Sudet

Su­si­kan­nan taso mää­rit­tyy tie­teel­lä ja po­li­tii­kal­la – Suden suo­tui­san suo­je­lu­ta­son vii­tear­von las­ke­mi­nen vaatii monia ar­vo­va­lin­to­ja

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille

Luken sel­vi­tys: Suo­mes­sa pitäisi olla ny­kyis­tä enemmän susia, jotta po­pu­laa­tio olisi elin­voi­mai­nen

02.09.2021 15:10 28
Tilaajille

Liik­kuu­ko Rukan alueel­la susia tai kar­hu­ja? Alueel­ta on löy­ty­nyt ta­pet­tu­ja poroja, Kuu­sa­mon po­lii­sil­le ei ole tullut hä­ly­tyk­siä suur­pe­toi­hin liit­tyen  – sel­vi­tim­me, onko alueel­la suur­pe­to­vaa­raa

23.06.2021 13:33 1
Tilaajille

Ra­port­ti suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä val­mis­tui – Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton mie­les­tä su­si­kan­ta on liian pieni ylei­seen met­säs­tyk­seen

14.06.2021 15:44
Tilaajille

Suomen su­si­kan­nan kasvun en­nus­te­taan jat­ku­van

09.06.2021 16:00 7
Tilaajille

Luon­to-Liit­to lähtee su­si­työ­ryh­mäs­tä, kri­ti­soi su­si­pa­rien ja -lau­mo­jen met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta

02.06.2021 07:59 10

Ko­tie­läi­miä suo­ja­taan su­si­va­hin­goil­ta uusin keinoin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – gps-pan­to­ja ja ih­mis­hah­moi­sia kar­kot­ti­mia

27.05.2021 14:22 5
Tilaajille

Susi jäi auton alle lähellä asu­tus­ta Kem­pe­lees­sä – "Ei siinä ehtinyt väis­tää"

27.05.2021 13:01 24
Tilaajille

Luke: Koiran ja suden ris­tey­mät pys­ty­tään tun­nis­ta­maan aiempaa tar­kem­min – Oulun yli­opis­to mukana me­ne­tel­män ke­hit­tä­mi­ses­sä

30.04.2021 08:47 2
Susikeskustelu käy jälleen kuumana – maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vastaa MTV:n katsojien kysymyksiin

Su­si­kes­kus­te­lu käy jälleen kuumana – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä vastaa MTV:n kat­so­jien ky­sy­myk­siin

13.04.2021 14:09

Miehen epäil­lään met­säs­tä­neen susia lait­to­mas­ti myrk­ky­syö­teil­lä vuosien ajan – asia siirtyy syy­te­har­kin­taan

22.03.2021 18:01 6

MT:n kysely: Mitä maa­lai­sem­pi kunta, sitä enemmän susien kaa­to­lu­vat ha­lu­taan kä­si­tel­tä­väk­si kuntiin – iäkkäät ja kes­kus­ta­lai­set in­nok­kaim­pia siir­tä­mään lupien kä­sit­te­lyn

22.03.2021 07:46 21

Susi liikkui Yli­vies­kan kes­kus­tas­sa per­jan­tain vas­tai­se­na yönä – Tut­ki­ja: Lau­mas­ta vie­roi­tet­tu pentu on läh­te­nyt ha­ke­maan omaa re­vii­riä

05.03.2021 10:45 7
Tilaajille

Lu­mi­jo­ki­nen Aku Ahlholm väit­te­lee per­jan­tai­na Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­sa su­siuu­ti­sis­ta –ää­nes­sä ovat usein poliisi ja tut­ki­ja, mutta sävy on muut­tu­nut vuo­si­kym­men­ten aikana

02.02.2021 10:26 5
Tilaajille

Poliisi määräsi Tyr­nä­vän taa­ja­ma-alueel­la liik­ku­van suden kar­ko­tet­ta­vak­si – "Vii­mei­se­nä keinona on eläimen lo­pet­ta­mi­nen"

02.01.2021 18:25 17
Tilaajille

Oikeus laittoi toi­sen­kin su­si­lau­maa kos­ke­van poik­keus­lu­van jäihin va­li­tuk­sen ajaksi

23.12.2020 14:51 36

Riis­ta­kes­kus myönsi jo toisen luvan ko­ko­nai­sen su­si­lau­man am­pu­mi­seen – Edel­li­nen lupa on vielä jäissä

21.12.2020 20:17 44

Haa­voit­tu­nut susi kaa­det­tiin Kuu­sa­mos­sa

21.12.2020 17:31 4

Poliisi va­roit­taa haa­voit­tu­nees­ta sudesta Kuu­sa­mon Iso-Kum­pu­vaa­ras­sa

19.12.2020 19:43 3

Po­lii­sin antamat ohjeet: Suden kar­kot­ta­mi­nen oma­toi­mi­ses­ti hoi­de­tus­ta pi­ha­pii­ris­tä tai lai­tu­mel­ta sal­lit­tua eläintä va­hin­goit­ta­mat­ta

18.12.2020 13:01 8