainen kohtaa lapsuutensa suurimman menetyksen

Kir­ja-ar­vio: Venla Pys­ty­sen de­byyt­ti­ro­maa­nis­sa nainen kohtaa lap­suu­ten­sa suu­rim­man me­ne­tyk­sen

29.12.2022 11:30
Tilaajille
Vaaran päällä Kemijoen itärannalla on valtava lohkare, jonka juurelle Tarja ja Janne Huumonen sytyttävät kynttilän joka vuosi

Vaaran päällä Ke­mi­joen itä­ran­nal­la on valtava loh­ka­re, jonka juu­rel­le Tarja ja Janne Huu­mo­nen sy­tyt­tä­vät kynt­ti­län joka vuosi

27.11.2022 07:00 6
Tilaajille
Vihannissa asuva Sylvi-Helena Kaarela sairastui nuorena masennukseen – hän on toivonut psykoterapia, mutta avuksi on tarjottu lääkkeitä

Vi­han­nis­sa asuva Syl­vi-He­le­na Kaarela sai­ras­tui nuorena ma­sen­nuk­seen – hän on toi­vo­nut psy­ko­te­ra­pia, mutta avuksi on tar­jot­tu lääk­kei­tä

06.11.2022 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten paha olo näkyy it­se­tu­hoi­suu­te­na – hy­vin­voin­ti­alueil­la tar­vi­taan it­se­mur­hia eh­käi­se­vää työtä

10.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Nuorten itsetuhoisuutta koskevat keskustelut lisääntyneet kriisipuhelimessa – lähes 300 nuorta ollut akuutissa itsemurhavaarassa

Nuorten it­se­tu­hoi­suut­ta kos­ke­vat kes­kus­te­lut li­sään­ty­neet krii­si­pu­he­li­mes­sa – lähes 300 nuorta ollut akuu­tis­sa it­se­mur­ha­vaa­ras­sa

09.09.2022 11:43 4

Kolme osas­tol­la ollutta po­ti­las­ta teki to­den­nä­köi­ses­ti it­se­mur­han kun­ta­yh­ty­mä Essoten toi­min­ta­yk­si­kös­sä – Otkes tutkii

06.10.2021 15:13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­mur­han teh­nei­den ja sitä yrit­tä­nei­den lä­hei­set tar­vit­se­vat apua

13.09.2020 04:00
Tilaajille
Omaisten harteille jää usein raskas valvontavastuu, kun läheinen on yrittänyt itsemurhaa – avun saaminen kriisissä on vaikeaa lähipiirillekin, ja korona-aika on vaikeuttanut sitä entisestään

Omais­ten har­teil­le jää usein raskas val­von­ta­vas­tuu, kun lä­hei­nen on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa – avun saa­mi­nen krii­sis­sä on vaikeaa lä­hi­pii­ril­le­kin, ja ko­ro­na-ai­ka on vai­keut­ta­nut sitä en­ti­ses­tään

15.07.2020 21:39
Tilaajille
Pohjoispohjalaisäidin tytär on yrittänyt itsemurhaa jo kymmenen kertaa alle vuoden aikana – Milloin alaikäinen voidaan määrätä pakkohoitoon?

Poh­jois­poh­ja­lais­äi­din tytär on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa jo kym­me­nen kertaa alle vuoden aikana – Milloin ala­ikäi­nen voidaan määrätä pak­ko­hoi­toon?

14.07.2020 06:00 7
Tilaajille